Alexander Stefánsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 796 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 2. 797 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 3. 798 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 4. 1085 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 5. 1115 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)

112. þing, 1989–1990

 1. 302 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 2. 1125 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 3. 1126 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 4. 1156 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 5. 1211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 6. 1212 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 7. 1307 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 2. 259 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 3. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 4. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 5. 1005 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 6. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 7. 1035 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 8. 1091 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 9. 1092 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 10. 1137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 11. 1151 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 12. 1152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 13. 1156 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 14. 1162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 15. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)

110. þing, 1987–1988

 1. 240 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 2. 241 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 3. 288 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 4. 289 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 5. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 6. 357 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 7. 883 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 8. 884 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 9. 885 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 10. 886 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma o.fl.)
 11. 995 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 12. 996 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 13. 997 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 14. 998 nál. með frávt. félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (fulltrúar í opinberum nefndum)
 15. 1071 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 16. 1072 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 17. 1073 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)

108. þing, 1985–1986

 1. 849 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög

105. þing, 1982–1983

 1. 465 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga

104. þing, 1981–1982

 1. 349 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 2. 350 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 3. 457 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 4. 458 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 5. 622 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 6. 623 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 7. 624 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 628 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 9. 712 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 10. 713 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 11. 744 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 12. 778 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 13. 779 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 14. 934 nál. með rökst. meirihluta félagsmálanefndar, orlof

103. þing, 1980–1981

 1. 891 nefndarálit félagsmálanefndar, Orlofssjóður aldraðra
 2. 905 nál. með rökst. félagsmálanefndar, jafnrétti kvenna og karla
 3. 910 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 4. 911 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 5. 912 nál. með brtt. félagsmálanefndar, umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra
 6. 915 nefndarálit félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 7. 916 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 8. 1034 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna

102. þing, 1979–1980

 1. 189 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 190 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 191 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 200 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 469 nefndarálit félagsmálanefndar, búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum
 6. 504 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 7. 568 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 8. 604 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 637 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

100. þing, 1978–1979

 1. 568 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta

92. þing, 1971–1972

 1. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi
 2. 362 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi
 3. 363 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi

Meðflutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 201 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 2. 202 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 3. 221 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990 (ýmsar heimildir)
 4. 292 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 5. 293 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 6. 325 nefndarálit félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 7. 326 breytingartillaga félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 8. 327 nefndarálit félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 9. 328 breytingartillaga félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 10. 354 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnunin)
 11. 383 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 12. 392 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 13. 393 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 14. 414 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1991
 15. 587 nefndarálit félagsmálanefndar, skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins
 16. 633 nefndarálit félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 17. 634 breytingartillaga félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 18. 654 nál. með frávt. félagsmálanefndar, læknisþjónusta á landsbyggðinni
 19. 856 nefndarálit félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 20. 857 breytingartillaga félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 21. 860 nefndarálit félagsmálanefndar, úrbætur á aðstæðum ungmenna
 22. 887 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 23. 916 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini
 24. 950 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 25. 951 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 26. 953 nefndarálit félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 27. 954 breytingartillaga félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 28. 958 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu
 29. 959 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 30. 960 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1991-1994
 31. 961 nefndarálit fjárveitinganefndar, langtímaáætlun í vegagerð
 32. 1017 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 33. 1024 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 34. 1055 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 35. 1077 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
 36. 1089 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 37. 1111 breytingartillaga, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda

112. þing, 1989–1990

 1. 270 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 2. 271 breytingartillaga félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 3. 278 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 4. 279 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 5. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 6. 299 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 7. 300 nefndarálit félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 8. 301 breytingartillaga félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 9. 361 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 10. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 11. 367 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 12. 383 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 13. 407 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 14. 408 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 15. 423 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 16. 424 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 17. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 18. 434 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 19. 445 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 20. 471 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 21. 472 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1990
 22. 540 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 23. 565 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra
 24. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 25. 599 breytingartillaga félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 26. 638 nefndarálit félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 27. 639 breytingartillaga félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 28. 887 nál. með frávt. félagsmálanefndar, menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada
 29. 888 nál. með frávt. félagsmálanefndar, könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol
 30. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (byggðaráð)
 31. 966 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (heildarlög)
 32. 984 nefndarálit félagsmálanefndar, varðveisla ljósvakaefnis
 33. 985 nefndarálit félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 34. 986 breytingartillaga félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 35. 1026 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1989
 36. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 37. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 38. 1041 nefndarálit félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 39. 1043 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum
 40. 1044 breytingartillaga félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 41. 1096 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 42. 1097 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 43. 1103 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 44. 1104 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi
 45. 1106 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 46. 1107 breytingartillaga fjárveitinganefndar, jarðgöng á Vestfjörðum
 47. 1137 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1988
 48. 1146 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (slysavarnir)
 49. 1154 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990
 50. 1155 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 51. 1157 nál. með frávt. félagsmálanefndar, skólamáltíðir
 52. 1158 nefndarálit félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 53. 1159 breytingartillaga félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 54. 1160 nál. með frávt. félagsmálanefndar, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
 55. 1161 nefndarálit félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 56. 1162 breytingartillaga félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 57. 1163 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi
 58. 1164 nál. með frávt. félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 59. 1165 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 60. 1167 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1990
 61. 1168 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 62. 1169 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 63. 1170 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
 64. 1172 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 65. 1173 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 66. 1175 breytingartillaga fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1990--1993
 67. 1176 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 68. 1182 nál. með frávt. félagsmálanefndar, fræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandi
 69. 1271 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 70. 1272 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 71. 1287 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 72. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
 73. 1306 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)

111. þing, 1988–1989

 1. 244 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 2. 249 nefndarálit félagsmálanefndar, umhverfisfræðsla
 3. 250 breytingartillaga félagsmálanefndar, umhverfisfræðsla
 4. 253 nefndarálit félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 5. 254 breytingartillaga félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 6. 275 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 7. 304 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 8. 308 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 9. 309 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 10. 395 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 11. 396 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 12. 397 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 13. 398 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1989
 14. 747 nefndarálit félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 15. 748 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 16. 749 nefndarálit félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 17. 750 breytingartillaga félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 18. 903 nál. með frávt. félagsmálanefndar, úrbætur í atvinnumálum kvenna
 19. 904 nál. með frávt. félagsmálanefndar, efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli
 20. 905 nefndarálit félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 21. 906 breytingartillaga félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 22. 907 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lengd skólaárs og samfelldur skóladagur
 23. 935 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1981-1986
 24. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 25. 937 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1979
 26. 947 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 27. 961 nefndarálit félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 28. 962 nefndarálit félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 29. 963 breytingartillaga félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 30. 964 nál. með frávt. félagsmálanefndar, aðstoð við leigjendur
 31. 965 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 32. 969 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, orlof
 33. 1016 nál. með frávt. félagsmálanefndar, búminjasafn á Hvanneyri
 34. 1017 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 35. 1018 breytingartillaga félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 36. 1020 nál. með frávt. félagsmálanefndar, endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana
 37. 1028 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 38. 1029 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 39. 1030 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 40. 1036 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1987
 41. 1051 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 42. 1088 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 43. 1089 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg
 44. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 45. 1201 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 46. 1207 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 47. 1214 breytingartillaga fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 48. 1218 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra rekstrarverkefna
 49. 1236 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 50. 1237 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1989-1992
 51. 1241 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 52. 1247 nefndarálit félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna
 53. 1248 breytingartillaga félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna

110. þing, 1987–1988

 1. 54 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga)
 2. 244 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 3. 249 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 4. 394 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 5. 395 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 6. 429 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 7. 430 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1988
 8. 455 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 477 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 10. 478 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 11. 488 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 12. 632 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga)
 13. 862 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga)
 14. 999 nefndarálit fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1988--1991
 15. 1000 breytingartillaga fjárveitinganefndar, flugmálaáætlun 1988--1991
 16. 1024 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990
 17. 1045 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1987--1990
 18. 1089 nál. með frávt. félagsmálanefndar, framtíðarhlutverk héraðsskólanna
 19. 1090 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skoðanakannanir
 20. 1091 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á launavinnu framhaldsskólanema
 21. 1092 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á mikilvægi íþrótta
 22. 1093 nál. með brtt. félagsmálanefndar, dreifing sjónvarps og útvarps
 23. 1094 nefndarálit félagsmálanefndar, hávaðamengun
 24. 1095 nál. með brtt. félagsmálanefndar, akstur utan vega
 25. 1096 nál. með frávt. félagsmálanefndar, verndun ósonlagsins
 26. 1097 nál. með frávt. félagsmálanefndar, þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta
 27. 1109 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanum
 28. 1130 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi
 29. 1131 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar)

105. þing, 1982–1983

 1. 149 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 2. 157 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 3. 158 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 4. 166 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 5. 176 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, orlof
 6. 177 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, orlof
 7. 181 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 182 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 9. 184 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 10. 202 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 11. 203 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 12. 207 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 13. 223 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 14. 229 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 15. 230 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 16. 231 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 17. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 18. 239 breytingartillaga, fjárlög 1983
 19. 313 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 20. 377 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 21. 378 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 22. 424 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 23. 426 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 24. 458 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 25. 459 breytingartillaga félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 26. 476 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 27. 529 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegalög
 28. 530 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum
 29. 563 breytingartillaga, lánsfjárlög 1983
 30. 572 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 31. 573 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 32. 588 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 33. 594 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 34. 602 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1983-1986
 35. 634 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafvæðing dreifbýlis
 36. 635 breytingartillaga fjárveitinganefndar, rafvæðing dreifbýlis

104. þing, 1981–1982

 1. 155 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 2. 161 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 3. 181 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 4. 182 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 5. 187 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 6. 203 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 7. 233 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 8. 234 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 9. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 10. 247 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 11. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 12. 441 nefndarálit samgöngunefndar, flutningssamningar
 13. 442 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 14. 546 nefndarálit fjárveitinganefndar, landgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86
 15. 723 nefndarálit fjárveitinganefndar, viðauki við vegáætlun 1981--1984
 16. 789 nefndarálit fjárveitinganefndar, atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði
 17. 790 breytingartillaga fjárveitinganefndar, atvinnumál á Raufarhöfn og Siglufirði
 18. 835 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1978

103. þing, 1980–1981

 1. 209 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 2. 220 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 3. 222 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 4. 326 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1981
 5. 327 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 6. 328 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 7. 349 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjárlög 1981
 8. 634 nefndarálit samgöngunefndar, úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna
 9. 635 breytingartillaga, úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna
 10. 843 nefndarálit samgöngunefndar, vitamál
 11. 844 breytingartillaga samgöngunefndar, vitamál
 12. 873 nefndarálit samgöngunefndar, lagning sjálfvirks síma
 13. 917 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1981--1984
 14. 918 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1981--1984
 15. 919 nefndarálit fjárveitinganefndar, húsakostur Alþingis
 16. 920 breytingartillaga fjárveitinganefndar, húsakostur Alþingis

102. þing, 1979–1980

 1. 218 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 2. 228 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 3. 229 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 4. 232 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 5. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 6. 249 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 7. 262 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 8. 263 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 9. 268 breytingartillaga, fjárlög 1980
 10. 270 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1980
 11. 467 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög
 12. 468 breytingartillaga samgöngunefndar, sjómannalög
 13. 479 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-1982
 14. 480 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-1982
 15. 486 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna
 16. 544 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 17. 644 nefndarálit fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni
 18. 645 breytingartillaga fjárveitinganefndar, mál Skúla Pálssonar á Laxalóni

100. þing, 1978–1979

 1. 168 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 2. 175 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 3. 180 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1979
 4. 212 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 5. 268 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 7. 321 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 8. 361 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 9. 365 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 10. 367 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aukin gæði fiskafla
 11. 368 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, takmörkun loðnuveiða
 12. 378 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 13. 404 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 14. 405 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 15. 539 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 16. 550 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla
 17. 551 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 18. 575 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 19. 616 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 20. 627 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 21. 629 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 22. 630 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 23. 652 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 24. 656 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 25. 657 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 26. 738 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 27. 739 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 28. 744 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókna- og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna
 29. 775 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 30. 778 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga
 31. 793 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 32. 811 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1977
 33. 842 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-82
 34. 862 nál. með brtt. menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 35. 872 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1979-82

94. þing, 1973–1974

 1. 410 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög
 2. 411 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög
 3. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 4. 450 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 5. 451 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála

93. þing, 1972–1973

 1. 330 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landspildu úr Bjarnanesi í Nesjahreppi
 2. 363 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, leigunám hvalveiðiskipa
 3. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, dómari og rannsóknardeild í ávana- og fíkniefnamálum
 4. 372 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu

92. þing, 1971–1972

 1. 383 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 389 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 4. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 5. 416 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 432 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 452 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga