Ólafur Ísleifsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 374 nefndarálit, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (spilunartími)
 2. 491 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn)
 3. 1066 nefndarálit, opinber stuðningur við nýsköpun
 4. 1222 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.)
 5. 1230 breytingartillaga minnihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.)
 6. 1442 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.)
 7. 1630 nál. með frávt. minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög og stofnun Landsnets hf. (forsendur tekjumarka, raforkuöryggi o.fl.)
 8. 1790 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, matvæli (sýklalyfjanotkun)

150. þing, 2019–2020

 1. 683 nál. með frávt. minnihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur)
 2. 975 nál. með frávt. minnihluta atvinnuveganefndar, leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir)
 3. 1649 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, ferðagjöf

149. þing, 2018–2019

 1. 463 nefndarálit, fjárlög 2019
 2. 464 breytingartillaga, fjárlög 2019
 3. 1584 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög (flutningskerfi raforku)
 4. 1585 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku
 5. 1586 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði)
 6. 1823 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða)
 7. 2041 framhaldsnefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)

148. þing, 2017–2018

 1. 94 nefndarálit, fjárlög 2018
 2. 103 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 3. 107 breytingartillaga, breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018
 4. 1129 nefndarálit, fjármálaáætlun 2019--2023

Meðflutningsmaður

151. þing, 2020–2021

 1. 332 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, búvörulög (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða)
 2. 338 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkun (orkumerkingar)
 3. 373 breytingartillaga, tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (spilunartími)
 4. 448 nefndarálit atvinnuveganefndar, ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi
 5. 584 nefndarálit atvinnuveganefndar, ferðagjöf (framlenging gildistíma)
 6. 586 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun)
 7. 628 nál. með brtt. minnihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (úthlutun tollkvóta)
 8. 692 nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (úthlutun tollkvóta)
 9. 1057 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Tækniþróunarsjóður
 10. 1162 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.)
 11. 1271 nefndarálit utanríkismálanefndar, framfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2020
 12. 1322 nefndarálit atvinnuveganefndar, einkaleyfi (undanþága frá viðbótarvernd)
 13. 1438 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.)
 14. 1439 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi, matvæli og landbúnaður (einföldun regluverks)
 15. 1440 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, ferðagjöf (endurnýjun)
 16. 1482 nefndarálit atvinnuveganefndar, ferðagjöf (endurnýjun)
 17. 1579 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.)
 18. 1621 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður)

150. þing, 2019–2020

 1. 653 nefndarálit atvinnuveganefndar, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar)
 2. 718 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.)
 3. 719 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.)
 4. 723 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs)
 5. 741 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.)
 6. 742 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.)
 7. 1055 nefndarálit utanríkismálanefndar, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn (samvinna á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins o.fl.)
 8. 1093 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, mótun klasastefnu
 9. 1274 nál. með frávt., Matvælasjóður
 10. 1320 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (tegundir eldsneytis, gagnaskil)
 11. 1363 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar)
 12. 1633 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar)
 13. 1639 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (markmið og hlutverk)
 14. 1643 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Orkusjóður
 15. 1646 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, vörumerki (EES-reglur)
 16. 1647 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, vörumerki (EES-reglur)
 17. 1741 nefndarálit atvinnuveganefndar, ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi
 18. 1800 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, Orkusjóður
 19. 1801 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu
 20. 1892 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.)
 21. 1893 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu
 22. 1894 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu
 23. 1931 nefndarálit atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðasjóður)
 24. 1932 breytingartillaga atvinnuveganefndar, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðasjóður)

149. þing, 2018–2019

 1. 1206 nefndarálit atvinnuveganefndar, heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni)
 2. 1310 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórn fiskveiða (strandveiðar)
 3. 1427 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, lax- og silungsveiði (selveiðar)
 4. 1434 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld)
 5. 1561 nál. með brtt. meirihluta atvinnuveganefndar, taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður
 6. 1573 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða o.fl.)
 7. 1574 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða o.fl.)
 8. 1653 nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 9. 1654 breytingartillaga meirihluta atvinnuveganefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl)
 10. 1724 nál. með brtt. atvinnuveganefndar, stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu)

148. þing, 2017–2018

 1. 131 nefndarálit minnihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2017
 2. 132 breytingartillaga, fjárlög 2018
 3. 136 breytingartillaga, fjárlög 2018
 4. 137 breytingartillaga, fjárlög 2018
 5. 142 breytingartillaga, fjárlög 2018
 6. 453 nefndarálit fjárlaganefndar, stofnefnahagsreikningar
 7. 563 nefndarálit, fjármálastefna 2018--2022
 8. 564 frávísunartilllaga, fjármálastefna 2018--2022
 9. 923 nefndarálit fjárlaganefndar, markaðar tekjur
 10. 924 breytingartillaga fjárlaganefndar, markaðar tekjur
 11. 930 nefndarálit fjárlaganefndar, lokafjárlög 2016