Smári McCarthy: þingskjöl

1. flutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 1175 breytingartillaga, veiðigjald (veiðigjald 2018)

146. þing, 2016–2017

 1. 18 nefndarálit, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 2. 40 breytingartillaga, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 3. 586 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 121 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 140 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017
 3. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 4. 468 nefndarálit utanríkismálanefndar, útgáfa vestnorrænnar söngbókar
 5. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginn (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi, almenn þjónusta)
 6. 534 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
 7. 535 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd)
 8. 536 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál)
 9. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 10. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 11. 897 nefndarálit atvinnuveganefndar, ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 12. 1051 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (Hugverkaréttindi)
 13. 1078 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (upplýsingasamfélagið, almenna persónuverndarreglugerðin)
 14. 1149 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.)
 15. 1150 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki)
 16. 1153 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 17. 1154 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.)
 18. 1156 breytingartillaga, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski)
 19. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 20. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 21. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 22. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 23. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 24. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa

146. þing, 2016–2017

 1. 38 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 2. 39 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga)
 3. 41 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
 4. 652 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
 5. 664 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.)
 6. 670 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (eftirlitsgjald)
 7. 826 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur)
 8. 902 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir)
 9. 923 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
 10. 949 nefndarálit, stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar)
 11. 951 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)