Albertína Friðbjörg Elíasdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 522 nefndarálit, veiðigjald
 2. 1711 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 3. 1712 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 4. 1713 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður
 5. 1766 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 560 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)
 4. 561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun
 5. 684 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 6. 685 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
 7. 1206 nefndarálit atvinnuveganefndar, heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni)
 8. 1247 nál. með brtt. velferðarnefndar, ófrjósemisaðgerðir
 9. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 10. 1427 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (selveiðar)
 11. 1434 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld)
 12. 1554 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 13. 1555 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)
 14. 1557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði)
 15. 1674 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 16. 1733 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi)
 17. 1918 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 2. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 3. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 4. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 5. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 6. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 8. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 9. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 10. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 11. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 12. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 13. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 14. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 15. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 16. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 17. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 18. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 19. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 20. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa