Jóhanna Sigurðardóttir: þingskjöl

1. flutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 457 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (vaxtabætur)
 2. 524 breytingartillaga, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 3. 570 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 4. 571 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 5. 694 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)

132. þing, 2005–2006

 1. 853 breytingartillaga, greiðslur til foreldra langveikra barna
 2. 896 breytingartillaga, greiðslur til foreldra langveikra barna
 3. 1209 breytingartillaga, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 4. 1343 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)

131. þing, 2004–2005

 1. 583 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
 2. 614 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 3. 1192 breytingartillaga, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 4. 1201 breytingartillaga, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 5. 1286 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (heildarlög)

130. þing, 2003–2004

 1. 468 nefndarálit, fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl. (hækkun þungaskatts og vörugjalds)
 2. 636 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 3. 907 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 4. 1279 breytingartillaga, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 5. 1316 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 6. 1476 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 7. 1518 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 8. 1531 breytingartillaga, fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
 9. 1533 breytingartillaga, húsnæðismál (íbúðabréf)
 10. 1541 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
 11. 1548 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, húsnæðismál (íbúðabréf)
 12. 1672 nefndarálit, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn)

128. þing, 2002–2003

 1. 510 nefndarálit, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 2. 511 breytingartillaga, gjald af áfengi og tóbaki (hækkun gjalda)
 3. 636 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 4. 639 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
 5. 640 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 6. 1133 breytingartillaga, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)

127. þing, 2001–2002

 1. 464 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 2. 470 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 3. 528 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
 4. 547 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 5. 596 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
 6. 1125 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 7. 1243 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 8. 1244 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Þjóðhagsstofnun o.fl.
 9. 1344 nefndarálit, ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

126. þing, 2000–2001

 1. 367 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 498 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 3. 513 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 4. 586 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboð og innherjaviðskipti)
 5. 597 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 6. 609 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
 7. 610 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (ríkistollstjóri)
 8. 1099 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (samvinnufélög)
 9. 1223 nefndarálit, viðskiptabankar og sparisjóðir (breyting sparisjóðs í hlutafélag)
 10. 1224 breytingartillaga, viðskiptabankar og sparisjóðir (breyting sparisjóðs í hlutafélag)
 11. 1338 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (verðtryggðar eignir og skuldir)
 12. 1385 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (heildarlög)
 13. 1386 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur)
 14. 1388 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala hlutafjár ríkissjóðs)
 15. 1399 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 16. 1400 breytingartillaga, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)

125. þing, 1999–2000

 1. 110 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 319 breytingartillaga, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 3. 339 nefndarálit, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (sala á 15% hlut)
 4. 793 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna (fjöldauppsagnir)
 5. 935 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda)
 6. 975 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 7. 976 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 8. 1050 breytingartillaga, lausafjárkaup (heildarlög)
 9. 1057 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, brunatryggingar (Landskrá fasteigna)
 10. 1059 breytingartillaga, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 11. 1071 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
 12. 1252 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 13. 1253 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir (menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
 14. 1257 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 15. 1408 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga)

123. þing, 1998–1999

 1. 588 breytingartillaga, fjárlög 1999
 2. 598 breytingartillaga, fjárlög 1999
 3. 921 nefndarálit, stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

122. þing, 1997–1998

 1. 512 breytingartillaga, fjárlög 1998
 2. 520 breytingartillaga, fæðingarorlof (feður)
 3. 826 breytingartillaga, dómstólar
 4. 1004 breytingartillaga, umferðarlög (öndunarsýni)
 5. 1212 breytingartillaga, lögmenn (heildarlög)
 6. 1291 breytingartillaga, þjóðlendur
 7. 1346 breytingartillaga, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 8. 1413 breytingartillaga, húsnæðismál
 9. 1434 breytingartillaga, áfengislög (heildarlög)
 10. 1553 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (vaxtabætur)

121. þing, 1996–1997

 1. 467 nefndarálit, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 2. 468 breytingartillaga, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 3. 1080 breytingartillaga, öryggisþjónusta
 4. 1105 breytingartillaga, staða þjóðkirkjunnar
 5. 1106 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 6. 1107 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög)
 7. 1133 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.)
 8. 1136 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 9. 1238 nefndarálit, samningsveð
 10. 1239 breytingartillaga, samningsveð

120. þing, 1995–1996

 1. 121 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 122 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 3. 479 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 4. 1205 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir)

118. þing, 1994–1995

 1. 379 breytingartillaga, fjárlög 1995
 2. 380 breytingartillaga, fjáraukalög 1994
 3. 425 breytingartillaga, einkahlutafélög
 4. 427 breytingartillaga, hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
 5. 469 breytingartillaga, fjárlög 1995
 6. 511 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
 7. 855 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög (endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)

113. þing, 1990–1991

 1. 1071 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)

109. þing, 1986–1987

 1. 297 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 460 breytingartillaga, fjárlög 1987
 3. 461 breytingartillaga, fjárlög 1987
 4. 728 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánsréttur o.fl.)
 5. 936 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sjúkra- og iðjuþjálfun

108. þing, 1985–1986

 1. 297 breytingartillaga, fjárlög 1986
 2. 298 breytingartillaga, fjárlög 1986
 3. 355 breytingartillaga, lánsfjárlög 1986
 4. 356 breytingartillaga, fjárlög 1986
 5. 527 nefndarálit, sveitarstjórnarlög
 6. 528 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 7. 1002 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 8. 1007 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins

107. þing, 1984–1985

 1. 295 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 296 breytingartillaga, fjárlög 1985
 3. 309 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 364 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 366 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 367 breytingartillaga, fjárlög 1985
 7. 397 breytingartillaga, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 8. 910 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, endurmenntun vegna tæknivæðingar
 9. 911 breytingartillaga, endurmenntun vegna tæknivæðingar
 10. 912 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til uppsagnarfrests
 11. 923 breytingartillaga, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 12. 990 breytingartillaga, viðskiptabankar
 13. 1167 breytingartillaga, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 14. 1281 breytingartillaga, sparisjóðir

106. þing, 1983–1984

 1. 197 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 202 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 257 breytingartillaga, fjárlög 1984
 4. 258 breytingartillaga, fjárlög 1984
 5. 275 breytingartillaga, fjárlög 1984
 6. 460 breytingartillaga, lánsfjárlög 1984
 7. 688 nefndarálit, Húsnæðisstofnun ríkisins
 8. 689 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 9. 822 breytingartillaga, erfðafjárskattur
 10. 980 nefndarálit minnihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði
 11. 981 breytingartillaga minnihluta atvinnumálanefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

105. þing, 1982–1983

 1. 68 breytingartillaga, orlof
 2. 176 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, orlof
 3. 177 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, orlof
 4. 181 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 182 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 184 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 7. 191 breytingartillaga, orlof
 8. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
 9. 313 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 346 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tölvuvinnsla og upplýsingamiðlun varðandi landbúnaðinn
 11. 388 nefndarálit allsherjarnefndar, vélhjólaslys
 12. 389 breytingartillaga allsherjarnefndar, vélhjólaslys
 13. 422 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggiskröfur til hjólbarða
 14. 424 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 15. 426 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 16. 458 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 17. 459 breytingartillaga félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppi
 18. 461 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 19. 567 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, fjölskylduráðgjöf
 20. 568 breytingartillaga minnihluta félagsmálanefndar, fjölskylduráðgjöf
 21. 572 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 22. 573 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 23. 590 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins

104. þing, 1981–1982

 1. 197 nefndarálit allsherjarnefndar, ár aldraðra
 2. 198 breytingartillaga allsherjarnefndar, ár aldraðra
 3. 291 breytingartillaga, almannatryggingar
 4. 341 nefndarálit allsherjarnefndar, smærri hlutafélög
 5. 342 breytingartillaga allsherjarnefndar, smærri hlutafélög
 6. 343 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 7. 344 breytingartillaga allsherjarnefndar, almannavarnir
 8. 487 breytingartillaga, brunavarnir og brunamál
 9. 495 nefndarálit allsherjarnefndar, öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna
 10. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, orlofsbúðir fyrir almenning
 11. 510 breytingartillaga allsherjarnefndar, orlofsbúðir fyrir almenning
 12. 511 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsismál
 13. 512 breytingartillaga allsherjarnefndar, fangelsismál
 14. 556 nál. með frávt. allsherjarnefndar, sjúkraflutningar
 15. 603 nefndarálit allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 16. 604 breytingartillaga allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 17. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, Kolbeinsey
 18. 606 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsinga- og tölvumál
 19. 607 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsinga- og tölvumál
 20. 654 breytingartillaga, almannatryggingar
 21. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi
 22. 661 breytingartillaga allsherjarnefndar, lækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengi
 23. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskt efni á myndsnældum
 24. 665 nefndarálit allsherjarnefndar, Orkubú Suðurnesja
 25. 687 nál. með brtt. allsherjarnefndar, staða og rekstrargrundvöllur félagsheimila
 26. 698 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sjálfsforræði sveitarfélaga
 27. 699 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, sjálfsforræði sveitarfélaga
 28. 700 nál. með brtt. allsherjarnefndar, byggðaþróun í Árneshreppi
 29. 728 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting orkulinda
 30. 729 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hagnýting orkulinda
 31. 730 nefndarálit allsherjarnefndar, listiðnaður
 32. 731 breytingartillaga allsherjarnefndar, listiðnaður
 33. 760 nál. með frávt. allsherjarnefndar, slysa-, líf- og örorkutryggingar björgunarmanna
 34. 930 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, orlof

103. þing, 1980–1981

 1. 203 breytingartillaga, almannatryggingar
 2. 274 breytingartillaga, almannatryggingar
 3. 406 nefndarálit allsherjarnefndar, réttarstaða fólks í óvígðri sambúð
 4. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega
 5. 429 nefndarálit allsherjarnefndar, aldurshámark starfsmanna ríkisins
 6. 501 nefndarálit allsherjarnefndar, björgunarnet
 7. 502 breytingartillaga allsherjarnefndar, björgunarnet
 8. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, alkalískemmdir á steinsteypu í húsum
 9. 524 breytingartillaga allsherjarnefndar, alkalískemmdir á steinsteypu í húsum
 10. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, undirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi
 11. 588 nefndarálit allsherjarnefndar, launasjóður rithöfunda
 12. 589 breytingartillaga allsherjarnefndar, launasjóður rithöfunda
 13. 616 nefndarálit allsherjarnefndar, opinber stefna í áfengismálum
 14. 617 breytingartillaga allsherjarnefndar, opinber stefna í áfengismálum
 15. 622 nefndarálit allsherjarnefndar, geðheilbrigðismál
 16. 623 breytingartillaga allsherjarnefndar, geðheilbrigðismál
 17. 649 breytingartillaga, heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða
 18. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, kennsla í útvegsfræðum
 19. 684 breytingartillaga allsherjarnefndar, kennsla í útvegsfræðum
 20. 765 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, stóriðjumál
 21. 767 nefndarálit allsherjarnefndar, fræðsla um efnahagsmál
 22. 768 nefndarálit allsherjarnefndar, árangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum
 23. 770 nefndarálit allsherjarnefndar, ókeypis símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnana
 24. 772 nefndarálit allsherjarnefndar, menntun fangavarða
 25. 773 breytingartillaga allsherjarnefndar, menntun fangavarða
 26. 791 nefndarálit allsherjarnefndar, veðurfregnir
 27. 792 breytingartillaga allsherjarnefndar, veðurfregnir
 28. 793 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á háhitasvæðum landsins
 29. 794 nefndarálit allsherjarnefndar, innlendur lyfjaiðnaður
 30. 795 breytingartillaga allsherjarnefndar, innlendur lyfjaiðnaður
 31. 796 nefndarálit allsherjarnefndar, siglingalög
 32. 797 breytingartillaga allsherjarnefndar, siglingalög
 33. 798 nefndarálit allsherjarnefndar, samræming á mati og skráningu fasteigna
 34. 799 breytingartillaga allsherjarnefndar, samræming á mati og skráningu fasteigna
 35. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, flugrekstur ríkisins
 36. 801 breytingartillaga allsherjarnefndar, flugrekstur ríkisins
 37. 803 nefndarálit allsherjarnefndar, áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins
 38. 804 breytingartillaga allsherjarnefndar, áhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsins
 39. 936 nefndarálit allsherjarnefndar, félagsleg þjónusta fyrir aldraða
 40. 944 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur um Hvalfjörð
 41. 976 breytingartillaga, eftirlaun til aldraðra
 42. 977 nefndarálit allsherjarnefndar, starfsskilyrði myndlistarmanna
 43. 1056 rökstudd dagskrá, umferðarlög

102. þing, 1979–1980

 1. 60 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 2. 66 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 182 breytingartillaga, tollskrá
 4. 199 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 5. 213 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 6. 214 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 7. 220 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 8. 221 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 10. 333 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 334 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 457 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 13. 458 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 14. 513 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 15. 515 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 16. 520 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 524 breytingartillaga, aðstoð við þroskahefta
 18. 608 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 19. 631 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda
 20. 641 nál. með frávt., Húsnæðismálastofnun ríkisins

100. þing, 1978–1979

 1. 57 breytingartillaga, kjaramál
 2. 295 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 350 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Framkvæmdasjóður öryrkja
 4. 351 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Framkvæmdasjóður öryrkja
 5. 370 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 6. 400 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 7. 432 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 8. 433 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla
 9. 489 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 689 nefndarálit félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 11. 690 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 12. 691 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 13. 754 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 14. 884 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. 491 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 2. 492 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
 3. 505 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 4. 506 breytingartillaga félagsmálanefndar, gatnagerðargjald (heildarlög)
 5. 507 nál. með brtt. félagsmálanefndar, stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.)
 6. 508 nefndarálit félagsmálanefndar, upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur)
 7. 522 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll)
 8. 537 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 9. 538 breytingartillaga félagsmálanefndar, lögheimili og skipulags- og byggingarlög (óheimil skráning lögheimilis í frístundabyggð)
 10. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
 11. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
 12. 546 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (vanskil á ársreikningi)
 13. 555 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
 14. 584 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 15. 585 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, ættleiðingarstyrkir (heildarlög)
 16. 590 nefndarálit félagsmálanefndar, fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna)
 17. 604 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur)
 18. 605 breytingartillaga, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.)
 19. 626 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 20. 627 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 21. 628 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 22. 629 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 23. 630 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 24. 632 breytingartillaga, vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts)
 25. 949 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 26. 950 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, sameignarfélög (heildarlög)
 27. 1129 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðurlög við brotum á fjármálamarkaði (viðurlög við efnahagsbrotum)
 28. 1132 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 29. 1133 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum)
 30. 1188 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
 31. 1204 breytingartillaga, vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga)
 32. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð)
 33. 1275 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 34. 1276 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög o.fl. (EES-reglur)
 35. 1279 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar)

132. þing, 2005–2006

 1. 477 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds)
 2. 478 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 3. 491 nefndarálit félagsmálanefndar, Ábyrgðasjóður launa (hækkun gjalds)
 4. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (varasjóður viðbótarlána)
 5. 494 nefndarálit félagsmálanefndar, aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi)
 6. 507 breytingartillaga, starfsmannaleigur
 7. 521 nefndarálit félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 8. 522 breytingartillaga félagsmálanefndar, starfsmannaleigur
 9. 544 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar)
 10. 652 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 11. 653 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Kjaradómur og kjaranefnd (ógilding úrskurðar)
 12. 988 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 13. 989 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, faggilding o.fl.
 14. 1183 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 15. 1184 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 16. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 17. 1186 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
 18. 1208 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
 19. 1237 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
 20. 1238 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
 21. 1259 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, evrópsk samvinnufélög (EES-reglur)
 22. 1270 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 23. 1309 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög og tekjuskattur (fækkun tollumdæma o.fl.)
 24. 1311 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
 25. 1312 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 26. 1313 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.)
 27. 1314 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 28. 1315 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
 29. 1316 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 30. 1317 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 31. 1333 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds)
 32. 1334 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 33. 1335 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, kjararáð (heildarlög)
 34. 1337 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur (gengishagnaður)
 35. 1340 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 36. 1341 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (heildarlög)
 37. 1342 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumarkaðsaðgerðir (heildarlög)
 38. 1396 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur)
 39. 1404 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 40. 1405 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur)
 41. 1416 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)
 42. 1417 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur)

131. þing, 2004–2005

 1. 499 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 2. 500 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
 3. 527 breytingartillaga, fjárlög 2005
 4. 542 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976)
 5. 545 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
 6. 560 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur)
 7. 571 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar)
 8. 572 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 9. 574 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
 10. 588 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hækkun gjalds)
 11. 590 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda)
 12. 599 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 13. 600 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 14. 608 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
 15. 1184 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, miðlun vátrygginga (EES-reglur)
 16. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 17. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 18. 1187 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
 19. 1190 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 20. 1191 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
 21. 1195 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
 22. 1204 nefndarálit, skattskylda orkufyrirtækja
 23. 1207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 24. 1208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
 25. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
 26. 1249 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (ársreikningar o.fl.)
 27. 1250 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 28. 1251 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
 29. 1327 nefndarálit, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
 30. 1328 nefndarálit, eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins
 31. 1329 nefndarálit, Neytendastofa og talsmaður neytenda
 32. 1349 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
 33. 1350 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 34. 1351 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
 35. 1380 breytingartillaga, samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)

130. þing, 2003–2004

 1. 457 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (viðbótarlífeyrissparnaður)
 2. 617 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (trúnaðarlæknir)
 3. 619 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (brottfall laga o.fl.)
 4. 639 nál. með brtt. félagsmálanefndar, tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur)
 5. 640 nál. með brtt. félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.)
 6. 848 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 7. 849 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 8. 850 breytingartillaga, fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
 9. 979 breytingartillaga, starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur)
 10. 1151 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 11. 1152 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (heildarlög)
 12. 1181 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
 13. 1182 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 14. 1183 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald)
 15. 1200 breytingartillaga, erfðafjárskattur (heildarlög)
 16. 1262 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 17. 1263 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (matsreglur, EES-reglur)
 18. 1264 nefndarálit félagsmálanefndar, vatnsveitur sveitarfélaga (heildarlög)
 19. 1265 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 20. 1266 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Evrópufélög (EES-reglur)
 21. 1286 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 22. 1287 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingarsamningar (heildarlög)
 23. 1288 nefndarálit félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 24. 1289 breytingartillaga félagsmálanefndar, aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur)
 25. 1424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erfðafjárskattur (lagaskil)
 26. 1458 nefndarálit félagsmálanefndar, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar)
 27. 1463 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 28. 1464 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans
 29. 1474 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf)
 30. 1475 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta)
 31. 1484 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangas og rafmagn)
 32. 1612 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 33. 1613 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
 34. 1614 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 35. 1615 breytingartillaga félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
 36. 1670 nefndarálit félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 37. 1671 breytingartillaga félagsmálanefndar, áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára
 38. 1763 nefndarálit, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)
 39. 1764 breytingartillaga, olíugjald og kílómetragjald o.fl. (heildarlög)

128. þing, 2002–2003

 1. 520 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lækkun gjalds o.fl.)
 2. 521 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (tryggingatími)
 3. 579 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (ýmsar gjaldtökuheimildir)
 4. 580 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
 5. 581 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóður)
 6. 582 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir)
 7. 590 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála
 8. 591 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda (vextir)
 9. 592 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir)
 10. 616 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (viðurlög, skilaskylda)
 11. 617 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálafyrirtæki (heildarlög)
 12. 618 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
 13. 978 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur, gjaldþol)
 14. 979 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 15. 980 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (EES-reglur)
 16. 1023 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (ársreikningar, slit félaga)
 17. 1024 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (ársreikningar, samlagshlutafélög)
 18. 1025 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (ársreikningar, afskráning félaga)
 19. 1026 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (ársreikningar)
 20. 1027 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
 21. 1028 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitslistar)
 22. 1048 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, aðgerðir gegn peningaþvætti (EES-reglur)
 23. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 24. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (heildarlög, EES-reglur)
 25. 1107 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréfasjóðir)
 26. 1108 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 27. 1109 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög, EES-reglur)
 28. 1111 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 29. 1112 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendakaup (EES-reglur)
 30. 1123 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (ökutækjatryggingar, EES-reglur)
 31. 1128 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 32. 1129 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 33. 1130 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhöfn í Kópavogi)
 34. 1340 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar

127. þing, 2001–2002

 1. 179 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 180 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga)
 3. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 4. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur)
 5. 525 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 6. 526 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (reglugerð)
 7. 529 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 8. 530 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (eftirlitsgjald)
 9. 537 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
 10. 538 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi (tóbaksgjald)
 11. 539 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 12. 540 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
 13. 869 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
 14. 870 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 15. 871 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, endurskoðendur (EES-reglur)
 16. 907 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 17. 908 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
 18. 978 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 19. 979 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
 20. 1011 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (lögreglumenn)
 21. 1062 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
 22. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
 23. 1064 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 24. 1065 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (EES-reglur)
 25. 1124 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bensín)
 26. 1131 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 27. 1132 breytingartillaga, bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar)
 28. 1148 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
 29. 1149 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
 30. 1171 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 31. 1172 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
 32. 1211 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 33. 1212 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
 34. 1213 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
 35. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (sektir, barnabílstólar)
 36. 1256 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
 37. 1260 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
 38. 1372 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
 39. 1408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 40. 1409 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
 41. 1467 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi

126. þing, 2000–2001

 1. 243 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall)
 2. 424 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (EES-reglur)
 3. 490 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 4. 491 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, neytendalán (upplýsingaskylda seljenda)
 5. 492 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar)
 6. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (barnabætur)
 7. 523 breytingartillaga, málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra)
 8. 561 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 9. 562 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 10. 563 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald)
 11. 569 breytingartillaga, jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.)
 12. 577 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga)
 13. 578 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (reiknað endurgjald)
 14. 579 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (fæðingarorlof)
 15. 584 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 16. 596 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (þungaskattur)
 17. 611 rökstudd dagskrá, tollalög (ríkistollstjóri)
 18. 1081 nál. með brtt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (rekstrarumgjörð)
 19. 1082 nál. með brtt. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (innlánsdeildir)
 20. 1211 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vextir og verðtrygging (heildarlög)
 21. 1213 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 22. 1214 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 23. 1215 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 24. 1216 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 25. 1217 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
 26. 1218 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (iðgjald)
 27. 1219 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar (ársreikningaskrá)
 28. 1220 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (hópferðabifreiðar)
 29. 1222 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (útgáfa matsskrár o.fl.)
 30. 1244 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (heildarlög)
 31. 1252 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
 32. 1366 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
 33. 1371 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (atvinnurekstrarleyfi)
 34. 1401 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, gerð neyslustaðals
 35. 1408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (grænmetistegundir)

125. þing, 1999–2000

 1. 127 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (gjöld af bensíni)
 2. 207 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 3. 208 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 4. 228 breytingartillaga, framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun
 5. 249 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur)
 6. 317 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 7. 318 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur)
 8. 343 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 9. 344 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 10. 356 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 11. 357 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands (lausafé lánastofnana)
 12. 358 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 13. 359 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, gjaldeyrismál (EES-reglur)
 14. 360 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 15. 361 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
 16. 362 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (tölvuvædd tollafgreiðsla)
 17. 384 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi norrænna verðlauna
 18. 385 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur maka)
 19. 444 breytingartillaga, fjárlög 2000
 20. 493 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands (breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
 21. 774 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 22. 775 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga)
 23. 939 breytingartillaga, vörugjald af ökutækjum (lækkun gjalda)
 24. 959 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (metangas- eða rafmagnsbílar)
 25. 960 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (ársfundur og skipan stjórnar)
 26. 961 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 27. 962 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (gjaldtökuheimildir o.fl.)
 28. 963 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 29. 964 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (gjaldskylda, innheimta)
 30. 965 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 31. 966 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning á verðbréfum (breyting ýmissa laga)
 32. 1004 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk)
 33. 1048 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 34. 1049 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lausafjárkaup (heildarlög)
 35. 1051 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 36. 1052 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, þjónustukaup
 37. 1058 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna (Landskrá fasteigna)
 38. 1060 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 39. 1061 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög)
 40. 1062 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (póstþjónusta)
 41. 1063 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 42. 1064 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lagaskil á sviði samningaréttar
 43. 1223 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 44. 1224 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 45. 1225 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 46. 1226 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (Íbúðalánasjóður og LÍN)
 47. 1227 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 48. 1228 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum
 49. 1229 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 50. 1230 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tryggingagjald (lífeyrissparnaður)
 51. 1231 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 52. 1232 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
 53. 1248 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, setning siðareglna í viðskiptum á fjármálamarkaði
 54. 1254 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, verkaskipting hins opinbera og einkaaðila
 55. 1255 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (aðaltollhafnir)
 56. 1260 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald (fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
 57. 1264 breytingartillaga, álagning gjalda á vörur (breyting ýmissa gjalda)
 58. 1266 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
 59. 1283 nál. með frávt. efnahags- og viðskiptanefndar, fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.)

123. þing, 1998–1999

 1. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 2. 321 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsiábyrgð lögaðila)
 3. 322 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns)
 4. 323 nefndarálit allsherjarnefndar, refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns
 5. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, mannanöfn og hjúskaparlög (sjálfræðisaldur)
 6. 381 nefndarálit allsherjarnefndar, embættiskostnaður sóknarpresta (samningur ríkis og kirkju)
 7. 410 breytingartillaga, gagnagrunnur á heilbrigðissviði
 8. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 9. 421 breytingartillaga allsherjarnefndar, vegabréf (heildarlög)
 10. 459 breytingartillaga, fjárlög 1999
 11. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkislögmaður (yfirstjórn)
 12. 969 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 13. 970 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða brotaþola, endurupptaka mála o.fl.)
 14. 972 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 15. 974 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 16. 975 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög (margfeldisstuðull við bótaútreikning o.fl.)
 17. 1000 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (leyfisgjöld)
 18. 1007 nefndarálit allsherjarnefndar, staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (ráðningartími héraðspresta)
 19. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (peningavinningar)
 20. 1096 nál. með frávt. allsherjarnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar)

122. þing, 1997–1998

 1. 472 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (millifærsla gjalda)
 2. 473 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fangelsi og fangavist (heilbrigðisþjónusta, vistun gæsluvarðhaldsfanga og samfélagsþjónusta)
 3. 479 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 480 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 490 breytingartillaga, fjárlög 1998
 6. 491 breytingartillaga, fjárlög 1998
 7. 509 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 510 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 9. 511 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (EES-reglur)
 10. 615 breytingartillaga, fjárlög 1998
 11. 618 breytingartillaga, fjárlög 1998
 12. 660 nefndarálit allsherjarnefndar, skaðabótalög (endurskoðun laganna)
 13. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, dómstólar
 14. 822 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómstólar
 15. 845 nál. með brtt. allsherjarnefndar, gjaldþrotaskipti (tilkynningar skiptastjóra)
 16. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 17. 866 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 18. 894 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu (samningsviðauki nr. 11)
 19. 909 breytingartillaga, atvinnusjóður kvenna
 20. 961 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, vopnalög
 21. 962 breytingartillaga allsherjarnefndar, vopnalög
 22. 985 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 23. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (tölvubrot)
 24. 1000 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öndunarsýni)
 25. 1018 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ábyrgðar- og slysatryggingar, síðara frv.)
 26. 1019 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 27. 1020 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (samstarf lögregluliða, valnefnd Lögregluskólans o.fl.)
 28. 1021 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
 29. 1040 nefndarálit allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 30. 1041 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögmenn (heildarlög)
 31. 1106 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 32. 1107 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 33. 1210 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 34. 1211 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga (notkun fánans o.fl.)
 35. 1214 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðlendur
 36. 1215 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðlendur
 37. 1252 nál. með frávt. allsherjarnefndar, efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni
 38. 1254 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 39. 1255 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)
 40. 1270 nefndarálit allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 41. 1271 breytingartillaga allsherjarnefndar, íslenskur ríkisborgararéttur (afgreiðsla umsókna o.fl.)
 42. 1284 nál. með frávt. minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 43. 1292 breytingartillaga, þjóðlendur
 44. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Happdrætti Háskóla Íslands (happdrættisvélar)
 45. 1293 nál. með frávt. allsherjarnefndar, söfnunarkassar (brottfall laga)
 46. 1294 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla
 47. 1295 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fyrning sakar)
 48. 1296 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja
 49. 1305 nefndarálit allsherjarnefndar, ritun sögu heimastjórnartímabilsins 1904-18
 50. 1306 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 51. 1307 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með starfsemi stjórnvalda
 52. 1327 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 53. 1328 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 54. 1331 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 55. 1333 nál. með frávt. allsherjarnefndar, fjarstörf og fjarvinnsla í ríkisrekstri
 56. 1334 nál. með frávt. allsherjarnefndar, hámarkstími til að svara erindum
 57. 1385 nál. með frávt. allsherjarnefndar, réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína
 58. 1423 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög (heildarlög)
 59. 1426 framhaldsnefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 60. 1427 breytingartillaga minnihluta iðnaðarnefndar, rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu
 61. 1535 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög (heildarlög)
 62. 1536 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglulög (eftirlit með meðferð áfengis)
 63. 1537 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar)

121. þing, 1996–1997

 1. 250 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (vernd gegn mismunun)
 2. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (réttarstaða handtekinna manna o.fl.)
 3. 256 nál. með brtt. allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (barnaklám)
 4. 269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.)
 5. 339 breytingartillaga, fjárlög 1997
 6. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 366 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 8. 402 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, öryggi raforkuvirkja
 9. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 10. 584 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 11. 595 framhaldsnefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 12. 596 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
 13. 637 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti)
 14. 696 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (EES-reglur)
 15. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál (yfirstjórn)
 16. 784 nefndarálit allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 17. 785 breytingartillaga allsherjarnefndar, helgidagafriður (heildarlög)
 18. 862 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (rekstrarleyfi)
 19. 1002 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (EES-reglur)
 20. 1030 nefndarálit allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 21. 1031 breytingartillaga allsherjarnefndar, staða þjóðkirkjunnar
 22. 1033 nál. með brtt. allsherjarnefndar, biskupskosning (kosningarréttur við biskupskjör)
 23. 1056 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 24. 1057 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (punktakerfi)
 25. 1058 nefndarálit iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 26. 1059 breytingartillaga iðnaðarnefndar, vörumerki (heildarlög)
 27. 1064 breytingartillaga, staða þjóðkirkjunnar
 28. 1075 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta
 29. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
 30. 1113 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipan prestakalla (starfsþjálfun guðfræðikandídata)
 31. 1146 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (atkvæðagreiðsla erlendis)
 32. 1147 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum
 33. 1165 nefndarálit iðnaðarnefndar, efling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sína
 34. 1166 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, olíuleit við Ísland
 35. 1171 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 36. 1172 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræðislög (heildarlög)
 37. 1240 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 38. 1241 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis (heildarlög)
 39. 1264 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (eignaraðild, stækkun)
 40. 1267 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 41. 1268 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 42. 1272 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 43. 1273 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, álbræðsla á Grundartanga
 44. 1341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, afréttamálefni, fjallskil o.fl. (örmerki)

120. þing, 1995–1996

 1. 222 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja
 2. 368 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður (tryggingalánadeild)
 3. 369 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík
 4. 486 breytingartillaga, fjárlög 1996
 5. 569 nefndarálit utanríkismálanefndar, fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníu
 6. 870 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 7. 871 breytingartillaga iðnaðarnefndar, einkaleyfi (lækningalyf, lyfjavernd o.fl.)
 8. 937 nefndarálit utanríkismálanefndar, Evrópusamningur um forsjá barna
 9. 938 nefndarálit utanríkismálanefndar, fullgilding samnings gegn pyndingum
 10. 939 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslands
 11. 940 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu
 12. 958 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.)
 13. 1024 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
 14. 1029 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnþróunarsjóður (gildistími o.fl.)
 15. 1032 breytingartillaga, tóbaksvarnir (aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
 16. 1049 nál. með brtt. minnihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálagjald (atvinnugreinaflokkun)
 17. 1198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun)
 18. 1201 framhaldsnefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)
 19. 1202 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda)

119. þing, 1995

 1. 98 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum
 2. 99 nál. með brtt. utanríkismálanefndar, mótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Spar

118. þing, 1994–1995

 1. 432 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ársreikningar

109. þing, 1986–1987

 1. 394 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur (skattstigi og frádráttarliðir)
 2. 412 nefndarálit félagsmálanefndar, könnun á tannlæknaþjónustu
 3. 413 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar (greiðslur með börnum)
 4. 414 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (mæðralaun)
 5. 415 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
 6. 416 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
 7. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (sjúkratryggingagjald)
 8. 468 breytingartillaga, fjárlög 1987
 9. 503 rökstudd dagskrá, stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum
 10. 539 nefndarálit allsherjarnefndar, fasteigna- og skipasala (trygging)
 11. 540 breytingartillaga allsherjarnefndar, fasteigna- og skipasala (trygging)
 12. 615 nefndarálit allsherjarnefndar, leigunám gistiherbergja (staðfesting bráðabirgðalaga)
 13. 616 nefndarálit allsherjarnefndar, leigunám fasteigna (staðfesting bráðabirgðalaga)
 14. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 15. 618 breytingartillaga allsherjarnefndar, umboðsmaður Alþingis
 16. 731 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 17. 764 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð (þriðja uppboð á fasteign)
 18. 765 nefndarálit félagsmálanefndar, kennsla í ferðamálum
 19. 766 breytingartillaga félagsmálanefndar, kennsla í ferðamálum
 20. 787 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánsréttur o.fl.)
 21. 827 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (heildarlög)
 22. 835 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (skaðabætur)
 23. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna (ráðstöfun ágóða)
 24. 852 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra (gildistími)
 25. 912 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánsréttur o.fl.)
 26. 954 breytingartillaga, umferðarlög (heildarlög)
 27. 1005 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 28. 1012 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, fæðingarorlof (heildarlög)
 29. 1013 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 30. 1029 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar (fæðingarstyrkur og dagpeningar)
 31. 1055 nál. með brtt. félagsmálanefndar, lífeyrisréttindi heimavinnandi fólks
 32. 1058 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, samskipti mennntamálaráðuneytis og fræðsluumdæmis Norðurlands eystra
 33. 1059 breytingartillaga, samskipti mennntamálaráðuneytis og fræðsluumdæmis Norðurlands eystra
 34. 1060 nál. með brtt. félagsmálanefndar, fræðsla um kynferðismál

108. þing, 1985–1986

 1. 121 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 315 breytingartillaga, fjárlög 1986
 3. 345 breytingartillaga, fjárlög 1986
 4. 377 breytingartillaga, fjárlög 1986
 5. 404 breytingartillaga, fjárlög 1986
 6. 563 breytingartillaga, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 7. 609 breytingartillaga, mat heimilisstarfa til starfsreynslu
 8. 615 breytingartillaga, sveitarstjórnarlög
 9. 657 breytingartillaga, mat heimilisstarfa til starfsreynslu
 10. 719 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, framleiðni íslenskra atvinnuvega
 11. 801 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 12. 886 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, svört atvinnustarfsemi
 13. 887 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, loðdýrarækt
 14. 991 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 15. 992 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 16. 1020 nál. með brtt. félagsmálanefndar, sölu- og markaðsmál
 17. 1021 nefndarálit atvinnumálanefndar, úrbætur í ferðaþjónustu
 18. 1022 breytingartillaga atvinnumálanefndar, úrbætur í ferðaþjónustu
 19. 1023 nefndarálit atvinnumálanefndar, jarðhiti í heilsubótarskyni
 20. 1025 nál. með brtt. félagsmálanefndar, könnun á launum og lífskjörum
 21. 1026 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, rannsókna- og tilaraunastöð fiskeldis
 22. 1027 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni aldraðra
 23. 1039 nefndarálit félagsmálanefndar, listskreyting í Hallgrímskirkju
 24. 1040 breytingartillaga félagsmálanefndar, listskreyting í Hallgrímskirkju

107. þing, 1984–1985

 1. 300 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 328 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 362 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 396 breytingartillaga, fjárlög 1985
 5. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur
 6. 546 nefndarálit allsherjarnefndar, skóg- og trjárækt á Suðurnesjum
 7. 577 nál. með rökst. meirihluta atvinnumálanefndar, Ríkismat sjávarafurða
 8. 580 nefndarálit félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 9. 581 breytingartillaga félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 10. 628 nefndarálit minnihluta atvinnumálanefndar, þingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegi
 11. 654 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum
 12. 655 breytingartillaga félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum
 13. 699 nefndarálit allsherjarnefndar, bætt merking akvega
 14. 700 breytingartillaga allsherjarnefndar, bætt merking akvega
 15. 701 nefndarálit allsherjarnefndar, almannafé til tækifærisgjafa
 16. 702 nefndarálit allsherjarnefndar, leit að brjóstakrabbameini
 17. 703 breytingartillaga allsherjarnefndar, leit að brjóstakrabbameini
 18. 728 nefndarálit atvinnumálanefndar, fjárfestingar erlendra aðila í atvinnufyrirtækjum
 19. 729 breytingartillaga allsherjarnefndar, fjárfestingar erlendra aðila í atvinnufyrirtækjum
 20. 748 nál. með frávt. félagsmálanefndar, byggingarlög
 21. 790 nefndarálit allsherjarnefndar, endurreisn Viðeyjarstofu
 22. 791 breytingartillaga allsherjarnefndar, endurreisn Viðeyjarstofu
 23. 795 nefndarálit atvinnumálanefndar, varnir gegn fisksjúkdómum
 24. 796 breytingartillaga atvinnumálanefndar, varnir gegn fisksjúkdómum
 25. 815 nefndarálit allsherjarnefndar, almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu
 26. 955 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum
 27. 1002 nefndarálit allsherjarnefndar, námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum
 28. 1003 breytingartillaga allsherjarnefndar, námskeið fyrir fatlaða í tölvufræðum
 29. 1006 nefndarálit allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 30. 1007 breytingartillaga allsherjarnefndar, kennslugögn í öllum fræðsluumdæmum
 31. 1030 nefndarálit þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 32. 1031 breytingartillaga þingskapanefndar, þingsköp Alþingis
 33. 1034 nefndarálit minnihluta atvinnumálanefndar, stofnun og rekstur smáfyrirtækja
 34. 1116 nefndarálit atvinnumálanefndar, mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum
 35. 1117 breytingartillaga atvinnumálanefndar, mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum
 36. 1158 nefndarálit minnihluta atvinnumálanefndar, frelsi í útflutningsverslun
 37. 1159 nefndarálit félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 38. 1160 breytingartillaga, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 39. 1241 nál. með frávt. allsherjarnefndar, þjónusta við farþega í innanlandsflugi
 40. 1244 nefndarálit allsherjarnefndar, nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu
 41. 1245 breytingartillaga allsherjarnefndar, nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu
 42. 1250 nefndarálit atvinnumálanefndar, Vesturlandsvegur
 43. 1251 breytingartillaga atvinnumálanefndar, upplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingarmál
 44. 1252 nefndarálit atvinnumálanefndar, upplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingarmál
 45. 1304 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 46. 1305 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins
 47. 1315 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn stjórnsýslulöggjöf
 48. 1316 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þjónusta vegna tannréttinga
 49. 1318 nefndarálit allsherjarnefndar, skattbyrði hjóna
 50. 1319 breytingartillaga allsherjarnefndar, skattbyrði hjóna
 51. 1331 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, fiskeldismál
 52. 1332 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, fiskiræktarmál
 53. 1333 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, fiskeldismál

106. þing, 1983–1984

 1. 266 breytingartillaga, fjárlög 1984
 2. 269 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir gegn innflutningi og dreifingu ávana- og fíkniefna
 3. 270 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðgerðir gegn innflutningi og dreifingu ávana- og fíkniefna
 4. 336 nál. með brtt. allsherjarnefndar, könnun á raforkuverði á Íslandi
 5. 633 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 635 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 645 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, flugbraut á Egilsstöðum
 8. 675 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 9. 676 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 697 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir gegn skattsvikum
 11. 698 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðgerðir gegn skattsvikum
 12. 699 nefndarálit allsherjarnefndar, umfang skattsvika
 13. 700 breytingartillaga allsherjarnefndar, umfang skattsvika
 14. 731 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, vistunarvandi öryrkja
 15. 759 nefndarálit atvinnumálanefndar, rekstrargrundvöllur sláturhúsa
 16. 760 breytingartillaga atvinnumálanefndar, rekstrargrundvöllur sláturhúsa
 17. 792 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 18. 905 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 19. 909 nefndarálit allsherjarnefndar, lagahreinsun og samræming gildandi laga
 20. 910 breytingartillaga allsherjarnefndar, lagahreinsun og samræming gildandi laga
 21. 928 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll
 22. 929 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, fríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöll
 23. 930 nefndarálit allsherjarnefndar, uppbygging Reykholtsstaðar
 24. 931 breytingartillaga allsherjarnefndar, uppbygging Reykholtsstaðar
 25. 932 nefndarálit allsherjarnefndar, framburðarkennsla í íslensku
 26. 933 breytingartillaga allsherjarnefndar, framburðarkennsla í íslensku
 27. 937 nefndarálit allsherjarnefndar, húsnæðismál námsmanna
 28. 959 nefndarálit atvinnumálanefndar, kynning á líftækni
 29. 960 nál. með frávt. meirihluta atvinnumálanefndar, fiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýra
 30. 976 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsókn og meðferð nauðgunarmála
 31. 984 nefndarálit allsherjarnefndar, afnám bílakaupafríðinda embættismanna
 32. 985 breytingartillaga allsherjarnefndar, afnám bílakaupafríðinda embættismanna
 33. 990 breytingartillaga allsherjarnefndar, landnýtingaráætlun
 34. 992 nefndarálit allsherjarnefndar, landnýtingaráætlun
 35. 1003 breytingartillaga, áfengt öl
 36. 1025 nefndarálit, áfengt öl

105. þing, 1982–1983

 1. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
 2. 235 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1983
 3. 492 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 4. 494 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 5. 556 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 6. 564 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 7. 632 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar

104. þing, 1981–1982

 1. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 203 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1982
 3. 236 breytingartillaga, Framkvæmdasjóður aldraðra
 4. 251 breytingartillaga, fjárlög 1982
 5. 349 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 6. 350 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 7. 378 breytingartillaga, tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum
 8. 457 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 9. 458 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 10. 622 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 11. 623 breytingartillaga félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 12. 624 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 13. 628 nefndarálit félagsmálanefndar, Innheimtustofnun sveitarfélaga
 14. 712 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 15. 713 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 16. 744 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 17. 778 nefndarálit félagsmálanefndar, málefni fatlaðra
 18. 779 breytingartillaga félagsmálanefndar, málefni fatlaðra

103. þing, 1980–1981

 1. 234 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 329 breytingartillaga, fjárlög 1981
 3. 658 breytingartillaga, lánsfjárlög 1981
 4. 839 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 5. 891 nefndarálit félagsmálanefndar, Orlofssjóður aldraðra
 6. 905 nál. með rökst. félagsmálanefndar, jafnrétti kvenna og karla
 7. 910 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 8. 911 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga
 9. 912 nál. með brtt. félagsmálanefndar, umbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðra
 10. 915 nefndarálit félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 11. 916 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Landakaupasjóður kaupstaða og kauptúna
 12. 974 breytingartillaga, raforkuver
 13. 983 breytingartillaga, framkvæmdasjóður aldraðra

102. þing, 1979–1980

 1. 189 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 190 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 200 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 237 breytingartillaga, fjárlög 1980
 5. 243 breytingartillaga, fjárlög 1980
 6. 443 nál. með brtt. allsherjarnefndar, málefni hreyfihamlaðra
 7. 444 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kaup og sala á fasteignum
 8. 459 nefndarálit allsherjarnefndar, ávöxtun skyldusparnaðar
 9. 460 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Vestfirði
 10. 469 nefndarálit félagsmálanefndar, búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum
 11. 504 nefndarálit félagsmálanefndar, öryggi á vinnustöðum
 12. 568 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 13. 573 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 14. 637 nál. með frávt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 15. 643 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinnufélagalög

100. þing, 1978–1979

 1. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 279 breytingartillaga, fjárlög 1979
 3. 285 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 606 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 679 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, matvælarannsóknir ríkisins
 6. 680 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 7. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlit með matvælum
 8. 806 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, leit að djúpsjávarrækju
 9. 838 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, heildarúttekt á fiskiskipaflota landsmanna
 10. 885 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar