Jón Helgason: þingskjöl

1. flutningsmaður

117. þing, 1993–1994

 1. 337 breytingartillaga, fjárlög 1994
 2. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kirkjumálasjóður
 3. 417 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, prestssetur
 4. 421 nefndarálit, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 5. 422 breytingartillaga, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 6. 998 nefndarálit, stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997
 7. 1056 breytingartillaga, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)

116. þing, 1992–1993

 1. 226 nefndarálit, þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu
 2. 457 breytingartillaga, fjárlög 1993
 3. 458 breytingartillaga, fjárlög 1993
 4. 460 breytingartillaga, fjárlög 1993
 5. 468 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 527 breytingartillaga, fjárlög 1993
 7. 535 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 8. 536 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis
 9. 586 frávísunartilllaga, Evrópskt efnahagssvæði

115. þing, 1991–1992

 1. 450 nál. með frávt. minnihluta allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)

113. þing, 1990–1991

 1. 890 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 2. 891 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 3. 908 þál. í heild, stofnræktun kartöfluútsæðis

112. þing, 1989–1990

 1. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 2. 159 breytingartillaga allsherjarnefndar, sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum (meðdómsmenn)
 3. 169 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 170 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 180 breytingartillaga allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 6. 181 nefndarálit allsherjarnefndar, skráning og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 7. 230 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar (sáttatilraunir)
 8. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, laun forseta Íslands (heildarlög)
 9. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum
 10. 603 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (ofbeldisverk í flugsamgöngum)
 11. 910 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 12. 911 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 13. 914 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning, lögbann o.fl. (heildarlög)
 14. 965 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (breytingar frá 1987)
 15. 981 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 16. 982 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipan prestakalla (heildarlög)
 17. 1275 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, yfirstjórn umhverfismála (breyting ýmissa laga)

111. þing, 1988–1989

 1. 157 nefndarálit allsherjarnefndar, getraunir (vinningshlutfall o.fl.)
 2. 174 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 3. 175 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 4. 190 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 5. 587 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 6. 708 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 7. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 8. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
 9. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
 10. 713 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsingalög (þinglýsingarstjórar)
 11. 714 nefndarálit allsherjarnefndar, lögbókandagerðir
 12. 834 nefndarálit allsherjarnefndar, aðför (heildarlög)
 13. 835 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðför (heildarlög)
 14. 851 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög (leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
 15. 874 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 16. 875 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 17. 892 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga (gildistími rekstrarheimildar)
 18. 988 breytingartillaga allsherjarnefndar, erfðalög (önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
 19. 1087 nefndarálit allsherjarnefndar, samningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda
 20. 1128 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kosningaréttur)
 21. 1129 nefndarálit allsherjarnefndar, samningsbundnir gerðardómar
 22. 1149 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 23. 1150 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög (framlög ríkissjóðs)
 24. 1196 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (kosningaréttur)

110. þing, 1987–1988

 1. 1116 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

107. þing, 1984–1985

 1. 761 breytingartillaga, sóknargjöld
 2. 1046 breytingartillaga, kerfisbundin skráning á upplýsingum

105. þing, 1982–1983

 1. 356 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 2. 579 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

104. þing, 1981–1982

 1. 558 nál. með frávt. minnihluta allsherjarnefndar, birting laga
 2. 590 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, loftferðir
 3. 782 nefndarálit, fóðurverksmiðjur
 4. 783 breytingartillaga, fóðurverksmiðjur

103. þing, 1980–1981

 1. 1004 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins

102. þing, 1979–1980

 1. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 2. 249 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1980
 3. 258 nefndarálit samgöngunefndar, landflutningasjóður
 4. 415 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna
 5. 416 breytingartillaga samgöngunefndar, lögskráning sjómanna
 6. 417 nefndarálit samgöngunefndar, lögskráning sjómanna
 7. 466 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 8. 603 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög

100. þing, 1978–1979

 1. 99 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag
 2. 129 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu
 3. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 4. 158 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla vöruverðs
 5. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan innflutnings- og gjaldeyrismála
 6. 162 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 7. 181 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 8. 183 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 9. 184 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 10. 185 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 11. 186 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 187 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 13. 191 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 14. 192 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 15. 215 nefndarálit, biðlaun alþingismanna
 16. 230 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 17. 231 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, kjaramál
 18. 282 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði
 19. 283 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, nýbyggingagjald
 20. 284 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 21. 298 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978
 22. 357 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 23. 460 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 24. 461 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 25. 462 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg
 26. 499 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 27. 500 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 28. 513 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, stjórn efnahagsmála o.fl.
 29. 599 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 30. 622 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 31. 623 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðgildi íslensks gjaldmiðils
 32. 624 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 33. 666 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 34. 667 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verslun ríkisins með áfengi
 35. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 36. 756 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979
 37. 799 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala notaðra lausafjármuna
 38. 839 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið aðlögunargjald
 39. 873 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skipan gjaldeyris- og viðskiptamála
 40. 878 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1977

99. þing, 1977–1978

 1. 553 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs öls
 2. 624 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, íslensk stafsetning
 3. 819 frávísunartilllaga, grunnskólar
 4. 906 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, rekstrar- og afurðalán til bænda

98. þing, 1976–1977

 1. 135 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 2. 136 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 3. 321 breytingartillaga, Lífeyrissjóður bænda
 4. 336 nefndarálit samgöngunefndar, innflutningur á olíupramma
 5. 472 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 6. 473 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 7. 525 breytingartillaga samgöngunefndar, póst- og símamál
 8. 553 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningaréttur

97. þing, 1975–1976

 1. 369 breytingartillaga, dýralæknar
 2. 558 nál. með rökst. minnihluta allsherjarnefndar, kjördæmaskipan
 3. 655 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 4. 656 breytingartillaga samgöngunefndar, ferðamál
 5. 766 nál. með brtt. samgöngunefndar, stofnlánasjóður vörubifreiða
 6. 868 breytingartillaga, íslensk stafsetning
 7. 875 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, vegalög
 8. 876 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög

96. þing, 1974–1975

 1. 312 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 2. 313 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 3. 357 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 4. 811 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög

Meðflutningsmaður

118. þing, 1994–1995

 1. 323 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 2. 324 breytingartillaga félagsmálanefndar, atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
 3. 398 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 399 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 442 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar af tekjum barna)
 6. 462 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 7. 463 breytingartillaga utanríkismálanefndar, samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna
 8. 481 breytingartillaga, fjárlög 1995
 9. 522 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 10. 523 breytingartillaga meirihluta utanríkismálanefndar, samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar
 11. 605 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 12. 606 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 13. 649 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, embættisfærsla umhverfisráðherra
 14. 650 breytingartillaga, embættisfærsla umhverfisráðherra
 15. 656 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
 16. 668 nefndarálit félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 17. 669 breytingartillaga félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna (barnaverndarstofa)
 18. 671 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 19. 672 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög (réttur til upplýsinga um barn o.fl.)
 20. 686 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 21. 687 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (skattalagabrot)
 22. 721 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 23. 722 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 24. 724 breytingartillaga allsherjarnefndar, málflytjendur (fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
 25. 792 nefndarálit félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 26. 793 breytingartillaga félagsmálanefndar, varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
 27. 794 nál. með frávt. umhverfisnefndar, mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins
 28. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (óbundið þingsæti, kjörskrá o.fl.)
 29. 813 nál. með frávt. allsherjarnefndar, umferðaröryggismál
 30. 814 nál. með frávt. allsherjarnefndar, nýting landkosta
 31. 815 nál. með frávt. allsherjarnefndar, ráðherraábyrgð
 32. 816 nál. með frávt. allsherjarnefndar, leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000
 33. 821 nefndarálit umhverfisnefndar, framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum
 34. 823 nál. með brtt. umhverfisnefndar, stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri
 35. 849 nefndarálit félagsmálanefndar, greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (heildarlög)
 36. 850 nefndarálit félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar (réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur)
 37. 851 nefndarálit félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 38. 852 breytingartillaga félagsmálanefndar, húsnæðisstofnun ríkisins (félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
 39. 853 nefndarálit félagsmálanefndar, bjargráðasjóður (EES-reglur)
 40. 854 nefndarálit félagsmálanefndar, lánasjóður sveitarfélaga (EES-reglur, lántökur)
 41. 856 nefndarálit umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 42. 857 breytingartillaga umhverfisnefndar, vernd Breiðafjarðar
 43. 883 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 44. 884 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.)
 45. 885 nál. með brtt. umhverfisnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna)

117. þing, 1993–1994

 1. 428 nefndarálit, réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. (breyting ýmissa laga)
 2. 434 nefndarálit utanríkismálanefndar, starfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðina
 3. 438 nefndarálit utanríkismálanefndar, Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
 4. 586 breytingartillaga allsherjarnefndar, álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES
 5. 621 breytingartillaga umhverfisnefndar, dýravernd (heildarlög)
 6. 710 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 7. 711 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
 8. 712 nál. með brtt. allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (áfrýjun o.fl.)
 9. 713 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 10. 714 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála (áfrýjun o.fl.)
 11. 715 nefndarálit allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 12. 718 breytingartillaga allsherjarnefndar, mannréttindasáttmáli Evrópu
 13. 730 nál. með frávt. allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands (skipun dómara o.fl.)
 14. 790 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 15. 934 breytingartillaga allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 16. 935 nefndarálit allsherjarnefndar, samfélagsþjónusta
 17. 1052 nefndarálit meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 18. 1053 breytingartillaga meirihluta umhverfisnefndar, vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
 19. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 20. 1059 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíu
 21. 1132 nefndarálit umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 22. 1133 breytingartillaga umhverfisnefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur)
 23. 1137 nefndarálit minnihluta umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningar
 24. 1161 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 25. 1162 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)

116. þing, 1992–1993

 1. 404 nefndarálit umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 2. 405 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 3. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 4. 432 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 5. 526 breytingartillaga, fjárlög 1993
 6. 581 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kaup á björgunarþyrlu
 7. 653 breytingartillaga, samkeppnislög
 8. 742 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 9. 743 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, hjúskaparlög (heildarlög)
 10. 744 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (sigling um strandleið)
 11. 745 nefndarálit allsherjarnefndar, Skálholtsskóli (heildarlög)
 12. 748 breytingartillaga umhverfisnefndar, upplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismál
 13. 971 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 14. 972 breytingartillaga allsherjarnefndar, kirkjugarðar (heildarlög)
 15. 978 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 16. 979 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (almenn endurskoðun)
 17. 980 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (fíkniefnaviðskipti)
 18. 987 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 19. 988 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála (ákæruvald lögreglustjóra o.fl.)
 20. 996 nefndarálit allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 21. 997 breytingartillaga allsherjarnefndar, stjórnsýslulög
 22. 1033 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skaðabótalög
 23. 1068 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota
 24. 1071 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 25. 1072 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 26. 1097 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (refsidómar í öðru ríki)
 27. 1098 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 28. 1099 breytingartillaga allsherjarnefndar, alþjóðleg samvinna um fullnustu refsidóma
 29. 1139 nefndarálit umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 30. 1140 breytingartillaga umhverfisnefndar, mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur)
 31. 1143 nál. með frávt. allsherjarnefndar, staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála
 32. 1144 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 33. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, lögheimili (dvalarheimili aldraðra)
 34. 1208 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit
 35. 1209 breytingartillaga allsherjarnefndar, atvinnuþróun í Mývatnssveit

115. þing, 1991–1992

 1. 216 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungarsala
 2. 226 nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1992
 3. 227 nefndarálit utanríkismálanefndar, samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
 4. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 5. 230 breytingartillaga allsherjarnefndar, aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði
 6. 234 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 7. 235 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (fyrra stjfrv.)
 8. 240 nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1991 (erlend lántaka)
 9. 247 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, bókhald (reikningsskilaráð)
 10. 248 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda (skipting kostnaðar)
 11. 259 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (heildarlög)
 12. 382 breytingartillaga, lánsfjárlög 1992
 13. 417 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, þinglýsingalög (málskot úrlausna)
 14. 570 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög (ökupróf o.fl.)
 15. 772 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 16. 773 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, barnalög (heildarlög)
 17. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 18. 818 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 19. 826 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 20. 827 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
 21. 863 nefndarálit allsherjarnefndar, könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga
 22. 865 nefndarálit allsherjarnefndar, velferð barna og unglinga
 23. 871 nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
 24. 913 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, umboðsmaður barna
 25. 932 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskistofa
 26. 935 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, gjald vegna ólögmæts sjávarafla
 27. 983 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

113. þing, 1990–1991

 1. 107 breytingartillaga, fjárlög 1991
 2. 138 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (rektorskjör)
 3. 263 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 4. 264 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsbréf)
 5. 313 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 6. 375 nefndarálit menntamálanefndar, samskiptamiðstöð heyrnarlausra
 7. 376 breytingartillaga menntamálanefndar, samskiptamiðstöð heyrnarlausra
 8. 377 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (kennslumisseri)
 9. 388 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 10. 389 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1991
 11. 400 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 12. 401 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (stimpilgjald)
 13. 417 breytingartillaga, fjárlög 1991
 14. 544 nefndarálit menntamálanefndar, mannanöfn
 15. 545 breytingartillaga menntamálanefndar, mannanöfn
 16. 585 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 17. 586 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Héraðsskógar
 18. 603 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 19. 604 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárhald (heildarlög)
 20. 671 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 21. 672 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla
 22. 765 nefndarálit iðnaðarnefndar, einkaleyfi (heildarlög)
 23. 814 nefndarálit samgöngunefndar, Slysavarnaskóli sjómanna
 24. 928 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 25. 929 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
 26. 939 nefndarálit menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 27. 940 breytingartillaga menntamálanefndar, listamannalaun (heildarlög)
 28. 982 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, greiðslujöfnun fasteignaveðlána
 29. 984 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 30. 985 breytingartillaga menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna (heildarlög)
 31. 1027 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leikskóli
 32. 1037 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga
 33. 1043 framhaldsnefndarálit félagsmálanefndar, félagsþjónusta sveitarfélaga
 34. 1082 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 35. 1083 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, ferðaþjónusta
 36. 1086 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðisstofnun ríkisins (húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
 37. 1088 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)
 38. 1096 breytingartillaga menntamálanefndar, grunnskóli (heildarlög)

112. þing, 1989–1990

 1. 263 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 2. 264 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skuldbreytingar vegna loðdýraræktar (ábyrgð á lánum)
 3. 315 nefndarálit iðnaðarnefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 4. 362 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (skipunartími stjórnar lánasjóðs)
 5. 410 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 6. 411 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1990
 7. 426 breytingartillaga, fjárlög 1990
 8. 632 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, Stjórnarráð Íslands (umhverfisráðuneyti)
 9. 700 nefndarálit menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 10. 701 breytingartillaga menntamálanefndar, Námsgagnastofnun (heildarlög)
 11. 807 nefndarálit menntamálanefndar, Háskóli Íslands (stjórnsýsla)
 12. 861 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, ferðamál (ferðamálanefndir)
 13. 862 breytingartillaga meirihluta samgöngunefndar, ferðamál (ferðamálanefndir)
 14. 863 nefndarálit samgöngunefndar, sjómannalög (hlýðnisskylda skipverja)
 15. 879 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsvald í héraði (staðfesting bráðabirgðalaga)
 16. 908 nefndarálit iðnaðarnefndar, Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins
 17. 991 nál. með brtt. menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 18. 1008 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags)
 19. 1009 breytingartillaga iðnaðarnefndar, Sementsverksmiðja ríkisins (stofnun hlutafélags)
 20. 1031 breytingartillaga menntamálanefndar, Tilraunastöð Háskólans í meinafræði
 21. 1034 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins (heildarlög)
 22. 1049 nefndarálit landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 23. 1050 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum (eftirlitsgjald)
 24. 1082 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)
 25. 1083 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver (stækkun Búrfellsvirkjunar)
 26. 1095 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög (öryggisbelti)
 27. 1120 nefndarálit menntamálanefndar, Skákskóli Íslands (heildarlög)
 28. 1121 nefndarálit menntamálanefndar, launasjóður stórmeistara í skák (heildarlög)
 29. 1201 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, flokkun og mat á gærum og ull (heildarlög)
 30. 1205 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli (skólaskylda 6 ára barna)
 31. 1210 nál. með frávt. iðnaðarnefndar, Landsvirkjun (jöfnun orkuverðs)
 32. 1226 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegtenging um utanverðan Hvalfjörð
 33. 1234 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur dýra (heildarlög)
 34. 1261 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarmálasjóður (heildarlög)
 35. 1262 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

111. þing, 1988–1989

 1. 255 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (gildistaka)
 2. 402 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 3. 403 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1989
 4. 419 breytingartillaga, fjárlög 1989
 5. 432 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (fiskeldislán)
 6. 544 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningar 1981-1986
 7. 545 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningur 1979
 8. 585 nefndarálit menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 9. 586 breytingartillaga menntamálanefndar, jöfnun á námskostnaði (heildarlög)
 10. 649 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 11. 650 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands (dómnefndir og veiting embætta)
 12. 740 nefndarálit iðnaðarnefndar, afnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumál
 13. 836 nefndarálit menntamálanefndar, brottfall laga á sviði menntamála
 14. 850 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar (búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
 15. 867 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár (fósturvísar í kýr)
 16. 889 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
 17. 893 nefndarálit samgöngunefndar, heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum
 18. 896 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 19. 949 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd (landverðir)
 20. 994 nefndarálit iðnaðarnefndar, verkfræðingar (landslagshönnuðir)
 21. 997 nefndarálit iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða
 22. 998 breytingartillaga iðnaðarnefndar, umhverfismengun af völdum einnota umbúða
 23. 1011 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar (síðara stjfrv.)
 24. 1052 nefndarálit menntamálanefndar, Íslensk málnefnd (nefndarmenn)
 25. 1083 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 26. 1084 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt (heildarlög)
 27. 1090 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög (lausaganga búfjár)
 28. 1093 nefndarálit iðnaðarnefndar, ríkisprentsmiðjan Gutenberg (stofnun hlutafélags)
 29. 1094 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður (hlutafjárframlög)
 30. 1104 nefndarálit menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 31. 1105 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðminjalög (heildarlög)
 32. 1107 nefndarálit samgöngunefndar, hafnalög (bókhald Hafnabótasjóðs)
 33. 1116 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 34. 1117 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
 35. 1131 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 36. 1132 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir (vinnuumhverfi áhafna)
 37. 1246 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn (próf frá lögregluskóla og tjónabætur)
 38. 1253 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt (aðalstöðvar Skógræktar ríkisins)
 39. 1254 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Hagþjónusta landbúnaðarins
 40. 1295 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir (framfærslugrunnur)

105. þing, 1982–1983

 1. 130 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 2. 144 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 155 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 4. 156 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 5. 185 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 198 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 7. 199 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, málefni aldraðra
 8. 200 breytingartillaga, fjárlög 1983
 9. 207 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 10. 223 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1983
 11. 244 breytingartillaga, fjárlög 1983
 12. 266 nefndarálit allsherjarnefndar, sektarmörk nokkurra laga
 13. 280 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir
 14. 281 breytingartillaga samgöngunefndar, loftferðir
 15. 283 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög
 16. 284 breytingartillaga samgöngunefndar, umferðarlög
 17. 285 nefndarálit samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 18. 286 breytingartillaga samgöngunefndar, atvinnuréttindi skipstjórnarmanna
 19. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðsöngur Íslendinga
 20. 291 breytingartillaga allsherjarnefndar, þjóðsöngur Íslendinga
 21. 344 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 22. 345 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 23. 365 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með langferðabifreiðum
 24. 414 nefndarálit allsherjarnefndar, hreppstjórar
 25. 415 nefndarálit menntamálanefndar, vernd barna og ungmenna
 26. 416 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 27. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 28. 421 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 29. 439 nefndarálit samgöngunefndar, skipamælingar
 30. 440 nefndarálit samgöngunefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 31. 441 breytingartillaga samgöngunefndar, varnir gegn mengun frá skipum
 32. 457 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 33. 542 nál. með frávt. allsherjarnefndar, eignarréttur ríkisins að auðlindum hafsbotnsins
 34. 609 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 35. 619 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskóli
 36. 620 nefndarálit menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum
 37. 621 breytingartillaga menntamálanefndar, bann við ofbeldiskvikmyndum
 38. 628 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 39. 629 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar

104. þing, 1981–1982

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 154 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög
 3. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 4. 233 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 5. 234 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1982
 6. 267 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 7. 326 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfsölulög
 8. 327 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 328 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 10. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 11. 363 breytingartillaga samgöngunefndar, flutningssamningar
 12. 367 nefndarálit menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 13. 371 nefndarálit samgöngunefndar, flutningssamningar
 14. 374 nefndarálit menntamálanefndar, samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar
 15. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 16. 391 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 17. 392 breytingartillaga allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 18. 393 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 19. 396 breytingartillaga allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 20. 462 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 21. 474 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 22. 475 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 23. 514 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 24. 515 breytingartillaga allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 25. 550 nál. með frávt. meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 26. 555 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landgræðsla
 27. 569 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 28. 570 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 29. 586 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 30. 587 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 31. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 32. 618 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands
 33. 655 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 34. 656 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum
 35. 657 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 36. 726 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 37. 727 nefndarálit allsherjarnefndar, fangelsi og vinnuhæli
 38. 734 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 39. 735 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 40. 748 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 41. 749 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 42. 750 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðalög
 43. 751 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 44. 752 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 45. 753 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 46. 770 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 47. 771 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 48. 785 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 49. 816 nefndarálit allsherjarnefndar, verslanaskrár og veitingasala
 50. 820 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 51. 821 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögheimili
 52. 911 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 53. 912 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar

103. þing, 1980–1981

 1. 139 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 2. 140 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 170 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 1981
 4. 171 breytingartillaga allsherjarnefndar, manntal 1981
 5. 245 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, meinatæknar
 6. 246 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 7. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, Grænlandssjóður
 8. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 9. 327 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 10. 328 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1981
 11. 353 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 12. 354 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 13. 355 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 14. 362 nefndarálit menntamálanefndar, biskupskosning
 15. 410 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 16. 411 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 17. 418 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands
 18. 443 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 19. 444 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 20. 481 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 21. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 22. 494 breytingartillaga allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 23. 495 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eftirlit með skipum
 24. 499 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 25. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, barnalög
 26. 520 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög
 27. 542 breytingartillaga allsherjarnefndar, barnalög
 28. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum
 29. 586 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi
 30. 627 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 31. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 32. 637 nefndarálit samgöngunefndar, úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna
 33. 664 nefndarálit samgöngunefndar, vitamál
 34. 666 breytingartillaga samgöngunefndar, vitamál
 35. 692 nefndarálit allsherjarnefndar, skráning á upplýsingum er varða einkamálefni
 36. 693 breytingartillaga allsherjarnefndar, skráning á upplýsingum er varða einkamálefni
 37. 720 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 38. 721 breytingartillaga allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 39. 722 nefndarálit allsherjarnefndar, Þróunarsamvinnustofnun Íslands
 40. 723 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 41. 729 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 42. 748 nefndarálit menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 43. 749 breytingartillaga menntamálanefndar, viðskptafræðingar
 44. 754 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 45. 755 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 46. 761 breytingartillaga allsherjarnefndar, skráning á upplýsingum er varða einkamálefni
 47. 762 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 48. 763 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 49. 769 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 50. 854 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 51. 855 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 52. 856 nefndarálit allsherjarnefndar, horfnir menn
 53. 857 nefndarálit allsherjarnefndar, lögheimili
 54. 858 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögheimili
 55. 869 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands
 56. 874 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 57. 875 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 58. 879 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 59. 880 nefndarálit menntamálanefndar, þýðingarsjóður
 60. 928 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 61. 972 nál. með brtt. menntamálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 62. 1000 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt

102. þing, 1979–1980

 1. 69 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 2. 264 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 3. 265 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 269 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 5. 277 breytingartillaga, fjárlög 1980
 6. 373 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 7. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 8. 402 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 9. 418 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 10. 419 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
 11. 449 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 12. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, almenn hegningarlög
 13. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, umferðarlög
 14. 452 nefndarálit allsherjarnefndar, ávana- og fíkniefni
 15. 453 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarréttur og afnotaréttur fasteigna
 16. 464 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 17. 465 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 512 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 19. 537 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 20. 538 nefndarálit menntamálanefndar, fjölbrautaskólar
 21. 555 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúningur og verslun með smjörlíki o.fl.
 22. 556 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 23. 564 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands
 24. 583 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 25. 589 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda
 26. 590 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda
 27. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, sönnun fyrir dauða manna af slysum
 28. 626 breytingartillaga allsherjarnefndar, sönnun fyrir dauða manna af slysum

100. þing, 1978–1979

 1. 26 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 253 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1979
 3. 254 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1979
 4. 272 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 5. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 6. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 7. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 8. 392 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 9. 501 nál. með brtt. allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 10. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 11. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 12. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 13. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 14. 608 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnseftirlit ríkisins
 15. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 16. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 17. 710 nefndarálit samgöngunefndar, landmælingar
 18. 711 nefndarálit samgöngunefndar, landskiptalög
 19. 712 nefndarálit samgöngunefndar, mæling og skrásetning lóða og landa í lögsagnarumdæmum kaupstaða
 20. 818 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 21. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 22. 847 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 23. 882 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

99. þing, 1977–1978

 1. 52 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 2. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 3. 128 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 4. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 156 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 157 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 180 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1975
 8. 181 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 9. 182 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 10. 202 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 11. 214 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 12. 215 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 13. 240 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 14. 241 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1978
 15. 254 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 16. 255 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 17. 256 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum
 18. 260 breytingartillaga, fjárlög 1978
 19. 282 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978
 20. 293 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 21. 352 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 22. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, byggingarlög
 23. 369 breytingartillaga félagsmálanefndar, byggingarlög
 24. 370 nefndarálit félagsmálanefndar, skipulagslög
 25. 371 breytingartillaga félagsmálanefndar, skipulagslög
 26. 373 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 27. 375 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 28. 388 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, geymslufé
 29. 389 breytingartillaga félagsmálanefndar, geymslufé
 30. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tónmenntafræðsla í grunnskóla
 31. 476 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 32. 477 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 33. 484 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, innkaupastofnun ríkisins
 34. 485 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, bókhald
 35. 486 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 36. 487 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 37. 524 nál. með rökst. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja
 38. 527 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hlutafélög
 39. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum
 40. 561 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 41. 581 nefndarálit félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 42. 582 breytingartillaga félagsmálanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 43. 583 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 44. 584 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 45. 585 nefndarálit félagsmálanefndar, Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 46. 586 nefndarálit félagsmálanefndar, hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit
 47. 587 nefndarálit félagsmálanefndar, leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar
 48. 594 nál. með rökst. allsherjarnefndar, flugsamgöngur við Vestfirði
 49. 595 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sérfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum
 50. 596 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisbúnaður smábáta
 51. 606 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni
 52. 607 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 53. 608 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarkosningar
 54. 617 nál. með rökst. allsherjarnefndar, fræðslustarfsemi um efnahagsmál í sjónvarpi
 55. 621 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 56. 630 nefndarálit menntamálanefndar, Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður
 57. 631 nefndarálit menntamálanefndar, Þjóðleikhús
 58. 642 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kosningalög
 59. 643 nál. með rökst. allsherjarnefndar, starfshættir Alþingis
 60. 644 nál. með rökst. allsherjarnefndar, sami kjördagur fyrir alþingis- og sveitarstjórnarkosningar
 61. 686 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1976
 62. 769 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir
 63. 774 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 64. 775 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 65. 806 nefndarálit félagsmálanefndar, erfðafjárskattur
 66. 808 nefndarálit félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 67. 820 nefndarálit menntamálanefndar, heyrnleysingjaskóli
 68. 826 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 69. 834 nefndarálit menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 70. 835 breytingartillaga menntamálanefndar, embættisgengi kennara og skólastjóra
 71. 836 nál. með brtt. allsherjarnefndar, íslenskukennsla í fjölmiðlum
 72. 837 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 73. 907 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnunargjald
 74. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, uppbygging strandferðaþjónustunnar
 75. 923 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnuleg og félagsleg afstaða byggðarlaganna í nágrenni Keflavíkurflugvallar
 76. 929 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.

98. þing, 1976–1977

 1. 79 nefndarálit félagsmálanefndar, dagvistarheimili fyrir börn
 2. 102 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, innheimta gjalda með viðauka
 3. 155 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 192 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 5. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, stimpilgjald
 6. 194 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 7. 201 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 8. 208 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 9. 209 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 10. 214 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 11. 228 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 12. 229 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 13. 231 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1977
 14. 232 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1977
 15. 239 lög (samhlj.), dagvistarheimili fyrir börn
 16. 248 lög (samhlj.), launaskattur
 17. 255 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 18. 279 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977
 19. 280 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 20. 312 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðbótarsamningur milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum
 21. 313 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 22. 314 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 23. 337 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 24. 338 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 25. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa
 26. 360 frumvarp eftir 2. umræðu, opinberar fjársafnanir
 27. 482 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 28. 494 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi jarðstöðvar
 29. 495 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 30. 496 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 31. 497 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 32. 511 nefndarálit félagsmálanefndar, brunavarnir og brunamál
 33. 512 nefndarálit félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 34. 513 breytingartillaga félagsmálanefndar, Bjargráðasjóður
 35. 518 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna
 36. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð minni háttar mála fyrir héraðsdómstólum
 37. 520 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bygging dómshúss
 38. 532 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar starfsmanna banka
 39. 536 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 40. 543 nefndarálit allsherjarnefndar, útbreiðsla atvinnusjúkdóma
 41. 544 nefndarálit allsherjarnefndar, tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi
 42. 558 nál. með frávt. allsherjarnefndar, framkvæmd skattalaga
 43. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, virkjun Skaftár og Hverfisfljóts
 44. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, málefni þroskaheftra
 45. 567 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði
 46. 568 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 47. 569 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf.
 48. 599 nefndarálit allsherjarnefndar, launakjör hreppstjóra
 49. 679 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 50. 680 nefndarálit félagsmálanefndar, samvinnufélög

97. þing, 1975–1976

 1. 43 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 142 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1973
 3. 143 nefndarálit félagsmálanefndar, eignarnámsheimild Ness í Norðfirði
 4. 144 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 5. 145 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 6. 146 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Garðahreppi
 7. 147 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Njarðvíkurhreppi
 8. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum
 9. 156 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum
 10. 157 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 11. 158 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 176 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs
 13. 218 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 14. 237 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 15. 238 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, verkefni sveitarfélaga
 16. 239 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 17. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 18. 262 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 19. 265 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 20. 269 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976
 21. 330 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald af gas- og brennsluolíum
 22. 359 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, aðild Íslands að samningi um aðstoðarsjóð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
 23. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, flugvallagjald
 24. 361 nefndarálit allsherjarnefndar, áætlanagerð í flugmálum
 25. 371 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 26. 392 nefndarálit allsherjarnefndar, viðgerðar- og viðhaldsaðstaða flugvéla á Keflavíkurflugvelli
 27. 446 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting prestakalla
 28. 486 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs
 29. 492 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 30. 505 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 31. 506 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 32. 507 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Norræni fjárfestingarbankinn
 33. 542 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 34. 543 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 35. 551 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 36. 552 breytingartillaga félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 37. 596 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 38. 597 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð á láni Landsvirkjunar til virkjana í Tungnaá
 39. 598 nefndarálit félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 40. 621 nefndarálit félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 41. 622 breytingartillaga félagsmálanefndar, fjölbýlishús
 42. 626 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.
 43. 677 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjald á Akureyri
 44. 678 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 45. 679 breytingartillaga félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 46. 695 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar opinbera starfsmanna
 47. 696 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 48. 697 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, laun starfsmanna ríkisins
 49. 698 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 50. 699 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Iðnþróunarsjóður fyrir Portúgal
 51. 705 nál. með frávt. allsherjarnefndar, málefni vangefinna
 52. 706 nál. með frávt. allsherjarnefndar, könnun á vissum þáttum heilbrigðisþjónustunnar
 53. 707 nefndarálit allsherjarnefndar, brúargerð yfir Eyjafjarðará
 54. 726 nefndarálit allsherjarnefndar, iðnaður í tengslum við framkvæmdaáætlun fyrir Norðurlandskjördæmi vestra
 55. 782 nál. með frávt. allsherjarnefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 56. 826 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunni
 57. 827 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, löggiltir endurskoðendur
 58. 872 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 59. 901 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðtrygging fjárskuldbindinga

96. þing, 1974–1975

 1. 87 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Happdrætti Háskóla Íslands
 2. 113 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 3. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 4. 142 nefndarálit félagsmálanefndar, Lánasjóður sveitarfélaga
 5. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja
 6. 160 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana
 7. 186 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Rafveita Ísafjarðar
 8. 219 breytingartillaga, fjárlög 1975
 9. 221 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1975
 10. 295 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 11. 320 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 12. 321 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 13. 335 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði
 14. 372 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 15. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, landmælingastjórn ríkisins
 16. 507 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 17. 517 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir í efnahagsmálum
 18. 692 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins
 19. 693 nefndarálit allsherjarnefndar, aldarafmæli landnáms Íslendinga í Vesturheimi
 20. 709 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1972
 21. 710 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 22. 727 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar
 23. 740 nál. með brtt. allsherjarnefndar, öryggisþjónusta Landssímans
 24. 762 nál. með frávt. allsherjarnefndar, skipan gjaldeyris- og innflutningsmála
 25. 763 nefndarálit allsherjarnefndar, framfærslukostnaður
 26. 767 nál. með frávt. allsherjarnefndar, lögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólk
 27. 783 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán fyrir Flugleiðir hf.
 28. 816 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launajöfnunarbætur

95. þing, 1974

 1. 13 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 14 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 3. 24 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 4. 45 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar

92. þing, 1971–1972

 1. 492 nefndarálit allsherjarnefndar, atvinnu- og framkvæmdaáætlanir fyrir Austurlandskjördæmi
 2. 493 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna á hafsbotni