Jóhann Þ. Jósefsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 89 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 2. 457 breytingartillaga, fjárlög 1959

77. þing, 1957–1958

 1. 196 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 2. 310 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 3. 334 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 4. 360 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 5. 554 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 580 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.
 7. 581 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 78 breytingartillaga, Söfnunarsjóður Íslands
 2. 125 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 3. 184 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 4. 186 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

75. þing, 1955–1956

 1. 138 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 2. 382 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 3. 478 breytingartillaga, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 4. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 5. 511 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingasamningar
 6. 597 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, kjarnorkuvopn
 7. 643 nál. með rökst., varnarsamningur við Bandaríkin

74. þing, 1954–1955

 1. 146 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 2. 160 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 3. 253 breytingartillaga, fjárlög 1955
 4. 257 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Norður-Atlantshafssamningurinn
 5. 428 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 6. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum
 7. 488 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 8. 525 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 9. 715 breytingartillaga, skipun prestakalla
 10. 765 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands

73. þing, 1953–1954

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 2. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 3. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 4. 310 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 5. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, möskvastærð fiskineta
 6. 838 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, endurskoðun varnarsamnings
 7. 862 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

72. þing, 1952–1953

 1. 270 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, matsveina-og veitingaþjónusta skóla
 2. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 3. 272 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 4. 273 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 5. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 6. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta
 7. 344 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 8. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 9. 377 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 10. 403 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskveiðar á fjarlægum miðum
 11. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 12. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, verðmiði á vörum í sýningargluggum
 13. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 14. 443 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat
 15. 460 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslugeta atvinnuveganna
 16. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutir til bifreiða
 17. 483 nál. með rökst. allsherjarnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 18. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, smíði fiskibáta innanlands
 19. 622 breytingartillaga, fjárlög 1953
 20. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga
 21. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 22. 688 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyforðabúr
 23. 693 nál. með brtt. allsherjarnefndar, náttúruauður landsins
 24. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á jarðhita
 25. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, strandferðir m/s Herðubreiðar

71. þing, 1951–1952

 1. 106 breytingartillaga, vegalög
 2. 185 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á slysum á togurum og öðrum veiðiskipum
 3. 192 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 4. 193 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 5. 219 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 6. 235 breytingartillaga, skipun prestakalla
 7. 254 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tunnuverksmiðja ríkisins
 8. 316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heimilisdráttavélar, prjónavélar og bifreiðar til landbúnaðarþarfa
 9. 331 breytingartillaga, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 10. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíum og bensíni
 11. 361 nefndarálit meirihluta varnarsamningsnefndar, varnarsamningur
 12. 412 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 13. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 14. 416 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðisjóður Íslands
 15. 599 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn virkjunarskilyrða á Vestfjörðum
 16. 611 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, fræðslulöggjöfin
 17. 614 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðdeildir Landsbankans
 18. 628 breytingartillaga, prófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 19. 676 rökstudd dagskrá, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, ódýrir sumargististaðir
 21. 687 nefndarálit allsherjarnefndar, hótelhúsnæði
 22. 688 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 23. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ræðuritun á Alþingi
 24. 691 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuleysistryggingar
 25. 719 breytingartillaga, fasteignaskattar til sveitarsjóða

70. þing, 1950–1951

 1. 57 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, friðun rjúpu
 2. 103 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 3. 114 breytingartillaga, vegalagabreyting
 4. 168 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, atvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnum
 5. 401 nefndarálit allsherjarnefndar, talstöðvaþjónusta landssímans
 6. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 7. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 8. 476 nefndarálit allsherjarnefndar, uppeldisheimili handa vangæfum börnum og unglingum
 9. 491 nál. með brtt. allsherjarnefndar, viðbúnaður vegna ófriðarhættu
 10. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, gæðamat iðnaðarvara
 11. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurheimt handrita frá Danmörku
 12. 565 breytingartillaga, sjúkrahús o.fl.
 13. 593 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun áfengislöggjafar
 14. 624 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skömmtun á byggingarvörum
 15. 639 nál. með rökst. allsherjarnefndar, vélræn upptaka á þingræðum
 16. 681 nál. með brtt. allsherjarnefndar, jöfnunarverð á olíu og benzíni
 17. 717 breytingartillaga, loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík
 18. 742 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 19. 743 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 20. 769 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 21. 779 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 22. 811 nefndarálit allsherjarnefndar, námslánasjóður
 23. 825 rökstudd dagskrá, loftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavík

69. þing, 1949–1950

 1. 728 breytingartillaga, fjárlög 1950

68. þing, 1948–1949

 1. 63 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 220 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum
 3. 561 breytingartillaga, jeppabifreiðar
 4. 720 breytingartillaga, fjárlög 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 548 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 562 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 3. 573 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 4. 575 breytingartillaga, síldarvinnslutæki o.fl.
 5. 590 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 122 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun
 2. 178 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 3. 196 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 4. 197 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ljósmæðralög
 5. 235 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, aðflutningsgjöld o. fl.
 6. 249 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.
 7. 264 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 8. 265 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 9. 267 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bátaútvegurinn o. fl.
 10. 276 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 11. 283 nefndarálit allsherjarnefndar, bílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisand
 12. 284 breytingartillaga fjárhagsnefndar, sala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkróki
 13. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur nýrra ávaxta
 14. 297 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flutningur íslenzskra afurða með íslenskum skipum
 15. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, einkaleyfasafn
 16. 347 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 17. 712 breytingartillaga, fjárlög 1947

65. þing, 1946

 1. 29 nefndarálit fjárhagsnefndar, landssmiðjan
 2. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, lýsisherzluverksmiðja

64. þing, 1945–1946

 1. 325 breytingartillaga, fjárlög 1946
 2. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 3. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, afkoma sjávarútvegsins
 4. 371 breytingartillaga, fjárlög 1946
 5. 398 breytingartillaga, húsaleiga
 6. 445 nefndarálit allsherjarnefndar, viðlega báta um vertíðir
 7. 457 nefndarálit allsherjarnefndar, vélar til raforkuvinnslu á sveitaheimilum
 8. 510 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraorka á Reykhólum
 9. 517 breytingartillaga, húsaleiga
 10. 548 breytingartillaga, endurgreiðsla á aðflutningsgjöldum
 11. 596 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, samgöngubætur í Barðastrandarsýslu
 12. 636 nefndarálit allsherjarnefndar, lyfjasala
 13. 637 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraorka á Reykjanesi við Ísafjarðardjúp
 14. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting héraðsdómaraembætta

63. þing, 1944–1945

 1. 468 breytingartillaga, kaup á efni í Reykjanesrafveituna
 2. 506 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarnám
 3. 634 breytingartillaga, hafnarbótasjóður
 4. 1019 nefndarálit fjárveitinganefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 5. 1057 breytingartillaga, vinnuhæli berklasjúklinga
 6. 1075 breytingartillaga, vinnuhæli berklasjúklinga
 7. 1155 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

62. þing, 1943

 1. 140 nefndarálit allsherjarnefndar, afsláttarhross
 2. 141 nefndarálit allsherjarnefndar, byggðasími í Álftaveri
 3. 142 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðlegt félagsmálastarf
 4. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, gagnfræðanám
 5. 246 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýslu
 6. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Faxaflóa
 7. 501 breytingartillaga, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/f
 8. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsmálaráðuneytið
 9. 534 nefndarálit allsherjarnefndar, línurit yfir vegi
 10. 541 breytingartillaga, vinnuhæli berklasjúklinga
 11. 564 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, nýbýlamyndun
 12. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatrygging íþróttamanna
 13. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, söltun og niðursuða síldar
 14. 655 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fyrningar fiskiskipa o.fl.
 15. 659 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur afla í fiskflutningaskip
 16. 673 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, uppbót á landbúnaðarafurðum

59. þing, 1942

 1. 66 breytingartillaga, útsvör
 2. 263 breytingartillaga, gjaldeyrisverslun o.fl.

56. þing, 1941

 1. 504 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 776 breytingartillaga, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 156 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 2. 185 breytingartillaga, tollskrá o. fl.

54. þing, 1939–1940

 1. 156 breytingartillaga, tollskrá
 2. 160 breytingartillaga, tollskrá
 3. 210 breytingartillaga, útsvör

53. þing, 1938

 1. 192 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 2. 224 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 3. 312 breytingartillaga, skemmtanaskattur
 4. 322 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 5. 482 breytingartillaga, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 6. 497 breytingartillaga, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa

52. þing, 1937

 1. 168 nefndarálit, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 2. 204 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, rekstrarlánafélög
 3. 208 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 4. 209 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 5. 256 nefndarálit, síldarverksmiðjur ríkisins
 6. 257 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 7. 310 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 8. 316 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 9. 360 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 10. 387 breytingartillaga, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 11. 388 breytingartillaga, fiskimálanefnd o. fl.
 12. 488 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

51. þing, 1937

 1. 302 breytingartillaga, fiskimálanefnd o. fl.
 2. 366 nefndarálit, hampspuni
 3. 367 breytingartillaga, hampspuni

50. þing, 1936

 1. 172 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o. fl.
 2. 271 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 3. 441 breytingartillaga, tekjuöflun fyrir ríkissjóð

49. þing, 1935

 1. 163 breytingartillaga, flutningur á kartöflum
 2. 296 breytingartillaga, hafnarlög Siglufjarðar
 3. 301 breytingartillaga, Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 4. 435 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld
 5. 592 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur á ýmsum íslenzkum afurðum
 6. 619 breytingartillaga, bráðabirgðaverðtollur
 7. 623 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 8. 637 breytingartillaga minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o.fl.
 9. 806 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 10. 844 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 11. 875 breytingartillaga, útsöluverð áfengis á Siglufirði
 12. 883 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs
 13. 916 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

48. þing, 1934

 1. 87 breytingartillaga, vinnumiðlun
 2. 141 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjan á Raufarhöfn
 3. 147 breytingartillaga, verkamannabústaðir
 4. 197 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskimatsstjóri
 5. 315 breytingartillaga, dragnótaveiðar í landhelgi
 6. 317 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hornafirði
 7. 340 breytingartillaga minnihluta samgöngumálanefndar, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 8. 465 breytingartillaga, tollundanþága fyrir tunnuefni og hamp
 9. 559 breytingartillaga, markaðs- og verðjöfnunarsjóður
 10. 564 breytingartillaga, stjórn og starfræksla póst- og símamála
 11. 583 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Vestmannaeyjavitinn á Stórhöfða
 12. 608 breytingartillaga, Vestmannaeyjavitinn á Stórhöfða
 13. 622 breytingartillaga, ábyrgð á láni fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 14. 660 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 15. 681 breytingartillaga, fiskimálanefnd
 16. 701 breytingartillaga, síldarútvegsnefnd
 17. 843 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bráðabirgðaútflutningsskýrslur

47. þing, 1933

 1. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Tunnuverksmiðja Akureyrar
 2. 96 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 3. 100 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerði á Skagaströnd
 4. 142 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, talstöðvar
 5. 199 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, styrkingu Vestmannaeyjakaupstaðar til kaupa á dýpkunarækjum
 6. 205 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélagið
 7. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Samvinnufélag sjómanna á Stokkseyri
 8. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samvinnufélag Flateyjar

46. þing, 1933

 1. 164 breytingartillaga, hjúkranarkvennalög
 2. 306 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fjárlög 1934
 3. 572 breytingartillaga, útflutningsgjald af síld og fl.
 4. 747 breytingartillaga, varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

45. þing, 1932

 1. 196 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa
 2. 301 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 3. 450 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 4. 475 breytingartillaga, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 5. 622 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í landhelgi
 6. 630 breytingartillaga, útflutningur á nýjum fiski
 7. 653 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi
 8. 721 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

44. þing, 1931

 1. 151 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiðar í landhelgi
 2. 174 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 3. 175 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 4. 176 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 5. 327 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju
 6. 355 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, verksmiðja til bræðslu síldar

43. þing, 1931

 1. 97 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 2. 195 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 3. 223 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, rekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðju
 4. 290 breytingartillaga, bifreiðaskattur
 5. 323 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 6. 339 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld

42. þing, 1930

 1. 162 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, björgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar
 2. 180 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa
 3. 217 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 4. 378 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 5. 428 breytingartillaga, vigt á síld
 6. 430 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa

41. þing, 1929

 1. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 2. 382 breytingartillaga, hafnargerð á Skagaströnd
 3. 574 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 4. 575 breytingartillaga, einkasala á síld

40. þing, 1928

 1. 408 breytingartillaga, friðun á laxi
 2. 520 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 3. 553 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 4. 613 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, loftskeytanotkun veiðiskipa
 5. 750 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús

39. þing, 1927

 1. 587 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum

38. þing, 1926

 1. 566 breytingartillaga, útsvör

37. þing, 1925

 1. 300 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands

36. þing, 1924

 1. 352 nefndarálit, Landsbanki Íslands
 2. 439 breytingartillaga, fjárlög 1925

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 2. 98 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 3. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 4. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 143 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 6. 173 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, skipulagning samgangna
 7. 206 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 8. 212 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 9. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 269 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 11. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 12. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 314 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 14. 408 breytingartillaga, fjárlög 1959
 15. 449 breytingartillaga, fjárlög 1959
 16. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 17. 463 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 18. 500 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.

77. þing, 1957–1958

 1. 64 breytingartillaga, umferðarlög
 2. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 3. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 4. 102 nefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 5. 103 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarafskriftir
 6. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 7. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 8. 302 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 9. 311 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 10. 312 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisbrot
 11. 322 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 12. 342 breytingartillaga, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 13. 379 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 14. 396 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 15. 553 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 16. 564 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar

76. þing, 1956–1957

 1. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 2. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 3. 100 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipakaup
 4. 112 breytingartillaga, skipakaup
 5. 114 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 6. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 7. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 8. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 9. 123 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 10. 127 nefndarálit fjárhagsnefndar, festing verðlags og kaupgjalds
 11. 128 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 12. 263 breytingartillaga, fjárlög 1957
 13. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 14. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 15. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 16. 319 breytingartillaga, félagsheimili
 17. 336 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 362 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 19. 383 breytingartillaga, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 20. 385 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar á íslenskum skipum
 21. 403 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 22. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á síld
 23. 431 breytingartillaga, umferðarlög
 24. 442 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 25. 547 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollskrá o. fl.

75. þing, 1955–1956

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðuskólar
 2. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 233 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 4. 244 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarmálastofnun Íslands
 5. 271 nál. með rökst. allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 6. 283 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kjarnorkumál
 7. 295 breytingartillaga, fjárlög 1956
 8. 296 breytingartillaga, fjárlög 1956
 9. 306 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 10. 307 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 11. 333 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, ný orkuver og orkuveitur
 12. 389 nál. með rökst. fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur þjóðleikhús o. fl.
 13. 390 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 14. 412 nál. með rökst. allsherjarnefndar, eyðing refa og minka
 15. 413 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðum
 16. 417 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavík
 18. 435 nefndarálit allsherjarnefndar, framleiðslusamvinnufélög
 19. 534 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, jarðhiti til virkjunar

74. þing, 1954–1955

 1. 161 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkraflugvélar
 2. 162 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gistihús í landinu
 3. 163 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 4. 486 nál. með brtt. allsherjarnefndar, frjáls innflutningur bifreiða
 5. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, verkafólksskortur í sveitum
 6. 494 nefndarálit allsherjarnefndar, hafnarbætur í Loðmundarfirði
 7. 501 nál. með rökst. allsherjarnefndar, minning Jóns Þorkelssonar skólameistara
 8. 790 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

73. þing, 1953–1954

 1. 123 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttur
 2. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 3. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, höfundaréttarsamningur
 4. 409 nefndarálit allsherjarnefndar, þurrkvíar
 5. 503 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kosningar og kosningaundirbúningur
 6. 505 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 7. 568 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bátagjaldeyrislistinn
 8. 599 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 9. 668 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 10. 669 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 11. 715 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 12. 750 nefndarálit iðnaðarnefndar, raforkulög
 13. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandsmál
 14. 772 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 15. 780 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 16. 784 nál. með brtt. allsherjarnefndar, laun karla og kvenna

72. þing, 1952–1953

 1. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 2. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 3. 487 nefndarálit utanríkismálanefndar, mannréttindi og mannfrelsi
 4. 603 breytingartillaga, fjárlög 1953
 5. 607 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 133 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóra og framleiðsluráð
 2. 165 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 3. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 317 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, byggingu nokkurra raforkuveitna
 5. 356 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 6. 375 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 7. 484 nefndarálit iðnaðarnefndar, áfengislög
 8. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 9. 547 breytingartillaga iðnaðarnefndar, áfengislög
 10. 548 breytingartillaga iðnaðarnefndar, áfengislög
 11. 555 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 12. 728 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 13. 729 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum

70. þing, 1950–1951

 1. 496 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Reykhólar)
 2. 545 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 3. 553 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Dynjandisá)
 4. 651 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 5. 658 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 6. 697 breytingartillaga, verndun fiskimiða fyrir Vestfjörðum

69. þing, 1949–1950

 1. 239 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, Evrópuráðið (þátttaka Íslands)
 2. 271 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna (lánsábyrgð)
 3. 455 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 4. 461 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, gengisskráning o.fl.
 5. 515 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna (framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948)
 6. 593 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, togarakaup ríkisins
 7. 661 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1946
 8. 662 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 9. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

68. þing, 1948–1949

 1. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949

66. þing, 1946–1947

 1. 142 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 2. 143 breytingartillaga, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 3. 352 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 4. 379 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 5. 506 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli

65. þing, 1946

 1. 11 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, bandalag hinna sameinuðu þjóða
 2. 26 nefndarálit menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði
 3. 38 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.

64. þing, 1945–1946

 1. 163 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 2. 175 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 3. 203 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 227 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945
 5. 266 breytingartillaga iðnaðarnefndar, raforkulög
 6. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 7. 363 breytingartillaga, fjárlög 1946
 8. 364 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, botnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóa
 9. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 10. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður o.fl.
 11. 411 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, störf fiskimálanefndar
 12. 415 breytingartillaga iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 13. 469 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins
 14. 551 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 15. 601 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 16. 623 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 17. 638 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 18. 699 breytingartillaga, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 19. 700 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 20. 704 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 21. 713 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 22. 735 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 23. 737 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 24. 741 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnlánasjóður
 25. 828 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 26. 901 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fyrningarafskriftir

63. þing, 1944–1945

 1. 67 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 2. 81 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ísafjörð
 3. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 4. 83 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 5. 110 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, nýbygging fiskiskipa
 6. 112 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Bolungavík
 7. 117 nefndarálit fjárveitinganefndar, Suðurlandsbraut um Krýsuvík
 8. 118 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Ólafsfirði
 9. 122 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Breiðdalsvík
 10. 123 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Höfnum
 11. 127 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, virkjun Fljótsár
 12. 140 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, úrkomumælingar á hálendi Íslands
 13. 142 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus
 14. 143 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárskipti í Suður-Þingeyjarsýslu
 15. 156 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, launauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdri
 16. 165 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 17. 204 nefndarálit fjárveitinganefndar, talsímaþjónusta í verstöðvum vegna slysavarna
 18. 219 breytingartillaga, nýbygging fiskiskipa
 19. 318 nefndarálit, verðlækkun á vörum innanlands
 20. 333 nefndarálit fjárveitinganefndar, endurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl.
 21. 337 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, síldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðar
 22. 349 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Sæbóli í Aðalvík
 23. 350 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Látrum í Aðalvík
 24. 351 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Örlygshöfn
 25. 352 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Hvalskeri
 26. 390 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner
 27. 397 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 28. 425 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Keflavíkurhrepp, Njarðvíkurhrepp og Grenjaðarstaða- og Múlahverfi
 29. 451 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 30. 460 nefndarálit fjárveitinganefndar, landhelgisgæzla og björgunarstarfsemi
 31. 487 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað
 32. 493 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 33. 498 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, rannsóknarstöð á Keldum
 34. 509 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Neskaupstað
 35. 519 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Djúpavogi
 36. 531 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 37. 576 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 38. 579 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 39. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 40. 600 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hrísey
 41. 607 nefndarálit fjárveitinganefndar, alþjóðlega vinnumálasambandið
 42. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framkvæmd póstmála
 43. 664 nefndarálit fjárveitinganefndar, hitaveita
 44. 668 nefndarálit fjárveitinganefndar, brú á Jökulsá á Fjöllum
 45. 669 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, byggingarmál
 46. 674 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Ólafsvík
 47. 675 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 48. 681 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 49. 682 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Selárdal
 50. 704 nefndarálit fjárveitinganefndar, herzla síldarlýsis
 51. 718 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 52. 719 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 53. 725 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 54. 731 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1945
 55. 767 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h.f.
 56. 768 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkið kaupi húseignina nr. 11 við Fríkirkjuveg í Reykjavík
 57. 777 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, róðrartími fiskibáta
 58. 787 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 59. 814 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Ólafsvíkurhrepp
 60. 824 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 61. 830 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Andakílsár
 62. 831 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup á efni í Reykjanesrafveituna
 63. 834 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Neskaupstað
 64. 883 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitulán fyrir Sauðárkrókshrepp
 65. 885 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Ísafjarðar og Eyrarhrepps
 66. 903 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 67. 919 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Hellissandi
 68. 936 nefndarálit fjárveitinganefndar, hafnargerð í Höfðavatni
 69. 951 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita Reyðarfjarðarhrepps
 70. 953 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavík
 71. 991 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grunnavík
 72. 1005 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög
 73. 1006 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveita Stykkishólms
 74. 1011 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjan á Sólbakka
 75. 1012 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 76. 1021 nefndarálit fjárveitinganefndar, lendingarbætur á Hellissandi
 77. 1022 nefndarálit fjárveitinganefndar, flutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðu
 78. 1026 nefndarálit fjárveitinganefndar, rafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslum
 79. 1038 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkuveita til Dalvíkur
 80. 1042 breytingartillaga, raforkuveita til Dalvíkur
 81. 1067 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Flatey á Skjálfanda
 82. 1083 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsóknir á efni til bygginga og annarra verklegra framkvæmda
 83. 1099 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fundahúsbygging templara í Reykjavík
 84. 1101 nefndarálit fjárveitinganefndar, virkjun Fljótaár
 85. 1126 nefndarálit fjárveitinganefndar, kaup Þórustaða í Ölvusi
 86. 1147 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 87. 1233 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 88. 1249 nefndarálit fjárveitinganefndar, listasafn o.fl.
 89. 1268 nefndarálit fjárveitinganefndar, hækkun framlags til nokkurra skóla

62. þing, 1943

 1. 163 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Hnífsdal
 2. 201 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Stöðvarfirði
 3. 220 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Vogum
 4. 221 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 5. 276 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ólafsfjörð
 6. 277 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 7. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, reikningaskrifstofa sjávarútvegsins
 8. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 9. 320 breytingartillaga, kaup á efni í rafveitur
 10. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Grindavík
 11. 437 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 12. 438 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Keflavík
 13. 448 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, olíugeymar o.fl.
 14. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 15. 527 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 16. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 17. 554 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað
 18. 599 breytingartillaga, fjárlög 1944
 19. 615 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 20. 658 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stríðsslysatrygging íslenzkra skipshafna

61. þing, 1942–1943

 1. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 2. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 3. 643 breytingartillaga, síldartunnur

59. þing, 1942

 1. 54 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttakennaraskóli Íslands
 2. 99 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 3. 101 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Neskaupsstað
 4. 143 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 5. 146 nefndarálit menntamálanefndar, íþróttakennaraskóli Íslands
 6. 155 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Stokkseyri
 7. 160 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Akranes
 8. 265 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 9. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 10. 356 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 11. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Patreksfjörð
 12. 470 nefndarálit menntamálanefndar, lestrarfélög og kennslukvikmyndir
 13. 471 nefndarálit menntamálanefndar, styrkur til Íslendinga vestan hafs til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Íslands

58. þing, 1941

 1. 10 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta

56. þing, 1941

 1. 90 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 2. 130 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bygging sjómannaskóla
 3. 132 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 4. 260 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiði, sala og útflutningur á kola
 5. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag
 6. 381 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 7. 382 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 8. 384 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 9. 414 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 10. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 11. 416 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög á Ísafirði
 12. 476 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 13. 543 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 14. 638 breytingartillaga, fjárlög
 15. 639 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stríðstryggingafélag skipshafna
 16. 651 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stríðstryggingafélag skipshafna
 17. 656 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vigt á síld

55. þing, 1940

 1. 97 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 182 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldartunnur
 3. 227 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 4. 228 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar
 5. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 6. 329 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 7. 365 breytingartillaga, fjárlög 1941
 8. 366 breytingartillaga, fjárlög 1941
 9. 452 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Raufarhöfn
 10. 574 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 82 breytingartillaga, raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar
 2. 94 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ostrurækt
 3. 108 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 4. 109 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldartunnur
 5. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarsmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 6. 200 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 7. 201 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 8. 404 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 9. 412 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 10. 493 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð í Stykkishólmi
 11. 534 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 12. 585 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd
 13. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940

53. þing, 1938

 1. 85 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitastæði á Þrídröngum
 2. 115 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, rekstrarlánafélög
 3. 149 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á matjessíld og skozkverkaðri síld
 4. 198 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Raufarhöfn
 5. 242 breytingartillaga, fjárlög 1939
 6. 259 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Raufarhöfn
 7. 307 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, togaraútgerðarnefnd
 8. 351 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, togaraútgerðarnefnd
 9. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 10. 460 breytingartillaga, fjárlög 1939
 11. 468 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 12. 469 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 13. 485 breytingartillaga, fjárlög 1939

52. þing, 1937

 1. 54 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 2. 71 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 3. 112 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, möskvar fisknetja og lágmarkslengd á fiski
 4. 137 breytingartillaga, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 5. 232 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 6. 281 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af saltfiski
 7. 282 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóður Íslands
 8. 290 breytingartillaga, fjárlög 1938
 9. 291 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 10. 309 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 11. 312 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 12. 334 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.
 13. 338 breytingartillaga, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 14. 407 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Hofsósi
 15. 408 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Suðureyri
 16. 420 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir vélbáta
 17. 427 breytingartillaga, fjárlög 1938
 18. 428 breytingartillaga, fjárlög 1938

51. þing, 1937

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipsstjóraréttindi til handa Pétri Sigurðssyni
 2. 117 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 3. 134 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 4. 174 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 5. 184 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 6. 247 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o. fl.
 7. 248 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Þórshöfn
 8. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldveiðar með botnvörpu
 9. 259 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 10. 264 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hraðfrysting fisks
 11. 315 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vitabyggingar

50. þing, 1936

 1. 82 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 2. 85 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, botnvörpuveiðar
 3. 329 breytingartillaga, fjárlög 1937
 4. 372 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 5. 389 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kennsla í vélfræði
 6. 452 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 7. 486 breytingartillaga, atvinna við siglingar
 8. 519 breytingartillaga, fjárlög 1937
 9. 524 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn
 10. 547 breytingartillaga, fjárlög 1937

49. þing, 1935

 1. 133 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 2. 135 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, gæðamerki
 3. 273 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hafnarlög Siglufjarðar
 4. 377 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 5. 411 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimálanefnd o.fl.
 6. 482 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldar- og ufsaveiði
 7. 489 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Skuldaskilasjóður vélbátaeigenda
 8. 490 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 9. 608 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald
 10. 684 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, strandvarnir við Vestmannaeyjar
 11. 698 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útgeðrarsamvinnufélög
 12. 812 nál. með brtt., loftskeytastöðvar í skipum
 13. 877 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 14. 890 breytingartillaga, fjárlög 1936
 15. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 2. 130 breytingartillaga, útflutningsgjald af síld til hlutaruppbótar sjómönnum
 3. 191 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandi
 4. 285 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldar- og ufsaveiði
 5. 307 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, fiskiráð
 6. 311 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarbræðslustöð
 7. 342 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á mótorskipum
 8. 343 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 9. 391 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningur á síldarmjöli
 10. 423 breytingartillaga samgöngumálanefndar, stjórn og starfræksla póst- og símamála
 11. 450 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarverksmiðjur ríkisins
 12. 461 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, markaðs- og verðjöfnunarsjóður
 13. 463 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, mat á fiskúrgangi
 14. 565 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, miðunarstöð í Vestamannaeyjum
 15. 619 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins og skipverja á þeim
 16. 642 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, Skuldaskilasjóður útgerðarmanna
 17. 692 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingar opinna vélbáta
 18. 759 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á mótorskipum
 19. 778 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útgerðarsamvinnufélag
 20. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935

47. þing, 1933

 1. 275 breytingartillaga, sala mjólkur og rjóma

46. þing, 1933

 1. 45 nefndarálit allsherjarnefndar, ljósmæðralög
 2. 60 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum
 3. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 4. 84 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 5. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúkranarkvennalög
 6. 113 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 7. 120 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 8. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 9. 189 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs
 10. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Mið-Sámsstaði
 11. 193 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum
 12. 194 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun fugla og eggja
 13. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands
 14. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 15. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 16. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 17. 257 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóa
 18. 258 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðum
 19. 286 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúkranarkvennalög
 20. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 21. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 22. 327 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 23. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 24. 331 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 25. 348 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1934
 26. 352 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Húsavík
 27. 353 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn vitamála og um vitabyggingar
 28. 354 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, meðalalýsi
 29. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 30. 366 breytingartillaga, fjárlög 1934
 31. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 32. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð
 33. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlöggjöfina
 34. 434 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 35. 450 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stjórn varðskipanna
 36. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, barnavernd
 37. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishéraða - og prestakallasjóðir
 38. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við okri, dráttarvexti og fl.
 39. 518 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 40. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, sláttu tveggja minnispeninga
 41. 527 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, leiðsöguskip
 42. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 43. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 44. 558 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, prestkallasjóð
 45. 583 breytingartillaga allsherjarnefndar, óréttmæta verslunarhætti
 46. 605 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, einkennisbúninga og önnur einkenni
 47. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 48. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæslu á íslenskum gufuskipum
 49. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 50. 663 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárþröng hreppsfélaga
 51. 666 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, kaup eða leigu á síldarbræðslustöð
 52. 708 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 53. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 54. 799 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 55. 802 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögreglustjóra í Bolungavík
 56. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta
 57. 876 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lögreglustjóra í Keflavík

45. þing, 1932

 1. 73 breytingartillaga samgöngumálanefndar, leyfi til loftferða
 2. 96 breytingartillaga samgöngumálanefndar, leyfi til loftferða
 3. 101 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 4. 204 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 5. 224 framhaldsnefndarálit samgöngumálanefndar, leyfi til loftferða
 6. 228 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skirteini til vélstjórnar
 7. 237 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 8. 277 breytingartillaga samgöngumálanefndar, vatnasvæði Þverár og Markarfljóts
 9. 280 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands
 10. 296 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfus
 11. 361 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1933
 12. 370 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, brúargerðir
 13. 374 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verksmiðja til bræðslu síldar
 14. 421 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, póstlög
 15. 455 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands
 16. 471 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 17. 481 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, skiptalög
 18. 524 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, söltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslands
 19. 542 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 20. 556 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 21. 573 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsla á Raufarhöfn
 22. 604 breytingartillaga meirihluta samgöngumálanefndar, brúargerðir
 23. 629 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fiski
 24. 657 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 25. 682 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 26. 713 nefndarálit samgöngumálanefndar, vegalög
 27. 727 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 28. 728 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, öryggi við siglingar

44. þing, 1931

 1. 126 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1932
 2. 152 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fisk
 3. 153 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 4. 183 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1932
 5. 215 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 6. 241 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 7. 253 nál. með brtt. samgöngumálanefndar, útvarp talskeyta
 8. 300 nál. með rökst. samgöngumálanefndar, vegamál
 9. 308 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Eyrarbakka
 10. 352 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 11. 438 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

43. þing, 1931

 1. 127 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vitagjald
 2. 143 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 3. 187 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Dalvík
 4. 188 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 5. 225 nál. með rökst. meirihluta sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur á Eyrarbakka
 6. 380 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands

42. þing, 1930

 1. 144 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 2. 218 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Akranesi
 3. 219 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 4. 239 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 5. 282 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lögskráning sjómanna
 6. 298 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 7. 352 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, vigt á síld
 8. 353 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasjóðsgjald
 9. 365 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, sjómannalög
 10. 370 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 11. 456 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, landhelgisgæsla

41. þing, 1929

 1. 59 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, lendingar- og leiðarmerki
 2. 141 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 3. 157 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, aukin landhelgisgæsla
 4. 178 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 5. 206 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aukin landhelgisgæsla
 6. 224 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vitar, sjómerki o.fl.
 7. 248 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 8. 249 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 9. 298 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstað
 10. 337 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, síldarnætur
 11. 345 breytingartillaga, fjárlög 1930
 12. 347 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskiveiðasjóður Íslands
 13. 393 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, lendingarbætur í Þorlákshöfn
 14. 406 frhnál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, vitar, sjómerki o.fl.
 15. 437 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, rekstur verksmiðju til bræðslu síldar
 16. 438 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Skagaströnd
 17. 439 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerð á Sauðárkróki
 18. 581 breytingartillaga, rekstur verksmiðju til bræðslu síldar

40. þing, 1928

 1. 106 nefndarálit menntamálanefndar, sundhöll í Reykjavík
 2. 263 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 3. 266 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgisgæsla
 4. 276 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimavistir við hinn almenna menntaskóla
 5. 279 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 6. 288 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 7. 300 nefndarálit menntamálanefndar, fræðslumálanefndir
 8. 306 nefndarálit menntamálanefndar, prentsmiðjur
 9. 308 nefndarálit menntamálanefndar, menntamálaráð Íslands
 10. 481 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 11. 494 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á síld
 12. 539 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðslustöðvar
 13. 620 nefndarálit menntamálanefndar, menningarsjóður
 14. 621 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, samskólar Reykjavíkur
 15. 632 breytingartillaga, menningarsjóður
 16. 656 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalds af síld
 17. 692 nefndarálit menntamálanefndar, ungmennafræðsla í Reykjavík
 18. 724 breytingartillaga, varðskip landsins
 19. 735 breytingartillaga menntamálanefndar, ungmennafræðsla í Reykjavík

39. þing, 1927

 1. 35 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi
 2. 38 þál. (samhlj.), veðurfregnir frá Grænlandi
 3. 40 nefndarálit allsherjarnefndar, námulög
 4. 41 nefndarálit allsherjarnefndar, uppkvaðning dóma og úrskurður
 5. 53 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 6. 69 nefndarálit allsherjarnefndar, iðja og iðnaður
 7. 70 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaðarnám
 8. 71 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 9. 118 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins
 10. 119 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 11. 146 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 12. 166 breytingartillaga allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 13. 182 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands
 14. 226 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun hreindýra
 15. 230 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á áfengi
 16. 260 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn
 17. 265 nefndarálit allsherjarnefndar, varðskip ríkisins
 18. 281 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 19. 283 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 20. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 21. 297 framhaldsnefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi
 22. 302 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 23. 303 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn banameina og kennslu í meina- og líffærafræði
 24. 342 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 25. 348 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 26. 352 nefndarálit fjárhagsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 27. 362 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 28. 447 nefndarálit allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 29. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á Hesti í Ögurþingum
 30. 464 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Norðfirði
 31. 466 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 32. 506 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 33. 514 breytingartillaga allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 34. 515 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, einkasala á saltfisk
 35. 531 breytingartillaga allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 36. 533 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 37. 538 nefndarálit allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 38. 542 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 39. 557 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar
 40. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, landamerki ofl.
 41. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, sorphreinsun og salernahreinsun á Akureyri
 42. 579 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1925
 43. 580 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1925
 44. 592 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, trygging á fatnaði og munum skipverja
 45. 593 breytingartillaga allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar
 46. 609 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, milliþinganefnd um hag bátaútvegsins
 47. 616 nefndarálit allsherjarnefndar, sandgræðslugirðingar í Gunnarsholti
 48. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, Mosfellsheiðarland
 49. 618 nefndarálit allsherjarnefndar, umboð þjóðjarða
 50. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla verkkaups
 51. 627 framhaldsnefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands

38. þing, 1926

 1. 81 nefndarálit samgöngunefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá
 2. 97 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 3. 100 breytingartillaga, löggilding verslunarstaða
 4. 132 nefndarálit samgöngunefndar, leiga á skipi til strandferða
 5. 133 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 6. 176 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurum
 7. 201 nefndarálit fjárhagsnefndar, ellitrygging
 8. 202 nefndarálit samgöngunefndar, sæsímasambandið við útlönd o.fl.
 9. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, yfirsetukvennalög
 10. 224 nefndarálit fjárhagsnefndar, afnám gengisviðauka á vörutolli
 11. 238 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 12. 249 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veðurstofa
 13. 333 nefndarálit samgöngunefndar, bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.
 14. 337 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsókn á veg- og brúarstæðum
 15. 366 nefndarálit samgöngunefndar, kaup á snjódreka og bifreiðum
 16. 378 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 17. 431 nefndarálit samgöngunefndar, notkun bifreiða
 18. 432 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 19. 458 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgissjóður
 20. 470 breytingartillaga, fjárlög 1927
 21. 471 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gróðaskattur
 22. 476 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, byggingar og landnámssjóður
 23. 477 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1924
 24. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1924
 25. 500 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérleyfi til virkjunar Dynjandisár
 26. 527 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 27. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 28. 542 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sala á síld o. fl.
 29. 545 breytingartillaga, sérleyfi til virkjunar Dynjandisár
 30. 548 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, vörutollur
 31. 571 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi handa nýjum banka

37. þing, 1925

 1. 103 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 2. 107 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskifulltrúi á Spáni og Ítalíu
 3. 112 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, sóknargjöld
 4. 119 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðasamþyktir og lendingarsjóður
 5. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 6. 132 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 7. 147 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 8. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðauka
 9. 205 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 10. 238 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflaskýrslur
 11. 268 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 12. 271 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, sala á hluta af kaupstaðarlóð Vestmannaeyjabæjar
 13. 346 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 14. 361 nefndarálit fjárhagsnefndar, sala á prestsmötu
 15. 374 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1926
 16. 428 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum
 17. 430 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1923
 18. 432 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður embættismanna
 19. 438 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, herpinótaveiði
 20. 446 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, innheimta gjalda af erlendum fiskiskipum
 21. 457 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollalög
 22. 471 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 23. 478 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 24. 524 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 25. 525 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald

36. þing, 1924

 1. 160 breytingartillaga, hæstiréttur
 2. 179 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 3. 183 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisviðauki á ýmsa tolla og gjöld
 4. 184 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 5. 191 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 6. 215 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á íslenskum mótorskipum
 7. 258 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 8. 285 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landhelgissektir í gullkrónum
 9. 329 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðamenn
 10. 354 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, söfnunarsjóður Íslands
 11. 361 nefndarálit, seðlaútgáfuréttur ríkisins
 12. 365 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 13. 390 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisskuldabréf
 14. 394 breytingartillaga, fjárlög 1925
 15. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1922
 16. 417 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 17. 418 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1925
 18. 435 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Landhelgissjóður Íslands
 19. 466 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, sala sjávarafurða
 20. 483 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 486 nefndarálit fjárhagsnefndar, sparisjóður Árnessýslu
 22. 496 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1922
 23. 509 nefndarálit fjárhagsnefndar, yfirskoðunarmenn landsreikningsins