Geir H. Haarde: þingskjöl

1. flutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. 619 breytingartillaga, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun)

127. þing, 2001–2002

 1. 1199 breytingartillaga, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 420 breytingartillaga, fjáraukalög 2000

125. þing, 1999–2000

 1. 943 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda)
 2. 1013 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk)
 3. 1395 þál. (samhlj.), fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn

123. þing, 1998–1999

 1. 606 breytingartillaga, fjárlög 1999

122. þing, 1997–1998

 1. 372 nefndarálit utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 2. 373 breytingartillaga utanríkismálanefndar, Goethe-stofnunin í Reykjavík
 3. 412 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, landafundir Íslendinga
 4. 683 breytingartillaga, fjárlög 1998
 5. 1201 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Marokkós
 6. 1202 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar
 7. 1203 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um lögsögumál við Danmörku og Grænland annars vegar og við Noreg hins vegar
 8. 1268 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

121. þing, 1996–1997

 1. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
 2. 458 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997
 3. 1047 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn
 4. 1060 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
 5. 1061 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
 6. 1079 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar
 7. 1217 nefndarálit utanríkismálanefndar, stuðningur við konur í Afganistan
 8. 1218 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins
 9. 1219 nefndarálit utanríkismálanefndar, bann við framleiðslu á jarðsprengjum
 10. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi
 11. 1326 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 342 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Norðurlanda
 3. 495 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu
 5. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 6. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 7. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 8. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 9. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 10. 1140 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum
 11. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál

119. þing, 1995

 1. 98 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 2. 99 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Spar

118. þing, 1994–1995

 1. 758 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 2. 759 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 3. 848 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

117. þing, 1993–1994

 1. 1122 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

116. þing, 1992–1993

 1. 990 rökstudd dagskrá, rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

115. þing, 1991–1992

 1. 275 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 351 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
 2. 657 breytingartillaga, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 3. 801 breytingartillaga, mannanöfn
 4. 812 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 5. 887 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 6. 917 breytingartillaga, mannanöfn
 7. 1020 breytingartillaga, félagsþjónusta sveitarfélaga
 8. 1087 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 9. 1095 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 10. 1109 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)
 11. 1111 breytingartillaga, bann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimilda
 12. 1116 breytingartillaga, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 440 nefndarálit, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 2. 442 breytingartillaga, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 3. 1131 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 4. 1132 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 5. 1170 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
 6. 1195 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)

111. þing, 1988–1989

 1. 236 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988 (gjald af erlendum lánum)
 2. 238 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 240 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 297 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 5. 303 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 6. 311 nefndarálit, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 7. 335 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
 8. 1015 nál. með frávt., Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 9. 1039 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 10. 1106 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)
 11. 1139 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 12. 1190 nál. með frávt., Félagsmálaskóli alþýðu
 13. 1225 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 14. 1240 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 15. 1241 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 16. 1243 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)

Meðflutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998

119. þing, 1995

 1. 96 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (mannréttindaákvæði)
 2. 97 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 462 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 3. 463 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 4. 522 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 5. 523 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

117. þing, 1993–1994

 1. 37 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 434 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina
 3. 438 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 4. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu
 5. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu
 6. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands
 7. 924 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 8. 925 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 9. 983 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (birting breytinga og viðauka o.fl.)
 10. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu
 11. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Svalbarða
 12. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins
 13. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opna lofthelgi
 14. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa
 15. 1028 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög)
 16. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 17. 1222 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um líffræðilega fjölbreytni

116. þing, 1992–1993

 1. 281 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (samningar við önnur ríki)
 2. 282 nál. með frávt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðsla)
 3. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 4. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 5. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 6. 372 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 7. 374 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði
 8. 549 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 9. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 10. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 11. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 12. 951 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 13. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja
 14. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 15. 1002 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 16. 1003 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 17. 1011 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 18. 1012 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 19. 1013 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu
 20. 1018 nefndarálit utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 21. 1019 breytingartillaga utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 22. 1020 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)
 23. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningar um fullnustu refsidóma
 24. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 25. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 26. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 27. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 28. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 29. 1128 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)
 30. 1277 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

115. þing, 1991–1992

 1. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 2. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 3. 245 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 4. 246 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 5. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 6. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 7. 260 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdasjóður Íslands (starfslok)
 8. 262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (innheimta)
 9. 274 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (heildarlög)
 10. 321 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 11. 481 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 12. 482 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (gengisskráning o.fl.)
 13. 483 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (sala erlends gjaldeyris)
 14. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 15. 897 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um réttindi barna
 16. 898 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

113. þing, 1990–1991

 1. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 2. 371 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 3. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 4. 396 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 5. 399 breytingartillaga, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 6. 543 nefndarálit atvinnumálanefndar, virðisaukaskattssvik
 7. 611 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 8. 612 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 9. 613 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 10. 669 nefndarálit atvinnumálanefndar, efling heimilisiðnaðar
 11. 670 breytingartillaga atvinnumálanefndar, efling heimilisiðnaðar
 12. 674 nefndarálit, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 13. 703 nefndarálit atvinnumálanefndar, framleiðsla vetnis
 14. 823 nefndarálit atvinnumálanefndar, aukinn þáttur bænda í landgræðslu og skógræktarstarfi
 15. 830 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)
 16. 844 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, stofnræktun kartöfluútsæðis
 17. 876 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 18. 877 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 19. 882 nefndarálit atvinnumálanefndar, kortlagning gróðurlendis Íslands
 20. 907 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 21. 948 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 22. 949 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 23. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (vasapeningar)

112. þing, 1989–1990

 1. 270 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 2. 271 breytingartillaga félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 3. 296 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 4. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 5. 445 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 6. 638 nefndarálit félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 7. 639 breytingartillaga félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 8. 647 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengisfræðsla
 9. 648 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (umönnunarbætur)
 10. 649 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðslunefnd
 11. 674 nefndarálit atvinnumálanefndar, atvinnumöguleikar á landsbyggðinni
 12. 675 breytingartillaga atvinnumálanefndar, atvinnumöguleikar á landsbyggðinni
 13. 676 nefndarálit atvinnumálanefndar, landgræðsla
 14. 749 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, kynbótastöð fyrir laxfiska
 15. 966 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (heildarlög)
 16. 1032 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 17. 1033 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 18. 1135 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 19. 1136 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 20. 1146 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (slysavarnir)
 21. 1168 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 22. 1169 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 23. 1178 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 24. 1179 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 25. 1180 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 26. 1181 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 27. 1194 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 28. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
 29. 1306 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)

111. þing, 1988–1989

 1. 247 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 2. 248 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (áætlaðar tekjur, skattkort o.fl.)
 3. 262 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 4. 263 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 5. 284 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 6. 291 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 7. 298 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 8. 304 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 9. 308 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 10. 309 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 11. 320 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 12. 326 breytingartillaga, vörugjald (gjaldflokkar og gjaldstofn)
 13. 375 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 14. 886 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 15. 887 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 16. 969 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, orlof
 17. 1028 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 18. 1029 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 19. 1030 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 20. 1053 nefndarálit atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 21. 1054 breytingartillaga atvinnumálanefndar, bætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðar
 22. 1100 breytingartillaga, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 23. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 24. 1170 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 25. 1171 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 26. 1232 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 27. 1244 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 28. 1251 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 29. 1260 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, könnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandi

110. þing, 1987–1988

 1. 189 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, útflutningsleyfi
 2. 190 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 3. 216 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkradagpeningar)
 4. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 5. 240 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 6. 241 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 7. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 8. 248 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
 9. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda
 10. 281 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
 11. 288 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 12. 289 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 13. 319 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 14. 320 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattlagning fyrirtækja)
 15. 331 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 16. 332 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjaldskylda)
 17. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 18. 357 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 19. 400 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 20. 401 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 21. 444 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 22. 445 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald (heildarlög)
 23. 446 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 24. 447 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollskrá)
 25. 460 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 26. 501 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 27. 502 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1988
 28. 659 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988
 29. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála
 30. 721 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
 31. 879 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár)
 32. 883 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 33. 884 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 34. 885 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 35. 886 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma o.fl.)
 36. 891 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (gleraugnakaup)
 37. 892 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga)
 38. 898 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
 39. 899 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 40. 901 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 41. 912 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 42. 920 nál. með frávt. fjárhags- og viðskiptanefndar, lánskjör og ávöxtun sparifjár
 43. 960 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 44. 968 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu
 45. 971 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 46. 991 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (heildarlög)
 47. 995 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 48. 996 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 49. 997 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 50. 998 nál. með frávt. félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (fulltrúar í opinberum nefndum)
 51. 1066 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Ríkisendurskoðun (skoðunarheimildir)
 52. 1071 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 53. 1072 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 54. 1073 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 55. 1084 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins
 56. 1085 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald
 57. 1128 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur
 58. 1132 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald)
 59. 1133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur (tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
 60. 1134 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparisjóðir (stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)

108. þing, 1985–1986

 1. 802 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mat heimilisstarfa til starfsreynslu
 2. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, mat heimilisstarfa til starfsreynslu
 3. 824 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 825 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 831 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður
 6. 864 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, þjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertra
 7. 885 nál. með brtt. allsherjarnefndar, afplánun dóma vegna fíkniefnabrota
 8. 929 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 9. 930 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 939 nefndarálit allsherjarnefndar, áhrif lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrar
 11. 940 breytingartillaga allsherjarnefndar, áhrif lögbundinna forréttinda til atvinnurekstrar
 12. 963 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með verðlagi, innkaupsverði og álagningu
 13. 964 nefndarálit allsherjarnefndar, dómshús fyrir Hæstarétt Íslands
 14. 965 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómshús fyrir Hæstarétt Íslands
 15. 1069 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins