Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

110. þing, 1987–1988

 1. 509 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 2. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 3. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 4. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 5. 360 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 6. 361 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 7. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 611 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 9. 612 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 10. 613 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 11. 638 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 12. 639 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 13. 659 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 14. 660 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 15. 661 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 16. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 17. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 18. 871 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 19. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 20. 948 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 21. 949 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 22. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 1001 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta)
 25. 1002 nefndarálit allsherjarnefndar, opinber réttaraðstoð
 26. 1003 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta)
 27. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (vasapeningar)

112. þing, 1989–1990

 1. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 211 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 4. 282 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 5. 296 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 6. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar (sáttatilraunir)
 7. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 8. 438 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 9. 439 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 10. 515 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 11. 515 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 12. 516 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 13. 516 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 14. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 15. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 16. 574 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði)
 17. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 18. 647 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengisfræðsla
 19. 648 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (umönnunarbætur)
 20. 649 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðslunefnd
 21. 690 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 22. 691 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 23. 708 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 24. 709 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 25. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 26. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 27. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 28. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 1032 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 31. 1033 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 32. 1129 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 33. 1135 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 34. 1136 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 35. 1178 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 36. 1179 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 37. 1180 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 38. 1181 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 39. 1227 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 40. 1228 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 41. 1297 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 42. 1298 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)

111. þing, 1988–1989

 1. 262 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 2. 263 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 3. 291 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 4. 689 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 5. 886 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 6. 887 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 7. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 8. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 9. 943 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 10. 944 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 11. 1053 nefndarálit atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 12. 1054 breytingartillaga atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 13. 1232 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 14. 1249 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 15. 1250 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 16. 1251 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 17. 1260 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandi
 18. 1320 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)

110. þing, 1987–1988

 1. 210 breytingartillaga, útflutningsleyfi
 2. 216 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkradagpeningar)
 3. 219 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 4. 222 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 5. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 6. 334 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 7. 436 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 452 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 9. 466 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 10. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, opinber ferðamálastefna
 11. 600 nefndarálit atvinnumálanefndar, lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði
 12. 620 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu
 13. 652 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á kartöflum
 14. 858 frávísunartilllaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 15. 891 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (gleraugnakaup)
 16. 892 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
 17. 898 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
 18. 899 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 19. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 20. 912 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 21. 921 nefndarálit atvinnumálanefndar, innflutningur loðdýra til kynbóta
 22. 922 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar
 23. 930 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga
 24. 948 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska
 25. 960 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 26. 1144 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, haf- og fiskirannsóknir