Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 2. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi, almenn þjónusta)
 3. 534 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 4. 535 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 5. 536 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 6. 578 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, hugverkaréttindi)
 7. 796 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla
 8. 797 nefndarálit utanríkismálanefndar, vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum
 9. 798 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála
 10. 799 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi
 11. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 12. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 13. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 14. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)

147. þing, 2017

 1. 136 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (uppreist æru)
 2. 140 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (málsmeðferðartími)

146. þing, 2016–2017

 1. 269 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
 2. 714 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur)
 3. 742 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 4. 772 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 5. 785 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms)
 6. 797 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vegabréf (samningar um framleiðslu vegabréfa)
 7. 839 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála)
 8. 886 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings)
 9. 901 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (skiptinemar)
 10. 907 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 11. 908 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis)
 12. 918 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jafnræði í skráningu foreldratengsla
 13. 942 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)
 14. 983 frhnál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun)

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 514 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
 2. 664 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.)
 3. 670 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (eftirlitsgjald)
 4. 771 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
 5. 779 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands
 6. 811 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 7. 812 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 8. 813 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur)
 9. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 10. 858 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 11. 859 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
 12. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 13. 915 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður
 14. 916 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingasamstæður