Emil Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

77. þing, 1957–1958

 1. 543 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, matreiðslumenn á farskipum

76. þing, 1956–1957

 1. 538 nefndarálit iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins

74. þing, 1954–1955

 1. 293 breytingartillaga, aðstoð við togaraútgerðina
 2. 349 breytingartillaga, leigubifreiðar í kaupstöðum

73. þing, 1953–1954

 1. 458 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 506 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 3. 548 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bátagjaldeyrislistinn
 4. 549 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 5. 626 breytingartillaga, útsvör

71. þing, 1951–1952

 1. 160 breytingartillaga, bifreiðavarahlutir
 2. 191 breytingartillaga, hámark húsaleigu o. fl.
 3. 263 breytingartillaga, togarakaup ríkisins
 4. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952

70. þing, 1950–1951

 1. 278 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 462 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 736 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 4. 798 breytingartillaga, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)

69. þing, 1949–1950

 1. 643 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 669 breytingartillaga, fjárhagsráð
 3. 712 breytingartillaga, fjárlög 1950
 4. 753 breytingartillaga, Sementsverksmiðja

68. þing, 1948–1949

 1. 583 breytingartillaga, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri

67. þing, 1947–1948

 1. 163 rökstudd dagskrá, kaffi- og sykurskammtur til sjómanna
 2. 595 breytingartillaga, Sinfóníuhljómsveit Íslands

66. þing, 1946–1947

 1. 714 breytingartillaga, fjárlög 1947

64. þing, 1945–1946

 1. 544 breytingartillaga, gistihúsbygging í Reykjavík
 2. 747 breytingartillaga, Austurvegur
 3. 781 breytingartillaga, Austurvegur

63. þing, 1944–1945

 1. 141 breytingartillaga, gufuhverir
 2. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945

62. þing, 1943

 1. 391 breytingartillaga, kvikmyndasýningar
 2. 473 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

61. þing, 1942–1943

 1. 107 breytingartillaga, kvikmyndasýningar í Siglufjarðarkaupstað
 2. 256 breytingartillaga, uppdráttur af Íslandi
 3. 472 breytingartillaga, vegalög

59. þing, 1942

 1. 204 breytingartillaga, stríðsgróðaskattur
 2. 508 breytingartillaga, verðlagsuppbætur á útflutningsafurðir landbúnaðarins
 3. 529 breytingartillaga, verðlagsuppbætur á útflutningsafurðir landbúnaðarins

56. þing, 1941

 1. 304 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 308 breytingartillaga, iðnlánasjóður

55. þing, 1940

 1. 142 breytingartillaga, bann gegn jarðraski
 2. 175 breytingartillaga, náttúrurannsóknir

54. þing, 1939–1940

 1. 294 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 2. 711 breytingartillaga, fiskimálanefnd

53. þing, 1938

 1. 207 breytingartillaga, vitabyggingar
 2. 377 breytingartillaga, iðnaðarnám
 3. 383 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 4. 462 breytingartillaga, laun embætissmanna

52. þing, 1937

 1. 320 breytingartillaga, alþýðutryggingar
 2. 486 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins

50. þing, 1936

 1. 68 breytingartillaga, fóðurtryggingarsjóðir
 2. 162 breytingartillaga, landssmiðja
 3. 410 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 4. 487 breytingartillaga, iðja og iðnaður
 5. 550 breytingartillaga, fjárlög 1937
 6. 610 breytingartillaga, atvinna við siglingar

49. þing, 1935

 1. 134 breytingartillaga, prentsmiðjur
 2. 190 breytingartillaga, stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands
 3. 239 breytingartillaga, stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands
 4. 275 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 5. 468 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild landa í Hafnarfirði
 6. 472 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 7. 474 breytingartillaga, erfðaábúð og óðalsréttur
 8. 529 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 9. 801 breytingartillaga, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 10. 863 breytingartillaga, framfærslulög
 11. 878 breytingartillaga, Kreppulánasjóður

48. þing, 1934

 1. 100 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki
 2. 421 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 426 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 496 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 5. 785 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

Meðflutningsmaður

84. þing, 1963–1964

 1. 247 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn
 2. 519 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna

82. þing, 1961–1962

 1. 162 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning Þýskalands á fiskveiðilögsögu við Ísland
 2. 163 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við Ísland
 3. 683 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda

81. þing, 1960–1961

 1. 447 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, lausn fiskveiðideilunnar við Breta

80. þing, 1959–1960

 1. 616 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis

78. þing, 1958–1959

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 2. 91 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 4. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur með viðauka
 5. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 6. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

77. þing, 1957–1958

 1. 42 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 2. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 3. 109 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 4. 118 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 5. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 6. 120 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 7. 136 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 8. 165 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 9. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 10. 375 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 11. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 12. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit til varnar ofeyðslu hjá ríkinu
 13. 489 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 496 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 534 nál. með brtt., útflutningssjóður o. fl.
 16. 567 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 17. 571 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 46 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 2. 47 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup
 3. 72 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipakaup
 4. 90 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 5. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 6. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 143 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 9. 157 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 10. 168 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 11. 169 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 12. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 14. 177 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 15. 427 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti
 16. 456 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 17. 457 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 470 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 19. 490 nefndarálit fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 20. 492 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 21. 552 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir

75. þing, 1955–1956

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðuskólar
 2. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 412 nál. með rökst. allsherjarnefndar, eyðing refa og minka
 4. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum
 5. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavík
 6. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, framleiðslusamvinnufélög

74. þing, 1954–1955

 1. 161 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraflugvélar
 2. 162 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gistihús í landinu
 3. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 4. 217 nefndarálit samgöngunefndar, gistihús á Þingvöllum
 5. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 6. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 7. 353 nefndarálit samgöngunefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 8. 379 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 9. 486 nál. með brtt. allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 10. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, verkafólksskortur í sveitum
 11. 494 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarbætur í Loðmundarfirði
 12. 501 nál. með rökst. allsherjarnefndar, minning Jóns Þorkelssonar skólameistara
 13. 525 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 14. 560 nál. með brtt. allsherjarnefndar, óháðir alþýðuskólar
 15. 742 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, landkynning og ferðamál

73. þing, 1953–1954

 1. 112 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 123 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttur
 3. 192 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 4. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 5. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 6. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 7. 332 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 364 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 9. 366 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 10. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttarsamningur
 11. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, þurrkvíar
 12. 482 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 13. 487 breytingartillaga samgöngunefndar, brúargerðir
 14. 503 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kosningar og kosningaundirbúningur
 15. 714 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 16. 736 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 17. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandsmál
 18. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, laun karla og kvenna
 19. 822 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

72. þing, 1952–1953

 1. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 3. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 16, okt. 1952
 4. 187 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 5. 275 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 278 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 7. 288 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ættleiðing
 8. 318 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 9. 323 breytingartillaga, fjárlög 1953
 10. 331 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 11. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám Svínadals í Kelduneshreppi
 12. 523 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 13. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 14. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 15. 532 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Vogum
 16. 571 breytingartillaga allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 17. 603 breytingartillaga, fjárlög 1953
 18. 616 breytingartillaga, fjárlög 1953
 19. 624 breytingartillaga, fjárlög 1953
 20. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf
 21. 637 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 22. 657 breytingartillaga, leigubifreiðar í kaupstöðum
 23. 777 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 2. 156 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 3. 184 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 4. 206 nefndarálit allsherjarnefndar, hámark húsaleigu o. fl.
 5. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, loftvarnaráðstafanir
 6. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 7. 264 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 8. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 9. 414 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 517 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 11. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 12. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti íþrótta- og ungmennafélaga
 13. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 640 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 15. 689 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 16. 705 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjald af kvikmyndasýningum
 17. 708 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sundhöll í Reykjavík
 18. 715 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur

70. þing, 1950–1951

 1. 140 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 141 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 279 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 4. 479 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 5. 652 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 6. 790 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri
 7. 810 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri

69. þing, 1949–1950

 1. 703 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja

64. þing, 1945–1946

 1. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946

63. þing, 1944–1945

 1. 121 nefndarálit landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipti
 2. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 3. 382 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð
 4. 392 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 5. 434 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala nokkurra opinbera jarða
 6. 435 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdals
 7. 453 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 8. 456 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 9. 533 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 10. 547 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 11. 561 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum
 12. 565 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 13. 644 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 647 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 15. 926 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 16. 940 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður

62. þing, 1943

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 2. 89 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 3. 109 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, minkaeldi o.fl.
 4. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðlag
 5. 158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ítala
 6. 159 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 7. 242 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítala
 8. 268 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 9. 271 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 10. 295 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, skipun mjólkurmála
 11. 300 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 12. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 13. 394 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 437 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 15. 494 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferðir sveitafólks
 16. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 17. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 18. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 80 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laun embættismanna
 2. 88 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi Viðvíkur
 3. 147 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 4. 161 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 5. 225 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 6. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Stagley
 7. 385 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 8. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, verzlun með kartöflur o.fl.
 9. 446 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kynnisferð sveitafólks
 10. 490 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 11. 516 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr Neslandi í Selvogi
 12. 674 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

59. þing, 1942

 1. 129 nefndarálit iðnaðarnefndar, rafveitur ríkisins
 2. 202 nefndarálit iðnaðarnefndar, til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 3. 258 nefndarálit ar, aðstoð við íslenzka námsmenn á Norðurlöndum og í Þýzkalandi
 4. 301 nefndarálit ar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

58. þing, 1941

 1. 21 nefndarálit ar, eyðingar á tundurduflum
 2. 33 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnalög
 3. 37 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 4. 62 nefndarálit ar, lambauppeldi á mæðiveikisvæðinu

56. þing, 1941

 1. 256 breytingartillaga ar, fjárlög
 2. 257 nefndarálit ar, fjárlög
 3. 274 breytingartillaga ar, fjárlög
 4. 594 breytingartillaga ar, fjárlög
 5. 597 breytingartillaga ar, fjárlög
 6. 604 breytingartillaga ar, fjárlög
 7. 619 breytingartillaga ar, fjárlög
 8. 622 breytingartillaga, fjárlög
 9. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, styrktarfé til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna
 10. 638 breytingartillaga, fjárlög
 11. 654 breytingartillaga, fjárlög
 12. 668 breytingartillaga ar, fjárlög
 13. 695 breytingartillaga ar, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 23 breytingartillaga, vegalög
 2. 92 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 3. 93 nefndarálit ar, fjárlög 1941
 4. 272 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 5. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 6. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 7. 365 breytingartillaga, fjárlög 1941
 8. 367 nefndarálit ar, sjórannsóknir og fiskirannsóknir
 9. 375 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 10. 386 breytingartillaga ar, fjárlög 1941
 11. 449 nefndarálit ar, fjáraukalög 1939
 12. 454 nefndarálit ar, fjáraukalög 1938

54. þing, 1939–1940

 1. 17 breytingartillaga, vegalög
 2. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla o.fl.
 3. 66 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 121 breytingartillaga, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 5. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 6. 141 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 7. 142 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Varmahlíð í Skagafirði
 8. 166 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkuvirki
 9. 224 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 10. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri
 11. 368 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjórn í opinberri vinnu
 12. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hálfum Víðidal
 13. 420 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr landi Saurbæjar
 14. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 15. 461 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 16. 492 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 17. 529 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarnám

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 53 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 79 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 4. 80 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 5. 89 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 6. 110 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 7. 127 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hrafntinna
 8. 135 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 9. 175 breytingartillaga, rafveitur ríkisins
 10. 275 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 11. 376 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 12. 378 nefndarálit iðnaðarnefndar, þilplötur o. fl. úr torfi
 13. 379 nefndarálit iðnaðarnefndar, gjaldeyri handa innlendri iðju
 14. 449 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunabú
 15. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vatnalög
 16. 568 breytingartillaga, hitaveita í Reykjavík

52. þing, 1937

 1. 65 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 2. 90 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 3. 129 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 240 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 5. 249 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 6. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrmjólk í brauð o. fl.
 7. 269 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 8. 278 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 9. 293 breytingartillaga, vegalagabreyting
 10. 295 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 11. 314 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 12. 319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 13. 401 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæðiveikin

51. þing, 1937

 1. 82 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 91 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar
 3. 92 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingar
 4. 171 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming sels úr Húnaósi
 5. 172 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 6. 186 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, endurbyggingar á sveitabýlum
 7. 232 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt og loðdýralánadeild
 8. 323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 9. 396 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, borgfirzka sauðfjárveikin

50. þing, 1936

 1. 29 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 2. 63 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 67 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 4. 128 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 5. 151 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóðir
 6. 223 nefndarálit, kjötsala innanlands
 7. 338 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Skeiðaáveitan
 8. 339 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 9. 340 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, garðyrkjuskóli ríkisins
 10. 341 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 11. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 12. 438 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 13. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins
 14. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937
 15. 601 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 30 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 2. 45 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 3. 57 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 4. 108 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming fjárkláða
 5. 199 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flutningur á kartöflum
 6. 248 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 7. 252 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 8. 266 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 9. 323 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignaveðslán landbúnaðarins
 10. 328 breytingartillaga iðnaðarnefndar, útflutningur vikurs
 11. 401 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding húsdýra
 12. 443 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, heimild til að kaupa Ás í Kelduneshreppi
 13. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 14. 513 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búreikningaskrifstofa ríkisins
 15. 530 nefndarálit iðnaðarnefndar, vörutollur
 16. 561 breytingartillaga iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 17. 614 breytingartillaga iðnaðarnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 18. 615 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vörutollur
 19. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Kreppulánasjóður
 20. 672 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 21. 673 nefndarálit landbúnaðarnefndar, nýbýli og samvinnubyggðir
 22. 680 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla
 23. 681 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 24. 686 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 25. 737 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sláturfjárafurðir
 26. 738 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 27. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á prestsmötu
 28. 793 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 29. 800 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, verslun með kartöflur og aðra garðávexti
 30. 873 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fóðurtryggingarsjóður
 31. 882 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 32. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 33. 904 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 34. 932 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 290 breytingartillaga, útflutningsgjald
 2. 346 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tolllög
 3. 351 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, ríkisútgáfa skólabóka
 4. 360 nefndarálit iðnaðarnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 5. 387 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 6. 425 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 7. 447 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 8. 622 breytingartillaga, ábyrgð á láni fyrir Vestmannaeyjakaupstað