Eiríkur Þorsteinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

74. þing, 1954–1955

 1. 89 breytingartillaga, vegalög
 2. 221 breytingartillaga, gistihús á Þingvöllum
 3. 239 breytingartillaga, læknaskipunarlög

73. þing, 1953–1954

 1. 358 breytingartillaga, sala jarða í opinberri eigu
 2. 482 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 3. 868 breytingartillaga, framlög til bæjar- og sveitarfélaga

72. þing, 1952–1953

 1. 798 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 90 breytingartillaga, vegalög
 2. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishjálp sjómanna á fjarlægum miðum
 3. 166 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, skipulagning samgangna
 4. 172 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 5. 186 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ábúðarlög
 6. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Atómvísindastofnun Norðurlanda
 7. 233 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 8. 253 nál. með brtt. allsherjarnefndar, votheysverkun
 9. 261 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulagning hagrannsókna
 10. 306 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólk
 12. 372 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga
 14. 402 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1959
 15. 403 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1959
 16. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á nýjum björgunartækjum
 17. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 18. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 19. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, birting skýrslna um fjárfestingu
 20. 467 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir

77. þing, 1957–1958

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur Vestfjarða
 2. 197 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 256 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fjárfestingarþörf opinberra stofnana
 5. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir
 6. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, brúar- og vegagerð
 7. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, saga Íslands í tveim heimsstyrjöldum
 8. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, efnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerði
 9. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnlaunanefnd
 10. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, söngkennsla
 11. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, glímukennsla í skólum
 12. 424 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brotajárn
 13. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, heymjölsverksmiðja
 14. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, réttindi vélstjóra á fiskiskipum
 15. 445 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 16. 449 nál. með rökst. allsherjarnefndar, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 17. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, lágmark félagslegs öryggis
 18. 620 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurkaup seðlabankans

76. þing, 1956–1957

 1. 209 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framtíðarskipan Reykholts
 2. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands
 3. 232 nál. með brtt. allsherjarnefndar, leirverksmiðja í Dalasýslu o. fl
 4. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 5. 275 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1957
 6. 276 breytingartillaga, fjárlög 1957
 7. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 8. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign fjölbýlishúsa
 9. 321 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samtök til aðstoðar öryrkjum
 10. 332 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðtrygging á sparifé skólabarna
 11. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, árstíðabundinn iðnaður
 12. 420 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur véla í fiskibáta
 13. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfn laun karla og kvenna
 14. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 15. 652 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, innheimta opinberra gjalda
 16. 653 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjóefnaverksmiðja
 17. 654 nál. með rökst. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður fyrir sjómenn
 18. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleysi
 19. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn
 20. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, sameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.
 21. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarbelti í íslenskum skipum
 22. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt íslenskra handrita frá Danmörku

75. þing, 1955–1956

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðuskólar
 2. 242 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 3. 271 nál. með rökst. allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 4. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kjarnorkumál
 5. 412 nál. með rökst. allsherjarnefndar, eyðing refa og minka
 6. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum
 7. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavík
 8. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, framleiðslusamvinnufélög
 9. 494 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 10. 495 nefndarálit samgöngunefndar, vátryggingarsamningar
 11. 519 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 12. 543 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 13. 563 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, landkynning og ferðamál
 14. 569 nál. með rökst. meirihluta samgöngunefndar, strandferðaskip
 15. 594 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum

74. þing, 1954–1955

 1. 104 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 2. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 3. 112 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 4. 161 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraflugvélar
 5. 162 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gistihús í landinu
 6. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 7. 217 nefndarálit samgöngunefndar, gistihús á Þingvöllum
 8. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 9. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, staða flóttamanna
 10. 263 nefndarálit allsherjarnefndar, löggæsla á samkomum
 11. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 12. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 13. 275 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 14. 276 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 15. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 16. 317 breytingartillaga, fjárlög 1955
 17. 379 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 18. 383 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum
 19. 486 nál. með brtt. allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 20. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, verkafólksskortur í sveitum
 21. 494 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarbætur í Loðmundarfirði
 22. 501 nál. með rökst. allsherjarnefndar, minning Jóns Þorkelssonar skólameistara
 23. 505 breytingartillaga, frjáls innflutningur bifreiða
 24. 515 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 25. 519 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 26. 525 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 27. 560 nál. með brtt. allsherjarnefndar, óháðir alþýðuskólar
 28. 621 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 29. 692 nefndarálit allsherjarnefndar, samvinna í atvinnumálum
 30. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi í heilbrigðismálum
 31. 711 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 32. 716 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 33. 742 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, landkynning og ferðamál

73. þing, 1953–1954

 1. 57 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 2. 123 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttur
 3. 192 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 4. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 5. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 6. 332 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 364 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 8. 366 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 9. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttarsamningur
 10. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, þurrkvíar
 11. 460 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 12. 487 breytingartillaga samgöngunefndar, brúargerðir
 13. 503 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kosningar og kosningaundirbúningur
 14. 506 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 15. 568 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bátagjaldeyrislistinn
 16. 599 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 17. 692 nál. með brtt. samgöngunefndar, póstlög
 18. 714 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 19. 736 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 20. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandsmál
 21. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, laun karla og kvenna
 22. 861 breytingartillaga, kosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningar

72. þing, 1952–1953

 1. 112 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gengisskráning o. fl.
 2. 130 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 3. 188 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 4. 219 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 5. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 6. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta
 7. 332 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 8. 367 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 9. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 10. 403 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskveiðar á fjarlægum miðum
 11. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, verðmiði á vörum í sýningargluggum
 12. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 13. 460 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslugeta atvinnuveganna
 14. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutir til bifreiða
 15. 483 nál. með rökst. allsherjarnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 16. 496 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 17. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, smíði fiskibáta innanlands
 18. 557 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 19. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 20. 610 breytingartillaga, fjárlög 1953
 21. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga
 22. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 23. 688 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyforðabúr
 24. 693 nál. með brtt. allsherjarnefndar, náttúruauður landsins
 25. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á jarðhita
 26. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, strandferðir m/s Herðubreiðar