Guðmundur H. Garðarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

113. þing, 1990–1991

 1. 930 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 2. 1035 breytingartillaga, félagsþjónusta sveitarfélaga
 3. 1047 þál. í heild, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 4. 1076 frumvarp eftir 2. umræðu, ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða
 5. 1107 lög (samhlj.), ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

112. þing, 1989–1990

 1. 1119 nefndarálit, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 2. 1123 rökstudd dagskrá, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 3. 1124 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 4. 1303 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 1235 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréfaviðskipti)

110. þing, 1987–1988

 1. 359 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 2. 369 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 3. 517 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 4. 895 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 5. 896 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 6. 897 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 7. 949 nefndarálit félagsmálanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 8. 950 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 9. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 10. 952 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði)
 11. 1039 breytingartillaga, virðisaukaskattur
 12. 1067 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 13. 1068 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)

108. þing, 1985–1986

 1. 589 breytingartillaga, mat heimilisstarfa til starfsreynslu

99. þing, 1977–1978

 1. 251 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, iðjuþjálfun
 2. 252 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins

97. þing, 1975–1976

 1. 835 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir

96. þing, 1974–1975

 1. 658 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál aldraðra
 2. 800 nefndarálit atvinnumálanefndar, nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins
 3. 801 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, endurskoðun laga um iðju og iðnað
 4. 803 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi
 5. 804 nefndarálit atvinnumálanefndar, dýpkunarskip
 6. 805 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, skipting landsins í þróunarsvæði

91. þing, 1970–1971

 1. 297 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands

Meðflutningsmaður

116. þing, 1992–1993

 1. 378 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)
 2. 379 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vog, mál og faggilding (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 263 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 2. 264 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 3. 287 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
 4. 288 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga
 5. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga
 6. 290 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
 7. 291 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla
 8. 313 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 9. 400 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 10. 401 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 11. 403 nefndarálit, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 12. 406 breytingartillaga, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 13. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 14. 671 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 15. 672 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 16. 684 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 17. 685 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 18. 725 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 19. 726 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 20. 906 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 21. 1043 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga
 22. 1086 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 23. 1125 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 24. 1127 nál. með frávt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)

112. þing, 1989–1990

 1. 286 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 2. 312 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 3. 313 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 4. 314 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (heildarlög)
 5. 358 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 6. 359 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 7. 384 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 8. 413 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 9. 482 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 10. 483 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 11. 657 nefndarálit félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 12. 864 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (heildarlög)
 13. 865 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili (heildarlög)
 14. 972 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 15. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 16. 1053 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 17. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 18. 1075 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (byggðaráð)
 19. 1076 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)
 20. 1142 nál. með frávt., Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 21. 1229 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)
 22. 1265 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 23. 1295 breytingartillaga, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 24. 1308 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)

111. þing, 1988–1989

 1. 266 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 2. 299 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 3. 346 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
 4. 347 nefndarálit félagsmálanefndar, niðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmála
 5. 598 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 6. 763 nefndarálit félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 7. 764 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 8. 765 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 9. 766 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (heildarlög)
 10. 846 breytingartillaga félagsmálanefndar, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 11. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 12. 910 breytingartillaga félagsmálanefndar, Félagsmálaskóli alþýðu
 13. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 14. 1070 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 15. 1071 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 16. 1101 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 17. 1102 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 18. 1103 breytingartillaga, málefni aldraðra (heildarlög)
 19. 1208 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
 20. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 21. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 22. 1242 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna

110. þing, 1987–1988

 1. 302 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga)
 2. 388 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 3. 389 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 4. 440 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 5. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, opinber ferðamálastefna
 6. 600 nefndarálit atvinnumálanefndar, lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði
 7. 620 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, úrbætur í raforkumálum Norður-Þingeyjarsýslu
 8. 681 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga)
 9. 852 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumatsnefnd)
 10. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 11. 921 nefndarálit atvinnumálanefndar, innflutningur loðdýra til kynbóta
 12. 922 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar
 13. 934 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 14. 935 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 15. 945 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (heildarlög)
 16. 948 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska
 17. 1007 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 18. 1008 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 19. 1017 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu
 20. 1018 breytingartillaga utanríkismálanefndar, stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu
 21. 1019 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samvinna Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmála
 22. 1063 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum
 23. 1064 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, skógrækt á Fljótsdalshéraði
 24. 1144 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, haf- og fiskirannsóknir

109. þing, 1986–1987

 1. 325 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 2. 413 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur með börnum)
 3. 414 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 4. 415 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 5. 416 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
 6. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 7. 429 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa (heildarlög)
 8. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Egilsstaðaflugvöllur
 9. 758 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármögnunarfyrirtæki
 10. 759 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármögnunarfyrirtæki
 11. 760 nefndarálit allsherjarnefndar, hagkvæmni útboða
 12. 761 breytingartillaga allsherjarnefndar, hagkvæmni útboða

108. þing, 1985–1986

 1. 275 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 2. 303 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 312 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 5. 313 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 6. 328 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins
 7. 745 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 8. 801 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 9. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 820 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 11. 862 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 12. 863 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 13. 865 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 14. 866 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 15. 980 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi

107. þing, 1984–1985

 1. 201 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 1002 nefndarálit allsherjarnefndar, námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum
 3. 1003 breytingartillaga allsherjarnefndar, námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum
 4. 1006 nefndarálit allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 5. 1007 breytingartillaga allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 6. 1009 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 7. 1010 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar

106. þing, 1983–1984

 1. 176 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 2. 177 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 3. 190 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs
 4. 234 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 5. 238 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 239 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 7. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldeyris- og viðskiptamál
 8. 269 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir gegn innflutningi og dreifingu ávana- og fíkniefna
 9. 270 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðgerðir gegn innflutningi og dreifingu ávana- og fíkniefna
 10. 272 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 11. 273 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalána
 12. 274 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 13. 295 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 296 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 15. 455 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1984
 16. 493 breytingartillaga, útvarpslög
 17. 909 nefndarálit allsherjarnefndar, lagahreinsun og samræming gildandi laga
 18. 910 breytingartillaga allsherjarnefndar, lagahreinsun og samræming gildandi laga
 19. 920 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar
 20. 921 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 21. 930 nefndarálit allsherjarnefndar, uppbygging Reykholtsstaðar
 22. 931 breytingartillaga allsherjarnefndar, uppbygging Reykholtsstaðar
 23. 932 nefndarálit allsherjarnefndar, framburðarkennsla í íslensku
 24. 933 breytingartillaga allsherjarnefndar, framburðarkennsla í íslensku
 25. 937 nefndarálit allsherjarnefndar, húsnæðismál námsmanna
 26. 976 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn og meðferð nauðgunarmála
 27. 984 nefndarálit allsherjarnefndar, afnám bílakaupafríðinda embættismanna
 28. 985 breytingartillaga allsherjarnefndar, afnám bílakaupafríðinda embættismanna
 29. 990 breytingartillaga allsherjarnefndar, landnýtingaráætlun
 30. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, landnýtingaráætlun
 31. 1000 nefndarálit, áfengt öl
 32. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 33. 1026 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 34. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög

99. þing, 1977–1978

 1. 143 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 144 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum
 3. 145 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 183 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 5. 200 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 7. 491 nefndarálit utanríkismálanefndar, efling útflutningsstarfsemi
 8. 518 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 9. 519 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, þroskaþjálfar
 10. 609 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 11. 748 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 12. 749 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 13. 750 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, manneldisráð
 14. 751 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 15. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, lifnaðarhættir æðarfugla
 16. 767 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 17. 768 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 18. 810 nefndarálit atvinnumálanefndar, atvinnumöguleikar ungs fólks
 19. 828 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 20. 833 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, vandamál fatlaðra
 21. 839 nefndarálit atvinnumálanefndar, karfamið
 22. 848 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, framhald Inndjúpsáætlunar
 23. 849 nefndarálit atvinnumálanefndar, rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi
 24. 857 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 25. 858 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 26. 911 breytingartillaga, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 27. 913 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 28. 916 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi

98. þing, 1976–1977

 1. 65 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 176 breytingartillaga, fjárlög 1977
 3. 217 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál
 4. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 5. 236 breytingartillaga, fjárlög 1977
 6. 278 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 304 nefndarálit utanríkismálanefndar, fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga
 8. 323 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 9. 346 nefndarálit atvinnumálanefndar, fiskikort
 10. 350 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á lifur og hrognum
 11. 356 nefndarálit atvinnumálanefndar, vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi
 12. 410 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 13. 411 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fávitastofnanir
 14. 420 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 15. 421 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 16. 491 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lausaskuldir bænda
 17. 498 breytingartillaga, skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð
 18. 533 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu
 19. 566 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, innlend endurtrygging
 20. 583 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál öryrkja
 21. 587 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, endurhæfing
 22. 646 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 23. 648 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

97. þing, 1975–1976

 1. 94 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 2. 224 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, bátaábyrgðarfélög
 3. 225 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 4. 253 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 531 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 553 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 7. 554 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 8. 579 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 9. 589 nefndarálit atvinnumálanefndar, sykurhreinsunarstöð
 10. 590 breytingartillaga atvinnumálanefndar, sykurhreinsunarstöð
 11. 591 nefndarálit atvinnumálanefndar, endurvinnsluiðnaður
 12. 592 nefndarálit atvinnumálanefndar, fiskileit og tilraunaveiðar
 13. 593 breytingartillaga atvinnumálanefndar, fiskileit og tilraunaveiðar
 14. 733 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 15. 734 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 16. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda
 17. 776 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands
 18. 778 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 19. 819 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi

96. þing, 1974–1975

 1. 170 breytingartillaga, fjárlög 1975
 2. 250 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)
 3. 281 nefndarálit atvinnumálanefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 4. 430 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 5. 487 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 488 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fjarskipti
 7. 637 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 8. 651 breytingartillaga, vegalög
 9. 670 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn
 10. 681 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 11. 682 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 700 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf
 13. 716 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 14. 717 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, siglingalög
 15. 721 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðstoð við vangefna og fjölfatlaða
 16. 733 nefndarálit utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða við Ísland
 17. 734 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar
 18. 744 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

91. þing, 1970–1971

 1. 244 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda)
 2. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 3. 281 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda