Friðrik Sophusson: þingskjöl

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 560 breytingartillaga sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 2. 561 nefndarálit sérnefndar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)

122. þing, 1997–1998

 1. 686 breytingartillaga, fjárlög 1998

119. þing, 1995

 1. 121 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 2. 122 breytingartillaga, gjald af áfengi

118. þing, 1994–1995

 1. 501 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 551 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)

117. þing, 1993–1994

 1. 321 breytingartillaga, fjáraukalög 1993

115. þing, 1991–1992

 1. 322 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 359 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 360 breytingartillaga, jöfnunargjald (gildistími)
 4. 363 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)

113. þing, 1990–1991

 1. 213 breytingartillaga, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 2. 218 breytingartillaga, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 3. 245 nefndarálit, launamál (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 428 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 5. 429 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald (lækkun gjalds og niðurfelling)
 6. 447 breytingartillaga, tryggingagjald
 7. 450 nefndarálit, tryggingagjald
 8. 888 nefndarálit, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 9. 889 breytingartillaga, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 10. 1032 nefndarálit, lánsfjárlög 1991

112. þing, 1989–1990

 1. 249 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 2. 250 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 292 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjalddagi)
 4. 297 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1989 (lántökuheimild ríkissjóðs)
 5. 344 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 6. 345 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 7. 393 nefndarálit, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 8. 394 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 9. 431 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 10. 467 nefndarálit, lánsfjárlög 1990
 11. 478 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 12. 668 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 13. 669 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 14. 742 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 15. 767 nefndarálit, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 16. 805 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattsútreikningur)
 17. 1249 breytingartillaga, fjáraukalög 1990

109. þing, 1986–1987

 1. 321 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (lækkun útsvars)
 2. 322 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (lækkun útsvars)
 3. 415 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 4. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 5. 737 nefndarálit félagsmálanefndar, Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna (afnám laga)
 6. 752 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 7. 753 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)
 8. 823 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánsréttur o.fl.)
 9. 829 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánsréttur o.fl.)
 10. 896 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (afnám laga)
 11. 897 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvara og innheimta)
 12. 972 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (dráttarvextir)

108. þing, 1985–1986

 1. 121 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 247 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 3. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 4. 358 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 5. 360 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 6. 361 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 7. 428 nefndarálit, viðskiptabankar
 8. 525 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 526 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 564 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 11. 603 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 12. 612 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 13. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 14. 992 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 15. 1017 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 16. 1066 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum

107. þing, 1984–1985

 1. 328 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 514 breytingartillaga, útvarpslög
 3. 580 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 4. 581 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 5. 748 nál. með frávt. félagsmálanefndar, byggingarlög
 6. 913 nál. með frávt. meirihluta félagsmálanefndar, endurmenntun vegna tæknivæðingar
 7. 932 nál. með frávt. meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til uppsagnarfrests
 8. 955 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
 9. 1159 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 10. 1160 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 11. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 12. 1305 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins

106. þing, 1983–1984

 1. 289 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 422 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 3. 423 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 4. 493 breytingartillaga, útvarpslög
 5. 1075 breytingartillaga, áfengt öl

105. þing, 1982–1983

 1. 201 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, orlof
 2. 556 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins

104. þing, 1981–1982

 1. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur
 2. 651 breytingartillaga, ábúðarlög

103. þing, 1980–1981

 1. 187 breytingartillaga, iðnaðarstefna
 2. 868 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 3. 898 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga

102. þing, 1979–1980

 1. 173 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 539 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður
 3. 609 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 4. 610 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 638 nál. með frávt., Húsnæðismálastofnun ríkisins

100. þing, 1978–1979

 1. 247 breytingartillaga, nýbyggingagjald
 2. 664 breytingartillaga, efling þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í sveitum
 3. 815 breytingartillaga, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 4. 863 breytingartillaga, Framleiðsluráð landbúnaðarins

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 208 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar
 2. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (breytingar á stofnskrá)
 3. 210 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 4. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 249 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 7. 250 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundin lækkun tolls af bensíni
 8. 251 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum
 9. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu
 10. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
 11. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 12. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 13. 433 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 14. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 15. 449 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (heildarlög)
 16. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfsmannamál (framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
 17. 631 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 18. 632 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 19. 827 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 20. 828 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (heildarlög)
 21. 924 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (álagning og innheimta gjalda)
 22. 925 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, starfskjör presta þjóðkirkjunnar (breyting ýmissa laga)
 23. 971 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 24. 972 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (heildarlög)
 25. 973 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 26. 974 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. (breyting ýmissa laga)
 27. 983 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 28. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 29. 987 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 30. 994 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 31. 1028 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 32. 1041 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skaðsemisábyrgð
 33. 1099 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
 34. 1102 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána (bústofnslán o.fl.)
 35. 1104 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)

112. þing, 1989–1990

 1. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 2. 328 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 3. 329 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (fjármögnun útgjalda og verðbætur)
 4. 343 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 5. 378 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar (endurgreiðsla virðisaukaskatts)
 6. 379 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 7. 388 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 8. 432 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 9. 465 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar (samruni viðskiptabanka)
 10. 658 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 11. 659 breytingartillaga, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 12. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnarkjör)
 13. 798 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1988
 14. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (aðild Færeyja)
 15. 820 nefndarálit, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 16. 873 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 17. 874 breytingartillaga iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 18. 912 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu (niðurfelling gagnvart Namibíu)
 19. 913 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 20. 1203 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasýsla ríkisins (heildarlög)
 21. 1222 nál. með rökst. fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárgreiðslur úr ríkissjóði
 22. 1245 nefndarálit iðnaðarnefndar, Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins
 23. 1267 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)
 24. 1305 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sjóðfélagar)

111. þing, 1988–1989

 1. 336 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 454 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningar 1981-1986
 3. 455 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1979
 4. 472 framhaldsnefndarálit, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 950 nefndarálit iðnaðarnefndar, afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál
 6. 953 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 7. 960 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður (hlutafjárframlög)
 8. 966 nefndarálit iðnaðarnefndar, ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags)
 9. 1086 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar (landslagshönnuðir)
 10. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða

109. þing, 1986–1987

 1. 132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tékkar
 2. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 3. 274 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 4. 275 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (heildarlög)
 5. 276 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lögreglumenn (verkfallsréttur)
 6. 277 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmenn án verkfallsréttar)
 7. 278 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 8. 279 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur
 9. 327 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 10. 328 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 11. 356 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fangelsi og vinnuhæli (verkfall fangavarða o.fl.)
 12. 392 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 13. 393 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands (aðild að þróunarfyrirtækjum)
 14. 407 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norræn fjárfestingarlán
 15. 408 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámark frádráttar)
 16. 411 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987
 17. 414 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 18. 416 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
 19. 467 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 20. 485 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1987
 21. 518 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland
 22. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (gjalddagar þungaskatts)
 23. 621 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 24. 622 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 25. 648 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis (úthlutun þingsæta o.fl.)
 26. 824 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 27. 825 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vaxtalög
 28. 833 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (tollafgreiðsla)
 29. 852 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 30. 867 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)
 31. 868 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 32. 869 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 33. 871 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 34. 872 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu (skattvísitala)
 35. 875 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 36. 876 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, listmunauppboð
 37. 988 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 38. 996 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands
 39. 1002 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá (myndavélar o.fl.)
 40. 1008 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup
 41. 1012 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (heildarlög)
 42. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 43. 1029 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 44. 1030 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattstofn og álagningarreglur)

108. þing, 1985–1986

 1. 236 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 3. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 4. 246 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 5. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 6. 275 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 7. 282 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 8. 283 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 9. 284 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 10. 288 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala Kröfluvirkjunar
 11. 302 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 12. 303 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 13. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 312 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 15. 313 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 16. 326 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 17. 384 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 387 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 19. 401 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 20. 402 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1986
 21. 584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 22. 585 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 23. 943 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 24. 962 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 25. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 26. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 27. 997 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 28. 999 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 29. 1004 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 30. 1006 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 31. 1018 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 32. 1095 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 33. 1096 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 34. 1103 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.
 35. 1104 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 313 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala Landssmiðjunnar
 2. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 320 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 4. 325 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 5. 327 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 6. 329 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 7. 331 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 8. 332 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 9. 343 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 10. 345 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 12. 372 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 13. 375 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 14. 376 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 15. 385 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 386 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 17. 494 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 578 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 19. 579 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir til að bæta hag sjómanna
 20. 792 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 21. 840 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup
 22. 882 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1980
 23. 902 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 24. 908 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 25. 959 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkislögmaður
 26. 968 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála
 27. 977 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna
 28. 988 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 29. 989 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 30. 1051 framhaldsnefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 31. 1052 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 32. 1054 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 33. 1055 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 34. 1056 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 35. 1057 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 36. 1058 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Byggðastofnun
 37. 1059 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Byggðastofnun
 38. 1062 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi húsmæðra
 39. 1068 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Fljótaár
 40. 1070 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 41. 1071 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 42. 1087 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 43. 1088 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 44. 1106 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 45. 1111 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 46. 1112 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 47. 1136 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 48. 1140 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 49. 1141 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 50. 1164 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýsköpun í atvinnulífi
 51. 1169 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1985
 52. 1235 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 53. 1236 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, húsnæðissparnaðarreikningar
 54. 1237 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 55. 1238 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 56. 1286 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 57. 1287 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir
 58. 1288 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 59. 1289 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar
 60. 1295 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands
 61. 1299 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar

106. þing, 1983–1984

 1. 92 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 2. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 3. 97 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 4. 101 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál
 5. 102 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál
 6. 134 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 7. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 8. 176 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 9. 177 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 190 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 11. 229 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 12. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 13. 234 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 14. 238 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 239 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldeyris- og viðskiptamál
 17. 247 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 18. 272 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 19. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 20. 274 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 21. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 321 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 322 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 24. 455 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 25. 468 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 469 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 27. 470 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri
 28. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 29. 482 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 30. 488 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, húsaleiga
 31. 501 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 32. 521 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 33. 522 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 34. 734 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 35. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 36. 737 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði
 37. 811 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 38. 812 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands
 39. 813 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 40. 823 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni fyrir Arnarflug
 41. 824 nál. með frávt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 42. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 43. 831 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 44. 832 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 45. 834 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 46. 835 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 47. 844 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 48. 845 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 49. 846 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegsmálum
 50. 881 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 51. 882 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands
 52. 886 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 53. 887 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 54. 900 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 55. 906 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 56. 917 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 57. 920 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar
 58. 921 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 59. 954 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar
 60. 957 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins
 61. 958 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 62. 966 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 63. 974 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 64. 975 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 65. 977 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 66. 978 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Búnaðarbanki Íslands
 67. 979 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 68. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 69. 1026 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 70. 1042 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 71. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 72. 1062 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður bænda
 73. 1069 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta
 74. 1086 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 75. 1089 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum

105. þing, 1982–1983

 1. 149 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 2. 159 nefndarálit, fjárlög 1983
 3. 166 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 4. 181 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 182 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 187 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 7. 192 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 8. 202 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 9. 215 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 229 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 11. 230 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 12. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 13. 239 breytingartillaga, fjárlög 1983
 14. 313 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 15. 336 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting surtarbrands
 16. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 17. 357 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðsöngur Íslendinga
 18. 375 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 19. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga
 20. 424 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 21. 426 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 22. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 436 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 458 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 25. 459 breytingartillaga félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 26. 461 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 27. 476 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 28. 481 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnaraðstaða í Þorlákshöfn
 29. 492 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 30. 569 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 31. 572 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 32. 573 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 33. 594 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 34. 622 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 35. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli

104. þing, 1981–1982

 1. 155 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 2. 161 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 3. 179 nefndarálit, fjárlög 1982
 4. 187 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 5. 203 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 6. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 8. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 9. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 10. 349 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 11. 350 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 12. 444 nefndarálit atvinnumálanefndar, kornrækt
 13. 457 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 14. 458 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 15. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 16. 464 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 17. 508 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 18. 546 nefndarálit fjárveitinganefndar, landgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86
 19. 571 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 20. 572 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskiræktar- og veiðmál
 21. 608 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 22. 622 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 23. 623 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 24. 624 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 25. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 26. 626 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 628 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 28. 632 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, kalrannsóknir
 29. 678 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 30. 679 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli
 31. 681 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 32. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 33. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 34. 712 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 35. 713 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 36. 723 nefndarálit fjárveitinganefndar, viðauki við vegáætlun 1981--1984
 37. 744 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 38. 766 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 39. 767 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 40. 778 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 41. 779 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 42. 789 nefndarálit fjárveitinganefndar, atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði
 43. 790 breytingartillaga fjárveitinganefndar, atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði
 44. 817 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 45. 827 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlendur lífefnaiðnaður
 46. 828 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, barnalög
 47. 832 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 48. 833 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 49. 835 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1978
 50. 843 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, iðnkynning
 51. 844 nefndarálit atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 52. 845 breytingartillaga atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 53. 858 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnargerð við Dyrhólaey
 54. 878 nál. með brtt. meirihluta atvinnumálanefndar, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn
 55. 934 nál. með rökst. meirihluta félagsmálanefndar, orlof

103. þing, 1980–1981

 1. 183 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandssjóður
 2. 184 breytingartillaga allsherjarnefndar, Grænlandssjóður
 3. 209 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 4. 220 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 5. 230 nefndarálit, fjárlög 1981
 6. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 1981
 7. 326 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 8. 329 breytingartillaga, fjárlög 1981
 9. 352 framhaldsnefndarálit, fjárlög 1981
 10. 363 breytingartillaga, fjárlög 1981
 11. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög
 12. 409 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög
 13. 553 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi
 14. 554 nefndarálit atvinnumálanefndar, innkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörum
 15. 557 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, varnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllum
 16. 558 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, félagsbú
 17. 607 nefndarálit allsherjarnefndar, horfnir menn
 18. 608 breytingartillaga allsherjarnefndar, horfnir menn
 19. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 20. 712 nefndarálit atvinnumálanefndar, merkingaskylda við ríkisframkvæmdir
 21. 713 nefndarálit atvinnumálanefndar, tilraunageymir til veiðarfærarannsókna
 22. 728 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum
 23. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita
 24. 732 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureita
 25. 733 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 26. 734 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögheimili
 27. 746 nefndarálit atvinnumálanefndar, vararaforka
 28. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisstaða íslendinga
 29. 820 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 30. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 31. 823 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 32. 828 nefndarálit allsherjarnefndar, Þróunarsamvinnustofnun Íslands
 33. 836 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vestfjörðum
 34. 846 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting innlendra byggingarefna
 35. 848 nefndarálit atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 36. 849 breytingartillaga atvinnumálanefndar, einangrun húsa
 37. 891 nefndarálit félagsmálanefndar, Orlofssjóður aldraðra
 38. 897 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1981--1984
 39. 905 nál. með rökst. félagsmálanefndar, jafnrétti kvenna og karla
 40. 910 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 41. 911 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 42. 912 nál. með brtt. félagsmálanefndar, umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra
 43. 915 nefndarálit félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 44. 918 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1981--1984
 45. 920 breytingartillaga fjárveitinganefndar, húsakostur Alþingis
 46. 932 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 47. 935 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 48. 968 nefndarálit atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 49. 969 breytingartillaga atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðja
 50. 1010 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting silungastofna
 51. 1034 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 52. 1044 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 53. 1047 nefndarálit allsherjarnefndar, skráning á upplýsingum er varða einkamálefni

102. þing, 1979–1980

 1. 59 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 171 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 189 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 190 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 194 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 200 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 218 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 8. 232 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 9. 233 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 10. 236 breytingartillaga, fjárlög 1980
 11. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980
 12. 259 nefndarálit atvinnumálanefndar, útibú frá Veiðimálastofnun
 13. 262 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 14. 266 nál. með frávt. minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 15. 270 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 16. 272 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, byggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp
 17. 273 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, tekjuskipting og launakjör
 18. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 19. 342 nefndarálit allsherjarnefndar, lögskráning sjómanna
 20. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 21. 346 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 376 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 23. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 24. 469 nefndarálit félagsmálanefndar, búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum
 25. 485 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-1982
 26. 504 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 27. 518 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 521 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 30. 532 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 31. 533 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður
 32. 540 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 33. 548 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 34. 568 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 35. 611 nefndarálit allsherjarnefndar, sönnun fyrir dauða manna af slysum
 36. 637 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 37. 644 nefndarálit fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni
 38. 645 breytingartillaga fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni

100. þing, 1978–1979

 1. 24 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 340 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 3. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 4. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 5. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 6. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 7. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 8. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögræði
 9. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 10. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 11. 648 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 12. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 13. 806 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, leit að djúpsjávarrækju
 14. 838 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, heildarúttekt á fiskiskipaflota landsmanna
 15. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 16. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 17. 868 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar