Albert Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. 269 breytingartillaga, fjárlög 1989
 2. 286 breytingartillaga, fjárlög 1989

106. þing, 1983–1984

 1. 513 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

105. þing, 1982–1983

 1. 580 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 591 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 3. 607 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 860 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

103. þing, 1980–1981

 1. 437 breytingartillaga, tollskrá
 2. 575 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá

102. þing, 1979–1980

 1. 234 breytingartillaga, fjárlög 1980
 2. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980

100. þing, 1978–1979

 1. 53 breytingartillaga, kjaramál
 2. 640 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 3. 826 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins

99. þing, 1977–1978

 1. 225 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 238 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 3. 239 breytingartillaga, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 4. 284 breytingartillaga, fjárlög 1978
 5. 472 breytingartillaga, vátryggingarstarfsemi

98. þing, 1976–1977

 1. 54 breytingartillaga, fjarskipti
 2. 149 breytingartillaga, vegalög
 3. 213 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 4. 225 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 5. 501 breytingartillaga, póst- og símamál

97. þing, 1975–1976

 1. 159 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 563 breytingartillaga, orlof
 3. 712 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 4. 938 frávísunartilllaga, jarðalög

96. þing, 1974–1975

 1. 360 breytingartillaga, vegalög

Meðflutningsmaður

111. þing, 1988–1989

 1. 341 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 2. 670 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989
 3. 671 breytingartillaga, lánsfjárlög 1989

110. þing, 1987–1988

 1. 222 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 2. 334 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 3. 432 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 436 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 5. 452 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 6. 466 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 7. 721 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)

105. þing, 1982–1983

 1. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
 2. 170 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 3. 171 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 4. 196 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
 6. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 7. 282 nefndarálit, efnahagsaðgerðir
 8. 294 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, hvalveiðibann
 9. 321 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands í suðri
 10. 322 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshrygg
 11. 338 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 12. 340 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir
 13. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 14. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um loftmengun
 15. 361 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 16. 395 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 396 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna björgunar skipsins Het Wapen
 19. 443 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útvegsbanki Íslands
 20. 444 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 21. 445 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 22. 446 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Landsbanki Íslands
 23. 463 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 472 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 25. 473 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 26. 532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, laxveiðar Færeyinga í sjó
 27. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 28. 577 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 29. 589 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 30. 592 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983
 31. 593 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 32. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 33. 599 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 34. 600 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 35. 610 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 36. 611 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 150 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 2. 151 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 3. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 178 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðstoð í skattamálum
 5. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 6. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 7. 229 breytingartillaga, fjárlög 1982
 8. 231 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 9. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
 10. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 11. 249 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 13. 300 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 14. 357 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 15. 368 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 16. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 17. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 18. 377 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 19. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 20. 437 nefndarálit utanríkismálanefndar, verndun á laxi í Norður-Atlantshafi
 21. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 22. 484 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 23. 485 nefndarálit, almannatryggingar
 24. 486 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 25. 513 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 26. 516 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 27. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1982
 28. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna
 29. 630 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 30. 631 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 31. 635 breytingartillaga, dýralæknar
 32. 640 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 33. 642 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 34. 644 breytingartillaga, dýralæknar
 35. 685 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 36. 686 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisbókhald
 37. 720 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 38. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 39. 815 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum
 40. 822 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna
 41. 824 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, flugstöð á Keflavíkurflugvelli
 42. 831 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 43. 854 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 44. 861 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 45. 862 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms
 46. 874 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
 47. 905 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 48. 927 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána

103. þing, 1980–1981

 1. 116 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda
 3. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingargjald
 4. 234 breytingartillaga, fjárlög 1981
 5. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 6. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 7. 269 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildir
 8. 273 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 9. 275 nefndarálit, niðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980
 10. 276 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 11. 279 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 12. 294 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum
 13. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 14. 296 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 15. 303 breytingartillaga, fjárlög 1981
 16. 319 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 320 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 322 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 19. 325 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 20. 329 breytingartillaga, fjárlög 1981
 21. 334 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 22. 347 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 23. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
 24. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 25. 371 breytingartillaga, jöfnunargjald
 26. 416 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 417 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 446 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 29. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
 30. 497 nefndarálit, viðnám gegn verðbólgu
 31. 498 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 32. 504 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 33. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 34. 508 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 35. 513 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 36. 534 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, landhelgisgæsla
 37. 566 breytingartillaga, viðnám gegn verðbólgu
 38. 645 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex
 39. 646 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 40. 647 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 41. 667 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 42. 668 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 43. 695 nefndarálit, verðlagsaðhald
 44. 696 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 45. 702 breytingartillaga, verðlagsaðhald
 46. 783 nefndarálit utanríkismálanefndar, þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga
 47. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
 48. 817 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 49. 818 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 50. 819 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 51. 824 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 52. 825 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 53. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 54. 827 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 55. 830 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 56. 832 frhnál. með brtt., tekjuskattur og eignarskattur
 57. 840 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 58. 845 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 59. 852 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 60. 878 breytingartillaga, almannatryggingar
 61. 929 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 62. 930 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 63. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 64. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 65. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
 66. 1018 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, framkvæmdasjóður aldraðra
 67. 1056 rökstudd dagskrá, umferðarlög

102. þing, 1979–1980

 1. 43 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar
 2. 61 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 3. 62 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 4. 71 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 5. 97 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðsla opinberra gjalda 1980
 6. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 7. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 8. 164 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 165 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 170 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 181 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Genfarbókuninni 1979
 12. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
 13. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 14. 279 nefndarálit, orkujöfnunargjald
 15. 349 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 363 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hækkun lægstu launa
 17. 365 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 18. 380 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 382 nefndarálit, flugvallagjald
 20. 384 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 561 nefndarálit, lánsfjárlög 1980
 22. 562 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980

100. þing, 1978–1979

 1. 129 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 2. 305 breytingartillaga, fjárlög 1979
 3. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 4. 827 breytingartillaga, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

99. þing, 1977–1978

 1. 52 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 74 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 75 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum
 4. 76 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 6. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 7. 162 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 8. 196 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 9. 197 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 10. 198 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 11. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 12. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 13. 269 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 14. 388 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 15. 389 breytingartillaga félagsmálanefndar, geymslufé
 16. 428 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 17. 438 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 18. 439 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 19. 441 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 20. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 21. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 22. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 23. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 24. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 25. 626 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 26. 627 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 27. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 28. 638 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 29. 639 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 30. 687 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 31. 688 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 32. 753 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 33. 754 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 34. 755 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 35. 756 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 36. 761 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 37. 762 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 38. 884 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 39. 885 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 40. 887 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 41. 888 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 42. 909 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 43. 932 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

98. þing, 1976–1977

 1. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 3. 167 breytingartillaga, fjárlög 1977
 4. 191 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 5. 229 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 6. 239 lög (samhlj.), dagvistarheimili fyrir börn
 7. 242 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 8. 243 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 255 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 11. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 312 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 13. 313 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 14. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 15. 337 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 16. 338 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 17. 351 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fávitastofnanir
 18. 357 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 19. 444 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, innlend endurtrygging
 20. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 21. 494 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 22. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 23. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 24. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 25. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 26. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 27. 565 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum
 28. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 29. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 30. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
 31. 584 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 32. 626 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 33. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 34. 630 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 35. 647 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 3. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 5. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 6. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 7. 189 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 8. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 9. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 10. 269 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 11. 330 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 12. 371 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 13. 433 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 14. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 15. 498 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 16. 499 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 17. 500 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 18. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 19. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 20. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 21. 568 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 22. 569 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 23. 570 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 24. 587 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 25. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 26. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 27. 626 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 28. 649 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða
 29. 651 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 30. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 31. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 32. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 33. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 34. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 35. 720 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun
 36. 721 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraþjálfun

96. þing, 1974–1975

 1. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 87 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 3. 113 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 5. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 6. 185 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 7. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 8. 196 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 9. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 10. 335 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 11. 363 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 12. 364 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 13. 424 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 448 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 15. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 16. 619 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 17. 620 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 18. 642 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 19. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 20. 710 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 21. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 22. 732 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald
 23. 783 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 24. 788 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 25. 789 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 26. 790 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
 27. 792 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 28. 793 nefndarálit iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 29. 812 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 30. 816 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur

95. þing, 1974

 1. 13 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 22 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
 3. 24 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 4. 45 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar