Anna Kolbrún Árnadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 498 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017
 2. 1043 nefndarálit minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.)
 3. 1275 nál. með brtt., breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.)
 4. 1635 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla)
 5. 1637 nefndarálit, Menntasjóður námsmanna
 6. 1750 breytingartillaga, lyfjalög
 7. 2077 nefndarálit, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar)
 8. 2078 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar)

149. þing, 2018–2019

 1. 1409 nefndarálit, þungunarrof
 2. 1469 breytingartillaga, þungunarrof
 3. 1518 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030
 4. 1519 breytingartillaga minnihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 358 nefndarálit velferðarnefndar, skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til
 2. 392 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, lækningatæki
 3. 393 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, lækningatæki
 4. 414 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, mannvirki (flokkun og eftirlit með mannvirkjum)

150. þing, 2019–2020

 1. 203 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna)
 2. 412 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 3. 413 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, skráning einstaklinga (heildarlög)
 4. 554 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2020
 5. 651 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, sviðslistir
 6. 652 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, sviðslistir
 7. 659 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar)
 8. 663 nefndarálit velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma)
 9. 664 nefndarálit velferðarnefndar, fræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu
 10. 665 nál. með brtt. velferðarnefndar, rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara
 11. 695 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023
 12. 696 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023
 13. 699 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, betrun fanga
 14. 705 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 15. 731 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
 16. 744 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 17. 745 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.)
 18. 948 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur
 19. 950 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur)
 20. 1027 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
 21. 1034 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar)
 22. 1035 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar)
 23. 1153 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 24. 1154 breytingartillaga velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 25. 1155 nefndarálit velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 26. 1156 breytingartillaga velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 27. 1185 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila)
 28. 1187 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu)
 29. 1235 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vernd uppljóstrara
 30. 1276 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.)
 31. 1365 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 32. 1366 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)
 33. 1367 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vernd uppljóstrara
 34. 1384 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (hálfur lífeyrir)
 35. 1385 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 36. 1477 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntasjóður námsmanna
 37. 1478 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, Menntasjóður námsmanna
 38. 1553 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 2021--2025
 39. 1560 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)
 40. 1561 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)
 41. 1631 nál. með brtt. velferðarnefndar, siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu
 42. 1749 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð)
 43. 1758 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar (skilvirkari framkvæmd)
 44. 1759 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð)
 45. 1836 nál. með brtt. velferðarnefndar, félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða
 46. 1859 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra)
 47. 1861 nefndarálit velferðarnefndar, mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu
 48. 1869 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð)
 49. 1880 nál. með brtt. velferðarnefndar, gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir
 50. 1888 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit)
 51. 1921 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (fjárhæð bóta)
 52. 1924 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar)
 53. 2064 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, húsnæðismál (hlutdeildarlán)
 54. 2065 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, húsnæðismál (hlutdeildarlán)

149. þing, 2018–2019

 1. 492 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði
 2. 604 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2019
 3. 609 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði)
 4. 621 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)
 5. 687 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra)
 6. 723 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 7. 724 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
 8. 725 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar)
 9. 726 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 10. 727 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru
 11. 728 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar)
 12. 888 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt)
 13. 889 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann)
 14. 1102 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs)
 15. 1218 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Jafnréttissjóður Íslands
 16. 1247 nál. með brtt. velferðarnefndar, ófrjósemisaðgerðir
 17. 1297 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs)
 18. 1301 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna
 19. 1428 nál. með frávt. velferðarnefndar, 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma)
 20. 1460 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 21. 1461 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs
 22. 1511 nefndarálit velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 23. 1512 breytingartillaga velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 24. 1527 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)
 25. 1582 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu)
 26. 1594 nefndarálit velferðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (aðsetur Félagsdóms)
 27. 1663 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (helgihald)
 28. 1666 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, vandaðir starfshættir í vísindum
 29. 1669 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lýðskólar
 30. 1676 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.)
 31. 1681 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 32. 1682 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi
 33. 1697 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings)
 34. 1723 nál. með frávt. velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 35. 1739 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 36. 1740 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, úrskurðarnefndir á sviði neytendamála
 37. 1767 nefndarálit velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 38. 1768 breytingartillaga velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 39. 1772 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, sameiginleg umsýsla höfundarréttar
 40. 1813 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna)
 41. 1846 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, endurskoðun lögræðislaga
 42. 1895 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, mannanöfn
 43. 1909 nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
 44. 1910 breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

148. þing, 2017–2018

 1. 70 nefndarálit velferðarnefndar, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð)
 2. 73 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms)
 3. 82 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.)
 4. 92 breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, fjárlög 2018
 5. 112 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 6. 114 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 7. 502 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 8. 547 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, meðferð sakamála (sakarkostnaður)
 9. 795 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 10. 816 nefndarálit velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 11. 816 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 12. 817 breytingartillaga velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 13. 818 breytingartillaga velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 14. 826 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, ættleiðingar (umsögn nákominna)
 15. 1046 nál. með brtt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 16. 1052 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, aðgengi að stafrænum smiðjum
 17. 1060 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, almenn hegningarlög (mútubrot)
 18. 1061 nefndarálit allsherjar- og menntamálanefndar, gerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmáls
 19. 1062 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir)
 20. 1064 nefndarálit minnihluta velferðarnefndar, skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun)
 21. 1066 nál. með brtt. minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar, þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta
 22. 1076 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús
 23. 1083 nál. með brtt. velferðarnefndar, réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)
 24. 1084 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, Þjóðskrá Íslands
 25. 1088 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs)
 26. 1090 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (stefnandi faðernismáls)
 27. 1104 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 28. 1127 nál. með brtt. minnihluta velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 29. 1155 nál. með brtt. meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar, íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi)
 30. 1157 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna)
 31. 1159 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 32. 1160 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, lögheimili og aðsetur
 33. 1179 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna
 34. 1184 nál. með brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, jöfn meðferð á vinnumarkaði