Alfreð Gíslason: þingskjöl

1. flutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 137 breytingartillaga, fjárlög 1967
 2. 236 breytingartillaga, fávitastofnanir
 3. 270 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 4. 271 breytingartillaga, fávitastofnanir
 5. 374 breytingartillaga, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 6. 429 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 7. 494 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

86. þing, 1965–1966

 1. 62 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 2. 65 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 3. 301 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 4. 337 breytingartillaga, Lánasjóður sveitarfélaga
 5. 348 nefndarálit, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 6. 358 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 471 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 636 breytingartillaga, vernd barna og ungmenna
 9. 682 breytingartillaga, hægri handar umferð

85. þing, 1964–1965

 1. 304 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 412 breytingartillaga, Myndlista- og handíðaskóli Íslands
 3. 421 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 4. 449 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 588 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 6. 625 breytingartillaga, vernd barna og ungmenna

84. þing, 1963–1964

 1. 628 breytingartillaga, Ljósmæðraskóli Íslands

83. þing, 1962–1963

 1. 156 breytingartillaga, almannatryggingar

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 48 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 49 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis
 4. 233 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 5. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 6. 286 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 328 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands
 8. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

86. þing, 1965–1966

 1. 44 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 2. 97 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 98 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 4. 134 breytingartillaga, fjárlög 1966
 5. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 6. 249 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför
 7. 281 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 8. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 9. 294 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 10. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 342 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 12. 487 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna
 13. 548 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps
 14. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 15. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 676 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hægri handar umferð
 17. 709 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

85. þing, 1964–1965

 1. 134 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 3. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 4. 137 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 5. 138 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við fatlaða
 6. 260 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, launaskattur
 7. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 8. 322 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 9. 336 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 10. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 11. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 12. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 13. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 14. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 15. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 16. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 17. 483 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila
 18. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 19. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 594 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 21. 598 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarlög

84. þing, 1963–1964

 1. 669 breytingartillaga, tollskrá o.fl.

83. þing, 1962–1963

 1. 165 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1963
 2. 172 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 3. 313 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf
 4. 346 nefndarálit menntamálanefndar, náttúrurannsóknir
 5. 366 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 367 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 8. 409 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 9. 417 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 10. 422 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað
 11. 436 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn
 12. 471 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 13. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands
 14. 502 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 15. 503 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 16. 547 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 17. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 18. 549 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 19. 584 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 20. 588 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjugarðar
 21. 643 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 22. 649 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 23. 650 nefndarálit menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands
 24. 651 breytingartillaga menntamálanefndar, Tækniskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 87 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 2. 164 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 3. 212 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, dómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.
 4. 281 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 5. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 6. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 7. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur hjóna
 8. 285 nefndarálit allsherjarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 9. 314 nál. með brtt. menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 10. 339 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 11. 350 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 12. 360 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kirkjubyggingarsjóður
 13. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 14. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 426 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 445 nefndarálit menntamálanefndar, Handritastofnun Íslands
 17. 526 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 528 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 19. 582 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 680 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 21. 685 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 22. 727 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 23. 728 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 24. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, dánarvottorð
 25. 731 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands

81. þing, 1960–1961

 1. 126 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 2. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlaun
 3. 128 nefndarálit allsherjarnefndar, sóknarnefndir og héraðsnefndir
 4. 129 nefndarálit allsherjarnefndar, dómtúlkar og skjalaþýðendur
 5. 130 nefndarálit allsherjarnefndar, lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra
 6. 131 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög
 7. 132 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 8. 133 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala
 9. 134 nefndarálit allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 10. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, tannlækningar
 11. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningaleyfi
 12. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, leiðsaga skipa
 13. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 14. 139 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 15. 140 nefndarálit allsherjarnefndar, niðurjöfnunarmenn sjótjóns
 16. 141 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 17. 142 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 18. 143 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 19. 144 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 20. 157 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki 1961
 21. 165 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðslumyndasafn ríkisins
 22. 189 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 24. 390 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisfangelsi og vinnuhæli
 25. 458 nefndarálit menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna

80. þing, 1959–1960

 1. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 2. 262 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 3. 263 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 4. 310 nál. með brtt. menntamálanefndar, lánasjóður íslenskra námsmanna erlendis
 5. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á Preststúni
 7. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarstaður við Arnarnesvog
 8. 558 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands