Guðrún Agnarsdóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

112. þing, 1989–1990

 1. 332 nefndarálit, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 2. 333 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 3. 364 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 4. 365 breytingartillaga, kjarasamningar opinberra starfsmanna (breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
 5. 401 nefndarálit, lánsfjárlög 1990
 6. 402 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 7. 416 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 8. 417 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi o.fl.)
 9. 735 breytingartillaga, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 10. 815 nefndarálit, bifreiðagjald (upphæð gjalds)
 11. 1093 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)
 12. 1133 breytingartillaga, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)

111. þing, 1988–1989

 1. 406 breytingartillaga, fjárlög 1989
 2. 433 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 3. 1208 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 269 breytingartillaga, fjárlög 1988
 2. 278 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 327 breytingartillaga, tollalög (tollskrá)
 4. 328 breytingartillaga, vörugjald (heildarlög)
 5. 329 breytingartillaga, söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.)
 6. 337 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 7. 362 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.)
 8. 413 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
 9. 1022 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)
 10. 1041 breytingartillaga, virðisaukaskattur
 11. 1076 nál. með frávt., Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir)
 12. 1115 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

109. þing, 1986–1987

 1. 303 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 462 breytingartillaga, fjárlög 1987

108. þing, 1985–1986

 1. 239 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 389 breytingartillaga, fjárlög 1986
 3. 398 breytingartillaga, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 202 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 266 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 3. 330 nefndarálit, sala Landssmiðjunnar
 4. 335 breytingartillaga, barnabótaauki
 5. 336 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 664 breytingartillaga, lífeyrisréttindi húsmæðra
 7. 1036 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 8. 1067 breytingartillaga, Þroskaþjálfaskóli Íslands

106. þing, 1983–1984

 1. 248 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 920 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar
 3. 921 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ljósmæðralög
 4. 1027 breytingartillaga, tannlækningar

Meðflutningsmaður

112. þing, 1989–1990

 1. 268 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána (launavísitala)
 2. 287 breytingartillaga, fjárlög 1990
 3. 306 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (fjármögnun útgjalda og verðbætur)
 4. 315 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 5. 346 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur (gjalddagi)
 6. 348 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 362 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs)
 8. 413 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 9. 418 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1990
 10. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald (hlutabréf)
 11. 420 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri (hámarksfjárhæðir)
 12. 425 breytingartillaga, fjárlög 1990
 13. 426 breytingartillaga, fjárlög 1990
 14. 479 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjalddagi)
 15. 482 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 16. 662 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (frestun gjalddaga til 1.apríl)
 17. 700 nefndarálit menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 18. 701 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 19. 763 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnarkjör)
 20. 807 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 21. 808 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgðadeild fiskeldislána
 22. 830 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 23. 831 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði)
 24. 832 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 25. 833 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 26. 886 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum (aðild Færeyja)
 27. 908 nefndarálit iðnaðarnefndar, Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins
 28. 991 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 29. 1008 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags)
 30. 1009 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags)
 31. 1010 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu (niðurfelling gagnvart Namibíu)
 32. 1011 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 33. 1012 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lánasýsla ríkisins (heildarlög)
 34. 1013 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga (skattskyld mörk eigna)
 35. 1031 breytingartillaga menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 36. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)
 37. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 38. 1053 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 39. 1054 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 40. 1114 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 41. 1120 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 42. 1121 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)

111. þing, 1988–1989

 1. 155 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (eiturefnanefnd)
 2. 205 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 3. 206 breytingartillaga, efnahagsaðgerðir (staðfesting bráðabirgðalaga)
 4. 245 breytingartillaga, aðgerðir í efnahagsmálum (staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
 5. 266 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 6. 404 breytingartillaga, fjárlög 1989
 7. 409 breytingartillaga, fjárlög 1989
 8. 411 breytingartillaga, fjárlög 1989
 9. 414 breytingartillaga, fjárlög 1989
 10. 598 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
 11. 850 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 12. 854 nefndarálit allsherjarnefndar, gjafsóknarreglur
 13. 855 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum
 14. 856 nál. með brtt. allsherjarnefndar, iðgjöld vegna bifreiðatrygginga
 15. 867 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 16. 1008 nefndarálit allsherjarnefndar, sjálfseignarstofnanir
 17. 1009 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjálfseignarstofnanir
 18. 1010 nál. með frávt. allsherjarnefndar, aðfaranám til ökuprófs
 19. 1038 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ökunám og ökukennsla
 20. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (endurhæfingarlífeyrir)
 21. 1070 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 22. 1071 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
 23. 1083 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 24. 1084 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 25. 1090 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 26. 1101 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 27. 1102 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 28. 1149 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 29. 1150 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 30. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 31. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúkraliðar (verkstjórn og starfsábyrgð)
 32. 1242 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 33. 1253 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt (aðalstöðvar Skógræktar ríkisins)
 34. 1254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins

110. þing, 1987–1988

 1. 218 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 2. 257 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 259 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 261 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 267 breytingartillaga, fjárlög 1988
 6. 286 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 302 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga)
 9. 359 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 10. 427 breytingartillaga, fjárlög 1988
 11. 428 breytingartillaga, fjárlög 1988
 12. 440 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
 13. 512 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 14. 514 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988
 15. 852 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (örorkumatsnefnd)
 16. 869 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sifskaparbrot)
 17. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir (heildarlög)
 18. 871 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sifskaparbrot)
 19. 874 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóðir og stofnanir
 20. 895 nefndarálit félagsmálanefndar, heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað
 21. 896 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir)
 22. 897 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
 23. 902 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir)
 24. 919 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 25. 934 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 26. 935 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun)
 27. 940 nefndarálit allsherjarnefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga)
 28. 941 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (fangelsismálastofnun)
 29. 945 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni (heildarlög)
 30. 956 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heildarlög)
 31. 957 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heildarlög)
 32. 965 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 33. 966 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 34. 976 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja)
 35. 977 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja)
 36. 986 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (skrásettar bifreiðir)
 37. 989 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði (áskorunarmál o.fl.)
 38. 1003 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 39. 1004 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 40. 1007 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslur vegna fiskvinnslufólks)
 41. 1008 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (heildarlög)
 42. 1061 breytingartillaga, framhaldsskólar (heildarlög)
 43. 1067 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða)
 44. 1075 nál. með frávt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 45. 1116 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

109. þing, 1986–1987

 1. 292 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 324 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 3. 403 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 425 breytingartillaga, fjárlög 1987
 5. 426 breytingartillaga, fjárlög 1987
 6. 461 breytingartillaga, fjárlög 1987
 7. 463 breytingartillaga, fjárlög 1987
 8. 464 breytingartillaga, fjárlög 1987
 9. 474 breytingartillaga, fjárlög 1987
 10. 682 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 11. 683 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (heildarlög)
 12. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Egilsstaðaflugvöllur
 13. 758 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármögnunarfyrirtæki
 14. 759 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármögnunarfyrirtæki
 15. 857 nefndarálit allsherjarnefndar, ábyrgð vegna galla í húsbyggingum
 16. 858 breytingartillaga allsherjarnefndar, ábyrgð vegna galla í húsbyggingum
 17. 859 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðarátak í umferðaröryggi
 18. 860 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðarátak í umferðaröryggi
 19. 861 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi
 20. 862 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi
 21. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, auglýsingalöggjöf
 22. 864 breytingartillaga allsherjarnefndar, auglýsingalöggjöf
 23. 902 nefndarálit allsherjarnefndar, Þjóðhagsstofnun
 24. 903 breytingartillaga allsherjarnefndar, Þjóðhagsstofnun

108. þing, 1985–1986

 1. 177 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 246 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 3. 247 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir
 4. 275 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 5. 282 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 6. 283 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 7. 284 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 8. 297 breytingartillaga, fjárlög 1986
 9. 302 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 10. 303 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 309 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnskrá fyrir Vestnorræna þingmannaráðið
 13. 312 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 14. 313 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 15. 326 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 16. 345 breytingartillaga, fjárlög 1986
 17. 357 breytingartillaga, fjárlög 1986
 18. 404 breytingartillaga, fjárlög 1986
 19. 408 breytingartillaga, fjárlög 1986
 20. 549 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðild Spánar og Portúgals að Efnahagsbandalagi Evrópu
 21. 563 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 22. 584 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 23. 585 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 24. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, Alþjóðahugverkastofnunin
 25. 824 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 26. 825 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 27. 826 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar ( .)
 28. 827 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkfræðingar ( .)
 29. 831 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður
 30. 833 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa
 31. 836 breytingartillaga, þjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertra
 32. 929 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðingar
 33. 930 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 34. 932 breytingartillaga, varnir gegn mengun sjávar
 35. 933 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 36. 1010 breytingartillaga utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Bandaríkin
 37. 1030 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Bandaríkin

107. þing, 1984–1985

 1. 257 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 2. 295 breytingartillaga, fjárlög 1985
 3. 296 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 298 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 309 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 324 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 329 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 8. 331 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 363 breytingartillaga, fjárlög 1985
 10. 366 breytingartillaga, fjárlög 1985
 11. 367 breytingartillaga, fjárlög 1985
 12. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 13. 375 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 14. 547 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 15. 705 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 16. 706 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 17. 707 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta
 18. 740 breytingartillaga, erfðalög
 19. 902 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 20. 908 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 21. 988 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 22. 989 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 23. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 24. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 25. 1044 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 26. 1068 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Fljótaár
 27. 1106 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 28. 1122 breytingartillaga, sjómannalög
 29. 1136 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 30. 1140 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 31. 1141 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 32. 1160 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 33. 1358 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 34. 1359 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar

106. þing, 1983–1984

 1. 106 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 199 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 202 breytingartillaga, fjárlög 1984
 4. 253 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 258 breytingartillaga, fjárlög 1984
 6. 259 breytingartillaga, fjárlög 1984
 7. 271 breytingartillaga, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 8. 275 breytingartillaga, fjárlög 1984
 9. 296 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 10. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga
 11. 412 nefndarálit utanríkismálanefndar, staðfesting Flórens-sáttmála
 12. 497 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 13. 498 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 14. 501 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 15. 528 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi
 16. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 17. 629 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 18. 630 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 19. 631 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 20. 632 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 21. 674 nefndarálit utanríkismálanefndar, hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar
 22. 686 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ónæmisaðgerðir
 23. 687 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 24. 997 breytingartillaga, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 25. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 26. 1026 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 27. 1052 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög