Jóhann Hafstein: þingskjöl

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. 230 breytingartillaga, virkjun Lagarfoss
 2. 845 breytingartillaga, Landsvirkjun
 3. 894 rökstudd dagskrá, landhelgismál

90. þing, 1969–1970

 1. 320 breytingartillaga, Iðnþróunarsjóður

88. þing, 1967–1968

 1. 224 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 2. 387 breytingartillaga, sala Setbergs o.fl.
 3. 437 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

85. þing, 1964–1965

 1. 194 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 342 breytingartillaga, læknaskipunarlög

84. þing, 1963–1964

 1. 141 breytingartillaga, vegalög
 2. 313 breytingartillaga, sala Litlagerðis í Grýtubakkahreppi
 3. 473 breytingartillaga, lausaskuldir iðnaðarins

80. þing, 1959–1960

 1. 627 breytingartillaga, Háskóli Íslands

79. þing, 1959

 1. 7 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 14 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 15 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 18 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 19 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 6. 23 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 7. 32 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 194 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 156 breytingartillaga, tollskrá o. fl
 2. 185 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 3. 434 breytingartillaga, kostnaður við rekstur ríkisins
 4. 452 breytingartillaga, kostnaður við rekstur ríkisins

76. þing, 1956–1957

 1. 172 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 2. 174 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.
 3. 178 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.
 4. 265 breytingartillaga, fjárlög 1957
 5. 318 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 6. 558 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 7. 623 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 8. 625 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands

75. þing, 1955–1956

 1. 656 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins

74. þing, 1954–1955

 1. 310 breytingartillaga, fjárlög 1955

73. þing, 1953–1954

 1. 539 breytingartillaga, áfengislög
 2. 729 breytingartillaga, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 3. 859 breytingartillaga, húsaleiga

72. þing, 1952–1953

 1. 523 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 2. 571 breytingartillaga allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 3. 596 breytingartillaga, verðlag
 4. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 5. 673 breytingartillaga, skattfrelsi sparifjár
 6. 770 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 7. 777 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 2. 206 nefndarálit allsherjarnefndar, hámark húsaleigu o. fl.
 3. 221 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 4. 258 nefndarálit allsherjarnefndar, loftvarnaráðstafanir
 5. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 7. 314 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 8. 406 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 414 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 10. 467 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 513 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 12. 525 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.
 13. 566 breytingartillaga, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 14. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 15. 689 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 16. 699 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 17. 705 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjald af kvikmyndasýningum
 18. 708 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sundhöll í Reykjavík
 19. 726 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

70. þing, 1950–1951

 1. 292 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 293 breytingartillaga, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 469 breytingartillaga, vinnumiðlun
 4. 616 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.

69. þing, 1949–1950

 1. 112 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Húsavík
 2. 405 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 3. 438 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 4. 590 breytingartillaga, lóðakaup í Reykjavík (kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
 5. 701 breytingartillaga, fjárlög 1950
 6. 704 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, útsvör
 7. 794 breytingartillaga, vélræn upptaka á þingræðum

68. þing, 1948–1949

 1. 322 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 2. 400 breytingartillaga, kyrrsetning og lögbann
 3. 716 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 4. 740 breytingartillaga fjárhagsnefndar, áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu

67. þing, 1947–1948

 1. 145 breytingartillaga, skáldastyrkur og listamanna

66. þing, 1946–1947

 1. 48 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1947
 2. 49 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1947
 3. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 4. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 5. 372 breytingartillaga, landhelgi Íslands
 6. 461 breytingartillaga, tannlækningar

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. 160 breytingartillaga, fjárlög 1978
 2. 206 nefndarálit utanríkismálanefndar, gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

98. þing, 1976–1977

 1. 65 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um veiðar breskra togara
 2. 217 nál. með frávt. meirihluta utanríkismálanefndar, landhelgismál
 3. 218 nefndarálit utanríkismálanefndar, alþjóðasamningur um varnarráðstafanir vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar
 4. 509 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 5. 510 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög

97. þing, 1975–1976

 1. 68 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 94 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara
 3. 775 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarsjóður Norðurlanda
 4. 776 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands
 5. 778 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag um takmarkaðar veiðar norskra skipa innan fiskveiðilögsögu Íslands
 6. 819 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samkomulag við Belgíu um veiðar innan fiskveiðilandhelgi

96. þing, 1974–1975

 1. 637 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 2. 670 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, sameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn
 3. 681 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 4. 682 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 716 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands

93. þing, 1972–1973

 1. 752 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara

92. þing, 1971–1972

 1. 51 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samtarf á sviði menningarmála
 2. 335 nefndarálit utanríkismálanefndar, landhelgismál
 3. 336 breytingartillaga utanríkismálanefndar, landhelgismál
 4. 337 breytingartillaga, landhelgismál
 5. 468 nál. með frávt. utanríkismálanefndar, íslenskt sendiráð í Kanada
 6. 962 nefndarálit, öryggismál Íslands

86. þing, 1965–1966

 1. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleitarskip
 2. 574 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 3. 649 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Þorlákshöfn
 4. 664 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinnuréttindi vélstjóra á íslenskum skipum
 5. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands
 6. 716 nefndarálit allsherjarnefndar, löndun erlendra fiskiskipa í íslenskum höfnum
 7. 717 nál. með brtt. allsherjarnefndar, raforkuframkvæmdir á Vestfjörðum

84. þing, 1963–1964

 1. 519 nefndarálit utanríkismálanefndar, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna

83. þing, 1962–1963

 1. 82 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 2. 86 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 3. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 188 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1961
 5. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 6. 354 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, lántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum
 7. 363 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 8. 571 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, gatnagerð bæjar- og sveitarfélaga
 9. 572 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir
 10. 573 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðasjóður
 11. 574 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 12. 575 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir raforkusjóð
 13. 576 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti háskólans
 14. 586 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 15. 675 nefndarálit fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 16. 678 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.

82. þing, 1961–1962

 1. 162 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðurkenning Þýskalands á fiskveiðilögsögu við Ísland
 2. 163 nefndarálit utanríkismálanefndar, samkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við Ísland
 3. 444 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 4. 456 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengi
 5. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samvinnubanki Íslands hf.
 6. 683 nefndarálit utanríkismálanefndar, samstarfssamningur Norðurlanda
 7. 710 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1960
 8. 747 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 9. 748 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 761 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Ríkisábyrgðasjóður
 11. 763 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 12. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna Landspítalans
 13. 795 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, innheimta opinberra gjalda
 14. 796 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 15. 810 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 822 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna

81. þing, 1960–1961

 1. 124 frumvarp eftir 2. umræðu, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 2. 124 frumvarp eftir 2. umræðu, happdrætti fyrir Ísland (Happdrætti Háskóla Íslands)
 3. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1958
 4. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1958
 5. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, veð
 6. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga
 7. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, sementsverksmiðja
 8. 223 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 9. 236 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 10. 263 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1959
 11. 321 nefndarálit fjárhagsnefndar, alþjóðlega framfarastofnunin (um þátttöku Íslands)
 12. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, sameining Áfengsisverslunar og tóbakseinkasölu
 13. 407 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Seðlabanki Íslands
 14. 412 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 15. 413 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 16. 413 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 17. 419 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 18. 420 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 19. 441 nefndarálit fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 20. 442 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 21. 447 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, lausn fiskveiðideilunnar við Breta
 22. 521 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 23. 537 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisábyrgðir

80. þing, 1959–1960

 1. 93 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 2. 95 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 3. 149 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala ríkisins á tóbaki
 4. 203 breytingartillaga, fjárlög 1960
 5. 210 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 6. 211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, söluskattur
 7. 211 breytingartillaga fjárhagsnefndar, söluskattur
 8. 251 breytingartillaga, fjárlög 1960
 9. 317 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 343 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.
 11. 368 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 12. 442 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 13. 443 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aukaútsvör ríkisstofnana
 14. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 15. 492 nefndarálit fjárhagsnefndar, Verslunarbanki Íslands h.f.
 16. 493 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 17. 518 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, efnahagsmál
 18. 544 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 19. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 20. 578 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1957
 21. 616 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúar þess erlendis

79. þing, 1959

 1. 25 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 43 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 2. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 188 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 4. 202 breytingartillaga, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 5. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 6. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 7. 299 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 8. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 9. 381 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 10. 382 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 11. 406 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 12. 437 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 13. 438 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 14. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 15. 458 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 16. 459 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 17. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 18. 493 nefndarálit fjárhagsnefndar, Siglufjarðarvegur
 19. 511 nál. með rökst., áætlunarráð ríkisins

77. þing, 1957–1958

 1. 108 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 2. 109 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 3. 118 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 119 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 5. 120 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 6. 136 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 7. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 8. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 9. 240 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 10. 375 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 11. 414 nefndarálit fjárhagsnefndar, kostnaður við rekstur ríkisins
 12. 435 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlit til varnar ofeyðslu hjá ríkinu

76. þing, 1956–1957

 1. 90 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 2. 140 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 3. 141 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 5. 143 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 6. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 7. 171 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattsviðauki
 8. 177 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 9. 249 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 10. 250 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 11. 251 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 12. 264 breytingartillaga, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 13. 281 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 282 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 15. 283 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 16. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 17. 427 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti
 18. 456 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 19. 457 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 20. 488 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 21. 490 nefndarálit fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 22. 492 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 23. 624 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 24. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 25. 637 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands
 26. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, innflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.
 27. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum

75. þing, 1955–1956

 1. 132 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 2. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 3. 158 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 4. 159 nefndarálit fjárhagsnefndar, selja Laugarnes í Reykjavík
 5. 160 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkulög
 6. 176 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 7. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 8. 189 breytingartillaga, fjárlög 1956
 9. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1956 með viðauka
 10. 191 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 11. 192 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 12. 201 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 13. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 14. 215 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun starfsmanna ríkisins
 15. 249 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 16. 250 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 17. 252 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 18. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 310 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 20. 313 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 21. 318 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, framleiðslusjóður
 22. 377 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 23. 454 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 24. 643 nál. með rökst., varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 134 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 3. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 136 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 5. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, óréttmætir verslunarhættir
 6. 215 nefndarálit fjárhagsnefndar, Krabbameinsfélag Íslands
 7. 222 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 8. 257 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Norður-Atlantshafssamningurinn
 9. 285 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 10. 309 breytingartillaga, fjárlög 1955
 11. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 12. 316 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.
 13. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun happdrættis
 14. 468 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 15. 491 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 16. 554 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaferðir
 17. 555 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 18. 572 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 19. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 20. 589 breytingartillaga fjárhagsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 21. 590 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn í Kópavogskaupstað
 22. 596 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup fyrir Neskaupstað
 23. 599 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarinn Valborg Herjólfsdóttir
 24. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 25. 624 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 26. 627 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 27. 630 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 28. 631 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 29. 632 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, húsnæðismál
 30. 666 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 31. 667 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 32. 668 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 33. 684 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 34. 717 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 35. 763 nefndarálit fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 36. 764 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna
 37. 772 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna

73. þing, 1953–1954

 1. 180 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 2. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán ríkissjóðs
 3. 210 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar
 4. 211 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 5. 212 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 6. 225 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.
 7. 252 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 8. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 9. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 10. 306 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 11. 335 breytingartillaga fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 12. 494 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 13. 499 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 14. 516 breytingartillaga, áfengislög
 15. 518 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, orkuver Vestfjarða
 16. 519 breytingartillaga, áfengislög
 17. 543 breytingartillaga, áfengislög
 18. 576 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 577 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 594 nefndarálit fjárhagsnefndar, Greiðslubandalag Evrópu
 21. 598 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 22. 621 breytingartillaga fjárhagsnefndar, orkuver og orkuveitur
 23. 623 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 24. 630 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 25. 636 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 26. 637 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 27. 646 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 28. 663 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 29. 694 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkulög
 30. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaskattur
 31. 707 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 32. 708 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 33. 710 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Framkvæmdabanki Íslands
 34. 739 breytingartillaga, fasteignaskattur
 35. 745 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 36. 760 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 37. 838 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings
 38. 862 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

72. þing, 1952–1953

 1. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 2. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o. fl.
 3. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, bann við okri, dráttarvöxtum o. fl.
 4. 108 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 5. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 6. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 16, okt. 1952
 7. 187 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 8. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, Sogs- og Laxárvirkjun
 9. 202 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áburðarverksmiðja
 10. 203 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 11. 204 nefndarálit fjárhagsnefndar, Samband íslenskra berklasjúklinga
 12. 209 nefndarálit fjárhagsnefndar, smáíbúðabyggingar
 13. 275 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 14. 288 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ættleiðing
 15. 301 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 16. 302 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 17. 303 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 18. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 19. 320 breytingartillaga, fjárlög 1953
 20. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 21. 378 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki
 22. 406 nefndarálit fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 23. 407 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta
 24. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi
 25. 481 breytingartillaga fjárhagsnefndar, jafnvirðiskaup og vöruskipti
 26. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, mannréttindi og mannfrelsi
 27. 526 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 28. 527 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning
 29. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 30. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 31. 532 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Vogum
 32. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 33. 545 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 34. 604 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, framkvæmdabanki Íslands
 35. 605 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 36. 623 breytingartillaga, fjárlög 1953
 37. 630 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf
 38. 637 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 39. 670 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánsfé til íbúðabygginga
 40. 672 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattfrelsi sparifjár
 41. 726 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, kaup á togurum og togveiðibát

71. þing, 1951–1952

 1. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka vegna áburðarverksmiðjunnar
 2. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 3. 121 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 4. 122 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 5. 123 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 6. 124 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 128 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, gengisskráning, launabreytingar, stóreignarskattur, framleiðslugj. o. fl.
 8. 147 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta skemtanaskatt með viðauka
 9. 161 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 10. 175 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 11. 188 nefndarálit meirihluta varnarsamningsnefndar, varnarsamningur
 12. 294 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, sala og útflutningur á vörum
 13. 322 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o. fl.
 14. 323 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá
 15. 343 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 16. 347 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 17. 436 nefndarálit fjárhagsnefndar, lánasjóður stúdenta
 18. 470 nál. með rökst. meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.
 19. 472 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 20. 473 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 21. 480 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 23. 570 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkisjóðs til vinnuheimila
 24. 573 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, greiðsluafgangur ríkissjóðs
 25. 602 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur vegna skuldaskila bátaútvegsins
 26. 603 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum
 27. 604 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 28. 635 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 29. 636 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, fasteignaskattar til sveitarsjóða

70. þing, 1950–1951

 1. 36 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1951
 2. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.
 3. 76 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins (lántökuheimild)
 4. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 5. 155 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar við Pólland
 6. 159 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 7. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, skólastjóralaun og kennara við barnaskóla
 8. 161 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 9. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til bænda á óþurrkasvæðunum (austan- og norðanlands)
 10. 185 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vísitala framfærslukostnaðar
 11. 186 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 12. 200 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 13. 205 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 14. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 15. 256 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 16. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 17. 294 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 18. 295 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 19. 324 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 20. 326 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 21. 330 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðaskrásetning á Akureyri
 22. 350 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám (lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar)
 23. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun arnar og vals
 24. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 25. 369 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 26. 372 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bifreiðalög (viðurlög)
 27. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 28. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 29. 533 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1947
 30. 610 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög (ökukennsla)
 31. 686 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 32. 705 nefndarálit fjárhagsnefndar, Þjóðminjasafnshúsið
 33. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur (veiting ríkisborgararéttar)
 34. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög
 35. 722 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 36. 756 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fasteignamat
 37. 786 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán til síldarútvegsmanna)
 38. 792 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins ( lán til kaupenda o.fl.)
 39. 793 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

69. þing, 1949–1950

 1. 95 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (greiðslufrestur skulda)
 2. 96 nefndarálit fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 3. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 4. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 5. 99 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1950
 6. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1950
 7. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 8. 125 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 9. 126 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 10. 152 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á III. kafla)
 11. 177 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 12. 204 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 13. 214 nefndarálit fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 14. 239 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópuráðið (þátttaka Íslands)
 15. 251 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (verðlagsákvarðanir á útgerðarvöru o.fl.)
 16. 292 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 17. 431 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 18. 448 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 19. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 20. 501 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, byggingarlán og húsaleigulækkun
 21. 502 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 22. 503 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 23. 510 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 24. 523 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignakönnun
 25. 529 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 26. 530 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 27. 534 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 28. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 29. 548 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 30. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 31. 604 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 32. 627 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 33. 717 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á benzíni
 34. 732 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 35. 733 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 36. 734 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð
 37. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, viðskiptasamningar milli Íslands og Póllands
 38. 768 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (aðstoð til síldarútvegsmanna)

68. þing, 1948–1949

 1. 68 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 2. 135 nefndarálit fjárhagsnefndar, happadrættislán ríkissjóðs
 3. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 4. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 5. 222 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 233 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 7. 241 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 8. 257 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 9. 267 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 10. 289 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 11. 319 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 12. 367 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 13. 385 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 14. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 15. 510 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 16. 535 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyri
 17. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 18. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 19. 584 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 20. 599 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 21. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 22. 657 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Marshallaðstoðin
 23. 687 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 24. 689 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 25. 697 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 26. 712 breytingartillaga, fjárlög 1949
 27. 730 breytingartillaga, fjárlög 1949
 28. 776 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, loftflutningur milli landa
 29. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð

67. þing, 1947–1948

 1. 50 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 2. 114 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 3. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 4. 162 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 5. 198 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 6. 208 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 213 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 8. 220 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 9. 225 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 10. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 11. 310 breytingartillaga, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 12. 336 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 13. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 14. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 15. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 16. 443 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir (viðauki við l. 128/1947)
 17. 481 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir
 18. 501 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o.fl.
 19. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 20. 641 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 101 nefndarálit fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur
 2. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna
 3. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, heimilisfang
 4. 137 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsgjöld o. fl.
 5. 151 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 6. 158 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 7. 203 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 8. 223 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 9. 225 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 10. 232 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki 1947
 11. 244 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, aldurshámark opinberra starfsmanna
 12. 335 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innflutningur og gjaldeyrismeðferð
 13. 396 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 14. 405 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 15. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 16. 485 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattsviðauki 1947
 17. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lögræði
 18. 615 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Hringverskots í Ólafsfirði
 19. 617 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 20. 619 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 21. 622 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 22. 630 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 23. 633 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, hækkun á aðflutningsgjöldum 1947
 24. 662 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 25. 694 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 26. 786 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 27. 787 nefndarálit allsherjarnefndar, embættaveitingar og ráðning opinberra starfsmanna
 28. 820 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 29. 839 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 30. 845 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 31. 867 breytingartillaga, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.

65. þing, 1946

 1. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 2. 48 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur