Inga Sæland: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 552 nefndarálit, fjárlög 2021
 2. 553 breytingartillaga, fjárlög 2021
 3. 660 nefndarálit, fjármálaáætlun 2021--2025
 4. 693 breytingartillaga, fjáraukalög 2020

150. þing, 2019–2020

 1. 453 nefndarálit, fjárlög 2020
 2. 457 breytingartillaga, fjárlög 2020
 3. 1882 nefndarálit, fjáraukalög 2020
 4. 1883 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 5. 2094 nefndarálit, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022
 6. 2109 nefndarálit, fjáraukalög 2020
 7. 2109 nefndarálit, ríkisábyrgðir

149. þing, 2018–2019

 1. 1578 breytingartillaga, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 2. 1881 nefndarálit, breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022
 3. 1949 nefndarálit, fjármálaáætlun 2020--2024
 4. 1953 breytingartillaga, fjármálaáætlun 2020--2024

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 364 nefndarálit fjárlaganefndar, opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall)
 2. 796 breytingartillaga, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)
 3. 844 breytingartillaga, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.)

150. þing, 2019–2020

 1. 549 breytingartillaga, fjárlög 2020
 2. 661 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, staðfesting ríkisreiknings 2018
 3. 670 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2019
 4. 1190 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 5. 1190 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, sérstakt tímabundið fjárfestingarátak
 6. 1191 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 7. 1192 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 8. 1193 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, sérstakt tímabundið fjárfestingarátak
 9. 1196 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 10. 1197 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 11. 1198 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 12. 1199 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 13. 1333 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 14. 1334 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 15. 1335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2020
 16. 1338 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 17. 1339 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 18. 1340 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 19. 1648 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu
 20. 1679 nál. með brtt. meirihluta fjárlaganefndar, opinber fjármál (samhliða framlagning mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020)
 21. 1865 breytingartillaga, fjáraukalög 2020
 22. 1874 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 523 rökstudd dagskrá, veiðigjald
 4. 560 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)
 5. 561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun
 6. 767 breytingartillaga, fjáraukalög 2018
 7. 1192 nefndarálit fjárlaganefndar, staðfesting ríkisreiknings 2017
 8. 1233 nefndarálit fjárlaganefndar, opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.)
 9. 1234 breytingartillaga fjárlaganefndar, opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 107 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 3. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 4. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 5. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 6. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 897 nefndarálit atvinnuveganefndar, ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 8. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 9. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 10. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 11. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 12. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 13. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 14. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 15. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa