Ingibjörg Pálmadóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

121. þing, 1996–1997

 1. 455 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga)

118. þing, 1994–1995

 1. 478 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 545 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995 (breyting ýmissa laga)

117. þing, 1993–1994

 1. 338 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 407 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
 3. 1039 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (heildarlög)
 4. 1209 breytingartillaga, húsaleigubætur
 5. 1228 breytingartillaga, húsaleigubætur
 6. 1234 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur

116. þing, 1992–1993

 1. 461 breytingartillaga, fjárlög 1993

115. þing, 1991–1992

 1. 944 breytingartillaga, málefni fatlaðra (heildarlög)

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 397 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 2. 548 framhaldsnefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.)
 3. 709 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 4. 710 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.)
 5. 805 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög (refsiákvæði o.fl.)
 6. 806 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, viðlagatrygging Íslands (álag á iðgjöld)
 7. 811 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)
 8. 812 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnalög (heildarlög)

117. þing, 1993–1994

 1. 345 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 370 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 3. 371 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (heildarlög)
 4. 372 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 5. 373 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, félagsleg aðstoð
 6. 768 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 7. 770 nefndarálit félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 8. 771 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjöleignarhús (heildarlög)
 9. 774 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 10. 775 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
 11. 835 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 12. 836 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsaleigulög (heildarlög)
 13. 883 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 14. 884 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (öldrunarmálaráð)
 15. 892 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (yfirstjórn)
 16. 893 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 17. 894 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, slysavarnaráð
 18. 936 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (löggilding slökkviliðsmanna)
 19. 1063 nefndarálit félagsmálanefndar, fjáröflun til varna gegn ofanflóðum (breyting ýmissa laga)
 20. 1065 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 21. 1066 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.)
 22. 1067 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 23. 1068 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar (heildarlög)
 24. 1069 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands
 25. 1086 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stytting vinnutíma
 26. 1118 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 27. 1119 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 28. 1191 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 29. 1192 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, húsaleigubætur
 30. 1226 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (íbúðir fyrir aldraða)
 31. 1294 nefndarálit félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi
 32. 1295 breytingartillaga félagsmálanefndar, rannsóknir á heimilisofbeldi

116. þing, 1992–1993

 1. 266 nál. með brtt. félagsmálanefndar, hópuppsagnir
 2. 343 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 3. 356 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES
 4. 869 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins
 5. 954 nefndarálit félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 6. 955 breytingartillaga félagsmálanefndar, réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur)
 7. 957 breytingartillaga samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 8. 1002 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 9. 1003 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Íslensk endurtrygging
 10. 1049 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 11. 1050 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 12. 1056 nefndarálit félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 13. 1057 breytingartillaga félagsmálanefndar, ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota (heildarlög)
 14. 1079 nefndarálit félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 15. 1080 breytingartillaga félagsmálanefndar, framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna
 16. 1122 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 17. 1123 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 18. 1124 nefndarálit félagsmálanefndar, reynslusveitarfélög
 19. 1129 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 20. 1130 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES
 21. 1146 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fræðslustörf um gigtsjúkdóma
 22. 1147 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, réttarstaða barna með krabbamein
 23. 1154 nefndarálit félagsmálanefndar, íbúðaverð á landsbyggðinni
 24. 1158 nál. með brtt. félagsmálanefndar, rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis
 25. 1185 framhaldsnefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
 26. 1216 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (eftirlit á varnarsvæðum)
 27. 1244 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga)
 28. 1270 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 29. 1271 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
 30. 1289 breytingartillaga minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)

115. þing, 1991–1992

 1. 270 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 2. 271 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra (kostnaðarskipting o.fl.)
 3. 306 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 4. 307 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992 (breyting ýmissa laga)
 5. 319 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 6. 320 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar o. fl. (umönnunarbætur)
 7. 361 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 8. 362 breytingartillaga félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 9. 588 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 10. 589 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lyfjatæknaskóli Íslands
 11. 744 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 12. 745 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, starfsmenntun í atvinnulífinu
 13. 820 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 14. 821 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 15. 915 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 16. 916 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, málefni fatlaðra (heildarlög)
 17. 938 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál (heildarlög)
 18. 962 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lífeyrisréttindi hjóna
 19. 963 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (uppbót vegna kjarasamninga)
 20. 964 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Atvinnuleysistryggingasjóður (greiðslutími)
 21. 968 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (mæðravernd)
 22. 977 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 23. 981 nefndarálit félagsmálanefndar, staða samkynhneigðs fólks