Jakob Möller: þingskjöl

1. flutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. 19 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 2. 20 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 62 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóðir
 5. 176 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 6. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 7. 303 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1945 með viðauka
 8. 447 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 522 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 11. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 12. 539 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 13. 613 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisvarasjóður
 14. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðja
 15. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 16. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur
 17. 803 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 18. 896 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 19. 915 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar 1941
 20. 916 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignamat
 21. 917 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 22. 1027 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 23. 1115 nefndarálit fjárhagsnefndar, bygging nokkurra raforkuveita
 24. 1136 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 25. 1143 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 26. 1146 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands
 27. 1166 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 28. 1167 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af söluverði fisks erlendis
 29. 1190 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, veltuskattur
 30. 1193 breytingartillaga, veltuskattur
 31. 1206 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 32. 1211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 33. 1255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat

62. þing, 1943

 1. 129 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 2. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 4. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 5. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 6. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 7. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 8. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 9. 458 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 11. 478 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 518 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 576 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 14. 586 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 15. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 16. 612 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 17. 618 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 203 breytingartillaga, áfengislög
 2. 324 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 3. 424 breytingartillaga, kynnisferð sveitafólks
 4. 715 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 5. 731 breytingartillaga, samflot íslenzkra skipa

59. þing, 1942

 1. 312 breytingartillaga, sala og úthlutun bifreiða

56. þing, 1941

 1. 408 breytingartillaga, byggingar og landnámssjóður
 2. 567 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.

54. þing, 1939–1940

 1. 654 breytingartillaga, fjárlög 1940

52. þing, 1937

 1. 137 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 2. 394 breytingartillaga, tekjur bæjar- og sveitarfélaga

50. þing, 1936

 1. 152 breytingartillaga, landssmiðja
 2. 161 breytingartillaga, landssmiðja
 3. 576 breytingartillaga, fjárlög 1937
 4. 606 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 555 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag
 2. 826 breytingartillaga, framfærslulög
 3. 837 breytingartillaga, eftirlit með matvælum
 4. 896 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 927 breytingartillaga, ríkisútgáfa námsbóka

48. þing, 1934

 1. 127 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, eldspýtur og vindlingapappír
 2. 128 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á áfengi
 3. 235 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 4. 298 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 5. 432 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 464 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld á Akureyri
 7. 468 breytingartillaga, áfengislög
 8. 654 breytingartillaga, gjaldeyrisverslun o.fl.
 9. 842 breytingartillaga, aldurshámark opinberra embættis- og starfsmanna
 10. 875 breytingartillaga, fjárlög 1935
 11. 916 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 342 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

46. þing, 1933

 1. 220 breytingartillaga, útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum
 2. 475 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 645 breytingartillaga, fjárlög 1934
 4. 751 breytingartillaga, fjárlög 1934
 5. 759 breytingartillaga, fjárlög 1934
 6. 760 breytingartillaga, fjárlög 1934
 7. 817 breytingartillaga, kreppulánasjóð
 8. 882 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 9. 917 nefndarálit, dragnótaveiði í landhelgi
 10. 949 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

45. þing, 1932

 1. 376 breytingartillaga, milliþinganefndir um iðjumál og iðnað
 2. 381 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 3. 451 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 4. 610 breytingartillaga, fátækralög
 5. 665 breytingartillaga, áfengisbruggun og önnur áfengislagabrot
 6. 691 breytingartillaga, milliþinganefndir um iðjumál og iðnað
 7. 692 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 8. 782 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 9. 827 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

44. þing, 1931

 1. 213 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjóveita í Vestmannaeyjum
 2. 281 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipasmíðastöð í Reykjavík
 3. 314 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 4. 340 breytingartillaga, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 5. 342 breytingartillaga, fjárlög 1932
 6. 365 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 7. 366 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 8. 367 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 9. 369 breytingartillaga, fjárlög 1932
 10. 418 breytingartillaga, dragnótaveiðar í landhelgi

39. þing, 1927

 1. 221 breytingartillaga, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss
 2. 244 breytingartillaga, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss
 3. 262 breytingartillaga, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss
 4. 293 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 5. 475 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 6. 493 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 7. 530 þál. (samhlj.), ríkisrekstur útvarps
 8. 552 breytingartillaga, fjárlög 1928
 9. 612 breytingartillaga, Landsbanki Íslands

38. þing, 1926

 1. 239 breytingartillaga, fjárlög 1927
 2. 310 breytingartillaga, fjárlög 1927
 3. 319 breytingartillaga, fjárlög 1927
 4. 442 breytingartillaga, verðtollur
 5. 454 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 6. 505 breytingartillaga, sala á síld o. fl.

37. þing, 1925

 1. 262 breytingartillaga, fjárlög 1926
 2. 263 breytingartillaga, fjárlög 1926
 3. 326 breytingartillaga, Ræktunarsjóður Íslands
 4. 369 breytingartillaga, verðtollur
 5. 380 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 409 breytingartillaga, verðtollur
 7. 412 breytingartillaga, verðtollur
 8. 414 breytingartillaga, verðtollur

36. þing, 1924

 1. 149 breytingartillaga, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 2. 280 breytingartillaga, fjárlög 1925
 3. 281 breytingartillaga, fjárlög 1925
 4. 291 breytingartillaga, fjárlög 1925
 5. 292 breytingartillaga, fjárlög 1925
 6. 298 breytingartillaga, fjárlög 1925
 7. 359 breytingartillaga, bæjargjöld í Reykjavík
 8. 454 nefndarálit, einkasala á áfengi

35. þing, 1923

 1. 228 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 2. 235 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aukauppbót vegna sérstakrar dýrtíðar
 3. 319 breytingartillaga, fjárlög 1924
 4. 581 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 5. 582 breytingartillaga, fjárlög 1924
 6. 616 breytingartillaga, lífeyrir handa Einari Þorkelssyni
 7. 635 breytingartillaga, fjáraukalög 1923

34. þing, 1922

 1. 29 breytingartillaga, tala ráðherra
 2. 153 breytingartillaga, fjárlög 1923
 3. 262 breytingartillaga, fjárlög 1923

33. þing, 1921

 1. 208 breytingartillaga, tollalög
 2. 233 breytingartillaga, varnir gegn berklaveiki
 3. 252 nefndarálit sérnefndar, Sogsfossarnir
 4. 300 framhaldsnefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, bifreiðaskattur
 5. 400 nefndarálit sérnefndar, vatnalög
 6. 426 breytingartillaga, fjárlög 1922
 7. 437 breytingartillaga, samvinnufélög
 8. 495 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 9. 552 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 10. 597 breytingartillaga, seðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.
 11. 616 breytingartillaga, útflutningur og sala síldar
 12. 622 breytingartillaga, heimild til lántöku fyrir ríkissjóð

Meðflutningsmaður

63. þing, 1944–1945

 1. 154 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 2. 384 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 3. 525 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, nýbyggingarráð
 4. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 5. 856 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi

62. þing, 1943

 1. 228 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 2. 273 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 3. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 4. 338 breytingartillaga, fjárlög 1944
 5. 343 breytingartillaga, fjárlög 1944
 6. 344 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 7. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 8. 596 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 9. 597 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 10. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 11. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944

61. þing, 1942–1943

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 2. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943

56. þing, 1941

 1. 638 breytingartillaga, fjárlög

53. þing, 1938

 1. 216 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 2. 223 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 3. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 4. 354 nefndarálit fjárveitinganefndar, milliþinganefnd í skattamálum
 5. 400 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 6. 425 breytingartillaga, fjárlög 1939
 7. 426 skýrsla n. fjárveitinganefndar, fjárlög 1939
 8. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 9. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939
 10. 500 breytingartillaga, fjárlög 1939
 11. 509 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1937
 12. 514 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936

52. þing, 1937

 1. 99 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1936
 2. 242 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 3. 252 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 4. 323 nefndarálit fjárveitinganefndar, héraðsskólar
 5. 324 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á Efra-Hvoli
 6. 325 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1935
 7. 402 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 8. 406 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1938
 9. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938
 10. 437 breytingartillaga, fjárlög 1938

51. þing, 1937

 1. 270 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjávarágangur í Vestmannaeyjum
 2. 274 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjómælingar og rannsóknir fiskimiða
 3. 280 nefndarálit fjárveitinganefndar, heilsubrunnar og hressingarhæli
 4. 344 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.
 5. 358 nefndarálit fjárveitinganefndar, síldarverksmiðjan á Norðfirði

50. þing, 1936

 1. 287 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 2. 288 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 3. 297 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 4. 394 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1934
 5. 454 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1935
 6. 502 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 7. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 8. 543 nefndarálit fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla
 9. 544 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1937
 10. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937
 11. 555 breytingartillaga, fjárlög 1937
 12. 561 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, sjómælingar og rannsóknir fiskimiða
 13. 610 breytingartillaga, atvinna við siglingar

49. þing, 1935

 1. 35 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 237 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 249 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma o.fl.
 4. 319 frumvarp eftir 2. umræðu, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 442 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 7. 534 nál. með rökst. allsherjarnefndar, barnavernd
 8. 548 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörugjald Sauðárkrókshrepps
 9. 553 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 10. 554 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 11. 566 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 12. 588 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningurinn 1933
 13. 650 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 787 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 15. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 16. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936
 17. 929 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 2. 100 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, hlunnindi fyrir ný iðn- og iðjufyrirtæki
 3. 106 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 4. 107 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 5. 218 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 6. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðaverðtollur
 7. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 8. 270 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 9. 290 breytingartillaga, útflutningsgjald
 10. 306 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 308 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 327 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tolllög
 13. 346 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tolllög
 14. 360 nefndarálit iðnaðarnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 15. 387 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 16. 425 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 17. 496 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 18. 528 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningur 1932
 19. 557 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 20. 614 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrisverslun o.fl.
 21. 615 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 22. 616 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 23. 794 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með sjóðum
 24. 802 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á bifreiðum o.fl.
 25. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935
 26. 888 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 11 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 31 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 60 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 66 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 70 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 73 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 7. 80 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl
 8. 87 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 9. 138 nefndarálit fjárhagsnefndar, verkamannabústaðir
 10. 214 breytingartillaga, kaup á húsi og lóð góðtemplara í Reykjavík og húsbyggingarstyrkur
 11. 219 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 12. 226 nefndarálit fjárhagsnefndar, varðskip landsins
 13. 257 nefndarálit fjárhagsnefndar, launauppbót talsímakvenna
 14. 265 nefndarálit fjárhagsnefndar, milliþinganefnd um launamál, starfsmannafækkun o.fl.
 15. 272 nefndarálit fjárhagsnefndar, launakjör
 16. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Fljótár
 17. 307 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 18. 320 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 19. 322 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

46. þing, 1933

 1. 121 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, leiðsöguskip
 2. 177 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn vitamála og um vitabyggingar
 3. 307 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 4. 320 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 5. 321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld og fl.
 6. 340 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, einkaleyfi
 7. 367 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs
 8. 399 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup eða leigu á síldarbræðslustöð
 9. 464 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðalalýsi
 10. 465 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Húsavík
 11. 563 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, kaup eða leigu á síldarbræðslustöð
 12. 630 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 13. 706 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðju og iðnað
 14. 710 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutning saltaðrar síldar
 15. 794 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæslu á íslenskum gufuskipum
 16. 818 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

45. þing, 1932

 1. 47 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 2. 168 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands
 3. 306 nál. með brtt. ar, milliþinganefndir um iðjumál og iðnað
 4. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 5. 422 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 6. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, öryggi við siglingar
 7. 443 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 8. 571 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins
 9. 572 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 10. 667 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 11. 718 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands
 12. 719 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 13. 747 breytingartillaga, atkvæðagreiðsla alþingiskjósenda um áfengislöggjöfina
 14. 778 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fiski
 15. 779 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

44. þing, 1931

 1. 136 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 137 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Eyrarbakka
 3. 211 nál. með brtt. sérnefnd um stjórnarskrármálar, milliþinganefnd um kjördæmaskipun
 4. 219 breytingartillaga, búfjárrækt
 5. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fisk
 6. 280 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóðsgjald
 7. 325 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 8. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 9. 417 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

39. þing, 1927

 1. 73 nefndarálit fjárhagsnefndar, vaxtalækkun
 2. 168 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 3. 211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörutollur
 4. 220 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 5. 396 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1925
 6. 397 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1925
 7. 404 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 8. 417 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 9. 437 nefndarálit fjárhagsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 10. 561 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 11. 568 breytingartillaga, Landsbanki Íslands
 12. 586 nefndarálit fjárhagsnefndar, kaup á húseigninni nr. 16 við Hafnarstræti
 13. 607 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

38. þing, 1926

 1. 245 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1927
 2. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 3. 276 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hlunnindi handa nýjum banka
 4. 367 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1924
 5. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1924
 6. 392 breytingartillaga, björgunar- og eftirlitsskipið Þór
 7. 403 breytingartillaga, sérleyfi til virkjunar Dynjandisár
 8. 408 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 9. 488 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 10. 499 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stöðvun á verðgildi íslenskra peninga
 11. 536 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, bæjargjöld í Reykjavík

37. þing, 1925

 1. 54 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka
 2. 99 breytingartillaga fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka
 3. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1923
 4. 127 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 5. 128 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 6. 168 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aflaskýrslur
 7. 176 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasamþyktir og lendingarsjóður
 8. 181 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aflaskýrslur
 9. 184 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 10. 189 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 12. 212 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Landhelgissjóður
 13. 218 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum
 14. 221 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 15. 246 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, einkenning fiskiskipa
 16. 248 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á útfluttri síld
 17. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 18. 273 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 19. 274 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 20. 276 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörutollur
 21. 279 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskifulltrúi á Spáni og Ítalíu
 22. 281 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 23. 302 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollalög
 24. 304 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 25. 331 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 26. 343 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1923
 27. 384 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, herpinótaveiði
 28. 415 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðtollur
 29. 441 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning og gjaldeyrisverslun
 30. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á áfengi
 31. 465 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 32. 527 breytingartillaga, fjárlög 1926

36. þing, 1924

 1. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit með lyfjabúðum o. fl
 2. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 3. 119 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 4. 187 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 5. 196 breytingartillaga, fjárlög 1925
 6. 206 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1922
 7. 228 breytingartillaga, verðtollur
 8. 254 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 9. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 10. 273 breytingartillaga, verðtollur
 11. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1922
 12. 333 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 14. 463 breytingartillaga, fjárlög 1925

35. þing, 1923

 1. 53 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 54 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á íslenskum mótorskipum
 4. 117 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á íslenskum mótorskipum
 5. 121 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 122 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1920 og 1921
 7. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 8. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 9. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, skiptimynt
 10. 231 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, herpinótaveiði
 11. 351 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 12. 352 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 13. 359 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrislántaka (heimild)
 14. 369 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 15. 385 breytingartillaga, fjárlög 1924
 16. 405 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 17. 414 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skoðun á síld
 18. 430 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 19. 433 nefndarálit fjárhagsnefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka
 20. 434 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun landsbanka
 21. 448 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hlunnindi
 22. 484 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 23. 491 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 24. 532 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 25. 537 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum
 26. 580 breytingartillaga, lífeyrir handa Einari Þorkelssyni
 27. 612 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 28. 621 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 29. 622 breytingartillaga, fjáraukalög 1923

34. þing, 1922

 1. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattmat fasteigna
 2. 40 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 3. 56 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun á aðflutningsgjaldi af kolum
 4. 65 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, umræðupartur Alþingistíðinda (fella niður prentun)
 5. 117 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1923
 6. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, seðlaútgáfa Íslandsbanka
 7. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, prestsmata á Grund í Eyjafirði
 8. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í Húsavíkurhreppi
 9. 151 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 10. 152 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, skattmat fasteigna
 11. 266 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna

33. þing, 1921

 1. 73 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 2. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög
 3. 127 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1918 og 1919
 4. 148 nefndarálit ar, eignarnám á vatnsréttindum í Andakílsá
 5. 182 nefndarálit fjárhagsnefndar, erfðafjárskattur
 6. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 7. 185 nefndarálit fjárhagsnefndar, póstlög
 8. 186 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 9. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 10. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 11. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 12. 256 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 13. 275 nefndarálit fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 14. 276 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 15. 279 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörutollur
 16. 285 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lestagjald af skipum
 17. 348 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 18. 384 nefndarálit meirihluta ar, seðlaútgáfuréttur o. fl.
 19. 386 breytingartillaga meirihluta ar, gullforði Íslandsbanka verði fluttur til landsins
 20. 388 nefndarálit fjárhagsnefndar, vextir
 21. 417 nefndarálit fjárhagsnefndar, ellistyrkur presta og eftirlaun
 22. 432 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 23. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, manntalsþing
 24. 476 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppskilaþing
 25. 481 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 26. 487 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 27. 554 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 28. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, erfingjarenta (ævinlega)
 29. 598 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1922
 30. 610 breytingartillaga, fjárlög 1922
 31. 615 breytingartillaga, útflutningur og sala síldar