Albertína Friðbjörg Elíasdóttir: þingskjöl

Meðflutningsmaður

148. þing, 2017–2018

 1. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 2. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 3. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 4. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 5. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 6. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 8. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 9. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 10. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 11. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 12. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 13. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 14. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 15. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 16. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 17. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 18. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 19. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 20. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa