Jóhann Ársælsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 1219 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)
 2. 1227 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (gildissvið laganna, fyrirkomulag rannsókna o.fl.)

132. þing, 2005–2006

 1. 536 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 2. 537 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 3. 864 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)
 4. 914 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

131. þing, 2004–2005

 1. 818 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 2. 819 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
 3. 1270 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, vatnalög (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 666 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (línuívilnun o.fl.)
 2. 1502 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (afnám gjalda)
 3. 1503 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (afnám gjalds)
 4. 1803 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 5. 1804 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
 6. 1831 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)

127. þing, 2001–2002

 1. 542 nefndarálit, stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
 2. 697 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
 3. 989 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar
 4. 1293 nefndarálit, stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)

126. þing, 2000–2001

 1. 503 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, landmælingar og kortagerð (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
 2. 1391 nefndarálit, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)

125. þing, 1999–2000

 1. 929 breytingartillaga, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 2. 1070 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)

118. þing, 1994–1995

 1. 372 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 373 breytingartillaga, fjárlög 1995
 3. 381 breytingartillaga, fjárlög 1995
 4. 474 breytingartillaga, fjárlög 1995
 5. 475 breytingartillaga, fjárlög 1995

117. þing, 1993–1994

 1. 528 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 2. 676 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 3. 1287 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)

116. þing, 1992–1993

 1. 274 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, Ríkismat sjávarafurða
 2. 450 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 781 nál. með brtt., bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi
 4. 789 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 5. 1186 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og skoðunarstofur)

115. þing, 1991–1992

 1. 900 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1991--1994
 2. 941 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipunartími Ferðamálaráðs)

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 489 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 2. 490 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búnaðarfræðsla (Háskólinn á Hólum)
 3. 539 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 4. 540 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (viðurlagaákvæði)
 5. 586 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 6. 587 breytingartillaga iðnaðarnefndar, breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik)
 7. 879 nefndarálit iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 8. 880 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
 9. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 10. 992 breytingartillaga félagsmálanefndar, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (heildarlög)
 11. 993 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 12. 994 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur)
 13. 999 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 14. 1000 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða (aukin heimild)
 15. 1077 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 16. 1078 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
 17. 1079 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar)
 18. 1119 nefndarálit iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 19. 1120 breytingartillaga iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 20. 1127 nefndarálit landbúnaðarnefndar, trjáræktarsetur sjávarbyggða
 21. 1150 nál. með frávt., leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (rannsóknir á kolvetnisauðlindum)
 22. 1153 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur)
 23. 1255 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins)

132. þing, 2005–2006

 1. 524 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, einkaleyfi (nauðungarleyfi)
 2. 697 breytingartillaga iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
 3. 857 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verkefnasjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun fjár)
 4. 912 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 5. 913 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins
 6. 1000 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur)
 7. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 8. 1129 breytingartillaga allsherjarnefndar, breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar (sameiginleg forsjá barns o.fl.)
 9. 1208 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 10. 1209 breytingartillaga, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 11. 1227 nefndarálit iðnaðarnefndar, löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir)
 12. 1262 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna)
 13. 1403 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
 14. 1463 nefndarálit iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009
 15. 1464 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

131. þing, 2004–2005

 1. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 2. 606 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 3. 607 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
 4. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 5. 813 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur
 6. 869 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 7. 870 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
 8. 989 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 9. 990 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
 10. 1009 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
 11. 1220 nefndarálit iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
 12. 1221 nefndarálit iðnaðarnefndar, breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
 13. 1222 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
 14. 1246 nefndarálit, umgengni um nytjastofna sjávar (meðafli, leyfissviptingar)
 15. 1277 nál. með frávt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
 16. 1403 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, rekstur skólaskips

130. þing, 2003–2004

 1. 627 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (hafrannsóknaafli, þorskeldiskvóti)
 2. 628 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 3. 629 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (rannsóknir og nýsköpun)
 4. 863 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (erfðablöndun)
 5. 1260 nefndarálit samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 6. 1261 breytingartillaga samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 7. 1404 frhnál. með brtt. samgöngunefndar, rannsókn flugslysa
 8. 1418 nefndarálit samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 9. 1419 breytingartillaga samgöngunefndar, Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka)
 10. 1487 nefndarálit samgöngunefndar, siglingavernd
 11. 1488 breytingartillaga samgöngunefndar, siglingavernd
 12. 1550 nál. með brtt. samgöngunefndar, umferðaröryggi á þjóðvegum
 13. 1551 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnun sædýrasafns
 14. 1566 nál. með brtt. samgöngunefndar, skipulag sjóbjörgunarmála
 15. 1572 breytingartillaga, siglingavernd
 16. 1581 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 17. 1582 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.)
 18. 1616 nefndarálit samgöngunefndar, alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa
 19. 1620 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 20. 1621 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
 21. 1625 nál. með brtt. samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur)
 22. 1683 nál. með frávt. samgöngunefndar, íslensk farskip (skattareglur o.fl.)
 23. 1711 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (landanir erlendis, undirmálsfiskur)

128. þing, 2002–2003

 1. 307 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
 2. 468 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 3. 558 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir)
 4. 594 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (flutningur aflaheimilda milli ára)
 5. 595 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (uppsjávarfiskur)
 6. 632 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, útflutningsaðstoð (heildarlög)
 7. 653 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris)
 8. 676 breytingartillaga, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 9. 697 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 10. 698 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, verkefni Umhverfisstofnunar (breyting ýmissa laga)
 11. 707 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, úrvinnslugjald
 12. 917 nefndarálit, skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
 13. 1058 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, staðlar og Staðlaráð Íslands (heildarlög)
 14. 1227 nál. með brtt. samgöngunefndar, sjómannalög (bótaréttur)
 15. 1257 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, Póst- og fjarskiptastofnun (heildarlög, EES-reglur)
 16. 1258 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, fjarskipti (heildarlög, EES-reglur)
 17. 1278 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar)
 18. 1296 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (lækkun gjalds)
 19. 1297 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hafnir, hópferðabifreiðar)
 20. 1298 nál. með frávt. samgöngunefndar, strandsiglingar
 21. 1368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eldi nytjastofna sjávar (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
 2. 517 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds)
 3. 532 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða
 4. 533 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002
 5. 570 nefndarálit umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 6. 571 breytingartillaga umhverfisnefndar, náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
 7. 572 nefndarálit umhverfisnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs)
 8. 808 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 9. 809 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
 10. 1208 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
 11. 1220 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 12. 1221 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
 13. 1275 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 14. 1276 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
 15. 1295 nefndarálit, fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn)
 16. 1366 nefndarálit, Umhverfisstofnun
 17. 1381 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (krókaaflamarksbátar)

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (fjárhæðir)
 3. 393 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 432 nál. með brtt. umhverfisnefndar, matvæli (eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
 5. 471 nefndarálit, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (gildistími)
 6. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 7. 498 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 8. 505 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 9. 506 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 10. 514 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast)
 11. 540 framhaldsnefndarálit umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarlög (skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
 12. 728 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (tegundartilfærsla)
 13. 937 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, umgengni um nytjastofna sjávar (veiðar umfram aflaheimildir)
 14. 1125 nefndarálit umhverfisnefndar, eiturefni og hættuleg efni (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
 15. 1188 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)
 16. 1190 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001
 17. 1191 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2001
 18. 1192 nefndarálit utanríkismálanefndar, Genfarsamningur um skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
 19. 1233 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 20. 1234 nefndarálit utanríkismálanefndar, breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 21. 1235 nefndarálit utanríkismálanefndar, breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
 22. 1249 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
 23. 1280 nál. með brtt. umhverfisnefndar, hollustuhættir og mengunarvarnir (grænt bókhald o.fl.)
 24. 1321 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, könnun á áhrifum fiskmarkaða
 25. 1322 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur lifandi sjávardýra)
 26. 1330 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)
 27. 1335 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, endurskoðun viðskiptabanns á Írak
 28. 1372 framhaldsnefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, kjaramál fiskimanna og fleira (breyting ýmissa laga)

125. þing, 1999–2000

 1. 228 breytingartillaga, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 2. 364 breytingartillaga, fjárlög 2000
 3. 400 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (EES-reglur)
 4. 412 breytingartillaga, fjárlög 2000
 5. 413 breytingartillaga, fjárlög 2000
 6. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 7. 928 nefndarálit, stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum (flutningur aflahámarks)
 8. 984 nefndarálit, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 9. 988 breytingartillaga, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna
 10. 1029 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðieftirlitsgjald (heildarlög)
 11. 1030 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs (breyting ýmissa laga)
 12. 1127 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn
 13. 1169 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
 14. 1170 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, ályktanir Vestnorræna ráðsins
 15. 1184 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (veiðar umfram aflamark)
 16. 1185 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins (fasteignagjöld)
 17. 1251 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
 18. 1256 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum)
 19. 1263 nefndarálit, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 20. 1275 breytingartillaga, stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

124. þing, 1999

 1. 12 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög (kjördæmaskipan)
 2. 13 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands, Noregs og Rússlands um þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs

118. þing, 1994–1995

 1. 366 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 615 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi vélfræðinga (STCW-reglur o.fl.)
 3. 617 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, samsettir flutningar o.fl. vegna EES
 4. 622 nál. með brtt. samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (STCW-reglur o.fl.)
 5. 701 nál. með brtt. samgöngunefndar, vitamál (lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
 6. 705 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
 7. 734 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 8. 735 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar (heildarlög)
 9. 736 nál. með brtt. samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum (aldurshámark bifreiðastjóra)
 10. 737 nál. með brtt. samgöngunefndar, vöruflutningar á landi (aldurshámark bifreiðastjóra)
 11. 799 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð (breyting á samningi)
 12. 801 nál. með brtt. samgöngunefndar, áhafnir íslenskra kaupskipa
 13. 895 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998
 14. 896 breytingartillaga minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1995--1998

117. þing, 1993–1994

 1. 444 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs
 2. 592 nefndarálit, stöðvun verkfalls fiskimanna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 624 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla og nýliðanám)
 4. 673 breytingartillaga, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 5. 695 breytingartillaga samgöngunefndar, hafnalög (heildarlög)
 6. 914 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins
 7. 932 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 8. 933 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 9. 974 nefndarálit samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 10. 975 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttu
 11. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, meðferð og eftirlit sjávarafurða (aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
 12. 997 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög (heildarlög)
 13. 1010 nefndarálit samgöngunefndar, endurskoðun slysabóta sjómanna
 14. 1015 breytingartillaga samgöngunefndar, endurskoðun slysabóta sjómanna
 15. 1045 nefndarálit samgöngunefndar, vöruflutningar á landi (EES-reglur)
 16. 1060 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1994--1997
 17. 1061 breytingartillaga samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1994--1997
 18. 1112 nefndarálit, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 19. 1113 breytingartillaga, stjórn fiskveiða (lögbundin endurskoðun)
 20. 1128 nefndarálit samgöngunefndar, alferðir
 21. 1129 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
 22. 1130 breytingartillaga samgöngunefndar, skipulag ferðamála (skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
 23. 1141 nál. með brtt. meirihluta samgöngunefndar, græn símanúmer
 24. 1145 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Þróunarsjóður sjávarútvegsins
 25. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

116. þing, 1992–1993

 1. 261 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálum (gjald á flugvélaeldsneyti)
 2. 443 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 444 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 445 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 448 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 454 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 497 breytingartillaga, fjárlög 1993
 8. 506 breytingartillaga, fjárlög 1993
 9. 668 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 10. 741 nefndarálit samgöngunefndar, innflutningur á gröfupramma
 11. 783 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 12. 784 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti (EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
 13. 797 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 14. 798 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla (aðfararhæfi eldri úrskurða)
 15. 956 nefndarálit samgöngunefndar, eftirlit með skipum (heildarlög)
 16. 961 nefndarálit samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 17. 962 breytingartillaga samgöngunefndar, leiðsaga skipa (heildarlög)
 18. 1034 nál. með frávt. minnihluta samgöngunefndar, lagaákvæði er varða samgöngumál
 19. 1077 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög (ferjur og flóabátar)
 20. 1081 nefndarálit samgöngunefndar, fjármögnun samgöngumannvirkja
 21. 1082 breytingartillaga samgöngunefndar, fjármögnun samgöngumannvirkja
 22. 1125 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum (innflutningur á búvörum)
 23. 1159 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, vegáætlun 1993--1996
 24. 1190 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðiheimildir í lögsögu annarra ríkja

115. þing, 1991–1992

 1. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (inngreiðslur 1992)
 2. 278 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðlagsráð sjávarútvegsins (frjálst fiskverð)
 3. 303 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1992
 4. 304 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1992
 5. 310 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 6. 311 frávísunartilllaga, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 7. 326 breytingartillaga, fjárlög 1992
 8. 329 breytingartillaga, fjárlög 1992
 9. 334 breytingartillaga, fjárlög 1992
 10. 393 rökstudd dagskrá, Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins
 11. 478 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, gæðamál og sala fersks fisks
 12. 479 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, útfærsla togveiðilandhelginnar
 13. 480 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, þorskeldi
 14. 555 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 15. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (heildarlög)
 16. 599 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, beitumál
 17. 756 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 18. 757 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum
 19. 765 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ávöxtun innstæðna)
 20. 861 nefndarálit samgöngunefndar, brottfall laga nr. 2/1917 (bann við sölu og leigu skipa úr landi)
 21. 868 nefndarálit samgöngunefndar, flugmálaáætlun 1992--1995
 22. 872 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 23. 873 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 24. 887 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
 25. 925 nefndarálit samgöngunefndar, Skipaútgerð ríkisins
 26. 926 breytingartillaga, Skipaútgerð ríkisins
 27. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 28. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 29. 949 nál. með frávt. samgöngunefndar, jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar
 30. 950 nefndarálit samgöngunefndar, efling ferðaþjónustu
 31. 952 nál. með brtt. samgöngunefndar, Kolbeinsey
 32. 979 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs
 33. 999 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (ráðstöfun inngreiðslna)

107. þing, 1984–1985

 1. 97 breytingartillaga, frysting kjarnorkuvopna