Hjörleifur Guttormsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 433 rökstudd dagskrá, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 2. 470 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 471 breytingartillaga, fjárlög 1999
 4. 472 breytingartillaga, fjárlög 1999
 5. 479 breytingartillaga, fjárlög 1999
 6. 568 breytingartillaga, fjárlög 1999
 7. 569 breytingartillaga, fjárlög 1999
 8. 570 breytingartillaga, fjárlög 1999
 9. 571 breytingartillaga, fjárlög 1999
 10. 1041 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
 11. 1094 breytingartillaga, skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins)
 12. 1138 nál. með frávt. minnihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga)
 13. 1139 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
 14. 1177 nefndarálit, undirritun Kyoto-bókunarinnar

122. þing, 1997–1998

 1. 506 breytingartillaga, fjárlög 1998
 2. 522 breytingartillaga, skipulags- og byggingarlög (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
 3. 625 breytingartillaga, fjárlög 1998
 4. 844 nál. með frávt. minnihluta umhverfisnefndar, hollustuhættir (heildarlög)
 5. 1416 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)

121. þing, 1996–1997

 1. 342 breytingartillaga, fjárlög 1997
 2. 343 breytingartillaga, fjárlög 1997
 3. 344 breytingartillaga, fjárlög 1997
 4. 357 breytingartillaga, fjárlög 1997
 5. 427 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 428 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 429 breytingartillaga, fjárlög 1997
 8. 430 breytingartillaga, fjárlög 1997

120. þing, 1995–1996

 1. 372 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 418 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 419 breytingartillaga, fjárlög 1996
 4. 884 breytingartillaga, tæknifrjóvgun
 5. 949 breytingartillaga, tæknifrjóvgun
 6. 1011 breytingartillaga, spilliefnagjald
 7. 1091 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 8. 1148 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

117. þing, 1993–1994

 1. 339 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 340 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 637 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 4. 1297 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 443 breytingartillaga, fjárlög 1993
 2. 444 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 455 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 497 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 1054 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)
 6. 1237 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun (EES-reglur)

115. þing, 1991–1992

 1. 331 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 789 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 3. 790 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 4. 791 rökstudd dagskrá minnihluta menntamálanefndar, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)

113. þing, 1990–1991

 1. 325 nefndarálit félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 2. 326 breytingartillaga félagsmálanefndar, átak gegn einelti
 3. 327 nefndarálit félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 4. 328 breytingartillaga félagsmálanefndar, lágmarksframfærslukostnaður
 5. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 6. 587 nefndarálit félagsmálanefndar, skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins
 7. 593 þál. (samhlj.), skrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsins
 8. 631 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 9. 632 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 10. 633 nefndarálit félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 11. 634 breytingartillaga félagsmálanefndar, kynning á vörum frá vernduðum vinnustöðum
 12. 654 nál. með frávt. félagsmálanefndar, læknisþjónusta á landsbyggðinni
 13. 781 nefndarálit samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 14. 782 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 15. 916 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameini
 16. 950 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 17. 951 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 18. 953 nefndarálit félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 19. 954 breytingartillaga félagsmálanefndar, skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði
 20. 955 nál. með frávt. samgöngunefndar, vegalög (reiðvegaáætlun)
 21. 958 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnu
 22. 1055 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun

112. þing, 1989–1990

 1. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 2. 299 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn mengun frá fiskeldi
 3. 300 nefndarálit félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 4. 301 breytingartillaga félagsmálanefndar, tæknifrjóvganir
 5. 432 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 6. 565 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra
 7. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 8. 599 breytingartillaga félagsmálanefndar, steinataka og söfnun steingervinga
 9. 873 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 10. 874 breytingartillaga iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 11. 887 nál. með frávt. félagsmálanefndar, menningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanada
 12. 888 nál. með frávt. félagsmálanefndar, könnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþol
 13. 984 nefndarálit félagsmálanefndar, varðveisla ljósvakaefnis
 14. 985 nefndarálit félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 15. 986 breytingartillaga félagsmálanefndar, tilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða
 16. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 17. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, mötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendur
 18. 1041 nefndarálit félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 19. 1043 nefndarálit félagsmálanefndar, alþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálum
 20. 1044 breytingartillaga félagsmálanefndar, ofbeldi í myndmiðlum
 21. 1157 nál. með frávt. félagsmálanefndar, skólamáltíðir
 22. 1158 nefndarálit félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 23. 1159 breytingartillaga félagsmálanefndar, útreikningur þjóðhagsstærða
 24. 1160 nál. með frávt. félagsmálanefndar, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
 25. 1161 nefndarálit félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 26. 1162 breytingartillaga félagsmálanefndar, námsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólum
 27. 1163 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofi
 28. 1164 nál. með frávt. félagsmálanefndar, íslensk heilbrigðisáætlun
 29. 1182 nál. með frávt. félagsmálanefndar, fræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandi
 30. 1217 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (hlýðnisskylda skipverja)
 31. 1245 nefndarálit iðnaðarnefndar, Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins
 32. 1273 nál. með frávt., raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)
 33. 1293 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

111. þing, 1988–1989

 1. 249 nefndarálit félagsmálanefndar, umhverfisfræðsla
 2. 250 breytingartillaga félagsmálanefndar, umhverfisfræðsla
 3. 253 nefndarálit félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 4. 254 breytingartillaga félagsmálanefndar, Menningarsjóður félagsheimila
 5. 747 nefndarálit félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 6. 748 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveigjanleg starfslok
 7. 749 nefndarálit félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 8. 750 breytingartillaga félagsmálanefndar, kjararannsóknir
 9. 903 nál. með frávt. félagsmálanefndar, úrbætur í atvinnumálum kvenna
 10. 904 nál. með frávt. félagsmálanefndar, efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli
 11. 905 nefndarálit félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 12. 906 breytingartillaga félagsmálanefndar, verndun vatnsfalla og jarðhitasvæða
 13. 907 nál. með frávt. félagsmálanefndar, lengd skólaárs og samfelldur skóladagur
 14. 919 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 15. 950 nefndarálit iðnaðarnefndar, afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál
 16. 953 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 17. 960 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður (hlutafjárframlög)
 18. 961 nefndarálit félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 19. 962 nefndarálit félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 20. 963 breytingartillaga félagsmálanefndar, tónmenntakennsla í grunnskólum
 21. 964 nál. með frávt. félagsmálanefndar, aðstoð við leigjendur
 22. 965 breytingartillaga félagsmálanefndar, íslenskt mál í sjónvarpi
 23. 966 nefndarálit iðnaðarnefndar, ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags)
 24. 1016 nál. með frávt. félagsmálanefndar, búminjasafn á Hvanneyri
 25. 1017 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 26. 1018 breytingartillaga félagsmálanefndar, dagvistarmál fatlaðra barna
 27. 1020 nál. með frávt. félagsmálanefndar, endurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnana
 28. 1074 breytingartillaga, verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga)
 29. 1086 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar (landslagshönnuðir)
 30. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða
 31. 1188 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 32. 1189 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 33. 1217 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 34. 1247 nefndarálit félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna
 35. 1248 breytingartillaga félagsmálanefndar, manneldis-og neyslustefna

110. þing, 1987–1988

 1. 270 breytingartillaga, fjárlög 1988
 2. 416 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 435 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 4. 481 nefndarálit, stjórn fiskveiða (heildarlög)
 5. 511 breytingartillaga, lánsfjárlög 1988

109. þing, 1986–1987

 1. 103 nál. með rökst. minnihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Bandaríkjanna
 2. 238 nefndarálit, afstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar (yfirlýsing Alþingis)
 3. 345 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 424 breytingartillaga, fjárlög 1987
 5. 954 breytingartillaga, umferðarlög (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 226 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 545 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög

107. þing, 1984–1985

 1. 97 breytingartillaga, frysting kjarnorkuvopna
 2. 196 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 3. 291 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 292 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 318 nál. með frávt., sala Landssmiðjunnar
 6. 365 breytingartillaga, fjárlög 1985
 7. 369 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 8. 420 breytingartillaga, fjárlög 1985
 9. 516 breytingartillaga, útvarpslög
 10. 517 nefndarálit, útvarpslög
 11. 659 breytingartillaga, útvarpslög
 12. 660 breytingartillaga, útvarpslög
 13. 757 breytingartillaga, lánsfjárlög 1985
 14. 956 breytingartillaga, áfengislög
 15. 1228 breytingartillaga, Þjóðskjalasafn Íslands
 16. 1303 breytingartillaga, sóknargjöld

106. þing, 1983–1984

 1. 205 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 282 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 752 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði
 4. 842 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands
 5. 843 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 6. 856 breytingartillaga, Iðnlánasjóður
 7. 892 breytingartillaga, Hitaveita Suðurnesja
 8. 918 nefndarálit, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 9. 955 breytingartillaga, hafnalög
 10. 1061 breytingartillaga, áfengt öl
 11. 1077 breytingartillaga, skattskylda innlánsstofnana

102. þing, 1979–1980

 1. 58 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

100. þing, 1978–1979

 1. 308 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 840 breytingartillaga, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

Meðflutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. 457 breytingartillaga, fjárlög 1999
 2. 458 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 466 breytingartillaga, fjárlög 1999
 4. 517 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 5. 518 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.)
 6. 952 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsóknir á vetrarafföllum rjúpu
 7. 1006 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
 8. 1011 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 9. 1012 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkusjóður
 10. 1049 nefndarálit iðnaðarnefndar, úttekt á nýtingu lítilla orkuvera
 11. 1050 nefndarálit iðnaðarnefndar, þriggja fasa rafmagn
 12. 1060 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins)
 13. 1100 nál. með brtt. umhverfisnefndar, Vatnajökulsþjóðgarður
 14. 1103 nefndarálit umhverfisnefndar, kortlagning ósnortinna víðerna á Íslandi
 15. 1111 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 16. 1112 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (heildarlög)
 17. 1131 nefndarálit umhverfisnefndar, vinnuumhverfi sjómanna

122. þing, 1997–1998

 1. 1269 nál. með brtt. meirihluta umhverfisnefndar, skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald
 2. 1326 rökstudd dagskrá, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 3. 1506 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, tilraunaveiðar á ref og mink

121. þing, 1996–1997

 1. 1072 nefndarálit umhverfisnefndar, rannsókn á brennsluorku olíu
 2. 1073 nál. með brtt. umhverfisnefndar, varðveisla ósnortinna víðerna
 3. 1084 nefndarálit umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 4. 1085 breytingartillaga umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 5. 1167 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)
 6. 1168 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 361 breytingartillaga, fjárlög 1996
 2. 364 breytingartillaga, fjárlög 1996
 3. 623 nefndarálit umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 4. 624 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 5. 691 rökstudd dagskrá, mannanöfn (heildarlög)
 6. 698 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 7. 737 breytingartillaga umhverfisnefndar, erfðabreyttar lífverur
 8. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 9. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 10. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 11. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 12. 947 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 13. 948 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn mengun sjávar
 14. 983 nefndarálit umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 15. 984 breytingartillaga umhverfisnefndar, spilliefnagjald
 16. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 17. 1030 nefndarálit umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 18. 1031 breytingartillaga umhverfisnefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (forvarnagjald, lántökur)
 19. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar við Færeyjar um fiskveiðimál
 20. 1142 nefndarálit umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)
 21. 1153 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi
 22. 1175 breytingartillaga umhverfisnefndar, byggingarlög (raflagnahönnuðir)

119. þing, 1995

 1. 101 nefndarálit umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)
 2. 102 breytingartillaga umhverfisnefndar, matvæli (heildarlög)

118. þing, 1994–1995

 1. 474 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 656 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 3. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 4. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 5. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 6. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 7. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 8. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 9. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 10. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)

117. þing, 1993–1994

 1. 336 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 342 breytingartillaga, fjárlög 1994
 3. 344 breytingartillaga, fjárlög 1994
 4. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 5. 924 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 6. 925 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993
 7. 1052 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 8. 1053 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 9. 1057 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 10. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 11. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 12. 1137 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar

116. þing, 1992–1993

 1. 404 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 2. 405 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 3. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 447 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 454 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 9. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningar um fullnustu refsidóma
 10. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 11. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 12. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 13. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 14. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 15. 1139 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 16. 1140 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 17. 1171 nefndarálit umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 18. 1172 breytingartillaga umhverfisnefndar, skipulagslög (skipulag miðhálendisins)
 19. 1236 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)

115. þing, 1991–1992

 1. 258 breytingartillaga, fjárlög 1992
 2. 300 breytingartillaga, fjárlög 1992
 3. 312 breytingartillaga, fjárlög 1992
 4. 325 breytingartillaga, fjárlög 1992
 5. 329 breytingartillaga, fjárlög 1992
 6. 458 nefndarálit umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 7. 459 breytingartillaga umhverfisnefndar, fráveitumál sveitarfélaga
 8. 747 breytingartillaga, starfsmenntun í atvinnulífinu
 9. 794 nefndarálit umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 10. 795 breytingartillaga umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands (heildarlög)
 11. 917 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri (heildarlög)
 12. 927 breytingartillaga, Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög)
 13. 930 nefndarálit umhverfisnefndar, sinubrennur (heildarlög)
 14. 948 nefndarálit menntamálanefndar, efling íþróttaiðkunar kvenna
 15. 969 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög (tölvuforrit, ljósritun o.fl.)
 16. 984 nefndarálit menntamálanefndar, kennsla í réttri líkamsbeitingu
 17. 1039 nefndarálit menntamálanefndar, fullorðinsfræðsla

113. þing, 1990–1991

 1. 287 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
 2. 288 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga
 3. 289 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga
 4. 290 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
 5. 291 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla
 6. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 7. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 8. 922 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990
 9. 923 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990

112. þing, 1989–1990

 1. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 2. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 3. 464 breytingartillaga, fjárlög 1990
 4. 706 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989
 5. 707 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989
 6. 999 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur um samvinnu á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Evrópubandalaganna
 7. 1000 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding Evrópusamnings um varnir gegn pyndingum
 8. 1001 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu á niðurstöðum prófana
 9. 1002 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, starfsreglur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins
 10. 1086 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu
 11. 1105 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, tekjur og stjórnkerfi smáríkja
 12. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega
 13. 1196 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

111. þing, 1988–1989

 1. 219 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um loðnuveiðar Norðmanna
 2. 267 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs
 3. 268 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningar um starfsréttindi kennara
 4. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 5. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 6. 1095 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988
 7. 1096 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen (milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs)
 8. 1211 nefndarálit utanríkismálanefndar, deilur Ísraels og Palestínumanna
 9. 1212 breytingartillaga utanríkismálanefndar, deilur Ísraels og Palestínumanna
 10. 1213 nefndarálit utanríkismálanefndar, Vínarsamningur um vernd ósonlagsins

110. þing, 1987–1988

 1. 273 breytingartillaga, fjárlög 1988
 2. 275 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 417 breytingartillaga, fjárlög 1988
 4. 428 breytingartillaga, fjárlög 1988
 5. 432 breytingartillaga, fjárlög 1988
 6. 545 nefndarálit utanríkismálanefndar, mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar
 7. 546 breytingartillaga utanríkismálanefndar, mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar
 8. 1017 nefndarálit utanríkismálanefndar, stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu
 9. 1018 breytingartillaga utanríkismálanefndar, stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu
 10. 1019 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samvinna Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmála

109. þing, 1986–1987

 1. 290 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 291 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 347 breytingartillaga, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 4. 392 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 5. 393 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands (aðild að þróunarfyrirtækjum)
 6. 423 breytingartillaga, fjárlög 1987
 7. 470 breytingartillaga, fjárlög 1987
 8. 477 breytingartillaga, fjárlög 1987
 9. 836 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rannsóknastofnun uppeldismála)
 10. 837 nefndarálit menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)
 11. 998 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttur norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi
 12. 999 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Norræni umhverfisverndarsamningurinn
 13. 1007 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, varnir gegn mengun hafsins við Ísland
 14. 1020 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl
 15. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Mannréttindasáttmála Evrópu
 16. 1044 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins
 17. 1045 breytingartillaga, varnir gegn mengun hafsins við Ísland

108. þing, 1985–1986

 1. 177 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 2. 607 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 3. 739 nefndarálit utanríkismálanefndar, Alþjóðahugverkastofnunin
 4. 833 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa
 5. 879 nefndarálit menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 6. 880 breytingartillaga menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóra
 7. 882 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 8. 1010 breytingartillaga utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Bandaríkin
 9. 1030 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur við Bandaríkin

107. þing, 1984–1985

 1. 297 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 3. 377 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 597 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 5. 598 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 6. 635 breytingartillaga, vegáætlun 1985--1988
 7. 667 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjórnarnám
 8. 743 nefndarálit, nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi
 9. 806 breytingartillaga, nýsköpun í atvinnulífi
 10. 962 nefndarálit utanríkismálanefndar, hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna
 11. 983 nefndarálit utanríkismálanefndar, afnám misréttis gagnvart konum
 12. 988 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 13. 989 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 14. 1009 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 15. 1010 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 16. 1068 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Fljótaár
 17. 1109 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara
 18. 1136 nefndarálit iðnaðarnefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 19. 1140 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 20. 1141 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 21. 1216 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 22. 1218 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 23. 1301 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 24. 1302 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld

106. þing, 1983–1984

 1. 97 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 2. 201 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 3. 204 breytingartillaga, fjárlög 1984
 4. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 5. 242 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 6. 281 breytingartillaga, fjárlög 1984
 7. 285 nefndarálit samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 8. 286 breytingartillaga samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 9. 288 breytingartillaga, fjárlög 1984
 10. 368 nefndarálit utanríkismálanefndar, sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga
 11. 844 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 12. 847 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 13. 848 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 14. 849 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 15. 850 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 16. 851 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 17. 852 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 18. 853 nefndarálit menntamálanefndar, bókasafnsfræðingar
 19. 886 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 20. 887 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 21. 907 nefndarálit menntamálanefndar, kvikmyndamál
 22. 926 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 23. 927 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 24. 952 breytingartillaga menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 25. 953 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd
 26. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, höfundalög
 27. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Tónskáldasjóður Íslands