Gils Guðmundsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 350 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

98. þing, 1976–1977

 1. 69 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 154 breytingartillaga, fjárlög 1977
 3. 220 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál

97. þing, 1975–1976

 1. 93 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 2. 179 breytingartillaga, fjárlög 1976
 3. 777 nefndarálit, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands
 4. 779 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 5. 780 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi

96. þing, 1974–1975

 1. 154 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 234 breytingartillaga, fjárlög 1975

94. þing, 1973–1974

 1. 229 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 454 nefndarálit, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 3. 455 breytingartillaga, orkulög

92. þing, 1971–1972

 1. 210 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 2. 358 breytingartillaga allsherjarnefndar, dóms- og lögreglumál á Suðurnesjum

91. þing, 1970–1971

 1. 391 breytingartillaga, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 2. 536 breytingartillaga, náttúruvernd
 3. 648 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 754 breytingartillaga, Kennaraháskóli Íslands
 5. 833 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, úrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginu og uppsögn varnarsamnings
 6. 834 nál. með brtt. minnihluta utanríkismálanefndar, Öryggisráðstefna Evrópu

90. þing, 1969–1970

 1. 238 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 2. 361 breytingartillaga, iðja og iðnaður
 3. 362 breytingartillaga, verslunaratvinna
 4. 389 breytingartillaga, skipun prestakalla
 5. 457 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 6. 581 breytingartillaga, kaup á sex skuttogurum
 7. 603 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, togarakaup ríkisins
 8. 647 breytingartillaga, skemmtanaskattur

88. þing, 1967–1968

 1. 127 breytingartillaga, fjárlög 1968
 2. 195 breytingartillaga, fjárlög 1968
 3. 336 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 4. 438 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, togarakaup ríkisins
 5. 439 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stuðningur við hlutarráðna fiskimenn
 6. 618 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum

87. þing, 1966–1967

 1. 110 breytingartillaga, fjárlög 1967
 2. 149 breytingartillaga, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 3. 165 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 275 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, afnám einkasölu á viðtækjum
 5. 307 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 6. 315 nefndarálit, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 7. 316 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 8. 461 breytingartillaga, listamannalaun
 9. 612 breytingartillaga, hafnalög

86. þing, 1965–1966

 1. 130 breytingartillaga, fjárlög 1966
 2. 164 breytingartillaga, fjárlög 1966
 3. 259 nefndarálit, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 316 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 5. 317 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 6. 628 nefndarálit ar, álbræðsla við Straumsvík
 7. 629 breytingartillaga, álbræðsla við Straumsvík
 8. 630 breytingartillaga, Háskóli Íslands

85. þing, 1964–1965

 1. 498 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 2. 680 breytingartillaga, rannsóknir í þágu atvinnuveganna

84. þing, 1963–1964

 1. 168 breytingartillaga, vegalög
 2. 227 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 3. 228 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.
 4. 669 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

75. þing, 1955–1956

 1. 521 breytingartillaga, ríkisútgáfa námsbóka
 2. 655 breytingartillaga, varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 184 breytingartillaga, atkvæðagreiðsla að hálfu Íslands
 2. 265 breytingartillaga, Norður-Atlantshafssamningurinn
 3. 583 breytingartillaga, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 4. 676 breytingartillaga, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

73. þing, 1953–1954

 1. 441 breytingartillaga, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 2. 618 breytingartillaga, áfengislög
 3. 719 breytingartillaga, alsherjarafvopnun

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 24 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 275 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 3. 276 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsókn landgrunns Íslands
 4. 296 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi
 5. 297 nefndarálit utanríkismálanefndar, landgrunnsmörk Íslands
 6. 336 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 7. 349 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 8. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 9. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 10. 467 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll
 11. 548 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningar um mannréttindi
 12. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 13. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 14. 594 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 15. 595 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögræði
 16. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 17. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 18. 628 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar
 19. 648 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 20. 649 nefndarálit utanríkismálanefndar, endurskipan varnarmálanefndar utanríkisráðuneytisins
 21. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 22. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 23. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 868 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

99. þing, 1977–1978

 1. 150 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 3. 246 breytingartillaga, fjárlög 1978
 4. 491 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling útflutningsstarfsemi

98. þing, 1976–1977

 1. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 2. 304 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 3. 346 nefndarálit atvinnumálanefndar, fiskikort
 4. 350 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á lifur og hrognum
 5. 356 nefndarálit atvinnumálanefndar, vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi
 6. 491 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lausaskuldir bænda
 7. 492 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 8. 493 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu
 9. 533 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu
 10. 583 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál öryrkja

97. þing, 1975–1976

 1. 182 breytingartillaga, fjárlög 1976
 2. 274 breytingartillaga, fjárlög 1976
 3. 409 nefndarálit atvinnumálanefndar, stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða
 4. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, sykurhreinsunarstöð
 5. 590 breytingartillaga atvinnumálanefndar, sykurhreinsunarstöð
 6. 591 nefndarálit atvinnumálanefndar, endurvinnsluiðnaður
 7. 592 nefndarálit atvinnumálanefndar, fiskileit og tilraunaveiðar
 8. 593 breytingartillaga atvinnumálanefndar, fiskileit og tilraunaveiðar
 9. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda

96. þing, 1974–1975

 1. 170 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 3. 281 nefndarálit atvinnumálanefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 4. 651 breytingartillaga, vegalög
 5. 658 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál aldraðra
 6. 733 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða við Ísland
 7. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 8. 800 nefndarálit atvinnumálanefndar, nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins
 9. 801 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, endurskoðun laga um iðju og iðnað
 10. 803 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi
 11. 804 nefndarálit atvinnumálanefndar, dýpkunarskip
 12. 805 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, skipting landsins í þróunarsvæði

95. þing, 1974

 1. 28 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 2. 31 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 3. 32 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 4. 47 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

94. þing, 1973–1974

 1. 110 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara
 2. 111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslands
 3. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 5. 162 breytingartillaga, farþegaskip milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur
 6. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 8. 242 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 9. 262 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 10. 288 breytingartillaga, fjárlög 1974
 11. 316 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 471 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 13. 480 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 14. 484 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 15. 581 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 16. 582 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 17. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 18. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 19. 604 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 20. 636 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla verðlags o.fl.
 21. 679 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 22. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 23. 766 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 24. 781 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 25. 796 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna
 26. 849 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 27. 888 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda

93. þing, 1972–1973

 1. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.
 2. 125 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 3. 174 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 4. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 5. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 6. 220 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 8. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 331 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu og breytingar á stofnsamningi Fríverslunarsamtaka Evró
 10. 497 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 11. 498 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 12. 591 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 644 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 14. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 16. 747 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 17. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 18. 752 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara
 19. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 20. 784 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit

92. þing, 1971–1972

 1. 51 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samtarf á sviði menningarmála
 2. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 3. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 4. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 5. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 6. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 7. 212 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 8. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 9. 224 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörugjald
 10. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 11. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 12. 335 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgismál
 13. 336 breytingartillaga utanríkismálanefndar, landhelgismál
 14. 552 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 15. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 16. 632 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 17. 636 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 18. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðtrygging iðnrekstrarlána
 19. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 20. 735 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 21. 751 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, öryggismál Íslands
 22. 752 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, öryggismál Íslands
 23. 757 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 24. 765 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 25. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 26. 924 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál

91. þing, 1970–1971

 1. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 2. 227 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 228 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 243 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 5. 263 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 6. 272 breytingartillaga, fjárlög 1971
 7. 350 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög (58/1967)
 8. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (tekjur áhafnadeildar)
 9. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 10. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður (br. 89/1947)
 11. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 12. 445 nefndarálit menntamálanefndar, ráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamála
 13. 496 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 14. 506 nefndarálit iðnaðarnefndar, Útflutningsmiðstöð iðnaðarins
 15. 527 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd
 16. 548 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 17. 605 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 18. 608 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 19. 609 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 20. 610 nefndarálit menntamálanefndar, Menningarsjóður og menntamálaráð
 21. 611 nefndarálit menntamálanefndar, vísindasjóður
 22. 637 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 23. 669 breytingartillaga, náttúruvernd
 24. 670 nefndarálit allsherjarnefndar, hefð (br. um hefð, 46/1905)
 25. 680 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 26. 704 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 27. 727 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 28. 739 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rækjuveiðar og rækjuvinnsla (skipulagningu rækjuvinnslu á Suðurnesjum)
 29. 789 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Svartár í Skagafirði
 30. 842 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, réttindi Íslendinga á hafinu umhverfis landið
 31. 843 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál

90. þing, 1969–1970

 1. 103 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 2. 121 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsreglur Norðurlandaráðs
 3. 307 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 4. 308 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 5. 351 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 6. 355 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðja og iðnaður
 7. 356 nefndarálit iðnaðarnefndar, verslunaratvinna
 8. 373 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 9. 374 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 10. 388 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 11. 399 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 12. 462 nefndarálit menntamálanefndar, æskulýðsmál
 13. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 14. 488 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 15. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 16. 508 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Togaraútgerð ríkisins
 17. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 18. 511 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 19. 535 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 20. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 21. 575 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 22. 576 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 23. 580 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup á sex skuttogurum
 24. 637 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 25. 648 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flutningur síldar af fjarlægum miðum
 26. 654 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta
 27. 693 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamningur um fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 28. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 29. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 30. 739 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 58 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu
 2. 62 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 3. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 4. 111 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar af fjarlægum miðum
 5. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi
 6. 292 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 7. 302 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 8. 314 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, leiklistaskóli ríkisins
 9. 328 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 10. 360 nál. með brtt. menntamálanefndar, Listasafn Íslands
 11. 471 nefndarálit menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 12. 502 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, smíði fiskiskipa
 13. 503 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 14. 504 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 15. 539 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands
 16. 552 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 17. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 18. 573 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 19. 587 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 20. 592 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 21. 597 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 22. 602 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 23. 626 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 24. 643 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 25. 683 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 26. 695 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um að dreifa ekki kjarnavopnum
 27. 700 nál. með brtt. menntamálanefndar, þjóðminjalög
 28. 711 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakostnaður

88. þing, 1967–1968

 1. 72 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 2. 118 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 3. 119 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna
 4. 162 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 5. 163 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 6. 167 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum
 7. 199 breytingartillaga, fjárlög 1968
 8. 307 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 9. 308 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón)
 10. 311 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 11. 324 breytingartillaga, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins (bætur fyrir veiðarfæratjón)
 12. 332 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 13. 367 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 14. 388 breytingartillaga, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 15. 389 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
 16. 465 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 17. 501 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 18. 551 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 19. 553 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 20. 566 nefndarálit menntamálanefndar, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands
 21. 567 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna

87. þing, 1966–1967

 1. 105 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 2. 106 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 3. 113 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 115 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 5. 133 breytingartillaga menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 6. 139 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 7. 140 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 8. 151 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 9. 234 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 10. 235 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 11. 310 nefndarálit menntamálanefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 12. 322 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 13. 383 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, réttur Íslands til landgrunnsins
 14. 392 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 15. 393 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 16. 394 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 17. 395 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 18. 462 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 19. 464 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 20. 465 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 21. 484 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 22. 488 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 23. 502 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 24. 548 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 25. 566 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 26. 567 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 27. 576 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög

86. þing, 1965–1966

 1. 76 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipi (leyfi til Hvals hf.)
 2. 286 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 3. 299 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 4. 403 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 5. 405 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 6. 439 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 7. 476 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 8. 498 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 9. 550 nál. með brtt. menntamálanefndar, iðnfræðsla
 10. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þorlákshöfn
 11. 589 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávar
 12. 609 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 13. 612 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög
 14. 615 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 15. 621 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 624 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 17. 679 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 18. 683 nefndarálit menntamálanefndar, Listlaunasjóður Íslands
 19. 684 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun og Listasjóður

85. þing, 1964–1965

 1. 165 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 2. 172 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 3. 181 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarstarfsemi áhugamanna
 4. 195 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 5. 202 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 205 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 7. 287 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 8. 405 nefndarálit menntamálanefndar, Myndlista- og handíðaskóli Íslands
 9. 407 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 10. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 11. 544 nefndarálit menntamálanefndar, náttúrurannsóknir
 12. 545 nefndarálit menntamálanefndar, Húsmæðrakennaraskóli Íslands
 13. 628 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 14. 629 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 15. 638 nefndarálit iðnaðarnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 16. 639 nefndarálit iðnaðarnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 17. 695 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla reknir sameiginlega af ríki og sveitarfélögum
 18. 697 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands

84. þing, 1963–1964

 1. 144 breytingartillaga, fjárlög 1964
 2. 169 nál. með brtt. menntamálanefndar, náttúruvernd
 3. 274 breytingartillaga, bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn
 4. 314 nál. með brtt. allsherjarnefndar, örorku- og dánarbætur sjómanna
 5. 360 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 6. 498 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn

75. þing, 1955–1956

 1. 144 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjuítök
 2. 185 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 4. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 5. 346 breytingartillaga, almannatryggingar
 6. 357 nefndarálit menntamálanefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 7. 358 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 8. 360 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 9. 392 nál. með brtt. menntamálanefndar, mannfræði- og ættfræðirannsóknir
 10. 480 nefndarálit menntamálanefndar, blaðamannaskóli
 11. 506 nál. með brtt. menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 12. 507 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd
 13. 518 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 14. 595 breytingartillaga, mannanöfn
 15. 606 breytingartillaga menntamálanefndar, náttúruvernd

74. þing, 1954–1955

 1. 141 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 252 breytingartillaga, fjárlög 1955
 3. 253 breytingartillaga, fjárlög 1955
 4. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 5. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 6. 498 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 7. 620 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 8. 621 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 9. 638 breytingartillaga, húsnæðismál
 10. 648 breytingartillaga, húsnæðismál
 11. 680 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 12. 703 breytingartillaga, kostnaður við skóla

73. þing, 1953–1954

 1. 135 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 264 breytingartillaga, fjárlög 1954
 3. 277 breytingartillaga, fjárlög 1954
 4. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 5. 333 breytingartillaga, fjárlög 1954
 6. 591 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 861 breytingartillaga, kosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningar