Axel Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 630 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 2. 631 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 3. 715 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 4. 718 breytingartillaga, Þjóðleikhús
 5. 820 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 6. 834 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 7. 835 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra

98. þing, 1976–1977

 1. 245 lög (samhlj.), söluskattur
 2. 486 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 3. 570 breytingartillaga menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 4. 571 nefndarálit menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 5. 572 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarlög
 6. 573 nefndarálit menntamálanefndar, skylduskil til safna
 7. 574 breytingartillaga menntamálanefndar, skylduskil til safna

97. þing, 1975–1976

 1. 245 breytingartillaga, fjárlög 1976
 2. 420 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar
 3. 421 breytingartillaga menntamálanefndar, sálfræðingar
 4. 556 nefndarálit menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 5. 557 breytingartillaga menntamálanefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 6. 645 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 7. 646 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 8. 730 breytingartillaga, námslán og námsstyrkir
 9. 748 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 10. 803 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 11. 804 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 12. 922 nefndarálit menntamálanefndar, íslensk stafsetning

96. þing, 1974–1975

 1. 102 nál. með brtt. menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 2. 127 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, útvarpslög
 3. 163 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 4. 436 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður rithöfunda
 5. 547 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 6. 548 breytingartillaga menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 7. 566 breytingartillaga menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 8. 567 nefndarálit menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 9. 573 breytingartillaga, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 10. 628 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 11. 632 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 12. 641 breytingartillaga, mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs
 13. 712 nefndarálit menntamálanefndar, sérkennslumál
 14. 713 nefndarálit menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 15. 752 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 16. 754 nál. með frávt. menntamálanefndar, kvikmyndasjóður

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 52 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 3. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 4. 352 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 5. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 6. 369 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarlög
 7. 370 nefndarálit félagsmálanefndar, skipulagslög
 8. 371 breytingartillaga félagsmálanefndar, skipulagslög
 9. 373 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 10. 375 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 11. 388 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 12. 389 breytingartillaga félagsmálanefndar, geymslufé
 13. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 14. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 15. 484 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innkaupastofnun ríkisins
 16. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 17. 486 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 18. 487 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 19. 524 nál. með rökst. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja
 20. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 21. 561 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 22. 606 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 23. 607 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 24. 608 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 25. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 26. 669 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 27. 670 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 28. 673 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum
 29. 713 nefndarálit félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 30. 714 breytingartillaga félagsmálanefndar, sáttastörf í vinnudeilum
 31. 716 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og Seltjarnarneskaupstaðar
 32. 769 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 33. 774 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 34. 775 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 35. 806 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 36. 807 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 37. 808 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 38. 819 frávísunartilllaga, grunnskólar
 39. 826 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 40. 837 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 41. 843 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi
 42. 844 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppi
 43. 907 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 44. 929 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.

98. þing, 1976–1977

 1. 79 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 2. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 149 breytingartillaga, vegalög
 4. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 204 lög (samhlj.), meðferð opinberra mála
 6. 239 lög (samhlj.), dagvistarheimili fyrir börn
 7. 255 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 8. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 9. 274 breytingartillaga, fjárlög 1977
 10. 279 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 11. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 360 frumvarp eftir 2. umræðu, opinberar fjársafnanir
 13. 412 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 14. 453 lög (samhlj.), almannatryggingar
 15. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 16. 494 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 17. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 18. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 19. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 20. 511 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 21. 512 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 22. 513 breytingartillaga félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 23. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 24. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 25. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 26. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 27. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
 28. 679 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 29. 680 nefndarálit félagsmálanefndar, samvinnufélög

97. þing, 1975–1976

 1. 43 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 98 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 3. 103 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 4. 115 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 116 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 6. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 7. 143 nefndarálit félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 8. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 9. 145 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 146 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi
 11. 147 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi
 12. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 13. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 14. 158 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 210 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 16. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 17. 237 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 18. 238 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 19. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 20. 262 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 21. 269 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 22. 330 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 23. 359 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 24. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 25. 371 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 26. 422 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungaveiði
 27. 423 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungaveiði
 28. 430 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 29. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, kafarastörf
 30. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 31. 453 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 32. 455 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fasteignasala
 33. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 34. 492 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 35. 501 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 36. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 37. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 38. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 39. 513 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 40. 514 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 41. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 42. 551 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 43. 552 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 44. 578 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 45. 587 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 46. 588 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1974
 47. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 48. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 49. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 50. 621 nefndarálit félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 51. 622 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 52. 626 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 53. 631 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 54. 677 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald á Akureyri
 55. 678 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 56. 679 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 57. 681 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðalög
 58. 693 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 59. 694 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 60. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 61. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 62. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 63. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 64. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 65. 729 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 66. 750 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 67. 751 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 68. 768 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 69. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, norræn vitnaskylda
 70. 770 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 71. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 72. 772 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 73. 773 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 74. 789 nefndarálit allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 75. 790 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 76. 791 breytingartillaga allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 77. 806 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 78. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 79. 827 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 80. 831 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 81. 832 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 82. 850 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vinnsla mjólkur í verkföllum
 83. 870 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 84. 872 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 85. 908 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslu
 86. 915 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla

96. þing, 1974–1975

 1. 70 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 113 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 4. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 142 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 6. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 7. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 8. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 9. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 10. 320 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 11. 321 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 12. 335 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 13. 431 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, fóstureyðingar
 14. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 15. 433 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 16. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 17. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 18. 516 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 19. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 20. 554 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hefting landbrots
 21. 555 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, hefting landbrots
 22. 557 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 23. 558 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 24. 589 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld
 25. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 26. 591 nefndarálit félagsmálanefndar, mörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogs
 27. 619 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 28. 620 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 29. 638 breytingartillaga, tónlistarskólar
 30. 665 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 31. 666 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 32. 667 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 33. 674 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 34. 675 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 35. 676 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 36. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 37. 678 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 38. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 39. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 40. 710 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 41. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 42. 783 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 43. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, aðsetursskipti
 44. 816 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur
 45. 824 rökstudd dagskrá, atvinnuleysistryggingar

95. þing, 1974

 1. 37 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis

94. þing, 1973–1974

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu
 2. 143 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 169 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 4. 170 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 5. 186 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 6. 211 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 7. 246 nál. með rökst. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla
 8. 269 nefndarálit allsherjarnefndar, Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð
 9. 270 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 10. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

93. þing, 1972–1973

 1. 617 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 2. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á mörkum Gullbringusýslu og Kjósarsýslu
 3. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins
 4. 671 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 5. 692 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 6. 708 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 7. 723 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 8. 786 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna

92. þing, 1971–1972

 1. 136 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 2. 216 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til skilgetinna barna
 3. 217 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra til óskilgetinna barna
 4. 218 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 5. 242 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

91. þing, 1970–1971

 1. 156 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, atvinnuöryggi
 2. 185 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 3. 186 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (barnsmeðlög)
 4. 187 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afstaða foreldra óskilgetinna barna
 5. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 6. 243 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 7. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 263 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 9. 281 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 10. 334 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum (br. 18/1970)
 11. 349 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög (58/1967)
 12. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 13. 363 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (tekjur áhafnadeildar)
 14. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 15. 386 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 16. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður (br. 89/1947)
 17. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 18. 456 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 19. 459 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hlutdeild starfsmanna í stjórn atvinnufyrirtækja
 20. 461 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 21. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 22. 479 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 23. 704 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 24. 725 breytingartillaga, almannatryggingar
 25. 727 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 26. 739 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, rækjuveiðar og rækjuvinnsla (skipulagningu rækjuvinnslu á Suðurnesjum)
 27. 751 nefndarálit fjárhagsnefndar, Hagstofnun launþegasamtakanna
 28. 759 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 29. 789 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Svartár í Skagafirði
 30. 844 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 31. 846 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 32. 848 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

90. þing, 1969–1970

 1. 102 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 2. 114 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 3. 137 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 146 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Seyðisfjarðarkaupstaður
 5. 147 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 232 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 7. 233 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 8. 234 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameining sveitarfélaga
 9. 237 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu
 10. 247 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum
 11. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 12. 383 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 13. 407 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 14. 408 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsamvinnufélög
 15. 428 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 16. 436 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 17. 437 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurhæfing
 18. 461 nefndarálit fjárhagsnefndar, Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum
 19. 465 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hækkun á bótum almannatrygginga
 20. 468 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 21. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 22. 488 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 23. 503 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands (afurðatjónadeild landbúnaðarins)
 24. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins
 25. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 26. 511 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 27. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, skráning skipa
 28. 514 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skráning skipa
 29. 515 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipamælingar
 30. 516 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipamælingar
 31. 520 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 32. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 33. 539 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 34. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 35. 550 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 36. 551 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 37. 555 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 38. 580 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup á sex skuttogurum
 39. 588 nál. með frávt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Togaraútgerð ríkisins
 40. 589 nál. með frávt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, togarakaup ríkisins
 41. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 42. 597 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 43. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 44. 615 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 45. 616 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 46. 639 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 47. 648 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flutningur síldar af fjarlægum miðum
 48. 649 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 49. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 50. 736 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 51. 737 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 52. 738 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 53. 739 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Siglingamálastofnun ríkisins

89. þing, 1968–1969

 1. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir landgrunninu
 2. 359 nál. með frávt. meirihluta fjárhagsnefndar, Atvinnumálastofnun
 3. 361 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 4. 410 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 411 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 6. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing
 7. 421 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 8. 436 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 9. 438 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 10. 527 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

88. þing, 1967–1968

 1. 79 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 81 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 3. 90 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 4. 93 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál

87. þing, 1966–1967

 1. 100 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsfé
 2. 103 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 3. 109 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 159 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 5. 213 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 6. 214 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 7. 215 nefndarálit menntamálanefndar, stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum
 8. 238 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 9. 242 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 250 breytingartillaga menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 11. 287 nefndarálit allsherjarnefndar, öryrkjaheimili og endurhæfingastöðvar
 12. 309 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 13. 311 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bætt aðbúð sjómanna
 14. 325 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, afnám einkasölu á viðtækjum
 15. 357 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 16. 411 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogs
 17. 433 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 18. 476 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, námslaun og skóladvalarkostnaður
 19. 481 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 20. 482 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 21. 485 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þungaflutningar í snjó
 22. 496 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 23. 527 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn

86. þing, 1965–1966

 1. 57 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 2. 105 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 3. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974
 4. 152 nál. með brtt. allsherjarnefndar, markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna
 5. 254 nefndarálit menntamálanefndar, iðnfræðsla
 6. 271 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 7. 356 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, samdráttur í iðnaði
 8. 399 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 9. 402 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 10. 417 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 418 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hreppamörk milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps
 12. 426 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 13. 457 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 14. 461 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækkun kosningaaldurs (18 ára kosningaaldur)
 15. 467 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 16. 472 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 17. 475 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 18. 573 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 19. 575 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almennur frídagur 1. maí
 20. 617 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 21. 692 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar
 22. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands
 23. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum
 24. 717 nál. með brtt. allsherjarnefndar, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

85. þing, 1964–1965

 1. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 2. 155 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1963

84. þing, 1963–1964

 1. 60 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, launamál o.fl.