Friðjón Þórðarson: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 640 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 2. 848 lög (samhlj.), skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)

110. þing, 1987–1988

 1. 724 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

109. þing, 1986–1987

 1. 1063 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 817 breytingartillaga, selveiðar við Ísland

106. þing, 1983–1984

 1. 1084 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

99. þing, 1977–1978

 1. 240 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 2. 241 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978

98. þing, 1976–1977

 1. 231 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1977
 2. 232 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1977
 3. 248 lög (samhlj.), launaskattur
 4. 258 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 5. 363 breytingartillaga, vegáætlun 1977-1980
 6. 602 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 7. 683 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

97. þing, 1975–1976

 1. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 2. 265 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 3. 792 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 4. 793 nál. með brtt. samgöngunefndar, hafnalög
 5. 822 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 6. 900 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegalög
 7. 933 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 221 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1975
 2. 631 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegalög

94. þing, 1973–1974

 1. 236 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 2. 306 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 3. 837 breytingartillaga, vegalög

93. þing, 1972–1973

 1. 157 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 243 breytingartillaga, vegalög
 3. 602 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

92. þing, 1971–1972

 1. 809 breytingartillaga, lögreglumenn

90. þing, 1969–1970

 1. 545 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar

82. þing, 1961–1962

 1. 361 breytingartillaga, vegalög

78. þing, 1958–1959

 1. 17 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 2. 118 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, biskupskosning
 3. 248 breytingartillaga, sauðfjárbaðanir
 4. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959

77. þing, 1957–1958

 1. 11 breytingartillaga, vegalög
 2. 91 breytingartillaga, umferðarlög
 3. 162 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 306 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 5. 526 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 6. 585 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 77 breytingartillaga, vegalög
 2. 260 breytingartillaga, fjárlög 1957
 3. 293 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 510 breytingartillaga, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 5. 530 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hlutafélög
 6. 557 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 211 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 2. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 3. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 4. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 5. 294 nefndarálit, fjárlög 1991
 6. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 387 breytingartillaga, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 8. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 9. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 10. 590 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)
 11. 638 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 12. 639 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 13. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 14. 678 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 15. 767 nefndarálit samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 16. 768 breytingartillaga samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 17. 771 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 18. 772 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 19. 781 nefndarálit samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 20. 782 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 21. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 22. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 23. 871 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 24. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 25. 955 nál. með frávt. samgöngunefndar, vegalög (reiðvegaáætlun)
 26. 959 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 27. 960 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 28. 961 nefndarálit fjárveitinganefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 29. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 1017 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 32. 1111 breytingartillaga, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

112. þing, 1989–1990

 1. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 2. 279 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 3. 280 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 4. 282 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 5. 372 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 6. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 7. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 8. 424 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 9. 534 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 10. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 11. 690 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 12. 691 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 13. 725 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 14. 726 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 15. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 16. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 17. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 1042 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 20. 1106 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 21. 1107 breytingartillaga fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 22. 1117 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 23. 1118 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 24. 1151 nefndarálit, fjáraukalög 1988
 25. 1155 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 26. 1174 breytingartillaga, fjáraukalög 1990
 27. 1175 breytingartillaga fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 28. 1183 nefndarálit, fjáraukalög 1990

111. þing, 1988–1989

 1. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (vinningshlutfall o.fl.)
 2. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 242 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 5. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 6. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 7. 597 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 8. 739 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga (gildistími rekstrarheimildar)
 9. 919 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 10. 927 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
 11. 928 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda
 12. 938 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 13. 939 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 14. 940 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðarlög (forgangur hringvegarins)

110. þing, 1987–1988

 1. 244 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 2. 249 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 3. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 394 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 5. 395 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 6. 397 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 7. 421 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 8. 422 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 9. 429 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 10. 430 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 11. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (aðfararstaður)
 12. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóðir og stofnanir
 13. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjóðir og stofnanir
 14. 851 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 15. 1024 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990
 16. 1045 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990

109. þing, 1986–1987

 1. 282 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 2. 304 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 3. 309 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 4. 383 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, verkfall flugvirkja og flugvélstjóra hjá Arnarflugi hf. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 384 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, verkfall félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslands (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 418 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 7. 419 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 8. 420 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 9. 444 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 10. 445 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1987
 11. 458 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 12. 459 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 13. 465 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 14. 481 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 15. 483 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1987
 16. 606 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 17. 607 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (heildarlög)
 18. 615 nefndarálit allsherjarnefndar, leigunám gistiherbergja (staðfesting bráðabirgðalaga)
 19. 616 nefndarálit allsherjarnefndar, leigunám fasteigna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 20. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 21. 618 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 22. 790 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun
 23. 816 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (heildarlög)
 24. 827 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (heildarlög)
 25. 835 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (skaðabætur)
 26. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (ráðstöfun ágóða)
 27. 937 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987-1990
 28. 939 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna
 29. 946 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987-1990
 30. 1005 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 1051 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 32. 1052 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 33. 1055 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks
 34. 1060 nál. með brtt. félagsmálanefndar, fræðsla um kynferðismál

108. þing, 1985–1986

 1. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 73 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, kjaradómur í deilu Flugfreyjufélags Íslands og Flugleiða hf.
 3. 177 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 4. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 5. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 6. 248 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 7. 267 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 8. 289 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa
 9. 301 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 10. 329 breytingartillaga samgöngunefndar, skráning skipa
 11. 364 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 12. 365 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárlög 1986
 13. 366 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 14. 367 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 15. 368 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 16. 391 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárlög 1986
 17. 409 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1986
 18. 410 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1986
 19. 417 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 20. 419 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 21. 421 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 22. 422 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1986
 23. 547 nefndarálit allsherjarnefndar, talnagetraunir
 24. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 25. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 26. 780 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 27. 815 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 28. 821 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 29. 823 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum
 30. 828 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum
 31. 829 breytingartillaga allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum
 32. 830 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 33. 898 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 34. 899 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 35. 901 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 36. 914 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, varnir gegn mengun sjávar
 37. 915 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, varnir gegn mengun sjávar
 38. 934 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteigna- og skipasala
 39. 994 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 40. 995 breytingartillaga, póstlög
 41. 1020 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sölu- og markaðsmál
 42. 1025 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á launum og lífskjörum
 43. 1027 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni aldraðra
 44. 1028 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 45. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, listskreyting í Hallgrímskirkju
 46. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, listskreyting í Hallgrímskirkju

107. þing, 1984–1985

 1. 255 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 2. 256 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga
 3. 268 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 4. 280 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 5. 370 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 6. 371 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1985
 7. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 8. 380 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 9. 381 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 10. 410 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 11. 411 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 12. 412 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 13. 423 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1985
 14. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði
 15. 566 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 675 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, barnalög
 17. 697 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Garðabæjar og Kópavogs
 18. 704 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 19. 825 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1980
 20. 826 nefndarálit fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 21. 827 breytingartillaga fjárveitinganefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 22. 940 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1985--1988
 23. 948 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vegáætlun 1985--1988
 24. 952 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 25. 953 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 26. 967 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög
 27. 976 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 28. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, kerfisbundin skráning á upplýsingum
 29. 1004 nefndarálit samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 30. 1005 breytingartillaga samgöngunefndar, Veðurstofa Íslands
 31. 1030 nefndarálit þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 32. 1031 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 33. 1069 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, umferðarlög
 34. 1077 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 35. 1078 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 36. 1083 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög
 37. 1084 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög
 38. 1086 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 39. 1137 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 40. 1138 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 41. 1151 breytingartillaga samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 42. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir
 43. 1176 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, getraunir Öryrkjabandalags Íslands
 44. 1177 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, getraunir Öryrkjabandalags Íslands
 45. 1326 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög

106. þing, 1983–1984

 1. 191 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 2. 192 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 3. 255 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 4. 263 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1984
 5. 264 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 6. 265 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 7. 278 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 8. 279 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 9. 290 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1984
 10. 393 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 11. 394 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum
 12. 505 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 13. 528 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi
 14. 670 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfi
 15. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, vörumerki
 16. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög
 17. 702 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög
 18. 738 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 19. 793 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 20. 869 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög
 21. 870 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög
 22. 904 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983--1986
 23. 911 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983--1986
 24. 924 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 25. 925 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 26. 944 nál. með brtt. samgöngunefndar, kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða
 27. 982 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 29. 1022 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, varnir vegna Skeiðarárhlaupa
 30. 1060 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 31. 1067 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti
 32. 1085 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga

105. þing, 1982–1983

 1. 149 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 2. 157 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 3. 158 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 4. 166 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 5. 200 breytingartillaga, fjárlög 1983
 6. 202 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 7. 203 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 8. 207 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 9. 223 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 10. 229 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 11. 230 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 12. 231 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 13. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 14. 239 breytingartillaga, fjárlög 1983
 15. 476 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 16. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 17. 585 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 18. 588 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 19. 594 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 20. 602 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 21. 634 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafvæðing dreifbýlis
 22. 635 breytingartillaga fjárveitinganefndar, rafvæðing dreifbýlis

104. þing, 1981–1982

 1. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 2. 233 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 3. 234 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 4. 441 nefndarálit samgöngunefndar, flutningssamningar
 5. 442 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 6. 579 breytingartillaga menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 7. 695 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 8. 696 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands

103. þing, 1980–1981

 1. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 327 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 3. 328 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 4. 540 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 5. 634 nefndarálit samgöngunefndar, úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna
 6. 635 breytingartillaga, úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna
 7. 873 nefndarálit samgöngunefndar, lagning sjálfvirks síma
 8. 1008 nál. með rökst. menntamálanefndar, útvarpslög

102. þing, 1979–1980

 1. 218 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 2. 228 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 3. 229 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 4. 232 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 5. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 6. 249 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 7. 262 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 8. 263 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 9. 268 breytingartillaga, fjárlög 1980
 10. 270 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 11. 479 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-1982
 12. 480 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-1982
 13. 544 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 14. 644 nefndarálit fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni
 15. 645 breytingartillaga fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni

100. þing, 1978–1979

 1. 210 breytingartillaga, fjárlög 1979
 2. 253 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1979
 3. 254 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1979
 4. 275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 5. 276 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsókn landgrunns Íslands
 6. 296 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi
 7. 297 nefndarálit utanríkismálanefndar, landgrunnsmörk Íslands
 8. 349 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 9. 498 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll
 10. 548 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um mannréttindi
 11. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar
 12. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, endurskipan varnarmálanefndar utanríkisráðuneytisins
 13. 875 nefndarálit samgöngunefndar, landflutningasjóður

99. þing, 1977–1978

 1. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 2. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um ræðissamband
 3. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 4. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 5. 412 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 6. 423 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 7. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 8. 446 breytingartillaga allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 9. 491 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling útflutningsstarfsemi
 10. 493 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 507 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 12. 552 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi
 13. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áskorunarmál
 14. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 15. 660 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 16. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög
 17. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðalög
 18. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 19. 703 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjanöfn
 20. 704 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 21. 705 nefndarálit allsherjarnefndar, landskipti
 22. 706 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 23. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 24. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 25. 709 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 26. 795 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum
 27. 830 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 831 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 841 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 30. 842 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 31. 894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 32. 921 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppi

98. þing, 1976–1977

 1. 65 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 117 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 118 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 4. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 5. 121 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 6. 122 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 7. 142 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 8. 156 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 9. 217 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál
 10. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 11. 254 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1977
 12. 259 breytingartillaga, fjárlög 1977
 13. 304 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 14. 340 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 15. 342 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 16. 367 lög (samhlj.), innflutningur á olíupramma
 17. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, tékkar
 18. 429 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1977-1980
 19. 454 lög (samhlj.), fávitastofnanir
 20. 468 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 21. 505 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 22. 516 nefndarálit fjárveitinganefndar, söfnun og úrvinnsla íslenskra þjóðfræða
 23. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 24. 542 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umboðsnefnd Alþingis
 25. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 597 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 598 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 600 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, sundlaug við Grensásdeild Borgarspítalans
 29. 601 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, endurbygging raflínukerfis í landinu
 30. 623 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, samræming á fjárhagslegum grundvelli framhaldsskóla
 31. 634 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafstrengur til Vestmannaeyja
 32. 635 breytingartillaga fjárveitinganefndar, rafstrengur til Vestmannaeyja
 33. 646 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 34. 671 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð
 35. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög

97. þing, 1975–1976

 1. 94 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 2. 113 nefndarálit allsherjarnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 3. 133 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 4. 134 breytingartillaga allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 5. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, kafarastörf
 6. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, kafarastörf
 7. 370 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 383 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 9. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 462 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 12. 472 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 13. 483 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat ullar
 14. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 15. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 16. 511 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 17. 516 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 517 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 19. 555 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 20. 561 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 21. 562 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 22. 613 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 23. 623 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 24. 642 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 25. 643 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 26. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 27. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 28. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 29. 727 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 30. 743 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 31. 756 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 32. 767 breytingartillaga allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 33. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda
 34. 776 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands
 35. 778 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 36. 785 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 37. 807 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 38. 808 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslu
 39. 819 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi
 40. 830 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 41. 855 nefndarálit allsherjarnefndar, norræn vitnaskylda
 42. 856 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 43. 865 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 44. 866 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 45. 874 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

96. þing, 1974–1975

 1. 164 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 181 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 3. 219 breytingartillaga, fjárlög 1975
 4. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 5. 255 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 6. 260 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 7. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 8. 302 breytingartillaga allsherjarnefndar, trúfélög
 9. 398 nál. með frávt. allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 10. 444 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 11. 445 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 12. 467 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur og eldi sauðnauta
 13. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 14. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 15. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 16. 723 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 725 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 18. 726 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hefting landbrots
 19. 733 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða við Ísland
 20. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 21. 837 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing

94. þing, 1973–1974

 1. 229 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 284 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1974
 3. 288 breytingartillaga, fjárlög 1974
 4. 312 breytingartillaga, fjárlög 1974
 5. 465 nefndarálit samgöngunefndar, sameining Flugfélags Íslands og Loftleiða
 6. 466 nál. með brtt. samgöngunefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 7. 829 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 8. 835 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 9. 836 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 10. 913 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir

93. þing, 1972–1973

 1. 186 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 201 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1973
 3. 219 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1973
 4. 228 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 5. 251 breytingartillaga, fjárlög 1973
 6. 714 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, ferðamál

92. þing, 1971–1972

 1. 193 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 236 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1972
 3. 245 breytingartillaga, fjárlög 1972
 4. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 5. 274 breytingartillaga, fjárlög 1972
 6. 533 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 7. 594 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 8. 639 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 9. 761 nál. með frávt. samgöngumálanefndar, endurskipulagning sérleyfisleiða
 10. 825 breytingartillaga, lögreglumenn
 11. 850 nefndarálit samgöngumálanefndar, vitagjald

91. þing, 1970–1971

 1. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, æðarrækt
 2. 247 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 3. 258 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1971
 4. 339 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn sígarettureykingum
 5. 352 nefndarálit allsherjarnefndar, vetrarorlof
 6. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit og fiskirannsóknir
 7. 379 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, stjórnkerfi sjávarútvegsins (heildarendurskoðun á fyrirkomulagi)
 8. 381 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir
 9. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskileit við Austfirði
 10. 407 nefndarálit allsherjarnefndar, skelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirði
 11. 425 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, iðnþróunaráætlun (fyrir næsta áratug)
 12. 442 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi
 13. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur við Færeyjar
 14. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa (rannsókn á möguleikum á)
 15. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstaða æskufólks til framhaldsnáms (rannsókn á)
 16. 649 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 17. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, kynferðisfræðsla í skólum
 18. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandi (og athugun á nýtingu hans)
 19. 683 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar)
 20. 684 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flöskuverksmiðja á Íslandi (athugun möguleika á byggingu og rekstri)
 21. 685 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kalrannsóknir á Akureyri (efling)
 22. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útflutningur á neysluvatni (rannsókn á möguleikum á hreinu)
 23. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 24. 719 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki
 25. 720 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi
 26. 832 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, réttindi Íslendinga á hafinu umhverfis landið

90. þing, 1969–1970

 1. 144 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 2. 145 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 3. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, heimildarkvikmynd um Alþingi
 4. 191 nefndarálit allsherjarnefndar, kaup lausafjár með afborgunarkjörum
 5. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur afla af miðum
 6. 216 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 7. 231 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 8. 235 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 9. 239 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 10. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hagnýting á saltsíld
 11. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 12. 249 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 13. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 14. 265 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, gerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmanna
 15. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt um persónuskírteini sjómanna
 16. 325 breytingartillaga, æðarrækt
 17. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 18. 371 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, rekstrarlán iðnfyrirtækja
 19. 381 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn
 20. 393 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 21. 398 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 22. 419 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 23. 420 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 24. 438 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar
 25. 477 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Seyðisfjarðarkaupstaður
 26. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 27. 522 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd skoðanakannana
 28. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga um framkvæmd eignarnáms
 29. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinna yfirstjórna fræðslumála og sjónvarps
 30. 549 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis
 31. 564 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, verknáms- og þjónustuskylda ungmenna
 32. 619 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rækjuveiðar
 33. 643 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 34. 644 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 35. 652 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 36. 655 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 37. 672 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 38. 673 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 39. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyverkunaraðferðir
 40. 697 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 41. 698 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 42. 795 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 43. 798 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 44. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, bygging þjóðarbókhlöðu

89. þing, 1968–1969

 1. 129 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1969
 2. 135 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 3. 136 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 4. 149 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fjárlög 1969
 5. 155 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eiturefni og hættuleg efni
 6. 165 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 7. 193 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 8. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 9. 298 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 10. 300 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 11. 301 nál. með rökst. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 12. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 13. 327 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál
 14. 342 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 15. 392 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 16. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, Listasafn Íslands
 17. 507 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskostnaður
 18. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á loðnugöngum
 19. 546 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á málmvinnslu á Austurlandi
 20. 555 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 21. 601 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, skylduþjónusta ungmenna
 22. 606 nefndarálit allsherjarnefndar, hagnýting jarðhita til ræktunar
 23. 622 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 24. 644 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 25. 645 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins
 26. 668 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 27. 686 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 28. 687 breytingartillaga samgöngumálanefndar, vegalög
 29. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala landspildna úr landi Vífilstaða
 30. 693 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 31. 698 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 32. 784 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 33. 785 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 34. 786 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 35. 787 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 36. 791 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sumaratvinna framhaldsskólanema

88. þing, 1967–1968

 1. 145 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1968
 2. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 3. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 4. 165 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 170 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1968
 6. 181 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 7. 466 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, áætlun um þjóðvegakerfi
 8. 467 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuráðning menntamanna erlendis
 9. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskirækt í fjörðum
 10. 478 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 12. 498 nál. með brtt. allsherjarnefndar, listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur
 13. 499 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðlun fiskiskipa
 14. 500 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 15. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 16. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 17. 512 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið
 18. 513 nefndarálit allsherjarnefndar, breytt skipan lögreglumála í Reykjavík
 19. 514 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans
 20. 515 nefndarálit allsherjarnefndar, náttúruvernd, friðun Þingvalla og þjóðgarða
 21. 517 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 22. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð á hrossum
 23. 525 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 24. 526 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 25. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskeldisstöðvar
 26. 538 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 27. 659 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 28. 664 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun með ópíum o.fl.
 29. 688 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, námskostnaður

78. þing, 1958–1959

 1. 66 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 2. 67 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 3. 100 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 5. 163 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 6. 185 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 7. 191 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 8. 237 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög nr. 93
 9. 247 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 10. 285 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 11. 292 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 12. 335 nál. með brtt. allsherjarnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 13. 340 nefndarálit landbúnaðarnefndar, selja jörðina Bjarnastaði í Unadal
 14. 341 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögheimili
 15. 352 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipulagslög
 16. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, firmu og prókúruumboð
 17. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald
 18. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 374 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 394 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 21. 435 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 22. 476 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ítala
 23. 506 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

77. þing, 1957–1958

 1. 74 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 2. 96 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 3. 151 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 4. 203 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Veðurstofa Íslands
 5. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 6. 215 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 7. 246 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 8. 268 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 9. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi
 10. 309 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 11. 380 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 12. 386 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala áfengis, tóbaks o. fl.
 13. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 420 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 16. 450 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 17. 464 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 18. 504 nefndarálit, afstaða til óskilgetinna barna
 19. 514 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 20. 516 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 21. 527 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 22. 591 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 23. 598 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög

76. þing, 1956–1957

 1. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 144 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 3. 163 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 194 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastjórn
 5. 200 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 6. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 7. 203 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 8. 211 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 9. 212 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 10. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kaup á eyðijörðinni Grjótlæk
 11. 314 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 12. 319 breytingartillaga, félagsheimili
 13. 324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 14. 328 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 15. 334 nál. með rökst. allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 361 breytingartillaga, skattfrádráttur
 17. 410 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 429 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 434 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 20. 439 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 21. 453 breytingartillaga, skattfrádráttur
 22. 459 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, selja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness
 23. 463 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 24. 478 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsasjóður og talnahappdrætti
 25. 505 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 26. 509 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, landnám, ræktun og byggingar í sveitum
 27. 562 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 28. 586 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuvernd í skólum
 29. 605 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 30. 622 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 31. 640 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt