Arnbjörg Sveinsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 276 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
 2. 309 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
 3. 314 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)

135. þing, 2007–2008

 1. 378 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (friðun hafsvæða)
 2. 454 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
 3. 480 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
 4. 739 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, matvæli (EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
 5. 958 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls
 6. 1129 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 7. 1130 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins)
 8. 1131 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 9. 1132 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, fiskeldi (heildarlög)
 10. 1133 nefndarálit sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)
 11. 1134 breytingartillaga sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga)

128. þing, 2002–2003

 1. 649 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (Jöfnunarsjóður)
 2. 650 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (niðurfelling skulda)
 3. 651 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
 4. 1118 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög)
 5. 1187 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (búsetuleyfi, EES-reglur)
 6. 1234 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög (heildarlög)
 7. 1246 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 8. 1247 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
 9. 1279 nefndarálit félagsmálanefndar, uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs
 10. 1307 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla
 11. 1373 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur)
 12. 1374 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (fjármálastjórn o.fl.)
 13. 1386 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)
 14. 1387 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímatilskipun, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 558 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
 2. 1009 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
 3. 1010 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
 4. 1140 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 5. 1141 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 6. 1197 nefndarálit félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 7. 1198 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur o.fl.)
 8. 1200 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
 9. 1201 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, heildarlög)
 10. 1247 breytingartillaga félagsmálanefndar, barnaverndarlög (heildarlög)
 11. 1265 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
 12. 1266 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (félagslegar íbúðir)

126. þing, 2000–2001

 1. 355 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 2. 356 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 3. 357 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (vatnsgjald)
 4. 559 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir)
 5. 951 nefndarálit félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms)
 6. 1185 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigubætur (réttur til bóta o.fl.)
 7. 1186 nefndarálit félagsmálanefndar, sala kristfjárjarðanna Arnheiðarstaða og Droplaugarstaða
 8. 1237 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 9. 1238 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna sem starfa tímabundið á Íslandi (EES-reglur)
 10. 1241 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 11. 1242 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 12. 1245 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 13. 1246 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutímareglur EES o.fl.)
 14. 1265 nál. með brtt. félagsmálanefndar, húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.)
 15. 1364 breytingartillaga, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)

125. þing, 1999–2000

 1. 440 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.)
 2. 467 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts (greiðslur í ríkissjóð 2000)
 3. 468 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
 4. 933 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 5. 934 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (undanþágur)
 6. 1002 nál. með brtt. félagsmálanefndar, bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna
 7. 1122 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur)
 8. 1123 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (kröfufyrning barnsmeðlaga)
 9. 1136 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 10. 1137 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 11. 1152 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga)
 12. 1189 nefndarálit félagsmálanefndar, nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

Meðflutningsmaður

146. þing, 2016–2017

 1. 950 frhnál. með brtt. velferðarnefndar, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum

136. þing, 2008–2009

 1. 263 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu
 2. 267 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
 3. 609 nál. með brtt. sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)

135. þing, 2007–2008

 1. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)
 2. 1142 breytingartillaga utanríkismálanefndar, framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 13 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis (skipan fastanefnda)

133. þing, 2006–2007

 1. 477 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 2. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 3. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 4. 512 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 5. 513 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 6. 514 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 7. 515 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 8. 563 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf. (tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
 9. 653 frumvarp eftir 2. umræðu, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)
 10. 879 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 11. 880 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 12. 883 nefndarálit, lokafjárlög 2005
 13. 884 breytingartillaga, lokafjárlög 2005
 14. 885 breytingartillaga, lokafjárlög 2005
 15. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 16. 992 breytingartillaga félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 17. 993 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 18. 994 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 19. 1077 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 20. 1078 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 21. 1079 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar)
 22. 1098 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 23. 1099 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (úthlutun byggðakvóta)
 24. 1100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 25. 1101 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Verðlagsstofa skiptaverðs o.fl. (eftirlitsheimildir)
 26. 1207 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
 27. 1234 nefndarálit umhverfisnefndar, meginreglur umhverfisréttar (heildarlög)
 28. 1240 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 29. 1281 nál. með brtt. umhverfisnefndar, náttúruvernd (rýmkun kæruréttar og aukin vernd bergtegunda)

132. þing, 2005–2006

 1. 334 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 2. 335 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 3. 336 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 4. 337 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 5. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 6. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 7. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 8. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 9. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 10. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 11. 439 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 12. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2005
 13. 834 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 14. 1000 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur)
 15. 1086 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 16. 1087 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 17. 1122 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.)
 18. 1369 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna)

131. þing, 2004–2005

 1. 420 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 2. 421 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 3. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 4. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 5. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 6. 425 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2005
 7. 547 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 8. 559 nefndarálit samgöngunefndar, þriðja kynslóð farsíma
 9. 581 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
 10. 610 nefndarálit umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 11. 611 breytingartillaga umhverfisnefndar, veðurþjónusta
 12. 636 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 13. 637 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
 14. 1172 frhnál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
 15. 1175 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
 16. 1193 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 17. 1194 breytingartillaga umhverfisnefndar, verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess
 18. 1367 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 19. 1368 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008
 20. 1369 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 21. 1370 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
 22. 1371 nefndarálit samgöngunefndar, stefna í fjarskiptamálum 2005--2010
 23. 1387 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 24. 1388 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
 25. 1389 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)

130. þing, 2003–2004

 1. 486 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 2. 487 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 3. 488 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 4. 489 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 5. 490 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003
 6. 537 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 7. 538 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2004
 8. 612 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót)
 9. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 10. 1150 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar)
 11. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, framboð og kjör forseta Íslands (kjörskrár, mörk kjördæma)
 12. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 13. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 14. 1359 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2001
 15. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 16. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 17. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 18. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 19. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 20. 1539 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.)
 21. 1543 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 22. 1544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2000
 23. 1566 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag sjóbjörgunarmála
 24. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 25. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 26. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 27. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 28. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 29. 1618 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 30. 1619 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 31. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 32. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 33. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 34. 1654 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)
 35. 1655 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 36. 1656 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 37. 1662 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 38. 1663 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 39. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)
 40. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 41. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 42. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 43. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 44. 1723 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 45. 1761 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði)
 46. 1762 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012)
 47. 1894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
 48. 1895 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)

128. þing, 2002–2003

 1. 449 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 2. 450 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 3. 458 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (EES-reglur)
 4. 463 nefndarálit menntamálanefndar, Örnefnastofnun Íslands (afnám stjórnar)
 5. 464 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 6. 465 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 7. 539 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 8. 540 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 9. 541 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 10. 542 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 11. 543 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 12. 544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 13. 545 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 14. 546 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 15. 547 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 16. 548 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 17. 549 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 18. 570 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar (heildarlög)
 19. 571 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (EES-reglur)
 20. 634 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (vitagjald, sæstrengir)
 21. 762 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag ferðamála (afnám Ferðamálasjóðs)
 22. 886 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 23. 998 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 24. 999 nál. með brtt. samgöngunefndar, vinnutími sjómanna (EES-reglur)
 25. 1000 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög, EES-reglur)
 26. 1058 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, staðlar og Staðlaráð Íslands (heildarlög)
 27. 1087 nefndarálit samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 28. 1088 breytingartillaga samgöngunefndar, vaktstöð siglinga (heildarlög, EES-reglur)
 29. 1089 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (vaktstöð siglinga, EES-reglur)
 30. 1143 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 31. 1144 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 32. 1152 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 33. 1153 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
 34. 1156 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014
 35. 1157 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006
 36. 1227 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (bótaréttur)
 37. 1228 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2003 (aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
 38. 1236 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 39. 1237 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 40. 1257 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur)
 41. 1258 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög, EES-reglur)
 42. 1298 nál. með frávt. samgöngunefndar, strandsiglingar
 43. 1338 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 44. 1339 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)

127. þing, 2001–2002

 1. 298 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 2. 299 breytingartillaga samgöngunefndar, heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 3. 378 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 4. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 5. 396 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 6. 397 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
 7. 399 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 8. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 9. 416 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 10. 418 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 11. 438 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 12. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 13. 440 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 14. 441 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 15. 442 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2001
 16. 475 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 17. 476 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 18. 477 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 19. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 20. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 21. 480 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 22. 481 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 23. 482 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2002
 24. 534 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 25. 546 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (gjald fyrir rekstrarleyfi)
 26. 548 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 27. 549 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
 28. 805 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 29. 806 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, póstþjónusta (heildarlög)
 30. 918 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, samgönguáætlun
 31. 919 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 32. 920 nál. með brtt. samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
 33. 1037 framhaldsnefndarálit meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 34. 1038 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
 35. 1209 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 36. 1210 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun árið 2002
 37. 1214 nefndarálit iðnaðarnefndar, merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl. (EES-reglur)
 38. 1278 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 39. 1279 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000--2004
 40. 1281 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1998
 41. 1282 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 42. 1283 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 43. 1332 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 44. 1333 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
 45. 1334 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 340 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 2. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 3. 373 nefndarálit samgöngunefndar, ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum
 4. 374 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 5. 375 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 6. 389 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 7. 390 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 8. 391 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (GSM-leyfi)
 9. 413 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 10. 414 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 11. 415 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 12. 416 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 13. 417 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2000
 14. 456 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 15. 457 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 16. 458 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 17. 459 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 18. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 19. 461 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 20. 462 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 21. 463 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2001
 22. 524 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001
 23. 534 nál. með brtt. samgöngunefndar, flutningur hættulegra efna um jarðgöng
 24. 949 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 25. 1196 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 26. 1197 nefndarálit samgöngunefndar, langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda
 27. 1260 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 28. 1261 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 29. 1267 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.
 30. 1268 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (skilyrði rekstrarleyfis)
 31. 1269 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 32. 1270 breytingartillaga samgöngunefndar, áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (heildarlög)
 33. 1273 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 34. 1274 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (heildarlög, EES-reglur)
 35. 1304 breytingartillaga, lögskráning sjómanna (breyting ýmissa laga)
 36. 1308 breytingartillaga samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004
 37. 1309 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 38. 1326 nefndarálit samgöngunefndar, hafnaáætlun 2001--2004
 39. 1342 nefndarálit samgöngunefndar, sjóvarnaáætlun 2001--2004

125. þing, 1999–2000

 1. 309 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 2. 310 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 3. 337 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 4. 338 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 5. 377 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 6. 378 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 7. 379 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 8. 380 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 9. 381 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1999
 10. 401 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 11. 402 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 12. 403 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 13. 404 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 14. 405 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 15. 406 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 16. 407 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 17. 408 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 18. 409 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2000
 19. 431 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, vitamál (heildarlög)
 20. 432 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 21. 433 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög)
 22. 434 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 23. 496 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun
 24. 907 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar (stimpilgjald)
 25. 989 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun 2000 - 2003
 26. 990 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 27. 991 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (reiðvegir, girðingar)
 28. 1021 nefndarálit samgöngunefndar, áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög)
 29. 1202 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 30. 1203 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, veitinga- og gististaðir (nektardansstaðir o.fl.)
 31. 1204 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 32. 1205 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, loftferðir (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 33. 1206 nefndarálit samgöngunefndar, bílaleigur
 34. 1207 breytingartillaga samgöngunefndar, bílaleigur
 35. 1208 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 36. 1209 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn sjóslysa
 37. 1210 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög (sjópróf)
 38. 1211 nefndarálit samgöngunefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa (undanþágur)
 39. 1212 nefndarálit samgöngunefndar, jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000
 40. 1372 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (hljóðritun símtala)
 41. 1373 nefndarálit samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 42. 1374 breytingartillaga samgöngunefndar, vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004
 43. 1375 nefndarálit samgöngunefndar, jarðgangaáætlun 2000-2004
 44. 1407 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 2. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 3. 438 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 4. 439 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 5. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 6. 487 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (niðurstöðutölur ríkissjóðs)
 7. 520 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 8. 522 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
 9. 523 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (sjálfræðisaldur)
 10. 524 nefndarálit félagsmálanefndar, tilkynningar aðsetursskipta (sjálfræðisaldur)
 11. 525 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 12. 526 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 13. 527 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 14. 528 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 15. 529 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðissamvinnufélög
 16. 530 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (þinglýst eignaskiptayfirlýsing)
 17. 535 nefndarálit menntamálanefndar, ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði (réttur til styrkja)
 18. 536 breytingartillaga, fjárlög 1999
 19. 547 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 20. 548 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 21. 549 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1998
 22. 550 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 23. 551 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 24. 552 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 25. 553 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 26. 554 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 27. 555 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1999
 28. 1004 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1997
 29. 1019 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 30. 1020 nefndarálit menntamálanefndar, afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum
 31. 1021 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 32. 1022 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.)
 33. 1095 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (starfsmenn svæðisskrifstofu)
 34. 1101 nefndarálit menntamálanefndar, skipan nefndar til að auka aga í skólum landsins
 35. 1102 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun þjóðbúningaráðs
 36. 1106 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda
 37. 1107 nefndarálit menntamálanefndar, internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum
 38. 1108 nál. með frávt. menntamálanefndar, stofnun vestnorræns menningarsjóðs
 39. 1109 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (heildarlög)
 40. 1110 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands (heildarlög)
 41. 1137 nefndarálit menntamálanefndar, íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

122. þing, 1997–1998

 1. 435 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 2. 436 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 3. 448 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 4. 449 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, háskólar
 5. 453 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 6. 454 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 7. 456 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 8. 462 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 9. 463 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 10. 558 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 11. 559 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1997 (innan fjárhagsárs)
 12. 570 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 13. 571 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur (heildarlög)
 14. 635 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 15. 636 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 16. 637 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 17. 638 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 18. 639 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 19. 640 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1998
 20. 645 breytingartillaga, fjárlög 1998
 21. 749 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1996
 22. 827 nefndarálit félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 23. 828 breytingartillaga félagsmálanefndar, kosningar til sveitarstjórna (heildarlög)
 24. 829 nefndarálit menntamálanefndar, Örnefnastofnun Íslands
 25. 833 nál. með brtt. menntamálanefndar, framhaldsskólar (ráðningartími aðstoðarstjórnenda)
 26. 897 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnusjóður kvenna
 27. 898 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur
 28. 1152 nefndarálit menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 29. 1153 breytingartillaga menntamálanefndar, bæjanöfn (örnefnanefnd)
 30. 1192 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 31. 1193 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 32. 1200 nál. með brtt. menntamálanefndar, listskreytingar opinberra bygginga (heildarlög)
 33. 1213 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttalög (heildarlög)
 34. 1225 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 35. 1226 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög)
 36. 1340 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, stefnumótun í málefnum langsjúkra barna
 37. 1341 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, blóðbankaþjónusta við þjóðarvá
 38. 1349 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 39. 1350 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 40. 1361 nál. með brtt. menntamálanefndar, aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum
 41. 1365 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 42. 1366 nál. með brtt. félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.)
 43. 1372 nál. með frávt. félagsmálanefndar, umboðsmaður jafnréttismála
 44. 1373 nál. með frávt. félagsmálanefndar, rannsókn á atvinnuleysi kvenna
 45. 1377 nefndarálit félagsmálanefndar, aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum
 46. 1410 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál
 47. 1414 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 48. 1415 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

121. þing, 1996–1997

 1. 257 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsing)
 2. 276 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 3. 277 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 4. 303 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 5. 304 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.)
 6. 323 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 7. 331 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 8. 332 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 9. 335 nál. með brtt. menntamálanefndar, listamannalaun (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.)
 10. 405 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 11. 406 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996
 12. 410 nál. með brtt. félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
 13. 419 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 14. 426 breytingartillaga, fjárlög 1997
 15. 446 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 16. 450 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 17. 452 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 18. 453 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1997
 19. 636 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar (námsleyfasjóður)
 20. 653 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 21. 654 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 22. 655 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 23. 656 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir
 24. 807 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 25. 808 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga
 26. 952 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 27. 953 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn (heildarlög)
 28. 954 nál. með brtt. menntamálanefndar, Bókasafnssjóður höfunda
 29. 955 nefndarálit menntamálanefndar, viðurkenning á menntun og prófskírteinum (flokkun starfsheita)
 30. 1078 nál. með brtt. félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga (félagsmálanefndir, ráðgjöf, fjárhagsaðstoð o.fl.)
 31. 1082 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 32. 1083 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
 33. 1092 nefndarálit félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 34. 1093 breytingartillaga félagsmálanefndar, opinber fjölskyldustefna
 35. 1151 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1995
 36. 1156 nál. með brtt. félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki)
 37. 1269 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)
 38. 1270 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1996 (uppgjör)
 39. 1312 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.)

120. þing, 1995–1996

 1. 277 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1994 (niðurstöðutölur ársins)
 2. 278 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 3. 279 breytingartillaga fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 4. 280 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 5. 305 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (Sléttuhreppur)
 6. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (alþjóðasamningur um bann við pyndingum)
 7. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 8. 340 breytingartillaga allsherjarnefndar, fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna
 9. 343 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 10. 344 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (eignaskiptayfirlýsingar og bílskúrar)
 11. 346 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 12. 347 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 13. 351 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnalög (holræsagjald)
 14. 352 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 15. 407 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur, þjónustuframlög)
 16. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 17. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
 18. 420 breytingartillaga, fjárlög 1996
 19. 423 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 20. 424 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald)
 21. 429 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 22. 439 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 23. 440 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (lánstími húsbréfa o.fl.)
 24. 441 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður (heildarlög)
 25. 450 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 26. 451 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995
 27. 459 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 28. 460 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 29. 461 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 30. 462 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 1996
 31. 584 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1991
 32. 585 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1992
 33. 586 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1993
 34. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 35. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 36. 716 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 37. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskóli Íslands (skrásetningargjald)
 38. 718 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
 39. 844 nefndarálit menntamálanefndar, réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla
 40. 882 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 41. 883 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 42. 934 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 43. 935 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 44. 943 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (flutningur menningarverðmæta)
 45. 944 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (flutningur menningarverðmæta)
 46. 954 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 47. 955 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 48. 992 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 49. 993 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (yfirfærsla til sveitarfélaga)
 50. 1012 nefndarálit menntamálanefndar, stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna
 51. 1013 nefndarálit menntamálanefndar, starfsþjálfun í fyrirtækjum
 52. 1016 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, höfundalög (EES-reglur)
 53. 1034 nefndarálit fjárlaganefndar, ríkisreikningur 1994
 54. 1035 nefndarálit fjárlaganefndar, fjáraukalög 1995 (greiðsluuppgjör)
 55. 1048 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar eignaríbúðir)
 56. 1055 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (flutningur grunnskólans)
 57. 1056 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 58. 1057 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 59. 1061 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
 60. 1085 nál. með brtt. félagsmálanefndar, menningar- og tómstundastarf fatlaðra
 61. 1126 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög (félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
 62. 1127 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna
 63. 1138 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)
 64. 1139 breytingartillaga félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (samningar við skuldara)
 65. 1206 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 66. 1207 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands
 67. 1218 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar utan lögsögu Íslands

119. þing, 1995

 1. 42 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa)
 2. 103 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 3. 104 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)