Anna Ólafsdóttir Björnsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 525 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

117. þing, 1993–1994

 1. 428 nefndarálit, réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga)
 2. 940 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 3. 1027 nefndarálit, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 4. 1167 nefndarálit, fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47
 5. 1183 nefndarálit, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)

116. þing, 1992–1993

 1. 435 breytingartillaga, fjárlög 1993
 2. 762 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 3. 768 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 4. 991 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 5. 1061 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög

115. þing, 1991–1992

 1. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 2. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 4. 446 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 5. 447 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 6. 836 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 7. 838 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)

113. þing, 1990–1991

 1. 420 þál. í heild, átak gegn einelti
 2. 655 nefndarálit, málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs)
 3. 741 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 4. 752 breytingartillaga, viðbrögð Íslendinga gegn styrjöldinni við Persaflóa
 5. 895 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 6. 1097 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)

112. þing, 1989–1990

 1. 441 nefndarálit, almannatryggingar (tannlæknaþjónusta)
 2. 1140 nefndarálit, atvinnuleysistryggingar (bótaréttur og fl.)

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 330 nefndarálit utanríkismálanefndar, bráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
 2. 649 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 3. 650 breytingartillaga, embættisfærsla umhverfisráðherra
 4. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 5. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 6. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 7. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 8. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 9. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 10. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 11. 802 nefndarálit allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 12. 803 breytingartillaga allsherjarnefndar, neyðarsímsvörun
 13. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 14. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 15. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 16. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 17. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 18. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (meiðyrði í garð opinbers starfsmanns)
 19. 868 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 20. 869 breytingartillaga allsherjarnefndar, greiðsla á bótum til þolenda afbrota
 21. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, Lúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálum
 22. 871 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tjáningarfrelsi
 23. 872 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fréttaflutningur af slysförum
 24. 878 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar
 25. 879 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis

117. þing, 1993–1994

 1. 37 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 335 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kirkjumálasjóður
 4. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, prestssetur
 5. 418 breytingartillaga, prestssetur
 6. 421 nefndarálit, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 7. 422 breytingartillaga, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 8. 434 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina
 9. 438 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 10. 484 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 11. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 12. 674 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 13. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 14. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 15. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 16. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 17. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 18. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 19. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 20. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 21. 790 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 22. 983 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Evrópska efnahagssvæðið (birting breytinga og viðauka o.fl.)
 23. 984 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu
 24. 985 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Svalbarða
 25. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins
 26. 1023 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um opna lofthelgi
 27. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipa
 28. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 29. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 30. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 31. 1157 breytingartillaga allsherjarnefndar, söfnunarkassar
 32. 1158 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 33. 1159 breytingartillaga allsherjarnefndar, happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 34. 1160 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (reglur stjórnvalda og stofnana)
 35. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 36. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 37. 1163 nál. með brtt. allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis (ársskýrsla)
 38. 1178 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 39. 1179 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 40. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald)
 41. 1187 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnar
 42. 1188 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (félagsráðgjöf og sálfræðiaðstoð)
 43. 1189 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 44. 1221 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 45. 1222 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um líffræðilega fjölbreytni

116. þing, 1992–1993

 1. 226 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 3. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 535 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 5. 536 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 6. 581 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 7. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 8. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 9. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 10. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 11. 978 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 12. 979 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 13. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 14. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 15. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 16. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 17. 1069 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 18. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 19. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 20. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 21. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 22. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 23. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 24. 1144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 25. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 26. 1177 nefndarálit, almenn hegningarlög (aðdróttanir við opinberan starfsmann)
 27. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 28. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 3. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 4. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 6. 309 breytingartillaga, fjárlög 1992
 7. 311 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 8. 393 rökstudd dagskrá, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 9. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 10. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 11. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 12. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 13. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 14. 884 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 15. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

113. þing, 1990–1991

 1. 300 breytingartillaga, fjárlög 1991
 2. 325 nefndarálit félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 3. 326 breytingartillaga félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 4. 327 nefndarálit félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 5. 328 breytingartillaga félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 6. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (ellilífeyrir sjómanna)
 7. 371 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 8. 390 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 9. 395 breytingartillaga, fjárlög 1991
 10. 396 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
 11. 399 breytingartillaga, virðisaukaskattur (sjóðvélar o.fl.)
 12. 480 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 13. 587 nefndarálit félagsmálanefndar, skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins
 14. 611 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 15. 612 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brottnám líffæra og krufningar
 16. 613 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ákvörðun dauða
 17. 633 nefndarálit félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 18. 634 breytingartillaga félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 19. 654 nál. með frávt. félagsmálanefndar, læknisþjónusta á landsbyggðinni
 20. 659 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 21. 660 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands (yfirstjórn)
 22. 830 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur til bóta)
 23. 856 nefndarálit félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 24. 857 breytingartillaga félagsmálanefndar, fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum
 25. 860 nefndarálit félagsmálanefndar, úrbætur á aðstæðum ungmenna
 26. 872 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga
 27. 873 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga
 28. 874 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 29. 875 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 30. 907 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 31. 916 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini
 32. 948 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 33. 949 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
 34. 950 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 35. 951 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 36. 953 nefndarálit félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 37. 954 breytingartillaga félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 38. 958 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu
 39. 988 breytingartillaga, ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum
 40. 1016 breytingartillaga, lánsfjárlög 1991
 41. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (vasapeningar)
 42. 1055 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun

112. þing, 1989–1990

 1. 270 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 2. 271 breytingartillaga félagsmálanefndar, erfðafjárskattur (tvísköttunarsamningar)
 3. 287 breytingartillaga, fjárlög 1990
 4. 296 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (gildistími og fjármögnun)
 5. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 6. 299 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 7. 300 nefndarálit félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 8. 301 breytingartillaga félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 9. 397 breytingartillaga, virðisaukaskattur (skatthlutfall o.fl.)
 10. 425 breytingartillaga, fjárlög 1990
 11. 437 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík)
 12. 445 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignagjöld og aðstöðugjald)
 13. 466 breytingartillaga, lánsfjárlög 1990
 14. 565 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra
 15. 572 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 16. 573 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing (heildsala til heilsugæslustöðva)
 17. 574 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (þvingunarúrræði)
 18. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 19. 599 breytingartillaga félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 20. 638 nefndarálit félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 21. 639 breytingartillaga félagsmálanefndar, ráðstafanir vegna kjarasamninga (breyting ýmissa laga)
 22. 647 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, áfengisfræðsla
 23. 648 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (umönnunarbætur)
 24. 649 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjafræðslunefnd
 25. 720 breytingartillaga, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)
 26. 887 nál. með frávt. félagsmálanefndar, menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada
 27. 888 nál. með frávt. félagsmálanefndar, könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol
 28. 909 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (byggðaráð)
 29. 966 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili (heildarlög)
 30. 984 nefndarálit félagsmálanefndar, varðveisla ljósvakaefnis
 31. 985 nefndarálit félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 32. 986 breytingartillaga félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 33. 1032 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 34. 1033 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (slysavarnir)
 35. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 36. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 37. 1041 nefndarálit félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 38. 1043 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum
 39. 1044 breytingartillaga félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 40. 1135 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsráðgjöf (starfsleyfi og sérfræðileyfi)
 41. 1136 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarorlofsgreiðslur)
 42. 1145 nál. með rökst. meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
 43. 1146 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (slysavarnir)
 44. 1149 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 45. 1157 nál. með frávt. félagsmálanefndar, skólamáltíðir
 46. 1158 nefndarálit félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 47. 1159 breytingartillaga félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 48. 1160 nál. með frávt. félagsmálanefndar, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
 49. 1161 nefndarálit félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 50. 1162 breytingartillaga félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 51. 1163 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi
 52. 1164 nál. með frávt. félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 53. 1168 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 54. 1169 breytingartillaga félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög)
 55. 1172 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 56. 1173 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 57. 1178 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 58. 1179 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarendurskoðun)
 59. 1180 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 60. 1181 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög (sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
 61. 1182 nál. með frávt. félagsmálanefndar, fræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandi
 62. 1263 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 63. 1287 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir)
 64. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (tryggingar Lánasjóðs sveitarfélaga)
 65. 1306 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum (vinna barna og ungmenna)

110. þing, 1987–1988

 1. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála