Friðjón Skarphéðinsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 48 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 49 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 151 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 4. 164 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 5. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 6. 233 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 7. 267 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 8. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 9. 286 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 321 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 11. 328 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 12. 329 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 441 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 15. 446 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 16. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 17. 547 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

86. þing, 1965–1966

 1. 44 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 2. 63 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 3. 82 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 4. 97 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 98 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 6. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 249 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför
 8. 281 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 9. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 10. 294 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 11. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 329 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 13. 336 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 14. 342 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 15. 439 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 16. 465 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almennur frídagur 1. maí
 17. 468 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 18. 488 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna
 19. 548 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps
 20. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 21. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

83. þing, 1962–1963

 1. 167 nefndarálit allsherjarnefndar, landsdómur
 2. 168 breytingartillaga allsherjarnefndar, landsdómur
 3. 169 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 4. 243 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fullnusta norrænna refsidóma
 5. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 274 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 292 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 427 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf
 9. 513 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögreglumenn
 10. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 11. 553 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 12. 581 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 13. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignamat
 14. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteignamat

82. þing, 1961–1962

 1. 129 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.
 2. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 3. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 4. 198 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 5. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 6. 264 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 7. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 8. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, prentréttur
 9. 272 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 10. 294 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda
 12. 301 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 13. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 14. 441 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 15. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 16. 523 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 17. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 18. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, dánarvottorð
 19. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

81. þing, 1960–1961

 1. 372 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 2. 385 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 615 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, launajöfnuður karla og kvenna
 4. 662 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti Styrktarfélag vangefinna, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargar (skattfrelsi vinninga)
 5. 667 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög

80. þing, 1959–1960

 1. 96 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 108 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 3. 313 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 4. 314 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
 5. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 6. 364 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð drykkjumanna
 7. 374 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár til vinnuheimila
 8. 378 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi
 9. 393 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 10. 505 nál. með rökst. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands

78. þing, 1958–1959

 1. 117 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, biskupskosning

77. þing, 1957–1958

 1. 75 breytingartillaga, umferðarlög
 2. 135 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 160 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 203 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Veðurstofa Íslands
 5. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi
 6. 380 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 7. 386 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala áfengis, tóbaks o. fl.
 8. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 9. 505 breytingartillaga, afstaða til óskilgetinna barna
 10. 507 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 11. 573 nefndarálit minnihluta ar, afnám tekjuskatts

76. þing, 1956–1957

 1. 60 breytingartillaga, vegalög
 2. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 200 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 4. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 5. 302 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, menntun kennara
 6. 314 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 7. 334 nál. með rökst. allsherjarnefndar, áfengislög
 8. 464 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 9. 495 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 234 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 2. 235 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 319 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 4. 392 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 5. 393 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 6. 394 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 7. 395 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 8. 484 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 9. 502 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 10. 566 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 11. 567 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 12. 576 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög

86. þing, 1965–1966

 1. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi (leyfi til Hvals hf.)
 2. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 3. 313 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 4. 438 breytingartillaga, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum
 5. 476 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 6. 498 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 7. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þorlákshöfn
 8. 589 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávar
 9. 609 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 10. 624 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

83. þing, 1962–1963

 1. 200 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1963
 2. 387 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjugarðar
 3. 556 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 4. 587 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, félagsheimili
 5. 658 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 6. 676 nefndarálit menntamálanefndar, heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað
 7. 677 nál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 8. 702 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 9. 710 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 10. 713 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 48 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 2. 385 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 3. 559 nál. með brtt. menntamálanefndar, Kirkjubyggingarsjóður
 4. 560 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 5. 701 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 6. 706 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 7. 733 nefndarálit menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 8. 787 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 9. 793 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 10. 799 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur

81. þing, 1960–1961

 1. 429 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 2. 430 breytingartillaga menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 3. 443 breytingartillaga menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 4. 531 nefndarálit menntamálanefndar, fræðslumyndasafn ríkisins
 5. 532 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna

80. þing, 1959–1960

 1. 315 nefndarálit menntamálanefndar, lánasjóður íslenskra námsmanna erlendis
 2. 316 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla

78. þing, 1958–1959

 1. 18 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 2. 105 nefndarálit ar, uppbætur á laun starfsmanna ríkisins
 3. 136 nál. með brtt. ar, efling landhelgisgæslunnar
 4. 137 nál. með brtt. ar, fiskileitartækjanámskeið
 5. 146 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja á Akureyri

77. þing, 1957–1958

 1. 19 frávísunartilllaga, vegalög
 2. 74 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 3. 96 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 4. 137 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 5. 145 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1958
 6. 147 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 7. 178 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 8. 189 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 9. 190 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 10. 197 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1958
 11. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 12. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 13. 292 breytingartillaga, skipaferðir milli Austfjarða og útlanda
 14. 344 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 15. 355 nál. með rökst. ar, framlag til lækkunar á vöruverði
 16. 356 nál. með brtt. ar, rafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja
 17. 376 nefndarálit samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 18. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 402 nál. með rökst. meirihluta ar, eftirgjöf lána
 20. 411 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1955
 21. 413 nefndarálit ar, lán til kaupa á vélskipinu Vico
 22. 438 breytingartillaga menntamálanefndar, mannfræði og ættfræðirannsóknir
 23. 446 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 24. 485 nál. með brtt. menntamálanefndar, einkaleyfi til útgáfu almanaks
 25. 488 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 26. 493 nál. með brtt. minnihluta ar, olíueinkasala ríkisins
 27. 509 nál. með rökst. ar, biskup í Skálholti
 28. 510 nál. með brtt. ar, styrkur til flóabátsins Baldurs
 29. 511 nál. með brtt. ar, aðsetur ríkisstofnana og embættismanna
 30. 512 nál. með brtt. ar, vegakerfi á Þingvöllum
 31. 529 nál. með rökst. ar, uppeldisskóla fyrir stúlkur
 32. 533 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 33. 586 nál. með brtt. ar, stjórnarráð Íslands
 34. 607 nefndarálit ar, Síldarbræðslan hf Seyðisfirði
 35. 608 nefndarálit ar, Hótel Borg

76. þing, 1956–1957

 1. 123 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 2. 151 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 3. 160 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 166 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastjórn
 5. 183 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 6. 198 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 7. 203 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 8. 233 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 9. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 10. 263 breytingartillaga, fjárlög 1957
 11. 275 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1957
 12. 276 breytingartillaga, fjárlög 1957
 13. 312 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 14. 357 nefndarálit menntamálanefndar, dýravernd
 15. 363 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 16. 371 nál. með rökst. minnihluta sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 17. 385 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 18. 395 breytingartillaga menntamálanefndar, dýravernd
 19. 410 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 20. 412 nál. með brtt. samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 21. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á síld
 22. 429 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 23. 472 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 24. 502 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 25. 503 breytingartillaga, Háskóli Íslands
 26. 522 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 27. 537 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 28. 568 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður og menntamálaráð
 29. 569 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 30. 584 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipakaup
 31. 619 nál. með brtt. menntamálanefndar, vísindasjóður