Ingólfur Jónsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 237 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 522 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 3. 523 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 4. 567 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Austurlands
 5. 574 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 6. 654 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 7. 914 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 8. 915 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög

98. þing, 1976–1977

 1. 224 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 226 frumvarp eftir 2. umræðu, tollskrá o.fl.
 3. 238 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 4. 455 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 5. 490 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 6. 662 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 222 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 2. 226 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 3. 788 nefndarálit iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 4. 823 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða

96. þing, 1974–1975

 1. 156 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 2. 158 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 3. 161 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 4. 375 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 5. 440 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 6. 544 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, nýting innlendra orkugjafa
 7. 635 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 8. 685 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 9. 791 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald

95. þing, 1974

 1. 30 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku

94. þing, 1973–1974

 1. 736 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, orkulög

93. þing, 1972–1973

 1. 179 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. 616 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, fálkaorðan

88. þing, 1967–1968

 1. 408 breytingartillaga, fræðsla í fiskirækt og fiskeldi

87. þing, 1966–1967

 1. 153 breytingartillaga, Framleiðnisjóður landbúnaðarins

85. þing, 1964–1965

 1. 365 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 2. 399 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68

84. þing, 1963–1964

 1. 532 breytingartillaga, vegalög
 2. 536 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun o.fl.

78. þing, 1958–1959

 1. 72 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 176 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 3. 177 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður

77. þing, 1957–1958

 1. 65 breytingartillaga, vegalög
 2. 293 breytingartillaga, veitingasala, gististaðahald o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 108 breytingartillaga, vegalög
 2. 491 breytingartillaga, tollskrá o. fl.

74. þing, 1954–1955

 1. 51 breytingartillaga, vegalög
 2. 495 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 3. 565 breytingartillaga, jarðræktarlög

73. þing, 1953–1954

 1. 75 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 250 breytingartillaga, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 3. 537 breytingartillaga, brúargerðir
 4. 722 breytingartillaga, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 5. 822 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 84 breytingartillaga, vegalög
 2. 252 breytingartillaga, sala Múlasels og Hróastaða

70. þing, 1950–1951

 1. 35 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 198 breytingartillaga, jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða)
 3. 210 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, dagskrárfé útvarpsins
 4. 504 breytingartillaga, jeppabifreiðar o.fl. (innflutningur og úthlutun jeppabifreiða)

69. þing, 1949–1950

 1. 108 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilistæki (innflutningur heimilistækja)
 2. 152 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á III. kafla)
 3. 241 breytingartillaga, vegalagabreyting (breyting á vegalögum, nr. 34/1947)
 4. 294 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhjálp húsmæðra
 5. 475 nál. með brtt. allsherjarnefndar, réttarstaða og atvinnuskilyrði kvenna
 6. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðakaup í Reykjavík (kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
 7. 549 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 8. 550 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kristfjárjarðir o.fl.
 9. 645 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 10. 650 breytingartillaga, fjárhagsráð
 11. 681 framhaldsnefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útflutningur veiðiskipa
 12. 709 breytingartillaga, fjárhagsráð
 13. 771 nefndarálit allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum

68. þing, 1948–1949

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, náttúrufriðun og verndun sögustaða
 2. 236 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, landbúnaðarvélar
 4. 260 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórn stærri kauptúna
 5. 268 nefndarálit allsherjarnefndar, jeppabifreiðar
 6. 292 nefndarálit allsherjarnefndar, mænuveikivarnir
 7. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, sjóminjasafn
 8. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, hressingarhæli í Reykjanesi
 9. 705 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.
 10. 815 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 159 nefndarálit allsherjarnefndar, Alþjóðavinnumálastofnunin
 2. 187 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 240 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 4. 293 nefndarálit allsherjarnefndar, ljóskastarar í skipum o.fl.
 5. 304 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög, verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð
 6. 339 nefndarálit iðnaðarnefndar, sementsverksmiðja
 7. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuhælið á Litla-Hrauni
 8. 376 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, hlutafélög, verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð
 9. 393 breytingartillaga iðnaðarnefndar, sementsverksmiðja
 10. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, ferjur á Hornafjörð og Berufjörð
 11. 524 breytingartillaga, búnaðarmálasjóður
 12. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, fæðingardeildin í Reykjavík
 13. 584 breytingartillaga, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 14. 594 rökstudd dagskrá, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 15. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins
 16. 626 nefndarálit allsherjarnefndar, lyfjabúðir í Reykjavík
 17. 627 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn á vegarstæði
 18. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting innflutnings- og gjaldeyrisleyfa milli landshluta

66. þing, 1946–1947

 1. 25 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 358 breytingartillaga, vegalög
 3. 418 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu
 4. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt starfsskilyrði á Alþingi
 5. 456 nál. með brtt. allsherjarnefndar, alþjóðaflug
 6. 457 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 7. 464 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sumartími
 8. 524 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisvélar
 9. 525 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 10. 526 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, héraðabönn
 11. 719 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingarlög og sjómannalög
 12. 720 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutar til bifreiða
 13. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, millilandasiglingar strandferðaskipa
 14. 723 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 15. 732 nefndarálit allsherjarnefndar, hlutfallstölur tekna hjá þjóðfélagsstéttunum
 16. 735 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með verksmiðjum og vélum
 17. 760 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kirkjumálalöggjöf
 18. 988 nefndarálit minnihluta ar, Austurvegur

64. þing, 1945–1946

 1. 154 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 213 breytingartillaga, raforkulög
 3. 497 breytingartillaga, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 4. 897 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

63. þing, 1944–1945

 1. 58 nefndarálit allsherjarnefndar, vélskipasmíði innanlands
 2. 170 breytingartillaga, samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus
 3. 177 nefndarálit allsherjarnefndar, fáninn
 4. 203 nefndarálit allsherjarnefndar, magnesiumframleiðsla úr sjó
 5. 226 breytingartillaga, norræn samvinna
 6. 243 breytingartillaga allsherjarnefndar, læknishéruð
 7. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun strandferðaskipa og flóabáta
 8. 373 nefndarálit allsherjarnefndar, opinberir starfsmenn
 9. 376 nefndarálit allsherjarnefndar, framleiðslutekjur þjóðarinnar
 10. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggi umferðar yfir Ölfusárbrúna
 11. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 12. 502 nefndarálit allsherjarnefndar, húsnæði fyrir geðveikt fólk
 13. 507 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, öryggi umferðar yfir Ölfusárbrúna
 14. 569 breytingartillaga, brúargerð á nokkur stórvötn
 15. 574 breytingartillaga, brúargerð á nokkur stórvötn
 16. 773 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdir á Rafnseyri
 17. 867 breytingartillaga, rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum
 18. 893 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fjöldi dómara í hæstarétti
 19. 1007 nefndarálit allsherjarnefndar, símamál
 20. 1023 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiguvísitala
 21. 1025 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun og samþykkt ríkisreikninganna
 22. 1032 nefndarálit allsherjarnefndar, útgáfa Alþingistíðindanna
 23. 1071 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 24. 1081 breytingartillaga allsherjarnefndar, endurskoðun og samþykkt ríkisreikninganna
 25. 1104 breytingartillaga allsherjarnefndar, útgáfa Alþingistíðindanna
 26. 1112 nefndarálit allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 27. 1138 nefndarálit allsherjarnefndar, leiga á færeyskum skipum o.fl.
 28. 1153 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 29. 1162 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 30. 1225 breytingartillaga, veltuskattur

62. þing, 1943

 1. 320 breytingartillaga, kaup á efni í rafveitur

61. þing, 1942–1943

 1. 299 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag
 2. 411 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 3. 510 breytingartillaga, brúargerð
 4. 722 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um ræðissamband
 2. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 4. 412 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 5. 423 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 6. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 7. 446 breytingartillaga allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 8. 451 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 9. 493 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 507 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla
 11. 552 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi
 12. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áskorunarmál
 13. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 14. 660 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 15. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, þinglýsingalög
 16. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðalög
 17. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 18. 703 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjanöfn
 19. 704 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 20. 705 nefndarálit allsherjarnefndar, landskipti
 21. 706 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 22. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki
 23. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför
 24. 709 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 25. 795 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum
 26. 830 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 27. 831 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 841 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 29. 921 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala eyðijarðarinnar Kollsvíkur í Rauðsandshreppi

98. þing, 1976–1977

 1. 117 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 2. 118 breytingartillaga allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 4. 121 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 5. 122 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan dómsvalds í héraði
 6. 142 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 7. 156 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 8. 340 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 9. 342 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinberar fjársafnanir
 10. 369 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn
 11. 389 nefndarálit allsherjarnefndar, tékkar
 12. 454 lög (samhlj.), fávitastofnanir
 13. 468 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 14. 505 breytingartillaga allsherjarnefndar, skotvopn
 15. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 542 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umboðsnefnd Alþingis
 17. 596 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 18. 597 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 598 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 20. 698 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög

97. þing, 1975–1976

 1. 133 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 2. 134 breytingartillaga allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 3. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, kafarastörf
 4. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, kafarastörf
 5. 370 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 6. 383 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 7. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 8. 462 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 10. 472 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 11. 483 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat ullar
 12. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 13. 510 nefndarálit landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 14. 511 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum
 15. 516 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 16. 517 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 17. 555 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 18. 561 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 19. 562 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 20. 613 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteignasala
 21. 623 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 642 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 23. 643 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, afréttamálefni
 24. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 25. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 26. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 27. 727 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu
 28. 743 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 29. 756 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 30. 767 breytingartillaga allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 31. 785 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnrétti kvenna og karla
 32. 807 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 33. 808 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandasýslu
 34. 830 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda
 35. 855 nefndarálit allsherjarnefndar, norræn vitnaskylda
 36. 856 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 37. 865 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 38. 866 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðalög
 39. 874 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 40. 903 nefndarálit allsherjarnefndar, skotvopn

96. þing, 1974–1975

 1. 164 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 2. 181 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 3. 255 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 4. 260 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
 5. 282 nefndarálit allsherjarnefndar, trúfélög
 6. 302 breytingartillaga allsherjarnefndar, trúfélög
 7. 398 nál. með frávt. allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 8. 444 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 9. 445 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 10. 467 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur og eldi sauðnauta
 11. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 12. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, vátryggingasamningar
 13. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, framsal sakamanna
 14. 723 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 725 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 16. 726 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hefting landbrots
 17. 837 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðing

95. þing, 1974

 1. 33 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 49 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis

94. þing, 1973–1974

 1. 265 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 2. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 3. 654 nefndarálit iðnaðarnefndar, jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall
 4. 657 nefndarálit iðnaðarnefndar, undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju
 5. 711 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 6. 742 nefndarálit atvinnumálanefndar, framkvæmd iðnþróunaráætlunar
 7. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, varanleg gatnagerð í þéttbýli
 8. 894 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 9. 895 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 10. 984 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

93. þing, 1972–1973

 1. 510 nefndarálit atvinnumálanefndar, samkeppnisaðstaða íslensks skipasmíðaiðnaðar
 2. 511 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, rækju- og skelfiskleit fyrir Norðurlandi
 3. 512 nefndarálit atvinnumálanefndar, samstarf Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga að fiskveiðum
 4. 578 nefndarálit atvinnumálanefndar, greiðsla ríkisframlaga samkvæmt jarðræktarlögum

92. þing, 1971–1972

 1. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir til að auðvelda umferð fatlaðra
 3. 296 nál. með frávt. allsherjarnefndar, fóstureyðingar
 4. 297 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga um byggingarsamvinnufélög
 5. 302 nefndarálit allsherjarnefndar, leikfélög áhugamanna
 6. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, öflun skeljasands til áburðar
 7. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun á loftferðalögum
 8. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótamál vegna slysa
 9. 330 nál. með brtt. allsherjarnefndar, félaga- og firmaskrár
 10. 356 nál. með brtt. allsherjarnefndar, leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga
 11. 357 nefndarálit allsherjarnefndar, dóms- og lögreglumál á Suðurnesjum
 12. 358 breytingartillaga allsherjarnefndar, dóms- og lögreglumál á Suðurnesjum
 13. 371 nál. með frávt. allsherjarnefndar, málefni barna og unglinga
 14. 372 nál. með frávt. allsherjarnefndar, handbók fyrir launþega
 15. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eldisstöð fyrir lax og silung á Norðurlandi
 16. 382 nál. með frávt. allsherjarnefndar, námskostnaður og styrkir til að jafna námsaðstöðu æskufólks í strjálbýli
 17. 401 nál. með frávt. allsherjarnefndar, landgræðsla og gróðurvernd
 18. 492 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnu- og framkvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjördæmi
 19. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna á hafsbotni
 20. 534 nál. með brtt. allsherjarnefndar, landshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslu
 21. 583 nefndarálit allsherjarnefndar, námsbækur framhaldsskólanemenda
 22. 591 nál. með frávt. allsherjarnefndar, rekstraraðstaða félagsheimila
 23. 592 nál. með brtt. allsherjarnefndar, upplýsingaskylda stjórnvalda
 24. 617 nál. með frávt. allsherjarnefndar, stóriðja
 25. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 26. 623 nefndarálit allsherjarnefndar, rekstrarlán iðnfyrirtækja
 27. 626 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestra
 28. 647 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp
 29. 655 nál. með brtt. allsherjarnefndar, uppbygging þjóðvegakerfisins
 30. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, sjálfvirk radíódufl í skipum
 31. 667 nál. með brtt. allsherjarnefndar, vinnutími fiskimanna
 32. 669 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hálendi landsins og óbyggðum verði lýst sem alþjóðaeign
 33. 670 nál. með brtt. allsherjarnefndar, verðgildi íslenskrar krónu
 34. 674 breytingartillaga allsherjarnefndar, efling ferðamála
 35. 675 nefndarálit allsherjarnefndar, efling ferðamála
 36. 704 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn ofneyslu áfengis
 37. 719 nefndarálit allsherjarnefndar, mennta- og vísindastofnanir utan höfuðborgarinnar
 38. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga
 39. 725 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, endurgreiðsla söluskatts til rithöfunda
 40. 728 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnuauglýsingar hins opinbera
 41. 736 nál. með brtt. allsherjarnefndar, menntun fjölfatlaðra
 42. 747 nál. með brtt. allsherjarnefndar, orlof og þjónusta staðgöngumanna í landbúnaði
 43. 753 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 44. 788 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staðarval og flutningur ríkisstofnana
 45. 789 nál. með frávt. allsherjarnefndar, aðsetur ríkisstofnana og embættismanna
 46. 790 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarmál
 47. 807 nál. með brtt. allsherjarnefndar, alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi
 48. 808 nefndarálit allsherjarnefndar, Hafsbotnsstofnun Sameinuðu þjóðanna
 49. 811 nál. með frávt. allsherjarnefndar, virkjun Jökulsár eystri í Skagafirði
 50. 889 nál. með brtt. allsherjarnefndar, efni í olíumöl
 51. 921 breytingartillaga, vegáætlun 1972-1975

85. þing, 1964–1965

 1. 161 breytingartillaga, fjárlög 1965

78. þing, 1958–1959

 1. 173 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, skipulagning samgangna
 2. 402 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1959
 3. 403 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1959
 4. 467 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir

77. þing, 1957–1958

 1. 197 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1958
 2. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 445 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum
 4. 543 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, matreiðslumenn á farskipum

76. þing, 1956–1957

 1. 260 breytingartillaga, fjárlög 1957
 2. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 3. 262 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 275 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1957
 5. 276 breytingartillaga, fjárlög 1957
 6. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957

75. þing, 1955–1956

 1. 188 breytingartillaga, fjárlög 1956
 2. 295 breytingartillaga, fjárlög 1956

73. þing, 1953–1954

 1. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 2. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 3. 476 breytingartillaga, brúargerðir

72. þing, 1952–1953

 1. 68 nefndarálit ar, hitaveita á Sauðárkróki
 2. 255 nál. með brtt. ar, eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi
 3. 282 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1953
 4. 283 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1953
 5. 308 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1953
 6. 567 breytingartillaga ar, fjárlög 1953
 7. 600 breytingartillaga ar, fjárlög 1953
 8. 608 nál. með brtt. ar, hafnarsjóður Ísafjarðar
 9. 612 nál. með brtt. ar, Vestmannaeyja- og Akureyrarflugvellir
 10. 618 breytingartillaga, fjárlög 1953
 11. 629 breytingartillaga, fjárlög 1953
 12. 665 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1950
 13. 685 nál. með brtt. ar, hafrannsóknaskip
 14. 686 nál. með brtt. ar, verðtrygging sparifjár
 15. 722 nál. með brtt. ar, Flóa- og Skeiðaáveiturnar
 16. 795 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát
 17. 795 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 36 breytingartillaga, vegalög
 2. 135 nefndarálit meirihluta ar, lánveitingar til íbúðabygginga
 3. 290 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 291 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 502 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 6. 512 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 7. 519 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög fyrir árið 1952
 8. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 9. 523 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 10. 621 nál. með brtt. meirihluta ar, mótvirðissjóður
 11. 650 nefndarálit ar, tollendurgreiðsla vegna skipasmíða
 12. 734 nál. með brtt. meirihluta ar, ríkisaðstoð vegna atvinnuörðugleika
 13. 746 nefndarálit ar, fjáraukalög 1949
 14. 747 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1949

70. þing, 1950–1951

 1. 129 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 252 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1951
 3. 253 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1951
 4. 317 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þurrkví (Patreksfirði)
 5. 393 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1951
 6. 556 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, hitaveita á Sauðárkróki (heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til hitaveitu á Sauðárkróki)
 7. 622 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1948
 8. 625 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, handritamálið
 9. 631 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, bygging þriggja sjúkrahúsa
 10. 637 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1948
 11. 638 breytingartillaga fjárveitinganefndar, bygging þriggja sjúkrahúsa
 12. 641 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðarkaup Hvammstangahrepps
 13. 642 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík
 14. 682 nefndarálit fjárveitinganefndar, hitaveita á Reykhólum
 15. 695 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, niðurgreiðsla á mjólk
 16. 698 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla og aðstoð til fiskibáta
 17. 716 nál. með brtt. meirihluta fjárveitinganefndar, sjóveðskröfur síldveiðisjómanna
 18. 751 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, sjóveðskröfur síldveiðisjómanna

69. þing, 1949–1950

 1. 25 breytingartillaga, vegalagabreyting (breyting á vegalögum, nr. 34/1947)
 2. 84 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, vatnsflóð og skriðuhlaup í Neskaupstað
 3. 121 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, uppbætur á laun opinberra starfsmanna
 4. 124 nefndarálit fjárhagsnefndar, hraðfrystihús og fiskiðjuver í Flatey (ábyrgð ríkissjóðs á láni)
 5. 234 nefndarálit fjárveitinganefndar, límvatn sem áburður til ræktunar
 6. 243 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, læknisbústaður á Reykhólum
 7. 259 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, uppbætur á ellilífeyri o.fl.
 8. 291 nál. með rökst. minnihluta fjárveitinganefndar, farkennaralaun
 9. 305 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, læknisbústaður á Reykhólum
 10. 481 breytingartillaga, Helicopterflugvél
 11. 505 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1946
 12. 509 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, tunnuverksmiðja á Akureyri
 13. 610 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 14. 611 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 15. 632 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 16. 699 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 17. 700 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, sérréttindi í áfengis- og tóbakskaupum (afnám sérréttinda)
 18. 711 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1950
 19. 739 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, vínveitingar á kostnað ríkisins (afnám vínveitinga)
 20. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, sauðfjársjúkdómar (sérfræðileg aðstoð vegna sauðfjársjúkdóma)

68. þing, 1948–1949

 1. 41 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 57 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 3. 419 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 4. 448 breytingartillaga, iðnfræðsla
 5. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 6. 461 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 7. 479 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 8. 516 nefndarálit fjárhagsnefndar, riftun kaupsamnings um Silfurtún
 9. 539 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 10. 659 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 11. 663 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 12. 686 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1949
 13. 711 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1945
 14. 731 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög

67. þing, 1947–1948

 1. 134 rökstudd dagskrá, dýrtíðarvarnir
 2. 138 nefndarálit fjárveitinganefndar, Slippfélagið í Reykjavík
 3. 282 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 4. 319 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengisnautn
 5. 343 nefndarálit fjárveitinganefndar, hreinsun Hvalfjarðar
 6. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskþurrkun við hverahita
 7. 461 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 8. 465 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 9. 479 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 10. 487 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 11. 491 nefndarálit fjárveitinganefndar, mæling á siglingaleiðum
 12. 496 nefndarálit fjárveitinganefndar, embættisbústaðir
 13. 557 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 14. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 15. 597 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 16. 598 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 17. 662 nál. með rökst. meirihluta iðnaðarnefndar, ullarverksmiðja í Hafnarfirði

66. þing, 1946–1947

 1. 17 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 109 nál. með brtt. minnihluta ar, húsnæði handa rektor Menntaskólans í Reykjavík
 3. 117 breytingartillaga ar, húsnæði handa rektor Menntaskólans í Reykjavík
 4. 199 nál. með brtt. ar, dýralíf í Hvammsfirði, Nýpsfirði og Nýps
 5. 233 nál. með brtt. meirihluta ar, ullarkaup ríkissjóðs
 6. 241 nefndarálit ar, virkjun Andakílsár
 7. 377 breytingartillaga ar, ullarkaup ríkissjóðs
 8. 542 breytingartillaga ar, fjárlög 1947
 9. 543 nefndarálit ar, fjárlög 1947
 10. 691 breytingartillaga ar, fjárlög 1947
 11. 692 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1947
 12. 700 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1947
 13. 706 breytingartillaga ar, fjárlög 1947
 14. 716 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1947
 15. 854 breytingartillaga, lyfjasala
 16. 881 nál. með brtt. ar, sala á vélskipi
 17. 886 nál. með brtt. ar, frystihús og fiskiðjuver í Flatey á Breiðafirði
 18. 916 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 19. 926 nál. með brtt. ar, Fljótaárvirkjun
 20. 937 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 21. 941 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 22. 955 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1943
 23. 956 nál. með brtt. ar, sala á fiskibátum
 24. 993 nefndarálit meirihluta ar, minkatollur

65. þing, 1946

 1. 23 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðjan
 2. 24 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 57 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 2. 80 breytingartillaga, vegalagabreyting
 3. 236 nefndarálit fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 4. 239 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1946
 5. 243 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 6. 258 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 7. 306 breytingartillaga, flutningur hengibrúar
 8. 316 breytingartillaga, fjárlög 1946
 9. 322 breytingartillaga, fjárlög 1946
 10. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 11. 332 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 333 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1945
 13. 334 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tunnusmíði
 14. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 15. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 16. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, afkoma sjávarútvegsins
 17. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, viðlega báta um vertíðir
 18. 457 nefndarálit allsherjarnefndar, vélar til raforkuvinnslu á sveitaheimilum
 19. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1942
 20. 510 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraorka á Reykhólum
 21. 584 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarvísitala
 22. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samgöngubætur í Barðastrandarsýslu
 23. 636 nefndarálit allsherjarnefndar, lyfjasala
 24. 637 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraorka á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp
 25. 689 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýbyggingar í Höfðakaupstað
 26. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting héraðsdómaraembætta
 27. 833 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins
 28. 834 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu
 29. 956 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 30. 967 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup ríkisins

63. þing, 1944–1945

 1. 55 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 2. 181 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lágmarkslaun fiskimanna
 3. 403 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, afkoma sjávarútvegsins
 4. 454 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum
 5. 612 breytingartillaga, fjárlög 1945
 6. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 7. 837 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 8. 1200 breytingartillaga, veltuskattur
 9. 1215 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuréttur íslenzkra manna, sem stundað hafa nám í Ameríku

62. þing, 1943

 1. 207 nefndarálit meirihluta ar, vegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraun
 2. 236 nefndarálit meirihluta ar, greiðsla á skuldum ríkissjóðs
 3. 296 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 4. 297 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1944
 5. 298 nefndarálit ar, fjáraukalög 1940
 6. 299 breytingartillaga ar, fjáraukalög 1940
 7. 367 nefndarálit ar, fjörefnarannsóknir
 8. 388 nefndarálit meirihluta ar, rafmagnsveita Reykjaness
 9. 474 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 10. 492 nefndarálit meirihluta ar, ljósviti á Æðey og á Sléttueyri
 11. 493 nefndarálit meirihluta ar, bygging ljós-, hljóð- og radiovita á Seley við Reyðarfjörð og hljóðvita við Berufjörð
 12. 500 nefndarálit ar, kaup á efni í rafveitur
 13. 502 nefndarálit ar, símakerfi í Barðastrandarsýslu
 14. 507 nefndarálit ar, rafveita Húsavíkur
 15. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 16. 575 nefndarálit ar, radioviti og miðunarstöð
 17. 604 breytingartillaga ar, fjárlög 1944
 18. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 19. 610 breytingartillaga ar, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 11 breytingartillaga, vegalög
 2. 156 nefndarálit fjárhagsnefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 3. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 4. 174 nefndarálit, einkasala á bifreiðum
 5. 186 breytingartillaga fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 6. 190 breytingartillaga, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 7. 248 breytingartillaga, einkasala á bifreiðum
 8. 253 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 9. 265 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 10. 267 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 11. 298 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlag
 12. 304 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins
 13. 400 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Fljótaár
 14. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 15. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 16. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 17. 438 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafleiðsla frá Akureyri til Dalvíkur
 18. 439 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýslu
 19. 443 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvarsinnheimta 1943
 20. 461 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Andakílsár
 21. 489 breytingartillaga, virkjun Fljótaár
 22. 529 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 23. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, útreikningar þjóðarteknanna
 24. 662 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 25. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 26. 709 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 54 breytingartillaga, rafveita Akureyrarkaupstaðar