Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

135. þing, 2007–2008

 1. 1000 frumvarp eftir 2. umræðu, öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (löggilding á rafverktökum)

132. þing, 2005–2006

 1. 1164 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 2. 1165 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (opinber hlutafélög)
 3. 1229 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (nýjar gjaldtökuheimildir)
 4. 1270 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)

130. þing, 2003–2004

 1. 1661 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)

117. þing, 1993–1994

 1. 335 breytingartillaga, fjárlög 1994

116. þing, 1992–1993

 1. 411 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði
 2. 518 nefndarálit, málefni aldraðra (rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
 3. 1021 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu
 4. 1049 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 5. 1050 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 6. 1055 nefndarálit, Evrópskt efnahagssvæði (brottfall ákvæða er varða Sviss)
 7. 1129 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 8. 1130 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 9. 1289 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 755 breytingartillaga, starfsmenntun í atvinnulífinu
 2. 809 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland
 3. 884 breytingartillaga, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)

Meðflutningsmaður

132. þing, 2005–2006

 1. 477 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds)
 2. 478 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 3. 545 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
 4. 547 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 5. 548 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald)
 6. 551 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds)
 7. 555 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 8. 556 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald)
 9. 835 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 10. 836 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði)
 11. 855 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 12. 856 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
 13. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 14. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 15. 1141 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum
 16. 1142 nefndarálit utanríkismálanefndar, rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf
 17. 1143 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf vestnorrænna landa í orkumálum
 18. 1144 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi
 19. 1145 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd
 20. 1183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 21. 1184 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 22. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 23. 1186 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 24. 1199 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
 25. 1203 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða)
 26. 1237 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
 27. 1238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
 28. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk samvinnufélög (EES-reglur)
 29. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 30. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 31. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 32. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 33. 1312 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 34. 1313 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 35. 1314 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 36. 1315 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 37. 1316 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 38. 1317 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 39. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)

131. þing, 2004–2005

 1. 756 breytingartillaga, einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn)

130. þing, 2003–2004

 1. 1593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög (aldursmark)
 2. 1629 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 3. 1655 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 4. 1656 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 5. 1682 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.)
 6. 1706 nefndarálit allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 7. 1707 breytingartillaga allsherjarnefndar, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
 8. 1712 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 9. 1713 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.)
 10. 1724 framhaldsnefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum)
 11. 1750 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)
 12. 1751 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vændi)

117. þing, 1993–1994

 1. 370 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 2. 371 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 3. 372 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 4. 373 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 5. 407 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 6. 484 breytingartillaga, skattamál (breyting ýmissa laga)
 7. 674 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 8. 768 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 9. 770 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 10. 771 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 11. 774 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 12. 775 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 13. 835 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 14. 836 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 15. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu
 16. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu
 17. 870 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalands
 18. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 19. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 20. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 21. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 22. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 23. 1039 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 24. 1063 nefndarálit félagsmálanefndar, fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga)
 25. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 26. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 27. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 28. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 29. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 30. 1086 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stytting vinnutíma
 31. 1118 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 32. 1119 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 33. 1191 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 34. 1192 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 35. 1209 breytingartillaga, húsaleigubætur
 36. 1228 breytingartillaga, húsaleigubætur
 37. 1234 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 38. 1294 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi
 39. 1295 breytingartillaga félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi

116. þing, 1992–1993

 1. 266 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir
 2. 336 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi
 3. 337 nefndarálit utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 4. 338 breytingartillaga utanríkismálanefndar, friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana
 5. 343 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 6. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 7. 435 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 494 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
 9. 502 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (aðstöðugjald)
 10. 524 breytingartillaga, fjárlög 1993
 11. 547 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
 12. 573 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands
 13. 579 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, samningar við EB um fiskveiðimál
 14. 821 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 15. 822 breytingartillaga minnihluta utanríkismálanefndar, bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku
 16. 826 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 17. 950 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 18. 951 breytingartillaga utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992
 19. 954 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 20. 955 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 21. 957 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 22. 970 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja
 23. 986 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um almannatryggingar
 24. 1018 nefndarálit utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 25. 1019 breytingartillaga utanríkismálanefndar, tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið
 26. 1056 nefndarálit félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 27. 1057 breytingartillaga félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 28. 1079 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 29. 1080 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 30. 1100 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningar um fullnustu refsidóma
 31. 1111 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu
 32. 1112 nefndarálit utanríkismálanefndar, samþykkt um votlendi
 33. 1113 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun
 34. 1114 nefndarálit utanríkismálanefndar, rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
 35. 1122 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 36. 1123 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 37. 1124 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 38. 1127 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands
 39. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 40. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 41. 1154 nefndarálit félagsmálanefndar, íbúðaverð á landsbyggðinni
 42. 1158 nál. með brtt. félagsmálanefndar, rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis
 43. 1185 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 44. 1216 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (eftirlit á varnarsvæðum)
 45. 1236 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels (reglur stofnana)
 46. 1244 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 47. 1270 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 48. 1271 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 3. 306 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 307 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 5. 309 breytingartillaga, fjárlög 1992
 6. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 7. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 8. 321 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 9. 345 breytingartillaga, fjárlög 1992
 10. 361 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 11. 362 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 12. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 13. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 14. 744 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 15. 745 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 16. 810 rökstudd dagskrá minnihluta utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland
 17. 819 nál. með frávt. minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 18. 897 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um réttindi barna
 19. 898 nefndarálit utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991
 20. 915 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 21. 916 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 22. 938 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (heildarlög)
 23. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 24. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 25. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 26. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)
 27. 977 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 28. 981 nefndarálit félagsmálanefndar, staða samkynhneigðs fólks