Pawel Bartoszek: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 583 breytingartillaga, fjármálastefna 2018--2022
 2. 641 nefndarálit, sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)

146. þing, 2016–2017

 1. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
 2. 944 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 3. 945 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 4. 980 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)

Meðflutningsmaður

147. þing, 2017

 1. 136 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (uppreist æru)
 2. 139 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (málsmeðferðartími)

146. þing, 2016–2017

 1. 54 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2017
 2. 62 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa)
 3. 543 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.)
 4. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 5. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 6. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur)
 7. 742 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 8. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 9. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 10. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 11. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 12. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 13. 785 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 14. 786 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 15. 797 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vegabréf (samningar um framleiðslu vegabréfa)
 16. 805 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.)
 17. 839 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála)
 18. 885 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, uppbygging að Hrauni í Öxnadal
 19. 886 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 20. 894 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirra
 21. 900 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, sjúklingatrygging (málsmeðferð o.fl.)
 22. 901 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (skiptinemar)
 23. 907 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 24. 908 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 25. 909 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjastefna til ársins 2022
 26. 918 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jafnræði í skráningu foreldratengsla
 27. 924 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.)
 28. 925 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 29. 942 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)
 30. 950 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 31. 983 frhnál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)
 32. 1025 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)