Kolbeinn Óttarsson Proppé: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 906 breytingartillaga, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)

146. þing, 2016–2017

 1. 795 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög (bílastæðagjöld)
 2. 981 nefndarálit minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 2. 546 nál. með brtt. meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 3. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 4. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 5. 792 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga
 6. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 7. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 8. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 9. 825 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta
 10. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 11. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 12. 897 nefndarálit atvinnuveganefndar, ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 13. 902 nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 14. 903 breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, endurnot opinberra upplýsinga
 15. 1021 nál. með brtt. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, siðareglur fyrir alþingismenn
 16. 1088 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs)
 17. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 18. 1097 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 19. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 20. 1185 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald (veiðigjald 2018)
 21. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 22. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 23. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 24. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 25. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 26. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 27. 1291 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)

146. þing, 2016–2017

 1. 650 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 2. 651 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 3. 760 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar
 4. 781 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur)
 5. 782 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði)
 6. 783 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
 7. 784 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
 8. 805 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.)
 9. 924 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.)
 10. 943 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
 11. 944 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 12. 945 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
 13. 1025 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)