Guðni Ágústsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 226 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.)
 2. 883 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (útflutningsgjald)
 3. 884 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (útflutningsgjald)
 4. 1047 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, íslenski hesturinn
 5. 1048 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar
 6. 1052 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (heildarlög)
 7. 1082 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis
 8. 1086 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög (fulltrúar í jarðanefndir)
 9. 1092 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landshlutabundin skógræktarverkefni
 10. 1093 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landshlutabundin skógræktarverkefni

122. þing, 1997–1998

 1. 560 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 2. 561 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (innheimta)
 3. 838 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Þingvallaurriðinn
 4. 859 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa
 5. 1256 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins (lánstími)
 6. 1257 nefndarálit landbúnaðarnefndar, aðlögun að lífrænum landbúnaði
 7. 1258 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárhald (forðagæsla, merking o.fl.)
 8. 1281 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
 9. 1286 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum
 10. 1297 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 11. 1298 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (mjólkurframleiðsla)
 12. 1299 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 13. 1300 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 14. 1324 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 15. 1325 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)
 16. 1421 breytingartillaga, lax- og silungsveiði (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
 17. 1466 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög)
 18. 1467 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 597 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun)
 2. 873 breytingartillaga, lax- og silungsveiði (Veiðimálastofnun)
 3. 1016 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld)
 4. 1192 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 5. 1193 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (heildarlög)
 6. 1194 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 7. 1195 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Lánasjóður landbúnaðarins
 8. 1196 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðskerðingargjöld)
 9. 1197 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 10. 1198 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög)
 11. 1199 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)
 12. 1200 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Suðurlandsskógar
 13. 1201 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógræktaráætlun
 14. 1202 nefndarálit landbúnaðarnefndar, stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

120. þing, 1995–1996

 1. 253 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 2. 254 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 3. 283 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (sauðfjárframleiðsla)
 4. 754 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (gjald fyrir einangrun)
 5. 1050 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)
 6. 1051 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda (breyting ýmissa laga)

119. þing, 1995

 1. 106 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um lyfjaverð o.fl.)
 2. 109 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)

118. þing, 1994–1995

 1. 448 breytingartillaga, fjáraukalög 1994

117. þing, 1993–1994

 1. 813 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ræktun íslenska fjárhundsins

113. þing, 1990–1991

 1. 241 nál. með frávt. allsherjarnefndar, jarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar
 2. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, reiðvegaáætlun
 3. 577 breytingartillaga allsherjarnefndar, reiðvegaáætlun
 4. 579 þál. (samhlj.), virðisaukaskattssvik
 5. 840 nefndarálit allsherjarnefndar, vegrið
 6. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarþyrla
 7. 880 nefndarálit allsherjarnefndar, gróðurkort og landfræðilegt upplýsingakerfi

112. þing, 1989–1990

 1. 637 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi í óbyggðaferðum
 2. 792 nefndarálit allsherjarnefndar, rit um kristni á Íslandi í þúsund ár
 3. 839 nál. með brtt. allsherjarnefndar, möguleikar Bláa lónsins
 4. 983 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ný samvinnulög
 5. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingaleið um Hornafjörð
 6. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, siglingaleið um Hornafjörð
 7. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitar
 8. 995 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitar
 9. 1242 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling löggæslu

111. þing, 1988–1989

 1. 854 nefndarálit allsherjarnefndar, gjafsóknarreglur
 2. 855 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum
 3. 856 nál. með brtt. allsherjarnefndar, iðgjöld vegna bifreiðatrygginga
 4. 1008 nefndarálit allsherjarnefndar, sjálfseignarstofnanir
 5. 1009 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjálfseignarstofnanir
 6. 1010 nál. með frávt. allsherjarnefndar, aðfaranám til ökuprófs
 7. 1038 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ökunám og ökukennsla
 8. 1202 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)

110. þing, 1987–1988

 1. 625 nál. með brtt. allsherjarnefndar, blýlaust bensín
 2. 947 nefndarálit allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis
 3. 954 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarþyrla
 4. 955 nál. með brtt. allsherjarnefndar, neyðarsími
 5. 958 nefndarálit allsherjarnefndar, einnota umbúðir
 6. 1014 nefndarálit allsherjarnefndar, flugfargjöld
 7. 1035 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Vesturlandsvegur
 8. 1043 nál. með brtt. allsherjarnefndar, símar í bifreiðum

Meðflutningsmaður

135. þing, 2007–2008

 1. 327 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
 2. 328 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingalög (uppfærsla takmörkunarfjárhæða)
 3. 329 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipan ferðamála (viðurlög o.fl.)
 4. 330 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
 5. 421 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (hækkun jöfnunargjalds)
 6. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 7. 734 breytingartillaga iðnaðarnefndar, upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur)
 8. 928 nál. með brtt. samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (EES-reglur, öryggisstjórnun skipa)
 9. 1062 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 10. 1063 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 11. 1117 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar)
 12. 1118 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, raforkulög (neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
 13. 1123 nefndarálit samgöngunefndar, Landeyjahöfn (heildarlög)
 14. 1124 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
 15. 1125 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
 16. 1126 nál. með brtt. samgöngunefndar, viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010 (flýting framkvæmda)
 17. 1203 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
 18. 1321 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur)
 19. 1322 nefndarálit samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot)
 20. 1323 breytingartillaga samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot)

134. þing, 2007

 1. 34 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

130. þing, 2003–2004

 1. 580 breytingartillaga, fjárlög 2004

123. þing, 1998–1999

 1. 402 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 403 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 3. 480 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 4. 481 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 5. 609 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 6. 610 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat, skerðing lífeyris)
 7. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 8. 1055 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumat)
 9. 1056 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)
 10. 1057 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (úrskurðarnefnd o.fl.)

122. þing, 1997–1998

 1. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 2. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (slysatrygging sjómanna)
 3. 604 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 4. 605 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (feður)
 5. 674 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 809 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggismiðstöð barna
 7. 810 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa)
 8. 1157 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
 9. 1205 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 10. 1206 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.)
 11. 1241 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 12. 1242 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, dánarvottorð o.fl. (heildarlög)
 13. 1260 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð
 14. 1290 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (óvæntur skaði og mistök)
 15. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 16. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 17. 1566 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengis- og vímuvarnaráð

121. þing, 1996–1997

 1. 465 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 3. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.)
 4. 1190 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga
 5. 1191 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, réttindi sjúklinga

120. þing, 1995–1996

 1. 128 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
 2. 245 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra (breyting ýmissa laga)
 3. 247 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð (endurhæfingarlífeyrir)
 4. 941 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 5. 942 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 6. 1032 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)

118. þing, 1994–1995

 1. 309 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum
 2. 310 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda
 3. 311 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs)
 4. 376 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (skipan Framleiðsluráðs)
 5. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 6. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum
 7. 424 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (heildarlög)
 8. 445 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lífræn landbúnaðarframleiðsla
 9. 615 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (STCW-reglur o.fl.)
 10. 617 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samsettir flutningar o.fl. vegna EES
 11. 622 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (STCW-reglur o.fl.)
 12. 701 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
 13. 705 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
 14. 734 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 15. 735 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 16. 736 nál. með brtt. samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (aldurshámark bifreiðastjóra)
 17. 737 nál. með brtt. samgöngunefndar, vöruflutningar á landi (aldurshámark bifreiðastjóra)
 18. 739 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða
 19. 740 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, markaðssetning rekaviðar
 20. 746 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðalög (EES-reglur o.fl.)
 21. 799 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð (breyting á samningi)
 22. 801 nál. með brtt. samgöngunefndar, áhafnir íslenskra kaupskipa
 23. 895 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998
 24. 896 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998

117. þing, 1993–1994

 1. 337 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 470 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
 3. 528 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 4. 624 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla og nýliðanám)
 5. 676 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 6. 695 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 7. 701 nefndarálit, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 8. 702 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 9. 746 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög)
 10. 758 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 11. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (sameining sveitarfélaga)
 12. 854 breytingartillaga, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
 13. 855 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsskógar (skógrækt á eyðijörðum)
 14. 932 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 15. 933 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 16. 974 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 17. 975 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu
 18. 976 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 19. 977 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 20. 997 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 21. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 22. 1007 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (greiðslumark sauðfjárafurða)
 23. 1010 nefndarálit samgöngunefndar, endurskoðun slysabóta sjómanna
 24. 1015 breytingartillaga samgöngunefndar, endurskoðun slysabóta sjómanna
 25. 1016 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 26. 1017 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 27. 1060 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1994--1997
 28. 1061 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1994--1997
 29. 1128 nefndarálit samgöngunefndar, alferðir
 30. 1129 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
 31. 1130 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
 32. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 33. 1187 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar
 34. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 35. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 36. 1273 breytingartillaga, tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum)

116. þing, 1992–1993

 1. 261 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum (gjald á flugvélaeldsneyti)
 2. 457 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 458 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 480 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 5. 481 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum (EES-reglur)
 6. 542 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 7. 543 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (stjórn mjólkurframleiðslu)
 8. 741 nefndarálit samgöngunefndar, innflutningur á gröfupramma
 9. 780 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi
 10. 783 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 11. 784 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 12. 804 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 13. 805 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýrasjúkdómar (heildarlög)
 14. 956 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 15. 960 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa (kostnaður við skoðun)
 16. 961 nefndarálit samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 17. 962 breytingartillaga samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 18. 1032 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi
 19. 1034 nál. með frávt. minnihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgöngumál
 20. 1077 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (ferjur og flóabátar)
 21. 1081 nefndarálit samgöngunefndar, fjármögnun samgöngumannvirkja
 22. 1082 breytingartillaga samgöngunefndar, fjármögnun samgöngumannvirkja
 23. 1108 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 24. 1121 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 25. 1133 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 26. 1152 nefndarálit landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 27. 1153 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, rannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamóta
 28. 1159 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1993--1996
 29. 1174 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (fráviksmörk greiðslumarks)

115. þing, 1991–1992

 1. 303 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1992
 2. 304 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1992
 3. 341 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 382 breytingartillaga, lánsfjárlög 1992
 5. 460 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 6. 461 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (breytingar vegna búvörusamnings)
 7. 761 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (sóttvarnardýralæknir)
 8. 861 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga nr. 2/1917 (bann við sölu og leigu skipa úr landi)
 9. 868 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1992--1995
 10. 878 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi
 11. 879 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (Fiskræktarsjóður)
 12. 881 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Jarðasjóður (heildarlög)
 13. 900 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1991--1994
 14. 904 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg (sölukvaðir)
 15. 925 nefndarálit samgöngunefndar, Skipaútgerð ríkisins
 16. 926 breytingartillaga, Skipaútgerð ríkisins
 17. 941 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipunartími Ferðamálaráðs)
 18. 949 nál. með frávt. samgöngunefndar, jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar
 19. 950 nefndarálit samgöngunefndar, efling ferðaþjónustu
 20. 952 nál. með brtt. samgöngunefndar, Kolbeinsey
 21. 975 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfallaþjónusta í sveitum (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 238 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 2. 239 breytingartillaga allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga o.fl.
 3. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brottfall laga og lagaákvæða
 4. 354 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnunin)
 5. 360 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 6. 361 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (agaviðurlög)
 7. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 9. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 10. 590 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla og prófastsdæma (Grundarfjarðarprestakall)
 11. 638 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 12. 639 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög (deildaskipting Alþingis o.fl.)
 13. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 14. 678 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 15. 771 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 16. 772 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kjörskrá, framboðsfrestur)
 17. 781 nefndarálit samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 18. 782 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 19. 796 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 20. 797 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 21. 798 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 22. 799 nefndarálit allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
 23. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti o.fl. (heildarlög)
 24. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (heildarlög)
 25. 871 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum o.fl. (heildarlög)
 26. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (byggðaáætlun o.fl.)
 27. 955 nál. með frávt. samgöngunefndar, vegalög (reiðvegaáætlun)
 28. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 29. 993 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 1001 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta)
 31. 1002 nefndarálit allsherjarnefndar, opinber réttaraðstoð
 32. 1003 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta)
 33. 1024 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

112. þing, 1989–1990

 1. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 211 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 4. 282 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 5. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 6. 299 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 7. 300 nefndarálit félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 8. 301 breytingartillaga félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 9. 302 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 10. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar (sáttatilraunir)
 11. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands (þróunardeild og Fiskimálasjóður)
 12. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla (heildarlög)
 13. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 14. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 15. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 16. 434 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald
 17. 515 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 18. 516 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 19. 541 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands (færeysk og grænlensk fiskiskip)
 20. 565 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra
 21. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 22. 599 breytingartillaga félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 23. 644 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 24. 690 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 25. 691 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 26. 708 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 27. 709 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 28. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 29. 779 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 30. 887 nál. með frávt. félagsmálanefndar, menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada
 31. 888 nál. með frávt. félagsmálanefndar, könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol
 32. 984 nefndarálit félagsmálanefndar, varðveisla ljósvakaefnis
 33. 985 nefndarálit félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 34. 986 breytingartillaga félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 35. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 36. 1020 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 37. 1021 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 38. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 39. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 40. 1041 nefndarálit félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 41. 1043 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum
 42. 1044 breytingartillaga félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 43. 1096 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 44. 1097 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (heildarlög)
 45. 1125 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 46. 1126 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 47. 1156 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 48. 1157 nál. með frávt. félagsmálanefndar, skólamáltíðir
 49. 1158 nefndarálit félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 50. 1159 breytingartillaga félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 51. 1160 nál. með frávt. félagsmálanefndar, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
 52. 1161 nefndarálit félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 53. 1162 breytingartillaga félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 54. 1163 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi
 55. 1164 nál. með frávt. félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 56. 1211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 57. 1212 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 58. 1217 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (hlýðnisskylda skipverja)
 59. 1227 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 60. 1228 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 61. 1271 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 62. 1272 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 63. 1293 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 64. 1297 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 65. 1298 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 66. 1307 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (vinningshlutfall o.fl.)
 2. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 242 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 249 nefndarálit félagsmálanefndar, umhverfisfræðsla
 5. 253 nefndarálit félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 6. 254 breytingartillaga félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 7. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 8. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 9. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 10. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 11. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 12. 597 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 13. 739 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga (gildistími rekstrarheimildar)
 14. 747 nefndarálit félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 15. 748 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 16. 749 nefndarálit félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 17. 750 breytingartillaga félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 18. 903 nál. með frávt. félagsmálanefndar, úrbætur í atvinnumálum kvenna
 19. 904 nál. með frávt. félagsmálanefndar, efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli
 20. 905 nefndarálit félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 21. 906 breytingartillaga félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 22. 907 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lengd skólaárs og samfelldur skóladagur
 23. 919 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 24. 927 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
 25. 928 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda
 26. 938 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 27. 939 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 28. 940 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðarlög (forgangur hringvegarins)
 29. 951 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 30. 954 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 31. 961 nefndarálit félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 32. 962 nefndarálit félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 33. 963 breytingartillaga félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 34. 964 nál. með frávt. félagsmálanefndar, aðstoð við leigjendur
 35. 965 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 36. 1005 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 37. 1006 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 38. 1016 nál. með frávt. félagsmálanefndar, búminjasafn á Hvanneyri
 39. 1017 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 40. 1018 breytingartillaga félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 41. 1020 nál. með frávt. félagsmálanefndar, endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana
 42. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (þinglýsingarstjórar)
 43. 1041 nefndarálit allsherjarnefndar, lögbókandagerðir
 44. 1042 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (heildarlög)
 45. 1044 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar
 46. 1045 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 47. 1051 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 48. 1074 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 49. 1091 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 50. 1092 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 51. 1137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 52. 1151 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 53. 1152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 54. 1162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 55. 1183 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
 56. 1184 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
 57. 1188 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 58. 1189 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 59. 1195 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 60. 1217 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 61. 1247 nefndarálit félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna
 62. 1248 breytingartillaga félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna
 63. 1286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
 64. 1287 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 397 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum (gildistími)
 3. 421 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 4. 422 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1988
 5. 477 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 6. 478 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 7. 488 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 8. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (aðfararstaður)
 9. 632 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga)
 10. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóðir og stofnanir
 11. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjóðir og stofnanir
 12. 715 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 13. 983 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 14. 984 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingamálastofnun ríkisins (aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
 15. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sifskaparbrot)
 16. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir (heildarlög)
 17. 994 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir)
 18. 1052 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 19. 1053 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 20. 1054 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heildarlög)
 21. 1055 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (fangelsismálastofnun)
 22. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga)
 23. 1074 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (sýsluvegir)
 24. 1089 nál. með frávt. félagsmálanefndar, framtíðarhlutverk héraðsskólanna
 25. 1090 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skoðanakannanir
 26. 1091 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á launavinnu framhaldsskólanema
 27. 1092 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á mikilvægi íþrótta
 28. 1093 nál. með brtt. félagsmálanefndar, dreifing sjónvarps og útvarps
 29. 1094 nefndarálit félagsmálanefndar, hávaðamengun
 30. 1095 nál. með brtt. félagsmálanefndar, akstur utan vega
 31. 1096 nál. með frávt. félagsmálanefndar, verndun ósonlagsins
 32. 1097 nál. með frávt. félagsmálanefndar, þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta
 33. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja)
 34. 1109 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanum
 35. 1127 nál. með brtt. samgöngunefndar, leigubifreiðar (réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
 36. 1142 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
 37. 1143 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál (sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
 38. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir)