Halldór E Sigurðsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 493 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, upplýsingaskylda banka
 2. 527 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 3. 743 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 4. 875 nefndarálit samgöngunefndar, landflutningasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 842 breytingartillaga, jarðalög

94. þing, 1973–1974

 1. 498 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 2. 532 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 3. 797 breytingartillaga, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

93. þing, 1972–1973

 1. 587 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

91. þing, 1970–1971

 1. 223 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 2. 366 breytingartillaga, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 3. 579 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 4. 825 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

90. þing, 1969–1970

 1. 155 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 2. 157 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 3. 187 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970

89. þing, 1968–1969

 1. 153 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 2. 160 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 3. 201 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 4. 647 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 5. 773 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972

88. þing, 1967–1968

 1. 124 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 2. 125 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 3. 189 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 4. 303 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

87. þing, 1966–1967

 1. 95 breytingartillaga, fjárlög 1967
 2. 96 nefndarálit, fjárlög 1967
 3. 142 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 167 breytingartillaga, fjárlög 1967
 5. 587 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 85 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun
 2. 113 nefndarálit, fjárlög 1966

85. þing, 1964–1965

 1. 156 nefndarálit, fjárlög 1965
 2. 356 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 3. 357 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 4. 566 breytingartillaga, ljósmæðralög

84. þing, 1963–1964

 1. 133 breytingartillaga, fjárlög 1964
 2. 135 nefndarálit, fjárlög 1964
 3. 181 breytingartillaga, fjárlög 1964

83. þing, 1962–1963

 1. 181 breytingartillaga, fjárlög 1963
 2. 183 breytingartillaga, fjárlög 1963
 3. 184 nefndarálit, fjárlög 1963
 4. 283 breytingartillaga, laxveiðijarðir

82. þing, 1961–1962

 1. 183 breytingartillaga, fjárlög 1962
 2. 186 nefndarálit, fjárlög 1962
 3. 246 breytingartillaga, fjárlög 1962

81. þing, 1960–1961

 1. 259 breytingartillaga, söluskattur
 2. 511 breytingartillaga, endurskoðun á lögum um vegi

80. þing, 1959–1960

 1. 194 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1960

78. þing, 1958–1959

 1. 15 breytingartillaga, vegalög
 2. 473 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.
 3. 533 nefndarálit, framkvæmdir í raforkumálum

77. þing, 1957–1958

 1. 53 breytingartillaga, vegalög

76. þing, 1956–1957

 1. 105 breytingartillaga, vegalög
 2. 391 breytingartillaga, leigubifreiðar í kaupstöðum

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 77 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 124 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 3. 136 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, biðlaun alþingismanna
 4. 148 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 5. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 6. 161 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 7. 207 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 8. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 9. 217 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 10. 234 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 235 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 236 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 13. 237 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 14. 238 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 15. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 16. 240 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 17. 253 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1979
 18. 254 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1979
 19. 263 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sparnaður í fjármálakerfinu
 20. 264 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 21. 278 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 22. 327 nefndarálit, Seðlabanki Íslands
 23. 434 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 24. 437 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 25. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 26. 563 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 27. 576 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 28. 577 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 29. 671 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 30. 676 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 31. 694 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 32. 706 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, afborgunarkaup
 33. 707 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 34. 740 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 35. 742 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 36. 748 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 37. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 38. 777 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 39. 781 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977
 40. 798 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið aðlögunargjald
 41. 807 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 42. 855 nefndarálit, verslun ríkisins með áfengi
 43. 856 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna

97. þing, 1975–1976

 1. 933 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

91. þing, 1970–1971

 1. 478 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, haf- og fiskirannsóknir (o.fl.)
 2. 526 nefndarálit fjárveitinganefndar, menntaskólar í Reykjaneskjördæmi
 3. 621 breytingartillaga, utanríkisþjónusta Íslands
 4. 628 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar
 5. 703 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál Vestfjarða
 6. 876 rökstudd dagskrá, Kennaraháskóli Íslands

90. þing, 1969–1970

 1. 74 breytingartillaga, Vesturlandsáætlun
 2. 80 breytingartillaga, hagnýting á saltsíld
 3. 154 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 4. 200 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 5. 290 breytingartillaga, söluskattur
 6. 687 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1968
 7. 728 nefndarálit fjárveitinganefndar, áætlunargerð vegna fjárhagsaðstoðar við íþróttastarfsemina
 8. 729 nefndarálit fjárveitinganefndar, Vesturlandsáætlun
 9. 756 breytingartillaga, lax- og silungsveiði

89. þing, 1968–1969

 1. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 2. 622 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 3. 673 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1967
 4. 768 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972

88. þing, 1967–1968

 1. 195 breytingartillaga, fjárlög 1968
 2. 271 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 3. 293 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 4. 509 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1966
 5. 529 nefndarálit fjárveitinganefndar, auknar sjúkratryggingar
 6. 619 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið
 7. 620 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, akreinar á blindhæðum

87. þing, 1966–1967

 1. 92 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 2. 135 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 3. 158 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 169 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1967
 5. 305 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkisreikningurinn 1965
 6. 442 nefndarálit fjárveitinganefndar, radíóstaðsetningarkerfi fyrir siglingar
 7. 456 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, rannsókn á samgönguleiðum yfir Hvalfjörð
 8. 468 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, vegarlagning yfir Fjarðarheiði
 9. 472 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, dvalarheimili fyrir aldrað fólk
 10. 486 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda
 11. 554 breytingartillaga fjárveitinganefndar, ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi
 12. 555 nefndarálit fjárveitinganefndar, ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi
 13. 588 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 14. 597 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 15. 607 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 364 nefndarálit fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri
 2. 473 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1964
 3. 588 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir laxfiska

85. þing, 1964–1965

 1. 168 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1963
 2. 216 breytingartillaga, fjárlög 1965
 3. 520 nefndarálit fjárveitinganefndar, ræktun lerkis á Fljótsdalshéraði
 4. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 5. 597 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, lýsishersluverksmiðja
 6. 614 nál. með brtt., akvegasamband um Suðurland til Austfjarða
 7. 624 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, síldarleitarskip
 8. 670 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri
 9. 674 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, endurskoðun skólalöggjafarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. 142 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1962
 2. 173 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 3. 178 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 4. 361 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum
 5. 366 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn tjóni af völdum Kötluhlaups
 6. 421 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, ráðstafanir til að tryggja að hlunnindajarðir haldist í ábúð
 7. 534 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands
 8. 544 nefndarálit fjárveitinganefndar, ferðir með skriðbíl yfir Skeiðarársand
 9. 545 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, sjómannatryggingar
 10. 553 nefndarálit fjárveitinganefndar, fóðuriðnaðarverksmiðjur
 11. 574 nefndarálit fjárveitinganefndar, aðstoð frá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsins
 12. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1964
 13. 583 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þyrla í þjónustu landhelgisgæslunnar
 14. 584 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, almennur lífeyrissjóður
 15. 586 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1964
 16. 638 nefndarálit fjárveitinganefndar, Björnssteinn á Rifi
 17. 666 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, lánveitingar til íbúðabygginga
 18. 667 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, stórvirkjunar- og stóriðjumál
 19. 668 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 20. 680 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál

83. þing, 1962–1963

 1. 161 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1961
 2. 175 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 3. 212 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 4. 221 breytingartillaga, fjárlög 1963
 5. 223 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 6. 638 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 7. 688 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps
 8. 689 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð yfir Lagarfljót
 9. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, fiskvegur um Brúafossa í Laxá
 10. 691 nefndarálit fjárveitinganefndar, ráðstafanir til verndar íslenska erninum

82. þing, 1961–1962

 1. 42 breytingartillaga, vegalög
 2. 181 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 3. 204 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 4. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 5. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1960
 6. 247 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 7. 248 breytingartillaga, fjárlög 1962
 8. 419 nefndarálit fjárveitinganefndar, gufuveita frá Krýsuvík
 9. 604 nefndarálit fjárveitinganefndar, kvikmyndun íslenskra starfshátta
 10. 613 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 11. 624 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðtrygging lífeyris
 12. 634 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 13. 669 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 14. 676 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, landþurrkun
 15. 682 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál
 16. 688 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, jarðaskráning og jarðalýsingar
 17. 740 nefndarálit fjárveitinganefndar, útflutningur á dilkakjöti
 18. 741 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, iðnaður fyrir kauptún og þorp
 19. 745 nefndarálit fjárveitinganefndar, landþurrkun á Fljótsdalshéraði
 20. 749 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, aðstaða bænda til ræktunarframkvæmda (rannsókn á hvernig jafna megi)
 21. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýslu
 22. 782 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál á Snæfellsnesi
 23. 783 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir að Lýsuhóli

81. þing, 1960–1961

 1. 61 breytingartillaga, vegalög
 2. 61 breytingartillaga, vegalög
 3. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 4. 163 breytingartillaga, fjárlög 1961
 5. 172 nefndarálit, fjárlög 1961
 6. 211 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1958
 7. 212 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1959
 8. 218 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1961
 9. 219 breytingartillaga, fjárlög 1961
 10. 311 nefndarálit fjárveitinganefndar, lánsfé til Hvalfjarðarvegar
 11. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík -- Hafnarfjörður
 12. 326 nefndarálit fjárveitinganefndar, rykbinding á þjóðvegum (tilraunir með nýjar aðferðir)
 13. 330 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnarframkvæmdir
 14. 344 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra framkvæmda
 15. 467 nefndarálit fjárveitinganefndar, sameining löggæslu og tollgæslu
 16. 468 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á magni smásíldar
 17. 482 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju
 18. 483 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi
 19. 503 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál á Snæfellsnesi (hraða framkvæmdum)
 20. 510 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurskoðun á lögum um vegi
 21. 536 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjaldeyristekjur af ferðamannaþjónustu (löggjöf um ferðamál)
 22. 565 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, niðurlagningar- og niðursuðuiðnaður síldar
 23. 566 nefndarálit fjárveitinganefndar, radíóviti á Sauðanesi (um byggingu)
 24. 567 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafvæðing Norðausturlands
 25. 568 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, iðnrekstur
 26. 568 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, iðnrekstur
 27. 569 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fiskveiðar við vesturströnd Afríku (möguleikar)
 28. 570 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjunarskilyrði í Fjarðará (raforkumál Austurlands)
 29. 585 nefndarálit fjárveitinganefndar, hagnýting skelfisks
 30. 587 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, framleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnar
 31. 596 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss
 32. 605 nefndarálit fjárveitinganefndar, verndun geitfjárstofnsins
 33. 616 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, byggingarsjóðir (fjáröflun)
 34. 652 nefndarálit fjárveitinganefndar, leiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaði
 35. 653 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins (framleiðslu-og hráefnavíxlar)
 36. 702 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, úthlutun listamannalauna 1961

80. þing, 1959–1960

 1. 54 breytingartillaga, vegalög
 2. 174 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1960
 3. 177 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1960
 4. 182 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 203 breytingartillaga, fjárlög 1960
 6. 246 breytingartillaga, fjárlög 1960
 7. 479 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir í Krýsuvík og á Reykjanesi
 8. 504 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, landsútsvör
 9. 508 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1957
 10. 576 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, rækjumið
 11. 583 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, steinsteypt ker til hafnabygginga
 12. 584 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, sjálfvirk símstöð á Akranesi
 13. 587 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, bústofnslánadeild
 14. 591 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, malbikun gatna í kaupstöðum og kauptúnum
 15. 613 nefndarálit, virkjun Jökulsár á Fjöllum

78. þing, 1958–1959

 1. 105 nefndarálit ar, uppbætur á laun starfsmanna ríkisins
 2. 136 nál. með brtt. ar, efling landhelgisgæslunnar
 3. 137 nál. með brtt. ar, fiskileitartækjanámskeið
 4. 146 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja á Akureyri
 5. 275 nál. með brtt. ar, ríkisábyrgðir
 6. 295 nál. með brtt. ar, vinnuheimili fyrir aldrað fólk
 7. 297 nefndarálit ar, handritamálið
 8. 391 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 9. 404 breytingartillaga, fjárlög 1959
 10. 405 nefndarálit, fjárlög 1959
 11. 409 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 12. 439 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 13. 448 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 14. 451 breytingartillaga, fjárlög 1959
 15. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 16. 485 nefndarálit ar, vinnsla kísilleirsins við Mývatn
 17. 486 nál. með brtt. ar, mannúðar- og vísindastarfsemi
 18. 487 nefndarálit ar, milliþinganefnd um öryrkjamál
 19. 525 nál. með brtt. ar, mæðiveiki á Vestfjörðum
 20. 526 nefndarálit ar, útgáfa á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar
 21. 527 nefndarálit ar, fjáraukalög 1956

77. þing, 1957–1958

 1. 145 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 147 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 189 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 190 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 5. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 6. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 7. 321 nál. með brtt. ar, hafnargerðir og endurskoðun hafnarlaga
 8. 355 nál. með rökst. ar, framlag til lækkunar á vöruverði
 9. 356 nál. með brtt. ar, rafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja
 10. 402 nál. með rökst. meirihluta ar, eftirgjöf lána
 11. 411 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1955
 12. 413 nefndarálit ar, lán til kaupa á vélskipinu Vico
 13. 472 nál. með rökst. ar, þang- og þaravinnsla
 14. 474 nál. með brtt. ar, brúargerð yfir Borgarfjörð
 15. 475 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð fyrir Ísafjörð
 16. 480 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjum
 17. 509 nál. með rökst. ar, biskup í Skálholti
 18. 510 nál. með brtt. ar, styrkur til flóabátsins Baldurs
 19. 511 nál. með brtt. ar, aðsetur ríkisstofnana og embættismanna
 20. 512 nál. með brtt. ar, vegakerfi á Þingvöllum
 21. 529 nál. með rökst. ar, uppeldisskóla fyrir stúlkur
 22. 586 nál. með brtt. ar, stjórnarráð Íslands
 23. 590 nefndarálit meirihluta ar, afnám tekjuskatts
 24. 607 nefndarálit ar, Síldarbræðslan hf Seyðisfirði
 25. 608 nefndarálit ar, Hótel Borg

76. þing, 1956–1957

 1. 252 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 2. 255 nefndarálit ar, fjárlög 1957
 3. 284 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 4. 285 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 5. 287 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1957
 6. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 7. 291 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 8. 297 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 9. 306 nefndarálit ar, lán fyrir Flugfélag Íslands h/ftil flugvélakaupa
 10. 360 nefndarálit ar, samgöngutæki á eyðisöndum
 11. 378 nefndarálit ar, Loftleiðir h/f til flugvélakaupa
 12. 506 nefndarálit ar, jarðgangagerðir og yfirbyggingar á fjallvegum
 13. 514 nál. með brtt. ar, aðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýslu
 14. 535 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 15. 570 nál. með brtt. ar, dráttarbraut á Seyðisfirði
 16. 576 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1954
 17. 603 nál. með brtt. ar, fiskirannsóknir á Breiðafirði
 18. 610 nál. með brtt. ar, jarðboranir í Vestmannaeyjum
 19. 611 nál. með rökst. meirihluta ar, lán til íbúðabygginga
 20. 615 nefndarálit ar, síldarverksmiðja á Seyðisfirði
 21. 683 nefndarálit meirihluta ar, fiskileitarskip