Ásta Möller: þingskjöl

1. flutningsmaður

135. þing, 2007–2008

 1. 323 nefndarálit heilbrigðisnefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 2. 324 nefndarálit heilbrigðisnefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra (brottfall laganna)
 3. 399 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 4. 400 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar o.fl. (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
 5. 619 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 6. 620 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir)
 7. 669 nefndarálit heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 8. 670 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 9. 716 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 10. 731 breytingartillaga, flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis (breyting ýmissa laga)
 11. 755 nefndarálit heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 12. 756 breytingartillaga heilbrigðisnefndar, geislavarnir (einfaldara eftirlit o.fl.)
 13. 959 nefndarálit heilbrigðisnefndar, brottfall laga um læknaráð
 14. 1161 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 15. 1162 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 16. 1163 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 17. 1164 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, lyfjalög (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
 18. 1205 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, tæknifrjóvgun (heimild einhleypra kvenna o.fl.)
 19. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)
 20. 1328 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, sjúkratryggingar (heildarlög)

134. þing, 2007

 1. 22 nefndarálit meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)
 2. 23 breytingartillaga meirihluta heilbrigðisnefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (afnám tekjutengingar við atvinnutekjur 70 ára og eldri)

132. þing, 2005–2006

 1. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)

125. þing, 1999–2000

 1. 969 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

Meðflutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. 233 nefndarálit meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 2. 236 breytingartillaga meirihluta viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
 3. 337 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 4. 338 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 5. 339 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 6. 340 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 7. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2009
 8. 384 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 9. 385 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 10. 465 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 11. 466 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 12. 467 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 13. 468 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 14. 469 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2008
 15. 679 nefndarálit heilbrigðisnefndar, tóbaksvarnir (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
 16. 866 nál. með brtt. fjárlaganefndar, Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
 17. 880 nál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)
 18. 953 frhnál. með brtt. heilbrigðisnefndar, sjúkraskrár (heildarlög)

135. þing, 2007–2008

 1. 264 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 2. 265 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 3. 266 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 4. 267 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 5. 338 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 6. 339 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 7. 340 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 8. 341 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 9. 342 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 10. 343 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 11. 344 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 12. 393 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 13. 394 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 14. 395 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2007
 15. 427 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 16. 428 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 17. 429 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 18. 430 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 19. 431 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 20. 432 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 21. 433 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2008
 22. 1084 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2006

133. þing, 2006–2007

 1. 421 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 2. 422 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 3. 423 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 4. 424 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2007
 5. 455 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 6. 456 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 7. 477 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 8. 478 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 9. 479 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2006
 10. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 11. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 12. 525 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
 13. 543 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds)
 14. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
 15. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
 16. 546 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (vanskil á ársreikningi)
 17. 555 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
 18. 568 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 19. 569 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 20. 582 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 21. 583 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og málefni aldraðra (lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
 22. 604 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur)
 23. 626 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 24. 627 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 25. 639 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur)
 26. 649 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 27. 650 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
 28. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 29. 655 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (heildarlög)
 30. 886 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða)
 31. 887 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 32. 888 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding)
 33. 949 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 34. 950 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 35. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
 36. 1045 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 37. 1046 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (vistunarmatsnefndir)
 38. 1091 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu)
 39. 1106 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, neytendavernd (EES-reglur)
 40. 1107 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd)
 41. 1109 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð (heildarlög)
 42. 1117 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 43. 1118 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heildarlög)
 44. 1125 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 45. 1126 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 46. 1130 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 47. 1131 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur)
 48. 1188 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
 49. 1241 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, skipulögð leit að krabbameini í ristli
 50. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð)
 51. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 52. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 53. 1277 nefndarálit umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 54. 1278 breytingartillaga umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður (heildarlög)
 55. 1279 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar)

132. þing, 2005–2006

 1. 395 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 2. 396 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 3. 397 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 4. 398 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 5. 399 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 6. 400 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2006
 7. 477 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds)
 8. 478 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 9. 526 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 10. 527 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (vanskil á vörslufé)
 11. 528 nefndarálit umhverfisnefndar, stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (gildistími laganna o.fl.)
 12. 534 nefndarálit umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 13. 535 breytingartillaga umhverfisnefndar, úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
 14. 541 nefndarálit umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 15. 542 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
 16. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar)
 17. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 18. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 19. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 20. 549 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 21. 550 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 22. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 23. 559 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (úttekt faggilts aðila)
 24. 651 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 25. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 26. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 27. 1007 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 28. 1008 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismat áætlana
 29. 1086 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 30. 1087 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 31. 1183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 32. 1184 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 33. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 34. 1186 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 35. 1199 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
 36. 1203 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða)
 37. 1204 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir)
 38. 1237 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
 39. 1238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
 40. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk samvinnufélög (EES-reglur)
 41. 1260 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 42. 1261 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (reykingabann)
 43. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 44. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 45. 1312 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 46. 1313 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 47. 1314 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 48. 1315 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 49. 1316 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 50. 1317 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 51. 1333 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 52. 1334 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 53. 1335 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 54. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)
 55. 1338 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 56. 1339 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 57. 1344 nefndarálit umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)
 58. 1345 breytingartillaga umhverfisnefndar, skráning losunar gróðurhúsalofttegunda (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 587 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hækkun gjalds)
 2. 591 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 3. 598 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 4. 1197 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2002
 5. 1198 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 6. 1199 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 2003
 7. 1207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 8. 1208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)

130. þing, 2003–2004

 1. 324 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði o.fl. (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 563 breytingartillaga, fjárlög 2004
 3. 1264 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 5. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)

128. þing, 2002–2003

 1. 449 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 2. 450 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 3. 464 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 4. 465 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 5. 539 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 6. 540 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 7. 541 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 8. 542 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjáraukalög 2002
 9. 543 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 10. 544 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 11. 545 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 12. 546 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 13. 547 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 14. 548 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 15. 549 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, fjárlög 2003
 16. 597 nál. með brtt. allsherjarnefndar, matvælaverð á Íslandi
 17. 697 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 18. 698 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 19. 705 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 20. 706 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 21. 867 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (tvöfaldur ríkisborgararéttur)
 22. 941 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (rafræn stjórnsýsla)
 23. 1003 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir (færsla skráningar, breyting ýmissa laga)
 24. 1004 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útlendingar (útlendingar frá EFTA-ríkjum)
 25. 1005 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fyrirtækjaskrá (heildarlög)
 26. 1044 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (hækkun umsýsluþóknunar)
 27. 1047 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 28. 1049 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 29. 1050 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (talning atkvæða, kjörseðlar o.fl.)
 30. 1052 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir o.fl. (breyting ýmissa laga)
 31. 1054 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (EES-reglur)
 32. 1076 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 33. 1077 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
 34. 1106 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (brot í opinberu starfi)
 35. 1116 nefndarálit umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 36. 1117 breytingartillaga umhverfisnefndar, meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
 37. 1122 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur)
 38. 1124 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum og mansal)
 39. 1132 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn
 40. 1137 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða samkynhneigðs fólks
 41. 1185 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (sala á rjúpu o.fl.)
 42. 1186 nefndarálit allsherjarnefndar, reynslulausn
 43. 1238 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 44. 1239 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og læknalög (lyfjagagnagrunnar)
 45. 1283 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður
 46. 1304 nefndarálit umhverfisnefndar, verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi
 47. 1318 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun, ættfræðirit)
 48. 1372 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Lýðheilsustöð

127. þing, 2001–2002

 1. 350 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 2. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (lögheimili)
 3. 511 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 4. 512 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
 5. 523 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 6. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 7. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
 8. 728 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
 9. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar (fullnusta erlendra gerðardóma)
 10. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (reikningsár)
 11. 939 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 12. 940 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, geislavarnir (heildarlög)
 13. 991 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjubyggingasjóður
 14. 992 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
 15. 993 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkju- og manntalsbækur (kostnaður)
 16. 1142 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 17. 1143 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 18. 1166 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 19. 1167 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
 20. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 21. 1215 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, óhefðbundnar lækningar
 22. 1216 nál. með brtt. allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.)
 23. 1217 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög (vanhæfi)
 24. 1218 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
 25. 1220 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 26. 1221 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 27. 1228 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, vopnalög (skoteldar)
 28. 1229 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stefnumótun um aukið umferðaröryggi
 29. 1250 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.
 30. 1257 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins)
 31. 1258 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 32. 1259 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
 33. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 34. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 35. 1280 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.)
 36. 1281 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1998
 37. 1282 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 38. 1283 breytingartillaga meirihluta fjárlaganefndar, lokafjárlög 1999
 39. 1289 nál. með frávt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
 40. 1326 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 41. 1327 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Umhverfisstofnun
 42. 1329 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Hvalár í Ófeigsfirði
 43. 1330 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, vistvænt eldsneyti á Íslandi
 44. 1331 nefndarálit iðnaðarnefndar, sjóðandi lághitasvæði
 45. 1347 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilsuvernd í framhaldsskólum
 46. 1348 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu
 47. 1349 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana
 48. 1350 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna
 49. 1351 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, unglingamóttaka og getnaðarvarnir
 50. 1352 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, átraskanir

126. þing, 2000–2001

 1. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði (framfærsluskylda með maka, barni eða móður barns o.fl.)
 2. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, dómtúlkar og skjalaþýðendur (heildarlög)
 3. 426 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómtúlkar og skjalaþýðendur (heildarlög)
 4. 432 nál. með brtt. umhverfisnefndar, matvæli (eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
 5. 499 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
 6. 500 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 7. 505 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 8. 506 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 9. 540 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 10. 658 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
 11. 752 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum (beiðni um hæli)
 12. 886 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 13. 887 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (tekjutrygging ellilífeyrisþega)
 14. 957 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnabrot)
 15. 958 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 16. 959 nál. með brtt. allsherjarnefndar, barnalög (ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum)
 17. 960 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (Þingvallaprestakall)
 18. 961 nefndarálit allsherjarnefndar, samningur um bann við notkun jarðsprengna
 19. 1125 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
 20. 1152 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 21. 1153 breytingartillaga allsherjarnefndar, framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 22. 1154 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna (Schengen-samstarfið)
 23. 1155 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (starfsmenn Sameinuðu þjóðanna)
 24. 1156 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði (skilnaðarmál o.fl.)
 25. 1173 nefndarálit allsherjarnefndar, mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður
 26. 1174 nefndarálit allsherjarnefndar, Landhelgisgæsla Íslands (smíði varðskips)
 27. 1175 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hjúskaparlög (könnun hjónavígsluskilyrða)
 28. 1176 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga
 29. 1181 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldaerinda (birting EES-reglna)
 30. 1253 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 31. 1254 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
 32. 1256 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni (óheimil efni)
 33. 1280 nál. með brtt. umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (grænt bókhald o.fl.)
 34. 1299 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 35. 1300 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðaefnisskrá lögreglu
 36. 1301 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (farsímar, fullnaðarskírteini)
 37. 1302 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 38. 1303 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (EES-reglur)
 39. 1315 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar og félagsleg aðstoð (grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
 40. 1317 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 41. 1318 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útlendingar (heildarlög)
 42. 1319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 43. 1320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisáætlun til ársins 2010
 44. 1336 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdarvald ríkisins í héraði (Fjarðabyggð, Kjalarneshreppur)
 2. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (EES-reglur, málskostnaðartrygging)
 3. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 4. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 5. 325 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (skilyrði bótagreiðslu)
 6. 333 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (umhverfisbrot)
 7. 387 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana)
 8. 391 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingar (heildarlög)
 9. 392 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingar (heildarlög)
 10. 393 nefndarálit allsherjarnefndar, skráð trúfélög (heildarlög)
 11. 394 breytingartillaga allsherjarnefndar, skráð trúfélög (heildarlög)
 12. 436 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 13. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (heildarlög)
 14. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, Seðlabanki Íslands (breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
 15. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, Byggðastofnun (heildarlög)
 16. 446 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (gjald fyrir veiðikort)
 17. 464 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga
 18. 474 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, brunavarnir og brunamál (brunavarnagjald)
 19. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðafjárskattur (yfirstjórn)
 20. 786 nefndarálit allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
 21. 787 breytingartillaga allsherjarnefndar, Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
 22. 788 nefndarálit allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 23. 790 breytingartillaga allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 24. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna
 25. 903 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag ferðamála (menntun leiðsögumanna)
 26. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 27. 922 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 28. 931 frhnál. með brtt. allsherjarnefndar, þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga)
 29. 954 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 30. 955 breytingartillaga umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða (umsýsluþóknun)
 31. 967 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 32. 968 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.)
 33. 1001 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjóðlendur (kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
 34. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 35. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, þinglýsingalög (Landskrá fasteigna)
 36. 1032 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staðfest samvist (búsetuskilyrði o.fl.)
 37. 1162 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu
 38. 1166 nál. með brtt. umhverfisnefndar, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (hreindýr)
 39. 1249 nefndarálit umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 40. 1250 breytingartillaga umhverfisnefndar, brunavarnir (heildarlög)
 41. 1280 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 42. 1281 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (heildarlög)
 43. 1304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 44. 1305 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.)
 45. 1306 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 46. 1307 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjúklingatrygging
 47. 1308 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn
 48. 1309 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lífsýnasöfn