Guðmundur Hallvarðsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 578 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 2. 579 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 3. 580 nefndarálit samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 4. 581 breytingartillaga samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku)
 5. 588 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur)
 6. 589 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur)
 7. 794 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 8. 795 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd (EES-reglur)
 9. 858 breytingartillaga, siglingavernd (EES-reglur)
 10. 906 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 11. 907 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 12. 997 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 13. 998 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 14. 1039 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 15. 1040 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd)
 16. 1047 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 17. 1048 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (ökuskírteini, hert viðurlög)
 18. 1095 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 19. 1096 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 20. 1102 breytingartillaga, hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.)
 21. 1143 breytingartillaga, áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög)
 22. 1158 nefndarálit samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 23. 1159 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar)
 24. 1163 nefndarálit samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 25. 1164 breytingartillaga samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010
 26. 1165 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018
 27. 1166 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018
 28. 1178 nál. með frávt. samgöngunefndar, uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu
 29. 1201 nefndarálit samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 30. 1202 breytingartillaga samgöngunefndar, íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög)
 31. 1328 breytingartillaga, vegalög (heildarlög)
 32. 1330 nál. með frávt. samgöngunefndar, láglendisvegir (öryggi og stytting leiða)
 33. 1331 nefndarálit samgöngunefndar, þjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfum
 34. 1333 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra)

132. þing, 2005–2006

 1. 523 nál. með brtt. samgöngunefndar, fjarskiptasjóður
 2. 1161 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 3. 1162 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, umferðarlög (EES-reglur o.fl.)
 4. 1465 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Flugmálastjórn Íslands (heildarlög)
 5. 1466 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

131. þing, 2004–2005

 1. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 2. 908 nefndarálit samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 3. 909 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsóknarnefnd umferðarslysa
 4. 1209 nál. með brtt. samgöngunefndar, ferðamál (heildartillaga 2006--2015)
 5. 1254 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 6. 1255 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar)
 7. 1271 nefndarálit samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 8. 1272 breytingartillaga samgöngunefndar, skipan ferðamála (heildarlög)
 9. 1275 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)
 10. 1276 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (EES-reglur)

130. þing, 2003–2004

 1. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 2. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 3. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 4. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 5. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 6. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 7. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 8. 1550 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðaröryggi á þjóðvegum
 9. 1551 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun sædýrasafns
 10. 1566 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag sjóbjörgunarmála
 11. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 12. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 13. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 14. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 15. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 16. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 17. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 18. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 2. 571 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (EES-reglur)
 3. 634 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (vitagjald, sæstrengir)
 4. 762 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (afnám Ferðamálasjóðs)
 5. 886 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 6. 1087 nefndarálit samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 7. 1088 breytingartillaga samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 8. 1089 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (vaktstöð siglinga, EES-reglur)
 9. 1143 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 10. 1144 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 11. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 12. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 13. 1156 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 14. 1157 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 15. 1227 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (bótaréttur)
 16. 1236 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 17. 1237 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 18. 1257 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur)
 19. 1258 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög, EES-reglur)
 20. 1298 nál. með frávt. samgöngunefndar, strandsiglingar

127. þing, 2001–2002

 1. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 2. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 396 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 4. 397 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 5. 416 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 6. 418 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 7. 534 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 8. 546 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 9. 548 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 10. 549 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 11. 598 breytingartillaga, leigubifreiðar (heildarlög)
 12. 805 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 13. 806 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 14. 918 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 15. 919 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 16. 920 nál. með brtt. samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 17. 1037 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 18. 1038 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 19. 1209 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 20. 1210 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 21. 1278 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 22. 1279 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 23. 1328 breytingartillaga, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 24. 1332 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 25. 1333 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
 26. 1334 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 983 breytingartillaga, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

121. þing, 1996–1997

 1. 1287 breytingartillaga, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)

115. þing, 1991–1992

 1. 288 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 2. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 2. 490 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 3. 928 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 4. 929 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir)
 5. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 6. 1000 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 7. 1104 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)

132. þing, 2005–2006

 1. 334 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 2. 335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 3. 336 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 4. 337 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 5. 439 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 6. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 7. 516 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
 8. 1123 nefndarálit, lokafjárlög 2004
 9. 1157 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þjóðarblóm Íslendinga
 10. 1158 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
 11. 1159 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 12. 1160 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
 13. 1323 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 14. 1324 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi vatnafiska (heildarlög)
 15. 1325 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 16. 1326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög)
 17. 1327 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 18. 1328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (heildarlög)
 19. 1329 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 20. 1330 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Veiðimálastofnun (heildarlög)
 21. 1331 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)
 22. 1332 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fiskrækt (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 2. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 3. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 4. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 5. 991 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 6. 1317 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
 7. 1318 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardúni (heildarlög)
 8. 1319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
 9. 1325 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 10. 1326 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
 11. 1330 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 12. 1331 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Landbúnaðarstofnun
 13. 1332 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar
 14. 1333 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar

130. þing, 2003–2004

 1. 290 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 291 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 364 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 4. 365 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 5. 394 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 6. 395 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 7. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 8. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 9. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 10. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 11. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 12. 537 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 13. 538 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 14. 600 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur)
 15. 1043 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 16. 1044 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, líftækni)
 17. 1073 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri
 18. 1473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 19. 1477 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.)
 20. 1529 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða (stjórn)
 21. 1530 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (sæfiefni, EES-reglur)
 22. 1540 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (skilagjald)
 23. 1577 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi)
 24. 1604 nál. með brtt. umhverfisnefndar, verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (heildarlög)
 25. 1637 nefndarálit iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 26. 1638 breytingartillaga iðnaðarnefndar, uppfinningar starfsmanna
 27. 1641 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 28. 1642 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 29. 1690 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 30. 1691 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
 31. 1692 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsnet hf.
 32. 1693 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
 33. 1717 nefndarálit iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 34. 1718 breytingartillaga iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, jarðhitaleit)
 35. 1719 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 36. 1720 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 37. 1721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 38. 1722 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Landbúnaðarháskóli Íslands)
 39. 1752 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna)
 40. 1761 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)
 41. 1762 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
 42. 1805 nefndarálit iðnaðarnefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (Stofnsjóður, framtakssjóðir)

128. þing, 2002–2003

 1. 468 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 558 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir)
 3. 594 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (flutningur aflaheimilda milli ára)
 4. 595 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (uppsjávarfiskur)
 5. 1243 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, færeyska fiskveiðistjórnarkerfið
 6. 1244 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum
 7. 1245 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir á þorskeldi
 8. 1255 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (meðafli)

127. þing, 2001–2002

 1. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 517 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds)
 3. 520 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 4. 521 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 5. 808 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 6. 809 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 7. 980 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 8. 981 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 9. 1253 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn)
 10. 1262 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 11. 1263 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
 12. 1404 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 349 nefndarálit samgöngunefndar, skráning skipa (kaupskip)
 2. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (fjárhæðir)
 3. 373 nefndarálit samgöngunefndar, ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum
 4. 390 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 5. 391 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 6. 424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (EES-reglur)
 7. 445 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími)
 8. 514 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast)
 9. 524 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001
 10. 534 nál. með brtt. samgöngunefndar, flutningur hættulegra efna um jarðgöng
 11. 728 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla)
 12. 937 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (veiðar umfram aflaheimildir)
 13. 949 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 14. 1072 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (opinber rannsókn)
 15. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 16. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 17. 1260 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 18. 1261 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 19. 1267 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 20. 1268 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (skilyrði rekstrarleyfis)
 21. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 22. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 23. 1273 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 24. 1274 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 25. 1304 breytingartillaga, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 26. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 27. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 28. 1321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, könnun á áhrifum fiskmarkaða
 29. 1322 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 30. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 31. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 32. 1408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmetistegundir)

125. þing, 1999–2000

 1. 400 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (EES-reglur)
 2. 431 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, vitamál (heildarlög)
 3. 432 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 4. 433 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 5. 434 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 6. 496 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 7. 902 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 8. 907 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald)
 9. 989 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun 2000 - 2003
 10. 990 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 11. 991 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 12. 1021 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 13. 1029 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (heildarlög)
 14. 1030 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga)
 15. 1046 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 16. 1047 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 17. 1184 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar umfram aflamark)
 18. 1185 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (fasteignagjöld)
 19. 1202 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 20. 1203 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 21. 1204 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 22. 1205 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 23. 1206 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur
 24. 1207 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur
 25. 1208 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 26. 1209 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 27. 1210 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (sjópróf)
 28. 1211 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur)
 29. 1212 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000
 30. 1251 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 31. 1256 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum)
 32. 1372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 33. 1373 nefndarálit samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 34. 1374 breytingartillaga samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 35. 1375 nefndarálit samgöngunefndar, jarðgangaáætlun 2000-2004

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)

123. þing, 1998–1999

 1. 402 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 403 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 4. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 562 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 6. 609 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 7. 610 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 8. 656 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 9. 657 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 10. 702 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 11. 703 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.)
 12. 1003 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiðar)
 13. 1018 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 14. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna
 15. 1043 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, átak til að draga úr reykingum kvenna
 16. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 17. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 18. 1056 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 19. 1057 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 20. 1083 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kræklingarækt

122. þing, 1997–1998

 1. 198 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (gildistaka EES-reglna)
 2. 459 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða)
 3. 497 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 4. 498 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa)
 5. 523 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta)
 6. 524 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 7. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 8. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 9. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 10. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 11. 606 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta)
 12. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 13. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 14. 1027 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 15. 1028 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 16. 1031 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 17. 1032 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar)
 18. 1057 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 19. 1058 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda)
 20. 1059 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 21. 1060 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs
 22. 1061 nefndarálit, Kvótaþing
 23. 1062 breytingartillaga, Kvótaþing
 24. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 25. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 26. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 27. 1219 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins
 28. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 29. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 30. 1260 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð
 31. 1277 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd
 32. 1278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 33. 1279 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög)
 34. 1280 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins (krókaveiðar)
 35. 1285 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 36. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 37. 1312 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 38. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 39. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 40. 1566 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 301 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 2. 302 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 3. 361 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 4. 362 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 5. 369 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög)
 6. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 7. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sóttvarnalög (heildarlög)
 8. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 9. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 10. 1048 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Veiðiþol beitukóngs
 11. 1049 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, kaup skólabáts
 12. 1050 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu
 13. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stjórn fiskveiða (veiðiskylda)
 14. 1099 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úrelding fiskiskipa)
 15. 1112 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, meðferð sjávarafurða (innflutningur, landamærastöðvar)
 16. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 17. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (stjórnskipulag o.fl.)
 18. 1154 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 19. 1155 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.)
 20. 1162 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rannsóknir innan efnahagslögsögunnar
 21. 1169 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 22. 1170 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög)
 23. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 24. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 25. 1221 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 26. 1222 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)
 27. 1223 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttastarfs

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 3. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 4. 426 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta)
 5. 427 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta)
 6. 578 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks)
 7. 836 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum)
 8. 924 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 9. 925 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar
 10. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 11. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 12. 982 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.)
 13. 1075 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 14. 1078 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 15. 1079 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 16. 1092 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)
 17. 1093 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta)
 18. 1095 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur til krókabáta)
 19. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (forvarnasjóður)
 20. 1125 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (eingreiðsla skaðabóta)
 21. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 22. 1130 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 23. 1206 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 24. 1207 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 25. 1218 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands

119. þing, 1995

 1. 56 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 2. 57 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 3. 65 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjaldskylda krókabáta o.fl.)
 4. 66 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (vettvangsathugun eftirlitsmanna EFTA)
 5. 89 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 6. 94 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 7. 95 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta o.fl.)
 8. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)
 9. 120 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna

118. þing, 1994–1995

 1. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 248 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu
 3. 397 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 4. 548 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 5. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 6. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 7. 772 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (löndun erlendra veiðiskipa)
 8. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (refsiákvæði o.fl.)
 9. 806 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging Íslands (álag á iðgjöld)
 10. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 11. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 311 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 2. 313 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 3. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs
 4. 667 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 5. 668 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 6. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 7. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 8. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 9. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 10. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 11. 961 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 12. 962 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 13. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 14. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 15. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 16. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 17. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 18. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 19. 1090 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 20. 1091 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 21. 1095 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 22. 1096 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 23. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna
 24. 1266 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 25. 1269 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)

116. þing, 1992–1993

 1. 257 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 2. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 3. 499 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 4. 500 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 5. 537 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 6. 538 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 7. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 8. 746 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 9. 747 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 10. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)

115. þing, 1991–1992

 1. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992)
 2. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 3. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 4. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 5. 287 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 6. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 7. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 8. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 9. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 10. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 11. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 12. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 13. 756 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 14. 757 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 15. 820 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 16. 821 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 17. 844 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 18. 845 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 19. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 20. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 21. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 22. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 23. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 24. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)
 25. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 26. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)