Bergþór Ólason: þingskjöl

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 398 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (hafnsaga)
 2. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 3. 879 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033
 4. 880 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára samgönguáætlun 2019--2023
 5. 881 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, samgönguáætlun 2019--2033
 6. 1771 breytingartillaga, umferðarlög
 7. 1921 breytingartillaga, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 52 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (faggilding, frestur)
 2. 53 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða)
 3. 612 nefndarálit, sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
 4. 916 frávísunartilllaga, kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur)
 5. 935 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála
 6. 1056 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 7. 1058 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.)
 8. 1065 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta)
 9. 1087 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.)
 10. 1124 nál. með brtt. meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024
 11. 1125 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 12. 1126 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, köfun
 13. 1161 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis)
 14. 1182 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029
 15. 1183 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna
 16. 1187 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar)
 17. 1195 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða
 18. 1196 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skipulag haf- og strandsvæða

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 1185 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 2. 1186 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, skógar og skógrækt
 3. 1311 nál. með frávt. umhverfis- og samgöngunefndar, efling björgunarskipaflota Landsbjargar
 4. 1401 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.)
 5. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 6. 1546 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 7. 1547 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023
 8. 1548 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033
 9. 1618 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 10. 1619 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 11. 1699 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 12. 1700 breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða
 13. 1726 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, umferðarlög
 14. 1728 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 15. 1729 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð)
 16. 1853 nál. með brtt. umhverfis- og samgöngunefndar, staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum
 17. 1883 nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar, skilgreining auðlinda
 18. 1916 nefndarálit meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta
 19. 1917 breytingartillaga meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, póstþjónusta

148. þing, 2017–2018

 1. 112 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 114 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018