Halla Signý Kristjánsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 721 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 2. 722 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
 3. 735 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.)
 4. 736 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.)

Meðflutningsmaður

150. þing, 2019–2020

 1. 653 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar)
 2. 654 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 3. 655 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 4. 663 nefndarálit velferðarnefndar, landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma)
 5. 664 nefndarálit velferðarnefndar, fræðsla um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu
 6. 665 nál. með brtt. velferðarnefndar, rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara
 7. 679 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (greiðslumark mjólkur)
 8. 697 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta)
 9. 705 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 10. 711 frhnál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 11. 739 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, 300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga
 12. 778 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 13. 825 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs)
 14. 955 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir)
 15. 1093 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, mótun klasastefnu
 16. 1153 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 17. 1154 breytingartillaga velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall)
 18. 1155 nefndarálit velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 19. 1156 breytingartillaga velferðarnefndar, tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví
 20. 1187 nál. með brtt. velferðarnefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu)
 21. 1270 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Matvælasjóður
 22. 1320 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (tegundir eldsneytis, gagnaskil)
 23. 1363 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar)
 24. 1384 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, almannatryggingar (hálfur lífeyrir)
 25. 1385 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 26. 1447 nefndarálit velferðarnefndar, málefni aldraðra (öldungaráð)
 27. 1484 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla)
 28. 1545 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)
 29. 1546 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)
 30. 1567 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar)

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 493 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 4. 494 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 5. 560 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)
 6. 561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun
 7. 566 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð)
 8. 582 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl)
 9. 609 nefndarálit velferðarnefndar, atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði)
 10. 610 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald
 11. 621 nál. með brtt. velferðarnefndar, almannatryggingar (barnalífeyrir)
 12. 687 nefndarálit velferðarnefndar, lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra)
 13. 1206 nefndarálit atvinnuveganefndar, heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni)
 14. 1247 nál. með brtt. velferðarnefndar, ófrjósemisaðgerðir
 15. 1301 nál. með frávt. velferðarnefndar, aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna
 16. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 17. 1402 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, þungunarrof
 18. 1403 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, þungunarrof
 19. 1427 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (selveiðar)
 20. 1428 nál. með frávt. velferðarnefndar, 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma)
 21. 1434 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld)
 22. 1484 nál. með brtt. velferðarnefndar, lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
 23. 1495 nál. með brtt. velferðarnefndar, breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794 (farmenn)
 24. 1505 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030
 25. 1506 breytingartillaga meirihluta velferðarnefndar, heilbrigðisstefna til ársins 2030
 26. 1511 nefndarálit velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 27. 1512 breytingartillaga velferðarnefndar, réttur barna sem aðstandendur
 28. 1554 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 29. 1555 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)
 30. 1557 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði)
 31. 1561 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður
 32. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 33. 1574 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
 34. 1622 nál. með brtt. velferðarnefndar, sjúkratryggingar (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga)
 35. 1623 nefndarálit velferðarnefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra)
 36. 1624 breytingartillaga velferðarnefndar, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra)
 37. 1628 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda
 38. 1653 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 39. 1654 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 40. 1674 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 41. 1697 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings)
 42. 1723 nál. með frávt. velferðarnefndar, ávana- og fíkniefni (neyslurými)
 43. 1724 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu)
 44. 1733 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi)
 45. 1767 nefndarálit velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 46. 1768 breytingartillaga velferðarnefndar, framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022
 47. 1813 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna)
 48. 1814 frhnál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 49. 1913 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)

148. þing, 2017–2018

 1. 70 nefndarálit velferðarnefndar, málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð)
 2. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 3. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 4. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 5. 795 nefndarálit velferðarnefndar, húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga)
 6. 815 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.)
 7. 816 nefndarálit velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 8. 816 nefndarálit velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 9. 817 breytingartillaga velferðarnefndar, þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
 10. 818 breytingartillaga velferðarnefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
 11. 819 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf)
 12. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 13. 828 nefndarálit atvinnuveganefndar, Matvælastofnun
 14. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 15. 962 nál. með brtt. velferðarnefndar, lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja)
 16. 1046 nál. með brtt. velferðarnefndar, brottnám líffæra (ætlað samþykki)
 17. 1083 nál. með brtt. velferðarnefndar, réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál)
 18. 1086 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 19. 1088 nál. með brtt. velferðarnefndar, húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs)
 20. 1089 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, óháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús
 21. 1090 nál. með brtt. meirihluta velferðarnefndar, barnalög (stefnandi faðernismáls)
 22. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 23. 1097 nefndarálit meirihluta velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum
 24. 1106 nál. með frávt. meirihluta velferðarnefndar, skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun)
 25. 1159 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
 26. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 27. 1185 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, veiðigjald (veiðigjald 2018)
 28. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 29. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 30. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 31. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 32. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 33. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 34. 1291 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)