Inga Sæland: þingskjöl

1. flutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 1578 breytingartillaga, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Meðflutningsmaður

149. þing, 2018–2019

 1. 216 nefndarálit atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 2. 217 breytingartillaga atvinnuveganefndar, fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða)
 3. 523 rökstudd dagskrá, veiðigjald
 4. 560 nefndarálit atvinnuveganefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)
 5. 561 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, svæðisbundin flutningsjöfnun
 6. 767 breytingartillaga, fjáraukalög 2018
 7. 1192 nefndarálit fjárlaganefndar, staðfesting ríkisreiknings 2017
 8. 1233 nefndarálit fjárlaganefndar, opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.)
 9. 1234 breytingartillaga fjárlaganefndar, opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.)

148. þing, 2017–2018

 1. 107 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 2. 440 nefndarálit atvinnuveganefndar, brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja
 3. 617 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar)
 4. 748 nefndarálit atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða)
 5. 821 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 6. 866 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 7. 897 nefndarálit atvinnuveganefndar, ábúðarlög (úttekt og yfirmat)
 8. 1096 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.)
 9. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 10. 1209 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk)
 11. 1212 nefndarálit atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 12. 1213 breytingartillaga atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa
 13. 1214 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 14. 1215 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun
 15. 1290 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, Ferðamálastofa