Hannibal Valdimarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. 89 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 2. 210 nefndarálit félagsmálanefndar, húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs
 3. 249 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 4. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 299 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili
 6. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launþega
 7. 369 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 8. 452 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 9. 470 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 10. 474 nál. með brtt. félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 11. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 12. 494 frhnál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 13. 496 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 14. 517 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 15. 540 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 16. 541 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakerfi
 17. 578 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 18. 600 nál. með brtt. menntamálanefndar, verndun Mývatns og Laxár
 19. 610 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni
 20. 656 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 21. 658 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 22. 687 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 23. 741 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa
 24. 742 nefndarálit atvinnumálanefndar, framkvæmd iðnþróunaráætlunar
 25. 791 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 26. 867 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 27. 881 nefndarálit menntamálanefndar, landgræðslustörf skólafólks
 28. 882 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 29. 883 nefndarálit menntamálanefndar, fiskvinnsluskóli
 30. 884 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 31. 885 lög (samhlj.), aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 32. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, varanleg gatnagerð í þéttbýli
 33. 887 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður rithöfunda

91. þing, 1970–1971

 1. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 2. 817 breytingartillaga, almannatryggingar

90. þing, 1969–1970

 1. 262 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, gerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmanna
 2. 289 breytingartillaga, söluskattur
 3. 427 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 4. 754 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 5. 755 breytingartillaga, skemmtanaskattur

88. þing, 1967–1968

 1. 579 rökstudd dagskrá, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma

87. þing, 1966–1967

 1. 148 breytingartillaga, Framleiðnisjóður landbúnaðarins

86. þing, 1965–1966

 1. 119 nefndarálit, verðlagning landbúnaðarvara
 2. 168 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 3. 606 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins

85. þing, 1964–1965

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1965
 2. 221 breytingartillaga, fjárlög 1965
 3. 486 breytingartillaga, tollskrá o.fl. (lækkun tolla á flökunarvélum o.fl.)
 4. 561 nál. með brtt., Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 627 breytingartillaga, loðdýrarækt
 6. 634 nál. með brtt., tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 643 breytingartillaga, Lánasjóður sveitarfélaga

84. þing, 1963–1964

 1. 111 breytingartillaga, hækkun á bótum almannatrygginga

83. þing, 1962–1963

 1. 66 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lánsfé til húsnæðismála
 2. 85 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannavarnir
 3. 192 breytingartillaga, fjárlög 1963
 4. 218 breytingartillaga, fjárlög 1963
 5. 338 breytingartillaga, lyfsölulög
 6. 403 breytingartillaga, aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 7. 481 breytingartillaga, byggingasjóður aldraðs fólks
 8. 636 breytingartillaga, almannatryggingar

82. þing, 1961–1962

 1. 210 breytingartillaga, fjárlög 1962
 2. 252 breytingartillaga, fjárlög 1962
 3. 309 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 4. 329 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 413 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 6. 493 nefndarálit, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 494 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 587 nál. með brtt., húsnæðismálastofnun o.fl.
 9. 593 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannavarnir
 10. 603 nál. með brtt. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 11. 606 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun o.fl.
 12. 675 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, vegalög
 13. 809 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum

81. þing, 1960–1961

 1. 550 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 2. 598 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagsmálaskóli verkalýðssamtakanna
 3. 661 nefndarálit, launajöfnuður karla og kvenna
 4. 677 breytingartillaga, launajöfnuður karla og kvenna

80. þing, 1959–1960

 1. 171 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 197 nefndarálit, almannatryggingar
 3. 236 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 250 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 384 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samstarfsnefndir launþega og vinnuveitenda
 6. 441 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, Byggingarsjóður ríkisins
 7. 503 nál. með brtt., útsvör

79. þing, 1959

 1. 31 breytingartillaga, byggingarsjóður ríkisins
 2. 33 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

78. þing, 1958–1959

 1. 201 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 2. 205 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 173 breytingartillaga, útsvör
 2. 599 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun

75. þing, 1955–1956

 1. 182 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1956
 2. 183 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1956
 3. 214 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 4. 269 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 293 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1956
 6. 373 rökstudd dagskrá, framleiðsluráð landbúnaðarins
 7. 497 breytingartillaga, framleiðsluráð landbúnaðarins
 8. 560 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsasjóður og talnahappdrætti
 9. 587 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkalýðsskóli
 10. 588 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bifreiðalög
 11. 590 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bann við að taka íbúðarhúsnæði til annarrar notkunnar en íbúðar
 12. 591 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna

74. þing, 1954–1955

 1. 245 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1955
 2. 246 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1955
 3. 284 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1955
 4. 299 breytingartillaga, almannatryggingar
 5. 318 breytingartillaga, almannatryggingar
 6. 325 breytingartillaga, almannatryggingar
 7. 593 nefndarálit minnihluta ar, hagnýting vinnuafls
 8. 594 nefndarálit minnihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutar sjómanna
 9. 595 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn í Kópavogskaupstað
 10. 634 breytingartillaga, bæjarstjórn í Kópavogskaupstað
 11. 636 rökstudd dagskrá minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn í Kópavogskaupstað
 12. 660 nefndarálit minnihluta ar, lækkaðrar dýrtíðar
 13. 755 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, prestjarðir
 14. 758 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sömu laun kvenna og karla

73. þing, 1953–1954

 1. 257 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1954
 2. 260 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1954
 3. 508 breytingartillaga, olíuflutningaskip
 4. 524 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja

72. þing, 1952–1953

 1. 128 breytingartillaga, raforkuframkvæmd
 2. 210 breytingartillaga, bann gegn botnvörpuveiðum
 3. 316 nefndarálit, fjárlög 1953
 4. 609 breytingartillaga, fjárlög 1953
 5. 750 breytingartillaga, stofnlánadeild sjávarútvegsins

71. þing, 1951–1952

 1. 76 breytingartillaga, vegalög
 2. 82 breytingartillaga, vegalög
 3. 213 breytingartillaga, vegalög
 4. 296 nefndarálit, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 307 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 6. 377 breytingartillaga, skipun prestakalla
 7. 413 breytingartillaga, skipun prestakalla
 8. 521 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 9. 630 breytingartillaga, ríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleika
 10. 773 breytingartillaga, gjald af kvikmyndasýningum

70. þing, 1950–1951

 1. 118 breytingartillaga, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 2. 120 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 265 nefndarálit, fjárlög 1951
 4. 266 breytingartillaga, fjárlög 1951
 5. 411 breytingartillaga, fjárlög 1951
 6. 412 breytingartillaga, fjárlög 1951
 7. 426 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 8. 451 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 9. 808 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, atvinnulífið í Flatey á Breiðafirði
 10. 832 breytingartillaga, menntaskólar

69. þing, 1949–1950

 1. 508 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 2. 555 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 3. 690 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vínveitingar á kostnað ríkisins (afnám vínveitinga)
 4. 700 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum (afnám sérréttinda)
 5. 782 breytingartillaga, húsaleiga

68. þing, 1948–1949

 1. 342 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1949
 2. 404 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 450 rökstudd dagskrá, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 4. 592 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttindi kvenna
 5. 646 breytingartillaga, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins
 6. 792 rökstudd dagskrá, atvinna við siglingar
 7. 806 breytingartillaga, fiskiðjuver í Reykjavík

67. þing, 1947–1948

 1. 508 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsaleiga
 2. 555 breytingartillaga, vegalagabreyting

66. þing, 1946–1947

 1. 170 breytingartillaga, sóknargjöld
 2. 171 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 3. 384 breytingartillaga, bílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisand
 4. 472 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 5. 612 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 6. 613 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 7. 834 breytingartillaga, tannlækningar
 8. 935 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit

65. þing, 1946

 1. 9 breytingartillaga, bandalag hinna sameinuðu þjóða

Meðflutningsmaður

94. þing, 1973–1974

 1. 229 breytingartillaga, fjárlög 1974
 2. 235 breytingartillaga, fjárlög 1974
 3. 284 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1974
 4. 288 breytingartillaga, fjárlög 1974
 5. 465 nefndarálit samgöngunefndar, sameining Flugfélags Íslands og Loftleiða
 6. 466 nál. með brtt. samgöngunefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 7. 638 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 8. 707 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 9. 762 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 765 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög
 11. 768 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 12. 773 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur og eldi sauðnauta
 13. 775 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala kirkjujarðarinnar Stóru-Borgar
 14. 785 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 15. 824 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 16. 829 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 17. 913 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir

91. þing, 1970–1971

 1. 280 breytingartillaga, fjárlög 1971

90. þing, 1969–1970

 1. 144 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 2. 145 breytingartillaga samgöngumálanefndar, fjárlög 1970
 3. 188 breytingartillaga, fjárlög 1970
 4. 216 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 5. 249 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 250 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 7. 251 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 8. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 9. 393 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 10. 404 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 11. 405 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 12. 419 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 13. 438 nefndarálit samgöngumálanefndar, leigubifreiðar
 14. 478 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Seyðisfjarðarkaupstaður
 15. 545 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar
 16. 643 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 17. 644 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 18. 652 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 19. 655 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 20. 672 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 21. 673 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 22. 697 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 23. 698 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 24. 756 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 25. 782 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 26. 795 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 27. 798 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 28. 819 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 55 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 2. 56 breytingartillaga menntamálanefndar, Landsbókasafn Íslands
 3. 135 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 4. 136 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 5. 155 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eiturefni og hættuleg efni
 6. 165 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 7. 182 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 8. 184 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 9. 185 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 10. 301 nál. með rökst. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 12. 332 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 13. 333 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög
 14. 392 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 15. 549 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 16. 550 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 17. 611 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 18. 615 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 19. 622 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 20. 628 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 21. 644 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi o.fl.
 22. 645 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði sem tilheyrði samningssvæði varnarliðsins
 23. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala landspildna úr landi Vífilstaða
 24. 693 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 25. 698 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 26. 717 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 27. 729 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Kvennaskólinn í Reykjavík
 28. 738 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög
 29. 784 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 30. 785 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (bótagreiðslur)
 31. 786 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 32. 787 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins

88. þing, 1967–1968

 1. 62 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 2. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hóls í Ölfusi
 3. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 4. 138 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 5. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 6. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 7. 165 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 181 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 9. 275 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 10. 338 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 11. 398 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks
 12. 400 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 13. 401 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 14. 464 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur
 15. 478 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 16. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 17. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 18. 504 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma
 19. 517 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 20. 550 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Þykkvabæjar I í Landbroti
 21. 574 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 22. 577 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 23. 659 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 24. 664 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun með ópíum o.fl.
 25. 665 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 26. 667 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi

87. þing, 1966–1967

 1. 113 breytingartillaga, fjárlög 1967
 2. 145 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framleiðnisjóður landbúnaðarins
 3. 165 breytingartillaga, fjárlög 1967
 4. 175 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 5. 372 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppi
 6. 380 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi
 7. 396 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala lands úr jörðinni Grenivík í Grýtubakkahr.
 8. 397 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búreikningastofa landbúnaðarins
 9. 411 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogs
 10. 571 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 105 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 2. 116 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Hálshúsa í Reykjarfjarðarhreppi
 3. 134 breytingartillaga, fjárlög 1966
 4. 156 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 157 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 6. 162 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sinubrennur og meðferð elds á víðavangi
 7. 172 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríksisins
 8. 230 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Efri-Vallar í Gaulverjabæjarhreppi
 9. 252 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Kollaleiru
 10. 305 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 11. 353 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, skógrækt
 12. 374 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 13. 399 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 14. 417 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 15. 418 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps
 16. 426 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 17. 440 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og eignarnámsheimild á lóðum
 18. 484 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnám lands í Flatey
 19. 544 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Gilsbakka í Arnarneshreppi
 20. 545 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Gufuskála í Gerðahreppi
 21. 573 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 22. 575 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almennur frídagur 1. maí
 23. 593 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Örlygsstaða í Helgafellssveit
 24. 594 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins

85. þing, 1964–1965

 1. 41 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 2. 54 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 3. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 218 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, launaskattur
 5. 223 breytingartillaga, fjárlög 1965
 6. 248 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 7. 277 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við fatlaða
 8. 288 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Miðhúsa í Gufudalshreppi
 9. 315 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hjúkrunarlög
 10. 361 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 11. 377 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 12. 379 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 13. 385 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 14. 414 breytingartillaga, jarðræktarlög
 15. 415 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 16. 428 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 17. 429 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 18. 472 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 19. 546 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila
 20. 548 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög

84. þing, 1963–1964

 1. 185 breytingartillaga, fjárlög 1964
 2. 621 breytingartillaga, vegáætlun 1964

83. þing, 1962–1963

 1. 64 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga
 2. 130 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 145 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, öryggisráðstafanir gegn geislavirkum efnum
 4. 208 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1963
 5. 210 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 6. 262 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 7. 263 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 8. 360 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti Styrktarfélags vangefinna o.fl.
 9. 388 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 10. 418 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi
 11. 442 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 12. 463 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 13. 464 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 14. 479 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingasjóður aldraðs fólks
 15. 525 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingasjóður aldraðs fólks
 16. 543 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 17. 565 breytingartillaga, framlög til flóabáta
 18. 568 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 19. 633 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 20. 635 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 21. 653 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

82. þing, 1961–1962

 1. 63 breytingartillaga, mótmæli gegn risasprengju Sovétríkjanna
 2. 242 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1962
 3. 247 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 4. 310 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 5. 317 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 348 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við fatlaða
 7. 351 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir
 8. 383 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 9. 404 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarskóli Íslands
 10. 405 frhnál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 418 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 12. 478 breytingartillaga, almannatryggingar
 13. 518 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 14. 543 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 15. 596 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 16. 620 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, jarðgöng á þjóðvegum
 17. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 18. 754 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 19. 755 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga

81. þing, 1960–1961

 1. 73 breytingartillaga, vegalög
 2. 188 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 3. 207 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög (endurskoðun lagaákvæða)
 5. 284 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 6. 300 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækkun byggingarkostnaðar
 7. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskveiðar með netum
 8. 318 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fæðingarorlof
 9. 435 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttindi og skyldur hjóna
 10. 460 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lán til veiðarfærakaupa
 11. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarstæði við Héraðsflóa (rannsókn)
 12. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótaábyrgð ríkis og sveitarfélaga
 13. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, vitar og leiðarmerki (öryggi sjófarenda)
 14. 549 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, landsútsvör
 15. 559 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 16. 561 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 17. 574 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 18. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaskortur
 19. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, læknaskortur
 20. 593 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslukostnaður námsfólks
 21. 597 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sömu laun kvenna og karla
 22. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, slys við akstur dráttarvéla
 23. 619 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 24. 622 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, happdrætti Styrktarfélag vangefinna, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargar (skattfrelsi vinninga)
 25. 625 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 26. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, alþingishús

80. þing, 1959–1960

 1. 74 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 75 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útsvör
 3. 199 breytingartillaga, vegalög
 4. 209 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 242 breytingartillaga, fjárlög 1960
 6. 249 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Siglufjörð
 7. 282 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi
 8. 283 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár til vinnuheimila
 9. 286 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
 10. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga nr. 11 1905, um landsdóm
 11. 358 nefndarálit allsherjarnefndar, krabbameinsvarnir
 12. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 13. 383 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting farskipaflotans
 14. 387 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 15. 416 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 16. 421 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, byggingarsjóðir
 17. 434 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögheimili
 18. 452 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 19. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, dvalarheimili í heimavistarskólum
 20. 465 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit á Breiðafirði
 21. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, síldariðnaður á Vestfjörðum o. fl.
 22. 498 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
 23. 500 breytingartillaga, útsvör
 24. 532 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tæknimenntun
 25. 533 nál. með brtt. allsherjarnefndar, starfsfræðsla
 26. 536 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 27. 537 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarvinna
 28. 540 breytingartillaga, efnahagsmál

75. þing, 1955–1956

 1. 179 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 2. 184 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 3. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 4. 188 breytingartillaga, fjárlög 1956
 5. 270 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956
 7. 323 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 8. 324 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 9. 361 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 10. 366 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 11. 371 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagslegt öryggi
 12. 386 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 13. 415 nál. með rökst. ar, skattkerfi og skattheimta
 14. 420 nál. með brtt. ar, nýbýli og bústofnslán
 15. 423 nál. með brtt. ar, Alþingistíðindi
 16. 424 nál. með brtt. ar, símakerfi Ísafjarðar
 17. 432 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 18. 440 nefndarálit ar, fiskmat
 19. 441 nefndarálit ar, vegagerð í Skagafirði og brúarstæði
 20. 442 nál. með brtt. ar, varnargarður í Vestmannaeyjum
 21. 450 nefndarálit ar, vélar og verkfæri til vega- og hafnargerða
 22. 472 nál. með brtt. ar, heyverkunaraðferðir
 23. 484 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 24. 493 nefndarálit ar, vegastæði milli landsfjórðunga
 25. 500 nál. með brtt. ar, súgþurrkun
 26. 501 nefndarálit ar, Tungulækur í Landbroti
 27. 524 nefndarálit ar, umbætur í sjávarútveginum
 28. 561 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 29. 566 nefndarálit ar, bátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjum
 30. 592 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagsheimili
 31. 604 breytingartillaga, jafnvægi í byggð landsins
 32. 607 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 33. 638 nál. með brtt. ar, lán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmda
 34. 639 nefndarálit ar, smíði varðskips

74. þing, 1954–1955

 1. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 2. 118 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 3. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 4. 201 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 5. 222 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 6. 230 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 7. 236 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 8. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 9. 254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 10. 261 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 11. 269 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 12. 281 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 13. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 14. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955
 15. 308 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 16. 391 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 17. 469 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1952
 18. 492 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 19. 528 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 20. 537 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 21. 542 nál. með brtt. ar, nýjar atvinnugreinar
 22. 543 nál. með brtt. ar, tollgæsla og löggæsla
 23. 544 nál. með brtt. ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 24. 545 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja í Ólafsfirði
 25. 546 nál. með brtt. ar, Kötlusvæði
 26. 547 nefndarálit ar, hagnýting brotajárns
 27. 548 nál. með brtt. ar, samvinnunefnd
 28. 549 nál. með brtt. ar, Geysir
 29. 554 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaferðir
 30. 555 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 31. 580 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 32. 643 breytingartillaga ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 33. 671 nefndarálit ar, raflýsing vegarins milli Hafnafjarðar og Reykjavíkur
 34. 695 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 35. 737 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 36. 780 nefndarálit ar, stækkun á Vestmannaeyjaflugvelli

73. þing, 1953–1954

 1. 142 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun happdrættis
 2. 183 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 3. 184 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 4. 204 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 5. 206 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 6. 217 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 7. 221 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kristfjárjarðir
 8. 240 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 9. 247 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 10. 308 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 11. 334 breytingartillaga, fjárlög 1954
 12. 348 nefndarálit landbúnaðarnefndar, héraðsrafmagnsveitur ríkisins
 13. 374 nefndarálit ar, vegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðar
 14. 375 nefndarálit ar, Dyrhólaós í Mýrdal
 15. 376 nefndarálit ar, brúarstæði á Hornafjarðarfljótum
 16. 380 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1951
 17. 390 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 18. 407 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 19. 415 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 20. 417 nál. með brtt. ar, rannsókn byggingarefna
 21. 440 nál. með brtt. ar, handrit, skjöl og forngripir
 22. 447 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 23. 448 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 24. 500 breytingartillaga menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 25. 523 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 26. 535 nál. með rökst. ar, jarðvinnsla og meðferð búvéla
 27. 541 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 28. 580 nefndarálit ar, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 29. 605 nefndarálit minnihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutarsjómanna
 30. 651 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, kjarnfóðurframleiðsla
 31. 671 nál. með rökst. ar, sjónvarp
 32. 675 nál. með brtt. ar, landabréf í þágu atvinnuveganna
 33. 686 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 34. 820 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, olíueinkasala
 35. 843 nefndarálit menntamálanefndar, gin- og klaufaveiki
 36. 878 breytingartillaga, framlög til bæjar- og sveitarfélaga

72. þing, 1952–1953

 1. 68 nefndarálit ar, hitaveita á Sauðárkróki
 2. 255 nál. með brtt. ar, eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi
 3. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 4. 567 breytingartillaga ar, fjárlög 1953
 5. 600 breytingartillaga ar, fjárlög 1953
 6. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 7. 608 nál. með brtt. ar, hafnarsjóður Ísafjarðar
 8. 612 nál. með brtt. ar, Vestmannaeyja- og Akureyrarflugvellir
 9. 618 breytingartillaga, fjárlög 1953
 10. 629 breytingartillaga, fjárlög 1953
 11. 665 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1950
 12. 685 nál. með brtt. ar, hafrannsóknaskip
 13. 686 nál. með brtt. ar, verðtrygging sparifjár
 14. 722 nál. með brtt. ar, Flóa- og Skeiðaáveiturnar
 15. 759 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni

71. þing, 1951–1952

 1. 144 nál. með rökst. minnihluta ar, lánveitingar til íbúðabygginga
 2. 300 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 3. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 313 nál. með brtt. menntamálanefndar, forgangsréttur til embætta
 5. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 6. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa
 7. 319 nefndarálit menntamálanefndar, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 8. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíum og bensíni
 9. 379 nál. með rökst. menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 10. 412 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 11. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 12. 416 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðisjóður Íslands
 13. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 14. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 15. 523 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 16. 527 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 17. 600 breytingartillaga menntamálanefndar, forgangsréttur til embætta
 18. 608 nál. með brtt. meirihluta ar, heildarendurskoðun á skattalögum o.fl.
 19. 609 nál. með brtt. ar, gjaldskrá landssímans
 20. 610 nefndarálit meirihluta ar, veðlán til íbúðabygginga
 21. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðdeildir Landsbankans
 22. 618 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 23. 620 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fræðslulöggjöfin
 24. 650 nefndarálit ar, tollendurgreiðsla vegna skipasmíða
 25. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, ódýrir sumargististaðir
 26. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, hótelhúsnæði
 27. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 28. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ræðuritun á Alþingi
 29. 697 breytingartillaga, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 30. 734 nál. með brtt. meirihluta ar, ríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleika
 31. 741 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, skipun prestakalla
 32. 746 nefndarálit ar, fjáraukalög 1949
 33. 747 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1949

70. þing, 1950–1951

 1. 249 nál. með brtt. menntamálanefndar, fræðsla barna
 2. 250 nál. með brtt. menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 3. 251 nál. með brtt. menntamálanefndar, gagnfræðanám
 4. 317 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þurrkví (Patreksfirði)
 5. 339 breytingartillaga menntamálanefndar, fræðsla barna
 6. 340 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 7. 341 breytingartillaga menntamálanefndar, gagnfræðanám
 8. 393 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1951
 9. 422 nefndarálit menntamálanefndar, háskólakennarar
 10. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 11. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 12. 429 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna
 13. 511 nefndarálit menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 14. 529 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 15. 530 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 16. 531 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1947
 17. 532 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1947
 18. 556 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, hitaveita á Sauðárkróki (heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til hitaveitu á Sauðárkróki)
 19. 580 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 20. 589 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúrugripasafn Íslands
 21. 622 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1948
 22. 625 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, handritamálið
 23. 631 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, bygging þriggja sjúkrahúsa
 24. 637 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1948
 25. 638 breytingartillaga fjárveitinganefndar, bygging þriggja sjúkrahúsa
 26. 641 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðarkaup Hvammstangahrepps
 27. 642 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík
 28. 643 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, sjóveðskröfur síldveiðisjómanna
 29. 669 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1951
 30. 682 nefndarálit fjárveitinganefndar, hitaveita á Reykhólum
 31. 695 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, niðurgreiðsla á mjólk
 32. 699 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, niðurgreiðsla á olíu til rafstöðva
 33. 711 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla og aðstoð til fiskibáta
 34. 723 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, niðurgreiðsla á olíu til rafstöðva
 35. 742 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 36. 743 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 37. 779 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 38. 803 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, aðstoð til frumbýlinga
 39. 807 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, hafnargarðurinn í Dalvík (endurbætur)
 40. 809 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 41. 812 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 42. 813 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, rekstur gömlu togaranna
 43. 818 breytingartillaga, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)
 44. 823 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, atvinnuvandræði Bílddælinga
 45. 831 breytingartillaga, vinnumiðlun

69. þing, 1949–1950

 1. 3 breytingartillaga, heimilistæki (innflutningur heimilistækja)
 2. 460 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 3. 463 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 4. 465 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 5. 488 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 6. 489 breytingartillaga allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 7. 505 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1946
 8. 509 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, tunnuverksmiðja á Akureyri
 9. 521 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948)
 10. 610 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 11. 611 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 12. 623 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 13. 632 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 14. 682 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 15. 683 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 16. 695 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 17. 696 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 18. 699 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 19. 711 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 20. 725 breytingartillaga, fjárlög 1950
 21. 755 nál. með rökst. allsherjarnefndar, manntal
 22. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 23. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, sauðfjársjúkdómar (sérfræðileg aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma)
 24. 778 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, austurvegur
 25. 785 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, ljósviti og skýli á Faxaskeri

68. þing, 1948–1949

 1. 126 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 2. 134 breytingartillaga, menningarsjóður
 3. 163 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 4. 210 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 225 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 282 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, kirkjugarðar
 7. 374 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn
 8. 375 nefndarálit menntamálanefndar, skyldueintök til bókasafna
 9. 472 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1949
 10. 488 breytingartillaga, fjárlög 1949
 11. 493 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 12. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 13. 506 breytingartillaga, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 14. 546 nefndarálit menntamálanefndar, eignarnám lóða í Reykjavík
 15. 551 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 16. 629 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 17. 632 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 18. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 19. 718 breytingartillaga, fjárlög 1949
 20. 734 breytingartillaga, fjárlög 1949
 21. 747 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða o. fl.
 22. 751 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 23. 768 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús
 24. 770 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða o. fl.

67. þing, 1947–1948

 1. 93 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 2. 94 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 3. 228 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 298 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 5. 365 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 6. 423 breytingartillaga, bindindisstarfsemi
 7. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 8. 482 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 9. 485 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 10. 512 nefndarálit minnihluta samgöngumálanefndar, vegalagabreyting
 11. 526 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 12. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 13. 599 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla

66. þing, 1946–1947

 1. 187 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 2. 208 breytingartillaga, ljósmæðralög
 3. 228 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 4. 230 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 5. 310 nefndarálit menntamálanefndar, héraðsskjalasöfn
 6. 313 nefndarálit menntamálanefndar, byggðasöfn o. fl.
 7. 326 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 8. 368 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 9. 370 nál. með brtt. menntamálanefndar, tilraunastöð háskólans í meinafræði
 10. 430 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun kennara
 11. 435 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 12. 449 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1947
 13. 466 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 14. 474 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 15. 491 breytingartillaga menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 16. 546 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vatnsveitur
 17. 550 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 18. 582 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 19. 586 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisgildi hveitis
 20. 655 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 21. 657 nefndarálit menntamálanefndar, tannlæknakennsla
 22. 675 breytingartillaga, útsvör
 23. 730 nál. með rökst. menntamálanefndar, kvikmyndastofnun ríkisins
 24. 731 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 25. 737 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 26. 779 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn á Sauðárkróki
 27. 830 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, flugvellir
 28. 832 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tannlækningar
 29. 899 nál. með brtt. menntamálanefndar, söngskóli þjóðkirkjunar
 30. 907 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 31. 927 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 32. 948 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 33. 954 nál. með brtt. menntamálanefndar, Bernarsambandið
 34. 962 nál. með brtt. menntamálanefndar, þjóðleikhús
 35. 968 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 36. 972 nál. með brtt. samgöngunefndar, afgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar
 37. 973 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög

65. þing, 1946

 1. 26 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði
 2. 32 breytingartillaga menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði
 3. 42 breytingartillaga, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 4. 47 rökstudd dagskrá, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.