Finnur Ingólfsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. 345 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 370 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 3. 371 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 4. 372 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 5. 373 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð

116. þing, 1992–1993

 1. 439 breytingartillaga, fjárlög 1993
 2. 503 nefndarálit, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 3. 504 breytingartillaga, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 4. 547 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 5. 559 breytingartillaga, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 6. 869 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 7. 1270 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 8. 1271 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 305 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 307 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 91 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1994 (lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
 2. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 397 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 4. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 5. 400 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 6. 401 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 7. 402 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 8. 403 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög
 9. 404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 10. 405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (heildarlög)
 11. 406 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 12. 407 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 13. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlanda
 14. 430 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög
 15. 431 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 16. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar
 17. 458 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1995
 18. 489 breytingartillaga, fjárlög 1995
 19. 490 breytingartillaga, fjárlög 1995
 20. 506 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna)
 21. 512 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 22. 518 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 23. 541 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 24. 544 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 25. 545 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)
 26. 548 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 27. 681 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
 28. 682 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 29. 684 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (takmörkun verslunarleyfis)
 30. 685 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur)
 31. 691 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur)
 32. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 33. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 34. 726 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
 35. 738 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, refsiákvæði nokkurra skattalaga
 36. 747 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
 37. 748 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga)
 38. 771 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 39. 773 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu
 40. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (refsiákvæði o.fl.)
 41. 806 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging Íslands (álag á iðgjöld)
 42. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 43. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 44. 890 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 45. 891 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
 46. 892 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vaxtalög (verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
 47. 893 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vísitala neysluverðs (heildarlög)
 48. 894 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.)
 49. 901 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu

117. þing, 1993–1994

 1. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (heildarlög)
 2. 431 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (gjaldstofn)
 3. 479 framhaldsnefndarálit, skattamál (breyting ýmissa laga)
 4. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 5. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 6. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 7. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 8. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 9. 1039 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 10. 1040 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lyfjaverslun ríkisins
 11. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 12. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 13. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 14. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 15. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 16. 1088 nefndarálit iðnaðarnefndar, auðlindakönnun í öllum landshlutum
 17. 1089 nefndarálit iðnaðarnefndar, rannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraði
 18. 1226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (íbúðir fyrir aldraða)
 19. 1267 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 216 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 2. 217 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi og vörumerki (Evrópskt efnahagssvæði)
 3. 319 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, sala rafmagns til skipa
 4. 459 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 6. 511 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 524 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 1129 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 9. 1130 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 10. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 11. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 12. 1175 framhaldsnefndarálit iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 13. 1178 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum
 14. 1179 nefndarálit iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 15. 1180 breytingartillaga iðnaðarnefndar, hönnunarvernd
 16. 1216 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (eftirlit á varnarsvæðum)
 17. 1289 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 3. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 4. 820 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 5. 821 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 6. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 7. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 8. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 9. 967 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, útboð (nefnd til að semja frumvarp)
 10. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)

111. þing, 1988–1989

 1. 1046 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn á Egilstöðum)
 2. 1047 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (vélar til garðyrkju)
 3. 1048 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 4. 1049 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 5. 1086 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar (landslagshönnuðir)
 6. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða
 7. 1170 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 8. 1171 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 9. 1198 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 10. 1199 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)
 11. 1232 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 12. 1249 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 13. 1250 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)

110. þing, 1987–1988

 1. 189 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 2. 190 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands