Valgerður Sverrisdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 881 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
 2. 882 breytingartillaga meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi)ar, stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)

135. þing, 2007–2008

 1. 1206 nefndarálit, sjúkratryggingar (heildarlög)
 2. 1332 framhaldsnefndarálit, sjúkratryggingar (heildarlög)

128. þing, 2002–2003

 1. 598 breytingartillaga, fjárlög 2003

125. þing, 1999–2000

 1. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdarvald ríkisins í héraði (Fjarðabyggð, Kjalarneshreppur)
 2. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (EES-reglur, málskostnaðartrygging)
 3. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 4. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 5. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (skilyrði bótagreiðslu)
 6. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (umhverfisbrot)
 7. 387 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana)
 8. 391 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (heildarlög)
 9. 392 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingar (heildarlög)
 10. 393 nefndarálit allsherjarnefndar, skráð trúfélög (heildarlög)
 11. 394 breytingartillaga allsherjarnefndar, skráð trúfélög (heildarlög)
 12. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 13. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 14. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, Seðlabanki Íslands (breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
 15. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (heildarlög)
 16. 508 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)

123. þing, 1998–1999

 1. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar)
 2. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar)

122. þing, 1997–1998

 1. 845 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (tilkynningar skiptastjóra)
 2. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 3. 1107 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)

121. þing, 1996–1997

 1. 784 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 2. 785 breytingartillaga allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 675 nefndarálit, grunnskóli (heildarlög)
 2. 676 rökstudd dagskrá, grunnskóli (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 453 breytingartillaga, fjárlög 1993

115. þing, 1991–1992

 1. 927 breytingartillaga, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 2. 307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 3. 381 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 4. 382 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 5. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 6. 684 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 7. 685 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 8. 906 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 9. 1126 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 10. 1127 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)

112. þing, 1989–1990

 1. 1205 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (skólaskylda 6 ára barna)

111. þing, 1988–1989

 1. 155 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 2. 266 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 3. 299 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 4. 585 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 5. 586 breytingartillaga menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 6. 598 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 7. 605 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 8. 606 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 9. 607 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðbréfafyrirtæki)
 10. 615 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl. (lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
 11. 621 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti
 12. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 13. 641 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, eignarleigustarfsemi
 14. 642 nefndarálit, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 15. 647 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 16. 648 breytingartillaga, sparisjóðir (stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 17. 653 nefndarálit, Seðlabanki Íslands (vaxtaákvarðanir o.fl.)
 18. 654 nefndarálit, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 19. 655 breytingartillaga, viðskiptabankar (bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
 20. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 21. 1070 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 22. 1071 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 23. 1101 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 24. 1102 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 25. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 26. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)

110. þing, 1987–1988

 1. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, opinber ferðamálastefna
 2. 600 nefndarálit atvinnumálanefndar, lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði
 3. 620 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu
 4. 652 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á kartöflum
 5. 710 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 6. 711 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 7. 921 nefndarálit atvinnumálanefndar, innflutningur loðdýra til kynbóta
 8. 922 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar
 9. 930 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga
 10. 948 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska
 11. 1063 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum
 12. 1064 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, skógrækt á Fljótsdalshéraði
 13. 1144 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, haf- og fiskirannsóknir

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 276 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 2. 309 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
 3. 314 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
 4. 378 nál. með brtt. umhverfisnefndar, dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
 5. 525 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu
 6. 581 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.)
 7. 586 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
 8. 609 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
 9. 704 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
 10. 707 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/2008, um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)
 11. 708 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 12. 765 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál
 13. 841 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 14. 843 nefndarálit, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 15. 844 breytingartillaga, hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
 16. 873 nefndarálit viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 17. 874 breytingartillaga viðskiptanefndar, hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
 18. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, eignarhald og varðveisla listaverka ríkisbankanna
 19. 908 nefndarálit viðskiptanefndar, listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis
 20. 909 nefndarálit viðskiptanefndar, vörumerki (EES-reglur)

135. þing, 2007–2008

 1. 323 nefndarálit heilbrigðisnefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 324 nefndarálit heilbrigðisnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra (brottfall laganna)
 3. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 4. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 5. 669 nefndarálit heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 6. 670 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 7. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls
 8. 959 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga um læknaráð
 9. 1025 nefndarálit samgöngunefndar, breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
 10. 1090 nefndarálit viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 11. 1091 breytingartillaga viðskiptanefndar, neytendalán (efling neytendaverndar)
 12. 1092 nefndarálit viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 13. 1093 breytingartillaga viðskiptanefndar, innheimtulög (heildarlög)
 14. 1163 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 15. 1164 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 16. 1205 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (heimild einhleypra kvenna o.fl.)

134. þing, 2007

 1. 32 nefndarálit minnihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 2. 33 breytingartillaga minnihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)

125. þing, 1999–2000

 1. 327 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa
 2. 328 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um flutning dæmdra manna
 3. 365 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins (breyting ýmissa laga)
 4. 366 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög (lögræðisaldur)
 5. 382 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES)
 6. 440 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 7. 467 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts (greiðslur í ríkissjóð 2000)
 8. 468 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 2. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

123. þing, 1998–1999

 1. 260 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (úthlutun sérstakra dráttarréttinda)
 2. 261 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns)
 4. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns
 5. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur)
 6. 374 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 375 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (heildarlög)
 8. 376 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga)
 9. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 10. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 11. 424 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður launamanns)
 12. 425 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 13. 426 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi)
 14. 427 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár)
 15. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands)
 16. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðar
 17. 498 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (útboð)
 18. 502 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 19. 503 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum skattalögum
 20. 519 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga)
 21. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 22. 538 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.)
 23. 545 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.)
 24. 557 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 25. 559 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.)
 26. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 27. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 28. 895 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 29. 896 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir)
 30. 897 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (kranar)
 31. 898 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 32. 899 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (heildarlög)
 33. 910 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001
 34. 911 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 35. 912 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (samfélagsþjónusta)
 36. 913 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (reynslulausn o.fl.)
 37. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 38. 915 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.)
 39. 918 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög
 40. 919 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög
 41. 920 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (breyting ýmissa laga)
 42. 922 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 43. 923 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur
 44. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 45. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 46. 971 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 47. 973 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 48. 989 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 49. 990 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, opinberar eftirlitsreglur
 50. 998 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)
 51. 999 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (heildarlög)
 52. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 53. 1051 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana)

122. þing, 1997–1998

 1. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 2. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 3. 395 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 4. 396 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 5. 457 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 6. 458 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 472 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (millifærsla gjalda)
 8. 473 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
 9. 475 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 10. 476 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta)
 11. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 12. 480 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 13. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 14. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 15. 513 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 16. 514 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 17. 515 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 18. 518 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 19. 519 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 20. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 21. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 22. 583 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 23. 584 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 24. 590 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 25. 591 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 26. 600 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 27. 641 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar)
 28. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (endurskoðun laganna)
 29. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998
 30. 683 breytingartillaga, fjárlög 1998
 31. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, dómstólar
 32. 822 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar
 33. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11)
 34. 961 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 35. 962 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 36. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 37. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 38. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (kauphallir, innborgað hlutafé)
 39. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 40. 967 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (heildarlög)
 41. 985 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 42. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (tölvubrot)
 43. 1000 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öndunarsýni)
 44. 1001 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 45. 1002 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 46. 1018 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 47. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 48. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 49. 1021 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 50. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 51. 1041 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 52. 1055 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna
 53. 1056 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna
 54. 1057 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 55. 1058 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 56. 1059 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 57. 1060 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 58. 1061 nefndarálit, Kvótaþing
 59. 1062 breytingartillaga, Kvótaþing
 60. 1149 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 61. 1150 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla
 62. 1159 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands (lægsta mynteining)
 63. 1160 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningar með tilkomu evrunnar
 64. 1177 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 65. 1178 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum
 66. 1194 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 67. 1195 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlitsstarfsemi hins opinbera
 68. 1210 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 69. 1211 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 70. 1214 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur
 71. 1215 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðlendur
 72. 1252 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni
 73. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 74. 1255 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 75. 1259 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 76. 1270 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 77. 1271 breytingartillaga allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 78. 1283 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 79. 1285 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 80. 1308 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 81. 1309 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
 82. 1310 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 83. 1312 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 84. 1313 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 85. 1314 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlit með fjármálastarfsemi
 86. 1315 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 87. 1316 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga um fjármálaeftirlit
 88. 1317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 89. 1318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.)
 90. 1319 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 91. 1329 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, yfirskattanefnd
 92. 1330 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup
 93. 1353 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 94. 1354 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 95. 1355 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (breyting ýmissa laga)
 96. 1356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (kröfufyrning)
 97. 1357 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins
 98. 1420 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (álagsstuðull á vexti)
 99. 1468 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (álagning, eftirlit o.fl.)
 100. 1501 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.)
 101. 1507 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 102. 1535 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 103. 1536 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 104. 1537 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 105. 1552 rökstudd dagskrá, skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.
 106. 1557 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjöld af bifreiðum

121. þing, 1996–1997

 1. 230 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 2. 231 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 3. 232 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 4. 233 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 5. 234 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 6. 235 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.)
 7. 236 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 8. 237 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda)
 9. 238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
 10. 239 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.)
 11. 240 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða)
 12. 241 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Löggildingarstofa
 13. 242 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (umsýslugjald)
 14. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun)
 15. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
 16. 256 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (barnaklám)
 17. 291 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 18. 292 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll)
 19. 293 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 20. 294 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
 21. 324 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 22. 325 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 23. 326 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 24. 327 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 25. 328 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 26. 329 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 27. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 28. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 29. 407 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (gjaldhlutfall)
 30. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1996 (útgáfa húsbréfa)
 31. 416 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 32. 417 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)
 33. 431 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 34. 432 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 35. 457 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 36. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999
 37. 485 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 38. 486 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.)
 39. 584 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 40. 637 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 41. 821 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 42. 822 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.)
 43. 823 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 44. 824 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (heildarlög)
 45. 862 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (rekstrarleyfi)
 46. 938 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 47. 939 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 48. 940 nefndarálit, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 49. 941 breytingartillaga, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 50. 942 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 51. 943 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 52. 964 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis (EES-reglur)
 53. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 54. 966 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 55. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (viðurkenndir bókarar)
 56. 990 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, uppgjör á vangoldnum söluskatti
 57. 991 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 58. 992 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 59. 1000 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samningsveð
 60. 1001 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, samningsveð
 61. 1003 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 62. 1004 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 63. 1030 nefndarálit allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 64. 1031 breytingartillaga allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 65. 1032 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata)
 66. 1033 nál. með brtt. allsherjarnefndar, biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör)
 67. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 68. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 69. 1067 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafélagaskrá)
 70. 1068 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafélagaskrá)
 71. 1069 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (samvinnufélagaskrá)
 72. 1070 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 73. 1071 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 74. 1094 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 75. 1095 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 76. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
 77. 1100 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 78. 1101 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 79. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis)
 80. 1147 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum
 81. 1171 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 82. 1172 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 83. 1180 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 84. 1181 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 85. 1182 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar)
 86. 1183 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds)
 87. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kynslóðareikningar
 88. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbólgureikningsskil
 89. 1187 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erlendar skuldir þjóðarinnar
 90. 1203 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 91. 1204 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 92. 1240 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 93. 1241 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 94. 1267 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 95. 1268 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 96. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 97. 1328 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

120. þing, 1995–1996

 1. 123 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu (frestun gildistöku)
 3. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 251 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 286 frumvarp eftir 2. umræðu, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 6. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 383 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 8. 384 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 9. 385 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (atvinnutryggingagjald o.fl.)
 10. 386 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 11. 387 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 12. 388 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 13. 389 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 14. 408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga nr. 96/1936
 15. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 16. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 17. 421 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 18. 422 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 19. 430 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 20. 431 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 21. 437 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 22. 438 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 23. 455 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 24. 456 breytingartillaga, lánsfjárlög 1996
 25. 458 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 26. 482 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 27. 483 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 28. 489 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 29. 490 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996
 30. 495 breytingartillaga, fjárlög 1996
 31. 610 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun
 32. 633 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 33. 634 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir (EES-reglur)
 34. 635 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 35. 636 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Verðbréfaþing Íslands (EES-reglur)
 36. 637 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 37. 638 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 38. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 39. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 40. 689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 41. 690 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 42. 704 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 43. 705 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 44. 715 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 45. 741 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skaðabótalög (margföldunarstuðull o.fl.)
 46. 744 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (einkamerki)
 47. 764 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 48. 765 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 49. 784 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannanöfn (heildarlög)
 50. 819 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 51. 820 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 52. 881 breytingartillaga, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 53. 886 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 54. 887 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 55. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga
 56. 899 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög
 57. 900 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög
 58. 926 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
 59. 950 breytingartillaga allsherjarnefndar, tæknifrjóvgun
 60. 952 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 61. 953 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 62. 963 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 63. 964 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 64. 1005 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 65. 1006 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (leiga, sala embættisbústaða o.fl.)
 66. 1007 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (nauðasamningar)
 67. 1046 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 68. 1047 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri
 69. 1056 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 70. 1057 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 71. 1067 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 72. 1068 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (heildarlög)
 73. 1070 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist
 74. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 75. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald)
 76. 1088 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (vinna við íbúðarhúsnæði)
 77. 1089 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 78. 1090 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (magngjald o.fl.)
 79. 1143 nefndarálit allsherjarnefndar, trúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmanna
 80. 1144 nefndarálit allsherjarnefndar, ólöglegur innflutningur fíkniefna
 81. 1145 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (fjármagnstekjur)
 82. 1146 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)
 83. 1147 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)

119. þing, 1995

 1. 23 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 2. 24 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði (dómarafulltrúar)
 3. 90 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)

118. þing, 1994–1995

 1. 368 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 369 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 370 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 379 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 426 breytingartillaga, fjárlög 1995
 6. 469 breytingartillaga, fjárlög 1995
 7. 471 breytingartillaga, fjárlög 1995
 8. 729 nál. með frávt. menntamálanefndar, ólympískir hnefaleikar
 9. 730 nál. með brtt. menntamálanefndar, listmenntun á háskólastigi
 10. 731 nefndarálit menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 11. 732 breytingartillaga menntamálanefndar, skoðun kvikmynda (heildarlög)
 12. 741 nefndarálit menntamálanefndar, útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða
 13. 750 nefndarálit menntamálanefndar, varðveisla arfs húsmæðraskóla
 14. 751 nál. með brtt. menntamálanefndar, úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð
 15. 763 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarráð Íslands (skipan ráðsins)
 16. 927 framhaldsnefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 17. 928 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 18. 929 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í iðjuþjálfun

117. þing, 1993–1994

 1. 294 nefndarálit fjárlaganefndar, lánsfjárlög 1993 (heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
 2. 419 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 812 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (lengd kennaranáms o.fl.)
 4. 987 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (framgangskerfi kennara)
 5. 1029 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 6. 1030 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 7. 1031 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 8. 1032 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 9. 1085 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (nýjar EES-reglur)
 10. 1092 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
 11. 1117 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknarráð Íslands
 12. 1147 nefndarálit menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 13. 1148 breytingartillaga menntamálanefndar, flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi
 14. 1149 nefndarálit menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 15. 1150 breytingartillaga menntamálanefndar, úrbætur í málum nýbúa
 16. 1151 nefndarálit menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 17. 1152 breytingartillaga menntamálanefndar, efling náttúrufræðikennslu í grunnskólum
 18. 1153 nefndarálit menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 19. 1154 breytingartillaga menntamálanefndar, leikskólar (heildarlög)
 20. 1217 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 21. 1218 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.)
 22. 1219 nefndarálit menntamálanefndar, sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

116. þing, 1992–1993

 1. 317 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 2. 318 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum
 3. 440 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 459 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 511 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 516 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 597 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskóli (nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
 8. 1058 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 9. 1059 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (tilraunastarf í starfsnámi)
 10. 1085 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 11. 1086 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpslög (EES-reglur)
 12. 1087 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 13. 1088 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (heildarlög)
 14. 1089 nál. með frávt. menntamálanefndar, tilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandi
 15. 1090 nál. með brtt. menntamálanefndar, safn þjóðminja að Hólum í Hjaltadal
 16. 1091 nál. með brtt. menntamálanefndar, tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu
 17. 1109 nál. með frávt. minnihluta menntamálanefndar, Menningarsjóður (heildarlög)
 18. 1169 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 19. 1170 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)
 20. 1171 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 21. 1172 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)

115. þing, 1991–1992

 1. 258 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 300 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 312 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 339 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 5. 340 breytingartillaga, fjárlög 1992
 6. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 7. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 8. 789 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 9. 790 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 10. 791 rökstudd dagskrá minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 11. 794 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 12. 795 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 13. 878 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi
 14. 879 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður)
 15. 881 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Jarðasjóður (heildarlög)
 16. 917 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 17. 930 nefndarálit umhverfisnefndar, sinubrennur (heildarlög)
 18. 948 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttaiðkunar kvenna
 19. 969 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
 20. 984 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í réttri líkamsbeitingu
 21. 1039 nefndarálit menntamálanefndar, fullorðinsfræðsla

113. þing, 1990–1991

 1. 138 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rektorskjör)
 2. 277 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 278 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 5. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 6. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, opinber réttaraðstoð
 7. 311 breytingartillaga allsherjarnefndar, opinber réttaraðstoð
 8. 375 nefndarálit menntamálanefndar, samskiptamiðstöð heyrnarlausra
 9. 376 breytingartillaga menntamálanefndar, samskiptamiðstöð heyrnarlausra
 10. 377 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (kennslumisseri)
 11. 417 breytingartillaga, fjárlög 1991
 12. 544 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 13. 545 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 14. 567 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 15. 585 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 16. 586 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 17. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 18. 602 breytingartillaga allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 19. 603 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 20. 604 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 21. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 22. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 23. 696 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 24. 789 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)
 25. 791 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 26. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 27. 805 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu
 28. 806 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu
 29. 890 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 30. 891 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 31. 893 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 32. 894 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 33. 910 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 34. 911 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 35. 912 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 36. 913 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 37. 939 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 38. 940 breytingartillaga menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 39. 957 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 40. 966 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
 41. 984 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 42. 985 breytingartillaga menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 43. 1027 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leikskóli
 44. 1072 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 45. 1073 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 46. 1088 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 47. 1096 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 971 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 2. 991 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 3. 1031 breytingartillaga menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 4. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)
 5. 1049 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 6. 1050 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 7. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 8. 1053 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 9. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 10. 1075 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (byggðaráð)
 11. 1076 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)
 12. 1120 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 13. 1121 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 14. 1201 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (heildarlög)
 15. 1229 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 16. 1232 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
 17. 1233 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
 18. 1234 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 19. 1261 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 20. 1265 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)

111. þing, 1988–1989

 1. 200 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 2. 201 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 3. 202 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 203 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 233 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (gildistaka)
 6. 255 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 7. 289 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 8. 290 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 9. 327 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 10. 328 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 11. 346 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 12. 347 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 13. 362 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 14. 363 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (fjárfestingarlánasjóðir)
 15. 364 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 16. 365 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 17. 366 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 18. 374 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmeti)
 19. 381 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 20. 383 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 21. 386 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 22. 415 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks
 23. 419 breytingartillaga, fjárlög 1989
 24. 432 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 25. 451 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn þróunarsjóður
 26. 485 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 27. 486 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989
 28. 504 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir (Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
 29. 544 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningar 1981-1986
 30. 545 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1979
 31. 649 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 32. 650 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 33. 763 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 34. 764 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 35. 765 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 36. 766 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 37. 836 nefndarálit menntamálanefndar, brottfall laga á sviði menntamála
 38. 846 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 39. 848 nefndarálit, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 40. 849 breytingartillaga, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 41. 850 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 42. 867 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 43. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 44. 910 breytingartillaga félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 45. 915 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðildarskilyrði o.fl.)
 46. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 47. 949 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 48. 952 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 49. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (undanþága öryrkja frá skatti)
 50. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1987
 51. 1013 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
 52. 1021 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna (biðlaun)
 53. 1052 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 54. 1083 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 55. 1084 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 56. 1090 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 57. 1104 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 58. 1105 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 59. 1116 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 60. 1117 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 61. 1122 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 62. 1123 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 63. 1124 nál. með frávt. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (húsnæðisbætur)
 64. 1149 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 65. 1150 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 66. 1181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (greiðsla opinberra gjalda með skuldaviðurkenningu)
 67. 1192 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 68. 1193 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 69. 1194 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 70. 1204 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald)
 71. 1205 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 72. 1206 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 73. 1208 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 74. 1209 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald)
 75. 1231 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitarinnar)
 76. 1234 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 77. 1253 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt (aðalstöðvar Skógræktar ríkisins)
 78. 1254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 79. 1261 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 80. 1262 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launavísitala
 81. 1266 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (forgangur skattkrafna við skipti)
 82. 1267 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)
 83. 1295 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 84. 1317 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 85. 1318 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (heildarendurskoðun)
 86. 1319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (vörukaupalán)

110. þing, 1987–1988

 1. 156 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 2. 214 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 3. 250 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 284 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 5. 290 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 291 nál. með brtt. menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 7. 302 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga)
 8. 304 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 9. 305 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 10. 306 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 11. 307 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 12. 308 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 13. 309 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 14. 340 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 15. 341 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 16. 346 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 17. 347 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 18. 351 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 19. 359 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 20. 360 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld (heildarlög)
 21. 361 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld)
 22. 369 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 23. 377 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 24. 386 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 25. 387 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 26. 398 breytingartillaga, fjárlög 1988
 27. 421 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 28. 424 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 29. 440 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 30. 450 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 31. 451 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 32. 480 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 33. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 34. 597 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög (útvarp um streng o.fl.)
 35. 609 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar (sérfræðileyfi)
 36. 643 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 37. 852 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumatsnefnd)
 38. 877 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 39. 895 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 40. 896 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 41. 897 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 42. 914 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 43. 915 breytingartillaga menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 44. 916 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 45. 917 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 46. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 47. 923 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi
 48. 924 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
 49. 927 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
 50. 934 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 51. 935 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 52. 945 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (heildarlög)
 53. 970 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar)
 54. 1005 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 55. 1006 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 56. 1007 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 57. 1008 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 58. 1009 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 59. 1010 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald)
 60. 1011 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 61. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 62. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda (hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
 63. 1036 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 64. 1037 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 65. 1044 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 66. 1065 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)
 67. 1067 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 68. 1068 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 69. 1078 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 70. 1079 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 71. 1080 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu
 72. 1105 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 73. 1135 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 74. 1136 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (sýsluvegir)
 75. 1145 nál. með frávt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innflutningur á gleráli)

106. þing, 1983–1984

 1. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga