Andrés Eyjólfsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

74. þing, 1954–1955

 1. 69 breytingartillaga, vegalög

73. þing, 1953–1954

 1. 61 breytingartillaga, vegalög
 2. 354 breytingartillaga, verðlagsskrár

72. þing, 1952–1953

 1. 621 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 61 breytingartillaga, vegalög
 2. 177 breytingartillaga, vegalög
 3. 187 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 4. 246 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 5. 551 breytingartillaga, skipun prestakalla
 6. 711 breytingartillaga, skipun prestakalla
 7. 777 breytingartillaga, skipun prestakalla

Meðflutningsmaður

75. þing, 1955–1956

 1. 93 nefndarálit menntamálanefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 2. 106 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 3. 116 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 4. 119 nefndarálit menntamálanefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 5. 139 nál. með brtt. menntamálanefndar, mannanöfn
 6. 168 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 7. 202 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 8. 237 nál. með rökst. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 9. 246 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 247 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 11. 256 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 12. 265 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 13. 266 nál. með brtt. menntamálanefndar, náttúruvernd
 14. 268 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 15. 281 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuítök
 16. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956
 17. 364 nál. með rökst. menntamálanefndar, sálfræðiþjónusta í barnaskólum
 18. 411 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 19. 418 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 20. 449 breytingartillaga, eyðing refa og minka
 21. 452 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 22. 462 nefndarálit menntamálanefndar, mannfræði- og ættfræðirannsóknir
 23. 504 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 24. 544 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 25. 545 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 26. 575 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 27. 585 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 28. 586 nefndarálit samgöngunefndar, loftflutningar milli landa
 29. 627 nefndarálit menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 30. 628 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 31. 629 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna

74. þing, 1954–1955

 1. 113 nál. með rökst. menntamálanefndar, náttúruvernd
 2. 127 nál. með brtt. menntamálanefndar, vistheimili fyrir stúlkur
 3. 195 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 4. 197 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 5. 198 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 6. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 7. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 8. 363 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 9. 364 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 10. 403 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 11. 418 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 12. 419 nál. með brtt. menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 13. 437 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 14. 481 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 15. 487 breytingartillaga menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 16. 499 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun prófesorsembættis í læknadeild
 17. 524 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 18. 526 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 19. 527 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 20. 571 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 21. 597 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 22. 598 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 23. 616 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 24. 657 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 25. 687 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Dísastaðir í Breiðdal
 26. 697 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Dísastaðir í Breiðdal
 27. 710 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 28. 728 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 29. 741 breytingartillaga menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 30. 744 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður

73. þing, 1953–1954

 1. 147 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 2. 154 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 3. 155 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 4. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 5. 193 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 6. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 7. 320 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 8. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 9. 385 breytingartillaga, áfengislög
 10. 403 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 11. 420 breytingartillaga, áfengislög
 12. 450 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 13. 654 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 14. 655 nál. með brtt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 15. 698 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 16. 754 breytingartillaga, áfengislög
 17. 755 breytingartillaga, áfengislög
 18. 768 nefndarálit menntamálanefndar, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 19. 769 nefndarálit menntamálanefndar, gin- og klaufaveiki
 20. 781 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla

72. þing, 1952–1953

 1. 221 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, hundahald
 2. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 100 nefndarálit landbúnaðarnefndar, viðauki um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framlgj. o.fl.
 2. 150 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 3. 183 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 4. 184 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 5. 186 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ítök
 6. 220 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Múlasels og Hróastaða
 7. 248 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 249 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 9. 264 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 10. 279 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 11. 295 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 12. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 13. 371 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 14. 385 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, framlag til veðdeildar Landsbanka Íslands
 15. 392 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 16. 451 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 17. 465 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 18. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 19. 597 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, girðingalög
 20. 640 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 21. 715 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 22. 717 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingalög