Ingvar Gíslason: þingskjöl

1. flutningsmaður

107. þing, 1984–1985

 1. 1030 nefndarálit þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 2. 1031 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis

106. þing, 1983–1984

 1. 782 rökstudd dagskrá, stöðvun framkvæmda við útvarpshús

100. þing, 1978–1979

 1. 459 breytingartillaga, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 2. 817 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

99. þing, 1977–1978

 1. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 332 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 3. 497 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 4. 562 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 5. 563 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 6. 632 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 7. 633 nál. með frávt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 8. 634 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 9. 908 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 10. 910 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, fjárhagslegur stuðningur við fræðslustarfsemi MFA og bréfaskóla

98. þing, 1976–1977

 1. 197 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 2. 198 breytingartillaga menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 3. 274 breytingartillaga, fjárlög 1977
 4. 446 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 5. 448 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, skylduskil til safna
 6. 449 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skylduskil til safna
 7. 461 nefndarálit, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 8. 502 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skylduskil til safna
 9. 649 nefndarálit menntamálanefndar, leiklistarlög
 10. 651 nefndarálit menntamálanefndar, tónmenntafræðsla í grunnskóla
 11. 652 nefndarálit menntamálanefndar, Skálholtsskóli
 12. 655 nál. með frávt. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun

97. þing, 1975–1976

 1. 400 nefndarálit menntamálanefndar, skákleiðsögn í skólum
 2. 576 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 3. 577 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 4. 600 nefndarálit menntamálanefndar, sálfræðingar
 5. 641 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 6. 650 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 7. 704 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, íslensk stafsetning
 8. 758 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 9. 828 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir

96. þing, 1974–1975

 1. 224 nefndarálit menntamálanefndar, Hótel- og veitingaskóli Íslands
 2. 240 breytingartillaga, fjárlög 1975
 3. 437 nál. með frávt. menntamálanefndar, iðnfræðsla
 4. 592 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 5. 593 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi
 6. 594 nál. með brtt. menntamálanefndar, sérkennslumál
 7. 633 nefndarálit menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 8. 634 breytingartillaga menntamálanefndar, Leiklistarskóli Íslands
 9. 659 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög
 10. 664 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður rithöfunda
 11. 741 nefndarálit menntamálanefndar, Hússtjórnarkennaraskóli Íslands
 12. 742 nefndarálit menntamálanefndar, hússtjórnarskólar
 13. 755 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 14. 794 nál. með brtt. menntamálanefndar, skákkennsla

91. þing, 1970–1971

 1. 331 breytingartillaga, loðdýrarækt (br. 68/1969)
 2. 613 breytingartillaga, girðingalög (viðauka við 10/1965)
 3. 813 breytingartillaga, Kennaraháskóli Íslands

90. þing, 1969–1970

 1. 622 breytingartillaga, skipun prestakalla
 2. 747 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar

88. þing, 1967–1968

 1. 620 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, akreinar á blindhæðum

87. þing, 1966–1967

 1. 516 breytingartillaga, hafnalög
 2. 549 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

86. þing, 1965–1966

 1. 501 nál. með rökst., álbræðsla við Straumsvík

85. þing, 1964–1965

 1. 167 breytingartillaga, fjárlög 1965
 2. 674 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, endurskoðun skólalöggjafarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. 93 breytingartillaga, vegalög
 2. 182 breytingartillaga, fjárlög 1964
 3. 666 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, lánveitingar til íbúðabygginga
 4. 667 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, stórvirkjunar- og stóriðjumál
 5. 668 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins

83. þing, 1962–1963

 1. 71 breytingartillaga, vegalög
 2. 148 breytingartillaga, vegalög
 3. 264 breytingartillaga, vegalög
 4. 461 breytingartillaga, tónlistarskólar
 5. 609 breytingartillaga, Tækniskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 49 breytingartillaga, vegalög
 2. 208 breytingartillaga, fjárlög 1962
 3. 669 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 4. 676 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, landþurrkun
 5. 682 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál
 6. 688 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, jarðaskráning og jarðalýsingar
 7. 741 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, iðnaður fyrir kauptún og þorp
 8. 749 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, aðstaða bænda til ræktunarframkvæmda (rannsókn á hvernig jafna megi)

81. þing, 1960–1961

 1. 387 breytingartillaga, læknaskortur

80. þing, 1959–1960

 1. 613 nefndarálit, virkjun Jökulsár á Fjöllum

Meðflutningsmaður

109. þing, 1986–1987

 1. 91 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Bandaríkjanna
 2. 325 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða (mat á ferskum fiski)
 3. 392 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 4. 393 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands (aðild að þróunarfyrirtækjum)
 5. 404 breytingartillaga, fjárlög 1987
 6. 429 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa (heildarlög)
 7. 555 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir Fæeyjar, Grænland og Ísland
 8. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútveg (skiptahlutfall)
 9. 830 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla
 10. 831 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sjómannadagur
 11. 998 nefndarálit utanríkismálanefndar, réttur norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi
 12. 999 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, Norræni umhverfisverndarsamningurinn
 13. 1020 nefndarálit utanríkismálanefndar, stofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl
 14. 1021 nefndarálit utanríkismálanefndar, viðbótarsamningar við Mannréttindasáttmála Evrópu
 15. 1064 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (aukið afla- og sóknarmark)

108. þing, 1985–1986

 1. 237 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 242 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða
 3. 243 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða
 4. 283 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 5. 284 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnráðgjafar
 6. 288 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala Kröfluvirkjunar
 7. 302 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 8. 326 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 9. 758 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kostnaðarhlutur útgerðar
 10. 773 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland
 11. 1069 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

107. þing, 1984–1985

 1. 195 nefndarálit, álbræðsla við Straumsvík
 2. 235 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 3. 313 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala Landssmiðjunnar
 4. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforkusölu
 5. 372 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 6. 578 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 7. 579 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðgerðir til að bæta hag sjómanna
 8. 617 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 9. 632 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins
 10. 649 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar við Ísland
 11. 988 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 12. 989 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður
 13. 1068 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Fljótaár
 14. 1140 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 15. 1355 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands

106. þing, 1983–1984

 1. 97 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 2. 134 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 3. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 4. 229 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 5. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 6. 247 framhaldsnefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 7. 521 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 522 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 9. 734 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 10. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 11. 737 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði
 12. 844 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 13. 845 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 14. 846 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegsmálum
 15. 881 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 16. 882 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands
 17. 886 nefndarálit iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 18. 887 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Hitaveita Suðurnesja
 19. 906 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 20. 917 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 21. 954 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, selveiðar
 22. 1042 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 23. 1089 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum

104. þing, 1981–1982

 1. 568 breytingartillaga, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

102. þing, 1979–1980

 1. 548 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

100. þing, 1978–1979

 1. 246 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 252 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 3. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 4. 618 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar
 5. 619 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar
 6. 693 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 7. 713 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 8. 719 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 9. 737 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 10. 746 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 11. 747 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 12. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnseftirlit ríkisins
 13. 834 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 14. 846 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga

99. þing, 1977–1978

 1. 237 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknarlögregla ríkisins
 3. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 4. 412 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 5. 423 breytingartillaga allsherjarnefndar, ættleiðingarlög
 6. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 7. 446 breytingartillaga allsherjarnefndar, gjaldþrotalög
 8. 493 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög
 9. 522 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 10. 523 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 11. 567 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Austurlands
 12. 574 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 13. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, áskorunarmál
 14. 653 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 15. 894 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka
 16. 914 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 17. 915 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnaðarlög

98. þing, 1976–1977

 1. 224 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 226 frumvarp eftir 2. umræðu, tollskrá o.fl.
 3. 238 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 4. 245 lög (samhlj.), söluskattur
 5. 367 lög (samhlj.), innflutningur á olíupramma
 6. 490 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, virkjun Hvítár í Borgarfirði
 7. 662 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður

97. þing, 1975–1976

 1. 222 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald raforku
 2. 226 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla við Straumsvík
 3. 245 breytingartillaga, fjárlög 1976
 4. 788 nefndarálit iðnaðarnefndar, saltverksmiðja á Reykjanesi
 5. 795 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 6. 823 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Orkubú Vestfjarða

96. þing, 1974–1975

 1. 143 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 2. 147 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 3. 149 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 4. 161 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal
 5. 167 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 6. 206 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 7. 228 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 8. 229 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1975
 9. 234 breytingartillaga, fjárlög 1975
 10. 237 breytingartillaga, fjárlög 1975
 11. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 12. 242 breytingartillaga, fjárlög 1975
 13. 243 breytingartillaga, fjárlög 1975
 14. 375 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 15. 544 nál. með frávt. meirihluta iðnaðarnefndar, nýting innlendra orkugjafa
 16. 635 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, Fljótsdalsvirkjun
 17. 655 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1971
 18. 656 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1971
 19. 668 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, kaup ríkissjóðs á húsakosti í Flatey á Skjálfanda
 20. 669 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandasýslu
 21. 685 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 22. 736 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1974-1977
 23. 737 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga
 24. 739 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, rafvæðing dreifbýlisins
 25. 756 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1974-1977
 26. 768 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1974-1977
 27. 779 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1974-1977
 28. 791 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald

94. þing, 1973–1974

 1. 89 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 2. 204 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 3. 214 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 4. 233 breytingartillaga, fjárlög 1974
 5. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 6. 287 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 7. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 8. 307 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 9. 342 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 10. 375 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 11. 496 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 12. 517 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 13. 541 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakerfi
 14. 543 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 15. 544 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 16. 600 nál. með brtt. menntamálanefndar, verndun Mývatns og Laxár
 17. 640 nefndarálit fjárveitinganefndar, búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli
 18. 641 nefndarálit fjárveitinganefndar, veitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæða
 19. 642 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjöf Jóns Sigurðssonar
 20. 643 nefndarálit fjárveitinganefndar, kostnaðaráætlanir við stjórnarfrumvörp
 21. 649 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta
 22. 651 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, kennsla í haffræði við Háskóla Íslands
 23. 652 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, bygging skips til Vestmannaeyjaferða
 24. 653 nefndarálit fjárveitinganefndar, nýting raforku til húshitunar
 25. 668 breytingartillaga, vegalög
 26. 680 breytingartillaga, grunnskóli
 27. 687 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli
 28. 690 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 29. 691 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla

93. þing, 1972–1973

 1. 151 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, efling Landhelgisgæslunnar
 2. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 3. 165 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 4. 171 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 5. 182 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum
 6. 205 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 7. 217 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 8. 218 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 9. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 10. 245 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 11. 271 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum
 12. 291 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 13. 341 nál. með frávt. menntamálanefndar, menntaskólar
 14. 352 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 15. 353 breytingartillaga menntamálanefndar, vélstjóranám
 16. 513 breytingartillaga menntamálanefndar, vélstjóranám
 17. 572 nefndarálit menntamálanefndar, bygging og rekstur dagvistunarheimila
 18. 575 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 19. 612 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 20. 613 breytingartillaga fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 21. 655 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, ný höfn á suðurstönd landsins
 22. 686 nál. með frávt. meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlagaáætlanir
 23. 711 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 24. 718 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 25. 719 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 26. 764 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1970

92. þing, 1971–1972

 1. 174 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 2. 177 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 3. 182 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 4. 184 breytingartillaga, fjárlög 1972
 5. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 6. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 7. 260 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1969
 8. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 9. 348 nál. með frávt. menntamálanefndar, Fræðslustofnun alþýðu
 10. 495 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 11. 501 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, samgöngumál Vestmannaeyinga
 12. 515 breytingartillaga menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 13. 520 nefndarálit menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 14. 521 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 15. 538 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, sjómælingar
 16. 628 breytingartillaga menntamálanefndar, Íþróttakennaraskóli Íslands
 17. 683 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi
 18. 684 nefndarálit fjárveitinganefndar, radarsvari við Grindavík
 19. 686 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, skólaíþróttahús við Hamrahlíð í Reykjavík
 20. 688 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 21. 689 breytingartillaga menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði
 22. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Suðurlandskjördæmi
 23. 739 nefndarálit menntamálanefndar, getraunir
 24. 740 breytingartillaga menntamálanefndar, getraunir
 25. 741 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 26. 833 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1972-1975

91. þing, 1970–1971

 1. 223 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 2. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 3. 227 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 284 breytingartillaga, fjárlög 1971
 5. 323 breytingartillaga, Landsvirkjun
 6. 478 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, haf- og fiskirannsóknir (o.fl.)
 7. 526 nefndarálit fjárveitinganefndar, menntaskólar í Reykjaneskjördæmi
 8. 703 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál Vestfjarða
 9. 713 breytingartillaga, bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu (br. 21/1969, 62/1967)
 10. 771 breytingartillaga, sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis (heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
 11. 825 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

90. þing, 1969–1970

 1. 154 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 2. 155 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 3. 157 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 4. 187 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 5. 200 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1970
 6. 687 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1968
 7. 728 nefndarálit fjárveitinganefndar, áætlunargerð vegna fjárhagsaðstoðar við íþróttastarfsemina
 8. 729 nefndarálit fjárveitinganefndar, Vesturlandsáætlun

89. þing, 1968–1969

 1. 153 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 2. 160 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 3. 201 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1969
 4. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 5. 647 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 6. 673 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1967
 7. 768 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972
 8. 773 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun 1969--1972

88. þing, 1967–1968

 1. 111 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, sala Setbergs o.fl.
 2. 124 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 3. 125 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 4. 189 breytingartillaga minnihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1968
 5. 195 breytingartillaga, fjárlög 1968
 6. 202 breytingartillaga, fjárlög 1968
 7. 271 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 8. 293 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 9. 363 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 10. 364 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, æskulýðsmál
 11. 399 nál. með brtt. menntamálanefndar, dýravernd
 12. 449 breytingartillaga, áfengislög
 13. 505 nál. með brtt. menntamálanefndar, Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands
 14. 509 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1966
 15. 516 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 16. 529 nefndarálit fjárveitinganefndar, auknar sjúkratryggingar
 17. 619 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið

87. þing, 1966–1967

 1. 159 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 2. 162 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 3. 163 breytingartillaga, útvarpsrekstur ríkisins
 4. 268 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 5. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verðlagsráð sjávarútvegsins
 6. 309 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun
 7. 325 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, afnám einkasölu á viðtækjum
 8. 369 nál. með brtt., ráðstafanir vegna sjávarútvegsins
 9. 382 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, barnaheimili og fóstruskóli
 10. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 11. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bátaábyrgðarfélög
 12. 498 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 13. 499 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, skólakostnaður
 14. 505 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 15. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum
 16. 510 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 17. 515 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnalög
 18. 522 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 19. 527 nefndarálit menntamálanefndar, almenningsbókasöfn
 20. 528 breytingartillaga, almenningsbókasöfn
 21. 545 breytingartillaga, skólakostnaður
 22. 553 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968
 23. 563 breytingartillaga, skólakostnaður
 24. 570 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 25. 581 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum

86. þing, 1965–1966

 1. 113 nefndarálit, fjárlög 1966
 2. 364 nefndarálit fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri
 3. 438 breytingartillaga, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum
 4. 473 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1964
 5. 588 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir laxfiska
 6. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framleiðsla sjávarafurða

85. þing, 1964–1965

 1. 112 breytingartillaga, leiklistarstarfsemi áhugamanna
 2. 156 nefndarálit, fjárlög 1965
 3. 163 breytingartillaga, fjárlög 1965
 4. 165 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 5. 166 breytingartillaga, fjárlög 1965
 6. 168 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1963
 7. 205 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1965
 8. 208 breytingartillaga, fjárlög 1965
 9. 356 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 10. 357 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 11. 382 breytingartillaga, vegáætlun fyrir árin 1965--68
 12. 520 nefndarálit fjárveitinganefndar, ræktun lerkis á Fljótsdalshéraði
 13. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 14. 597 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, lýsishersluverksmiðja
 15. 614 nál. með brtt., akvegasamband um Suðurland til Austfjarða
 16. 624 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, síldarleitarskip
 17. 670 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri

84. þing, 1963–1964

 1. 173 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 2. 178 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1964
 3. 181 breytingartillaga, fjárlög 1964
 4. 361 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum
 5. 366 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn tjóni af völdum Kötluhlaups
 6. 421 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, ráðstafanir til að tryggja að hlunnindajarðir haldist í ábúð
 7. 442 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, umferðarmál í Kópavogi og Garðahreppi
 8. 534 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, tekjustofn handa þjóðkirkju Íslands
 9. 544 nefndarálit fjárveitinganefndar, ferðir með skriðbíl yfir Skeiðarársand
 10. 545 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, sjómannatryggingar
 11. 553 nefndarálit fjárveitinganefndar, fóðuriðnaðarverksmiðjur
 12. 574 nefndarálit fjárveitinganefndar, aðstoð frá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsins
 13. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1964
 14. 583 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þyrla í þjónustu landhelgisgæslunnar
 15. 584 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, almennur lífeyrissjóður
 16. 586 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1964
 17. 638 nefndarálit fjárveitinganefndar, Björnssteinn á Rifi
 18. 680 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál

83. þing, 1962–1963

 1. 161 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1961
 2. 175 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 3. 181 breytingartillaga, fjárlög 1963
 4. 183 breytingartillaga, fjárlög 1963
 5. 184 nefndarálit, fjárlög 1963
 6. 189 breytingartillaga, fjárlög 1963
 7. 210 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 8. 212 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 9. 218 breytingartillaga, fjárlög 1963
 10. 222 breytingartillaga, fjárlög 1963
 11. 223 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1963
 12. 638 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 13. 688 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál Kjalarneshrepps og Kjósarhrepps
 14. 689 nefndarálit fjárveitinganefndar, brúargerð yfir Lagarfljót
 15. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, fiskvegur um Brúafossa í Laxá
 16. 691 nefndarálit fjárveitinganefndar, ráðstafanir til verndar íslenska erninum

82. þing, 1961–1962

 1. 181 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 2. 183 breytingartillaga, fjárlög 1962
 3. 186 nefndarálit, fjárlög 1962
 4. 204 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 5. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 6. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 7. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1960
 8. 246 breytingartillaga, fjárlög 1962
 9. 247 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1962
 10. 419 nefndarálit fjárveitinganefndar, gufuveita frá Krýsuvík
 11. 598 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun o.fl.
 12. 604 nefndarálit fjárveitinganefndar, kvikmyndun íslenskra starfshátta
 13. 613 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 14. 624 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðtrygging lífeyris
 15. 634 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 16. 653 nefndarálit fjárveitinganefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 17. 740 nefndarálit fjárveitinganefndar, útflutningur á dilkakjöti
 18. 745 nefndarálit fjárveitinganefndar, landþurrkun á Fljótsdalshéraði
 19. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýslu

81. þing, 1960–1961

 1. 311 nefndarálit fjárveitinganefndar, lánsfé til Hvalfjarðarvegar
 2. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík -- Hafnarfjörður
 3. 326 nefndarálit fjárveitinganefndar, rykbinding á þjóðvegum (tilraunir með nýjar aðferðir)
 4. 330 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnarframkvæmdir
 5. 344 nefndarálit fjárveitinganefndar, útboð opinberra framkvæmda
 6. 456 breytingartillaga, lausn fiskveiðideilunnar við Breta
 7. 467 nefndarálit fjárveitinganefndar, sameining löggæslu og tollgæslu
 8. 468 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á magni smásíldar
 9. 482 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Jökulsár á Fjöllum til stóriðju
 10. 483 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi
 11. 503 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafmagnsmál á Snæfellsnesi (hraða framkvæmdum)
 12. 510 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurskoðun á lögum um vegi
 13. 536 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjaldeyristekjur af ferðamannaþjónustu (löggjöf um ferðamál)
 14. 565 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, niðurlagningar- og niðursuðuiðnaður síldar
 15. 566 nefndarálit fjárveitinganefndar, radíóviti á Sauðanesi (um byggingu)
 16. 567 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafvæðing Norðausturlands
 17. 569 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, fiskveiðar við vesturströnd Afríku (möguleikar)
 18. 570 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjunarskilyrði í Fjarðará (raforkumál Austurlands)
 19. 585 nefndarálit fjárveitinganefndar, hagnýting skelfisks
 20. 587 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, framleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnar
 21. 596 nefndarálit fjárveitinganefndar, varnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss
 22. 605 nefndarálit fjárveitinganefndar, verndun geitfjárstofnsins
 23. 616 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, byggingarsjóðir (fjáröflun)
 24. 652 nefndarálit fjárveitinganefndar, leiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaði
 25. 653 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins (framleiðslu-og hráefnavíxlar)
 26. 702 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, úthlutun listamannalauna 1961

80. þing, 1959–1960

 1. 349 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, vinnsla sjávarafurða á Siglufirði
 2. 354 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, Siglufjarðarvegur ytri
 3. 372 nefndarálit fjárveitinganefndar, veðdeild Búnaðarbankans
 4. 424 nefndarálit fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir lax og silung
 5. 425 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, símgjöld bæjarsíma Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
 6. 426 nefndarálit fjárveitinganefndar, tónlistarfræðsla
 7. 428 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, síldarrannsóknir og síldarleit
 8. 430 nefndarálit fjárveitinganefndar, hagnýting síldaraflans
 9. 432 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, virkjun Smyrlabjargaár
 10. 435 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, þjóðháttasaga Íslendinga
 11. 454 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 12. 479 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir í Krýsuvík og á Reykjanesi
 13. 508 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1957
 14. 576 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, rækjumið
 15. 583 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, steinsteypt ker til hafnabygginga
 16. 584 nál. með rökst. fjárveitinganefndar, sjálfvirk símstöð á Akranesi
 17. 587 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, bústofnslánadeild
 18. 591 nál. með brtt. minnihluta fjárveitinganefndar, malbikun gatna í kaupstöðum og kauptúnum