Jón Baldvin Hannibalsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

121. þing, 1996–1997

 1. 980 nefndarálit, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands
 2. 981 breytingartillaga, stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

120. þing, 1995–1996

 1. 391 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur (fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
 2. 396 nefndarálit, tryggingagjald (atvinnutryggingagjald o.fl.)
 3. 445 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1996

119. þing, 1995

 1. 71 nefndarálit, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 2. 72 breytingartillaga, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)

109. þing, 1986–1987

 1. 468 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 503 rökstudd dagskrá, stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

108. þing, 1985–1986

 1. 363 breytingartillaga, lánsfjárlög 1986
 2. 376 nefndarálit, lánsfjárlög 1986
 3. 385 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 388 nefndarálit, nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.
 5. 426 nefndarálit, viðskiptabankar
 6. 566 nefndarálit, ráðstafanir í ríkisfjármálum
 7. 877 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 8. 878 breytingartillaga, Seðlabanki Íslands
 9. 982 breytingartillaga, fasteigna- og skipasala
 10. 1003 breytingartillaga, fasteigna- og skipasala
 11. 1015 nefndarálit, húsnæðissparnaðarreikningar
 12. 1057 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsla og sala á búvörum
 13. 1081 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Viðey í Kollafirði

107. þing, 1984–1985

 1. 301 breytingartillaga, fjárlög 1985
 2. 361 breytingartillaga, fjárlög 1985
 3. 422 breytingartillaga, fjárlög 1985
 4. 518 breytingartillaga, útvarpslög
 5. 522 nefndarálit, útvarpslög
 6. 861 breytingartillaga, útvarpslög
 7. 862 breytingartillaga, útvarpslög
 8. 863 breytingartillaga, útvarpslög
 9. 1026 breytingartillaga, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 10. 1109 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, lögverndun á starfsheiti kennara
 11. 1161 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 12. 1264 rökstudd dagskrá, framleiðsla og sala á búvörum o.fl.
 13. 1356 breytingartillaga, áfengislög

106. þing, 1983–1984

 1. 244 breytingartillaga, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 429 nál. með rökst. minnihluta landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda

105. þing, 1982–1983

 1. 494 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög

Meðflutningsmaður

122. þing, 1997–1998

 1. 393 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 2. 394 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (sala til útlendinga)
 3. 395 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (EES-reglur)
 4. 396 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (EES-reglur)
 5. 457 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 6. 458 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)
 7. 491 breytingartillaga, fjárlög 1998
 8. 493 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 9. 494 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, ríkisábyrgðir (heildarlög)
 10. 513 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 11. 514 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, rafræn eignarskráning verðbréfa
 12. 515 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 13. 581 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 14. 582 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
 15. 600 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki)
 16. 609 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (dómsmálagjöld o.fl.)
 17. 612 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998 (breyting ýmissa laga)
 18. 658 nál. með frávt., tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar)

121. þing, 1996–1997

 1. 400 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1997
 2. 408 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjáraukalög 1996 (útgáfa húsbréfa)
 3. 431 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 4. 432 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 5. 447 breytingartillaga, almannatryggingar og lyfjalög (kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd)
 6. 479 breytingartillaga, fjárlög 1997
 7. 484 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, ábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999
 8. 485 frhnál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi)
 9. 984 nefndarálit, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.
 10. 988 nefndarálit, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 11. 993 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 12. 1065 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 13. 1066 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.)
 14. 1067 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, hlutafélög (hlutafélagaskrá)
 15. 1068 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, einkahlutafélög (hlutafélagaskrá)
 16. 1069 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, samvinnufélög (samvinnufélagaskrá)
 17. 1094 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 18. 1095 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, skipan opinberra framkvæmda (útboð)
 19. 1173 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
 20. 1180 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 21. 1181 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, vátryggingastarfsemi (EES-reglur)
 22. 1182 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar)
 23. 1183 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds)
 24. 1185 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, kynslóðareikningar
 25. 1186 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, verðbólgureikningsskil
 26. 1187 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, erlendar skuldir þjóðarinnar
 27. 1188 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu
 28. 1327 framhaldsnefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 29. 1328 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 30. 1331 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög)

120. þing, 1995–1996

 1. 123 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar)
 2. 198 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, vörugjald af olíu (frestun gildistöku)
 3. 324 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 4. 325 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (álag á vanskilafé)
 5. 326 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana (Iðnþróunarsjóður)
 6. 327 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, bifreiðagjald (upphæð gjalds og ákvörðun þess)
 7. 374 breytingartillaga, fjárlög 1996
 8. 383 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 9. 384 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, öryggi vöru og opinber markaðsgæsla
 10. 388 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 11. 389 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs (breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
 12. 408 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, afnám laga nr. 96/1936
 13. 443 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 14. 444 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
 15. 484 breytingartillaga, fjárlög 1996
 16. 654 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 17. 689 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, verðbréfaviðskipti (heildarlög)
 18. 690 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir (EES-reglur)
 19. 721 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, viðskiptabankar og sparisjóðir (eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
 20. 830 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 21. 831 breytingartillaga minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
 22. 912 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög)
 23. 952 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 24. 953 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
 25. 1007 nál. með brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur (nauðasamningar)
 26. 1147 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, staðgreiðsla opinberra gjalda (persónuafsláttur barna, uppsafnaður persónuafsláttur)

119. þing, 1995

 1. 47 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 2. 48 breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (innflutningur áfengis)
 3. 49 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, gjald af áfengi
 4. 90 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, Alþjóðaviðskiptastofnunin (breyting ýmissa laga)
 5. 103 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 6. 104 breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (álag á iðgjöld, ofanflóðasjóður)
 7. 130 nál. með brtt. meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup (heildarlög)

109. þing, 1986–1987

 1. 477 breytingartillaga, fjárlög 1987
 2. 837 nefndarálit menntamálanefndar, veiting prestakalla (heildarlög)

108. þing, 1985–1986

 1. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 2. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 3. 265 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 4. 292 breytingartillaga, fjárlög 1986
 5. 296 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 6. 297 breytingartillaga, fjárlög 1986
 7. 332 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Jarðboranir hf.
 8. 358 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, barnabótaauki
 9. 377 breytingartillaga, fjárlög 1986
 10. 745 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veð
 11. 814 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 816 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 13. 862 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisendurskoðun
 14. 863 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðbréfamiðlun
 15. 882 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 16. 943 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 17. 962 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 18. 975 breytingartillaga, Húsnæðisstofnun ríkisins
 19. 980 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 20. 986 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu
 21. 987 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar
 22. 997 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Útflutningsráð Íslands
 23. 999 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 24. 1001 breytingartillaga, Útflutningsráð Íslands
 25. 1004 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnlánasjóður
 26. 1060 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Streitis
 27. 1068 nefndarálit menntamálanefndar, forgangsréttur kandídata til embætta
 28. 1095 nefndarálit kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 29. 1096 breytingartillaga kosningalaganefndar, kosningar til Alþingis
 30. 1102 nál. með rökst. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Arnarflugs hf.

107. þing, 1984–1985

 1. 181 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjusóknir
 2. 182 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjusóknir
 3. 257 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 4. 258 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 5. 300 breytingartillaga, fjárlög 1985
 6. 329 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 7. 331 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 8. 362 breytingartillaga, fjárlög 1985
 9. 364 breytingartillaga, fjárlög 1985
 10. 377 breytingartillaga, fjárlög 1985
 11. 705 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 12. 706 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, ávana- og fíkniefni
 13. 707 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta
 14. 740 breytingartillaga, erfðalög
 15. 787 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sláturafurðir
 16. 788 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppi
 17. 902 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 18. 908 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 19. 1009 nefndarálit menntamálanefndar, tónlistarskólar
 20. 1010 breytingartillaga menntamálanefndar, tónlistarskólar
 21. 1042 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 22. 1043 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 23. 1044 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 24. 1106 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Þroskaþjálfaskóli Íslands
 25. 1135 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, grunnskólar
 26. 1216 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðskjalasafn Íslands
 27. 1301 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 28. 1302 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 29. 1303 breytingartillaga, sóknargjöld
 30. 1358 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 31. 1359 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 32. 1386 breytingartillaga, grunnskólar

106. þing, 1983–1984

 1. 201 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 2. 266 breytingartillaga, fjárlög 1984
 3. 285 nefndarálit samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 4. 286 breytingartillaga samvinnunefnd menntamálaar, fjárlög 1984
 5. 296 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 6. 497 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 7. 498 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, sjóntækjafræðingar
 8. 501 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 578 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á kostnaði við einsetningu skóla
 10. 579 breytingartillaga allsherjarnefndar, könnun á kostnaði við einsetningu skóla
 11. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 12. 629 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tóbaksvarnir
 13. 630 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra
 14. 631 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 15. 632 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

105. þing, 1982–1983

 1. 336 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting surtarbrands
 2. 481 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnaraðstaða í Þorlákshöfn
 3. 608 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar