Geir Hallgrímsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. 295 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hvalveiðibann
 2. 321 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands í suðri
 3. 322 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, hafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshrygg
 4. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 5. 351 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um loftmengun
 6. 532 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, laxveiðar Færeyinga í sjó

104. þing, 1981–1982

 1. 235 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um landgrunnið milli Íslands og Jan Mayen
 2. 357 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 3. 437 nefndarálit utanríkismálanefndar, verndun á laxi í Norður-Atlantshafi
 4. 600 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar og Noreg um veiðar á kolmunna
 5. 825 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um vinnumarkaðsmál

103. þing, 1980–1981

 1. 350 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópu
 2. 446 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 3. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála
 4. 534 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, landhelgisgæsla
 5. 605 nefndarálit utanríkismálanefndar, takmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslands
 6. 783 nefndarálit utanríkismálanefndar, þingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendinga
 7. 785 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
 8. 947 nefndarálit utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins
 9. 948 breytingartillaga utanríkismálanefndar, eldsneytisgeymar varnarliðsins

102. þing, 1979–1980

 1. 43 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðskiptasamningur EFTA-landanna og Spánar
 2. 181 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Íslands að Genfarbókuninni 1979
 3. 411 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum
 4. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna
 5. 565 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

99. þing, 1977–1978

 1. 248 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 2. 892 breytingartillaga, skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá

96. þing, 1974–1975

 1. 15 breytingartillaga, þingsköp Alþingis

95. þing, 1974

 1. 13 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 14 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 3. 22 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
 4. 24 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 45 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar

94. þing, 1973–1974

 1. 109 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara
 2. 296 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 3. 300 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 4. 490 breytingartillaga, lántökuheimildir erlendis

93. þing, 1972–1973

 1. 590 breytingartillaga, Iðnrekstrarsjóður

92. þing, 1971–1972

 1. 155 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 2. 156 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 3. 162 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 4. 272 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 5. 455 nál. með rökst., tekjuskattur og eignarskattur
 6. 462 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 794 breytingartillaga, lögreglumenn
 8. 875 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

91. þing, 1970–1971

 1. 753 breytingartillaga, Landsvirkjun
 2. 790 breytingartillaga, náttúruvernd

88. þing, 1967–1968

 1. 86 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 100 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 3. 101 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 4. 169 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 190 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur

Meðflutningsmaður

107. þing, 1984–1985

 1. 201 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík

106. þing, 1983–1984

 1. 42 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 101 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál
 3. 102 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launamál
 4. 321 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 322 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 422 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 7. 423 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984

104. þing, 1981–1982

 1. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 375 breytingartillaga, verðlag og samkeppnishömlur

95. þing, 1974

 1. 50 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

94. þing, 1973–1974

 1. 111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslands
 2. 138 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 3. 149 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 4. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 5. 187 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 6. 289 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 7. 436 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 8. 448 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 9. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 10. 505 nefndarálit, skattkerfisbreyting
 11. 506 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 12. 531 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 13. 648 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 14. 692 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, verkfræðingar o.fl.
 15. 817 nefndarálit iðnaðarnefndar, undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju
 16. 819 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 17. 820 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 18. 841 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

93. þing, 1972–1973

 1. 221 nefndarálit, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 226 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 3. 230 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 4. 244 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 257 breytingartillaga, fjárlög 1973
 6. 331 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evró
 7. 425 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 8. 429 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 9. 430 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 10. 431 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 11. 561 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður
 12. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 13. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 14. 627 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 15. 628 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 16. 638 nefndarálit, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 17. 641 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 18. 643 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 19. 731 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 20. 732 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 21. 746 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 766 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 789 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs

92. þing, 1971–1972

 1. 51 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samtarf á sviði menningarmála
 2. 110 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 111 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 4. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 5. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 7. 248 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 8. 458 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkulög
 9. 461 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 10. 568 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 11. 569 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, námslán og námsstyrkir
 12. 570 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 13. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 14. 595 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði
 15. 731 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 16. 737 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 17. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál
 18. 813 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 19. 860 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 20. 894 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, námulög

91. þing, 1970–1971

 1. 134 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, atvinnuöryggi
 2. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 238 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 4. 271 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 5. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 6. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 7. 394 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 8. 401 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 9. 402 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 10. 501 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsókn á aðdraganda verðstöðvunar
 11. 502 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rannsókn á verðhækkunum
 12. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 13. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 14. 511 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga)
 15. 557 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 16. 558 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (barnsmeðlög)
 17. 559 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra óskilgetinna barna
 18. 671 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Vestfjarðaskip (kaup og rekstur á)
 19. 688 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 695 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 21. 696 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 22. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 23. 728 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 24. 729 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 25. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 26. 756 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál
 27. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 28. 766 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka
 29. 783 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 30. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 31. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, áfengisvarnasjóður
 32. 788 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 33. 839 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar

88. þing, 1967–1968

 1. 66 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 2. 96 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 3. 97 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar

86. þing, 1965–1966

 1. 63 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríksisins