Hermann Jónasson: þingskjöl

1. flutningsmaður

85. þing, 1964–1965

 1. 644 breytingartillaga, lántaka til vegaframkvæmda

83. þing, 1962–1963

 1. 312 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 2. 526 breytingartillaga, dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi

81. þing, 1960–1961

 1. 448 nefndarálit, lausn fiskveiðideilunnar við Breta
 2. 450 breytingartillaga, lausn fiskveiðideilunnar við Breta

78. þing, 1958–1959

 1. 408 breytingartillaga, fjárlög 1959

75. þing, 1955–1956

 1. 253 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 2. 279 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 3. 623 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 148 nefndarálit allsherjarnefndar, prentfrelsi
 2. 149 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 3. 225 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðar
 4. 226 nefndarálit allsherjarnefndar, búseta og atvinnuréttindi
 5. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl.
 6. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 7. 252 breytingartillaga, fjárlög 1955
 8. 268 nál. með brtt. allsherjarnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 9. 447 breytingartillaga, Brunabótafélag Íslands
 10. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög

73. þing, 1953–1954

 1. 69 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verðlagsskrár
 4. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 5. 433 nefndarálit allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 6. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli
 7. 590 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 607 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 9. 638 breytingartillaga, brunatryggingar í Reykjavík
 10. 725 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 11. 726 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 12. 733 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 13. 805 breytingartillaga, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 14. 846 nefndarálit allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 15. 847 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki o. fl.
 16. 867 breytingartillaga, framlög til bæjar- og sveitarfélaga

72. þing, 1952–1953

 1. 616 breytingartillaga, fjárlög 1953

68. þing, 1948–1949

 1. 452 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, stjórnarskipunarlög
 2. 509 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 3. 750 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 4. 807 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 539 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 612 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlit
 3. 658 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands

66. þing, 1946–1947

 1. 55 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 268 breytingartillaga, bátaútvegurinn o. fl.
 3. 538 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, útsvör
 4. 650 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útsvör
 5. 889 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 890 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 7. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir dómara

65. þing, 1946

 1. 39 nefndarálit, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 2. 40 breytingartillaga, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 298 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 2. 690 breytingartillaga, fræðsla barna
 3. 692 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 4. 795 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 842 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

63. þing, 1944–1945

 1. 187 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 2. 672 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 3. 863 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 4. 868 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

61. þing, 1942–1943

 1. 48 breytingartillaga, vegalög
 2. 193 breytingartillaga, orlof
 3. 696 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, æskulýðshöll í Reykjavík

60. þing, 1942

 1. 66 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 2. 136 breytingartillaga, notkun byggingarefnis

59. þing, 1942

 1. 116 breytingartillaga, vegalög
 2. 331 breytingartillaga, byggingar og landnámssjóður
 3. 434 breytingartillaga, málflytjendur

58. þing, 1941

 1. 75 breytingartillaga, lambauppeldi á mæðiveikisvæðinu

53. þing, 1938

 1. 577 breytingartillaga, mæðiveiki

50. þing, 1936

 1. 508 breytingartillaga, lax- og silungsveiði

49. þing, 1935

 1. 299 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 711 breytingartillaga, Ferðaskrifstofa ríkisins

48. þing, 1934

 1. 371 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 2. 567 breytingartillaga, áfengislög
 3. 801 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma

Meðflutningsmaður

87. þing, 1966–1967

 1. 149 breytingartillaga, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 2. 151 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (hagræðingarlán)
 3. 267 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannavarnir
 4. 284 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúni
 5. 286 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 329 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 383 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, réttur Íslands til landgrunnsins
 8. 446 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 9. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak
 10. 548 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

86. þing, 1965–1966

 1. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 249 nál. með brtt. allsherjarnefndar, aðför
 3. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 4. 332 nefndarálit, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

85. þing, 1964–1965

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1965
 2. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 3. 221 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 223 breytingartillaga, fjárlög 1965
 5. 271 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki (br. 58/1931)
 6. 320 nefndarálit utanríkismálanefndar, aðstoð við þróunarlöndin
 7. 338 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 8. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl.
 9. 340 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnskírteini
 10. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 11. 377 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 12. 379 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 13. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 14. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 15. 439 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 16. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 17. 527 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 18. 638 nefndarálit iðnaðarnefndar, lausaskuldir iðnaðarins
 19. 639 nefndarálit iðnaðarnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

84. þing, 1963–1964

 1. 101 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innlend endurtrygging
 2. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, fullnusta refsidóma
 3. 185 breytingartillaga, fjárlög 1964
 4. 263 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, rannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupum
 5. 469 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 607 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lausn kjaradeilu verkfræðinga
 7. 621 breytingartillaga, vegáætlun 1964
 8. 627 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn

83. þing, 1962–1963

 1. 100 breytingartillaga, vegabætur á Vestfjörðum
 2. 210 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 3. 218 breytingartillaga, fjárlög 1963
 4. 415 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar
 5. 551 nefndarálit iðnaðarnefndar, ábyrgð á láni fyrir Slippstöðina á Akureyri
 6. 582 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 7. 629 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands h/f

82. þing, 1961–1962

 1. 135 nefndarálit iðnaðarnefndar, Parísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar
 2. 163 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við Ísland
 3. 166 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning Þýskalands á fiskveiðilögsögu við Ísland
 4. 248 breytingartillaga, fjárlög 1962
 5. 291 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 6. 677 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 7. 683 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 8. 798 nefndarálit iðnaðarnefndar, lán til þriggja skipasmíðastöðva

81. þing, 1960–1961

 1. 195 nefndarálit iðnaðarnefndar, heimild til að veita Friedrich Karl Lüder atvinnurekstrarleyfi á Íslandi (samþ. brbrl.)
 2. 220 breytingartillaga, fjárlög 1961
 3. 452 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 4. 453 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 5. 454 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 6. 560 nefndarálit iðnaðarnefndar, matreiðslumenn (brytar)

79. þing, 1959

 1. 24 nál. með rökst. minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 37 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 38 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 39 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 5. 40 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 43 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 474 nál. með brtt. minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

75. þing, 1955–1956

 1. 138 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 2. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 3. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 4. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 5. 333 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 6. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 7. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 8. 390 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 9. 417 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 468 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðskrá og almannaskráning
 11. 534 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, jarðhiti til virkjunar
 12. 597 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, kjarnorkuvopn
 13. 601 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 14. 622 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 609 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnskólar
 2. 664 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnskólar
 3. 790 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

73. þing, 1953–1954

 1. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 2. 649 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 3. 658 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 4. 668 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 5. 669 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 6. 715 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 7. 750 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 8. 772 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 9. 780 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 10. 838 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings
 11. 862 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

71. þing, 1951–1952

 1. 161 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn

69. þing, 1949–1950

 1. 81 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvgr. utan kjörfunda)
 3. 239 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópuráðið (þátttaka Íslands)
 4. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1950

68. þing, 1948–1949

 1. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 50 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 3. 80 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 4. 90 breytingartillaga fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 5. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 6. 159 breytingartillaga allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 7. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 9. 188 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 10. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyri
 11. 228 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1949
 12. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 13. 237 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 14. 296 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, jeppabifreiðar
 15. 297 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla Eimskipafélag Íslands
 16. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 17. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1949
 18. 383 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 19. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 21. 411 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 22. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á steinolíu, hráolíu o.fl.
 23. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 24. 424 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnana
 25. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 26. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 27. 469 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 28. 487 nefndarálit allsherjarnefndar, ræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðum
 29. 491 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1945
 30. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 31. 508 breytingartillaga, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 32. 575 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög
 33. 587 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 34. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 35. 651 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð
 36. 654 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 37. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 38. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 39. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949
 40. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 41. 712 breytingartillaga, fjárlög 1949
 42. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 43. 753 nefndarálit fjárhagsnefndar, Laxárvirkjun
 44. 754 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 45. 755 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 46. 757 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 47. 758 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, orlof

67. þing, 1947–1948

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (peningaskipti)
 2. 44 nefndarálit fjárhagsnefndar, útgáfa krónuseðla
 3. 74 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 4. 92 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1948
 5. 147 nefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanir og samkomur
 6. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 7. 222 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 8. 245 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 9. 248 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 10. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 11. 264 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1948
 12. 302 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 13. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 14. 328 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 15. 331 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 16. 392 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun (skráning innistæðna o.fl.)
 17. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 18. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 19. 446 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 20. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (breyting á l. 128/1947)
 21. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 22. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 23. 517 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 24. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 25. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, síldarvinnslutæki o.fl.
 26. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám byggingarlóða á Sauðárkróki
 27. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaaflstöð og hitaveita á Ísafirði
 28. 678 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1944
 29. 682 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

66. þing, 1946–1947

 1. 299 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 2. 466 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 3. 474 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 4. 478 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, Ferðaskrifstofa ríkisins
 6. 530 breytingartillaga allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 7. 546 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vatnsveitur
 8. 586 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisgildi hveitis
 9. 779 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn á Sauðárkróki
 10. 786 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 11. 927 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 12. 973 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög

65. þing, 1946

 1. 11 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, bandalag hinna sameinuðu þjóða
 2. 22 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 3. 35 nefndarálit allsherjarnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 322 breytingartillaga, fjárlög 1946
 2. 351 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, landsvistarleyfi nokkurra útlendinga
 3. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 4. 448 breytingartillaga, rafveita Norðurlands
 5. 669 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 6. 670 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 7. 764 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 8. 873 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

63. þing, 1944–1945

 1. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 2. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 96 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 4. 132 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 5. 146 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 6. 197 breytingartillaga, norræn samvinna
 7. 406 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 8. 473 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner
 9. 481 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarstöðvar
 10. 611 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 11. 616 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisráð
 12. 617 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, prófessorsembætti í heilbrigðisfræði
 13. 646 breytingartillaga, fjárlög 1945
 14. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 15. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 16. 873 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 17. 1044 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 18. 1071 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 19. 1114 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 20. 1237 nefndarálit minnihluta sérnefndar, endurskoðun stjórnskipunarlaga

62. þing, 1943

 1. 95 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 2. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, ákvæðisvinna
 3. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, afmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókum
 4. 178 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 5. 200 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 6. 214 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 7. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, tjóni af veru herliðs hér á landi
 8. 253 breytingartillaga, kynnisferðir sveitafólks
 9. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 10. 318 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 11. 319 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 12. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Patreksfjarðar fyrir skotum
 13. 406 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 14. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 15. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 16. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 17. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 18. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 19. 580 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 20. 581 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 21. 582 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 22. 591 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 23. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 2. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 3. 199 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 4. 207 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 240 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlof
 6. 245 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 7. 250 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 8. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 9. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 11. 282 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 12. 303 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 13. 347 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 14. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 15. 374 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 16. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 17. 418 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 18. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 19. 431 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 20. 434 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 21. 478 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 22. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 23. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 24. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarsjóður vinnulauna
 25. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 26. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 27. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

60. þing, 1942

 1. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 2. 76 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 122 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun byggingarefnis
 4. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Ólafsvíkur og Ytra-Bugs
 5. 191 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis

56. þing, 1941

 1. 654 breytingartillaga, fjárlög

54. þing, 1939–1940

 1. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940