Áki Jakobsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

77. þing, 1957–1958

 1. 314 breytingartillaga meirihluta sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 2. 535 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

72. þing, 1952–1953

 1. 265 breytingartillaga, eftirlitsbátur fyrir Norðurlandi
 2. 327 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 464 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni
 4. 554 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni

71. þing, 1951–1952

 1. 293 breytingartillaga, tunnuverksmiðja ríkisins
 2. 297 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 3. 432 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 4. 441 rökstudd dagskrá, fasteignamat frá 1942 o. fl.
 5. 475 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, ráðstöfun fjár úr mótvirðissjóði
 6. 485 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 7. 622 nefndarálit, útflutningur á saltfiski
 8. 629 breytingartillaga, veðdeildir Landsbankans
 9. 664 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum

70. þing, 1950–1951

 1. 291 breytingartillaga, fjárlög 1951
 2. 441 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna

69. þing, 1949–1950

 1. 526 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á togurum
 2. 646 breytingartillaga, fjárlög 1950
 3. 657 breytingartillaga, húsaleiga
 4. 724 breytingartillaga, fjárlög 1950

68. þing, 1948–1949

 1. 139 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluskip
 2. 194 breytingartillaga, aðstoð til síldarútvegsmanna
 3. 314 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 4. 443 breytingartillaga, sjúkrahús o.fl.
 5. 488 breytingartillaga, fjárlög 1949
 6. 581 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 7. 713 breytingartillaga, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús
 8. 721 breytingartillaga, fjárlög 1949
 9. 765 nál. með brtt. minnihluta sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingarsjóður bátaútvegsins

67. þing, 1947–1948

 1. 210 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 2. 219 breytingartillaga, hreinsun Hvalfjarðar
 3. 254 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir (heildarlög)
 4. 281 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 5. 364 breytingartillaga, hreinsun Hvalfjarðar
 6. 366 breytingartillaga, sementsverksmiðja
 7. 388 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum

66. þing, 1946–1947

 1. 531 breytingartillaga, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 2. 560 breytingartillaga, fjárlög 1947
 3. 668 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi
 4. 693 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 5. 695 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, tunnusmíði
 6. 711 breytingartillaga, fjárlög 1947
 7. 770 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 8. 785 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins
 9. 909 breytingartillaga, innkaupastofnun ríkisins
 10. 917 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, eignakönnun
 11. 930 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 12. 945 breytingartillaga, Fljótaárvirkjun
 13. 991 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, kola- og saltverzlun ríkisins

64. þing, 1945–1946

 1. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 2. 374 breytingartillaga, fjárlög 1946
 3. 397 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 4. 849 breytingartillaga, útflutningur á afurðum bátaútvegsins

63. þing, 1944–1945

 1. 84 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 2. 162 breytingartillaga, norræn samvinna
 3. 164 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 4. 225 breytingartillaga, norræn samvinna
 5. 1252 breytingartillaga, virkjun Fljótaár

62. þing, 1943

 1. 116 breytingartillaga, minkaeldi o.fl.
 2. 123 breytingartillaga, verðlag
 3. 217 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 372 breytingartillaga, iðnskólar

61. þing, 1942–1943

 1. 428 breytingartillaga, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 2. 582 breytingartillaga, verndun barna og ungmenna
 3. 624 breytingartillaga, jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa
 4. 647 breytingartillaga, húsaleiga
 5. 648 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar í Siglufjarðarkaupstað
 6. 687 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 7. 688 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir

60. þing, 1942

 1. 116 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 266 breytingartillaga, húsnæði fyrir félagsstarfssemi
 2. 295 nál. með brtt. ar, vinnuheimili fyrir aldrað fólk
 3. 297 nefndarálit ar, handritamálið
 4. 306 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 372 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 391 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 7. 393 breytingartillaga, fjárlög 1959
 8. 397 nefndarálit, fjárlög 1959
 9. 409 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 10. 439 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 11. 447 breytingartillaga, fjárlög 1959
 12. 448 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 13. 452 breytingartillaga, fjárlög 1959
 14. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 15. 485 nefndarálit ar, vinnsla kísilleirsins við Mývatn
 16. 486 nál. með brtt. ar, mannúðar- og vísindastarfsemi
 17. 487 nefndarálit ar, milliþinganefnd um öryrkjamál
 18. 489 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 19. 525 nál. með brtt. ar, mæðiveiki á Vestfjörðum
 20. 526 nefndarálit ar, útgáfa á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar
 21. 527 nefndarálit ar, fjáraukalög 1956
 22. 534 nál. með rökst., framkvæmdir í raforkumálum

77. þing, 1957–1958

 1. 313 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 2. 328 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 3. 431 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 4. 448 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 5. 460 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 6. 568 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 252 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 2. 255 nefndarálit ar, fjárlög 1957
 3. 284 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 4. 285 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 5. 287 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1957
 6. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 7. 291 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 8. 297 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 9. 298 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, sala og útflutningur sjávarafurða o. fl.
 10. 306 nefndarálit ar, lán fyrir Flugfélag Íslands h/ftil flugvélakaupa
 11. 338 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 12. 360 nefndarálit ar, samgöngutæki á eyðisöndum
 13. 378 nefndarálit ar, Loftleiðir h/f til flugvélakaupa
 14. 386 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 15. 441 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 16. 496 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 17. 506 nefndarálit ar, jarðgangagerðir og yfirbyggingar á fjallvegum
 18. 514 nál. með brtt. ar, aðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýslu
 19. 570 nál. með brtt. ar, dráttarbraut á Seyðisfirði
 20. 576 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1954
 21. 580 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 22. 603 nál. með brtt. ar, fiskirannsóknir á Breiðafirði
 23. 611 nál. með rökst. meirihluta ar, lán til íbúðabygginga
 24. 674 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 25. 683 nefndarálit meirihluta ar, fiskileitarskip

72. þing, 1952–1953

 1. 120 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal 16, okt. 1952
 2. 187 nál. með brtt. allsherjarnefndar, tilkynningar aðsetursskipta
 3. 275 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 4. 288 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ættleiðing
 5. 291 nefndarálit allsherjarnefndar, lánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábáta
 6. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 7. 323 breytingartillaga, fjárlög 1953
 8. 331 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 9. 349 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám Svínadals í Kelduneshreppi
 10. 362 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 11. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðboranir
 12. 403 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskveiðar á fjarlægum miðum
 13. 411 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi
 14. 413 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, verðjöfnun á olíu og bensíni
 15. 428 nefndarálit allsherjarnefndar, verðmiði á vörum í sýningargluggum
 16. 434 nefndarálit allsherjarnefndar, leturborð ritvéla
 17. 460 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðslugeta atvinnuveganna
 18. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, varahlutir til bifreiða
 19. 483 nál. með rökst. allsherjarnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 20. 511 nál. með brtt. allsherjarnefndar, smíði fiskibáta innanlands
 21. 531 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 22. 532 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar í Vogum
 23. 571 breytingartillaga allsherjarnefndar, hitaveitur utan Reykjavíkur
 24. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 25. 607 breytingartillaga, fjárlög 1953
 26. 683 nefndarálit allsherjarnefndar, hveraleir, hveragufa og hveravatn til lækninga
 27. 684 nefndarálit allsherjarnefndar, jafnvægi í byggð landsins
 28. 688 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyforðabúr
 29. 693 nál. með brtt. allsherjarnefndar, náttúruauður landsins
 30. 694 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsókn á jarðhita
 31. 731 nefndarálit allsherjarnefndar, strandferðir m/s Herðubreiðar
 32. 777 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur

71. þing, 1951–1952

 1. 206 nefndarálit allsherjarnefndar, hámark húsaleigu o. fl.
 2. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bifreiðalög
 3. 321 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 414 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 467 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 6. 474 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útsvör
 7. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 8. 580 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti íþrótta- og ungmennafélaga
 9. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 10. 699 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samkomulag reglulegs Alþingis 1952
 11. 705 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, gjald af kvikmyndasýningum
 12. 708 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sundhöll í Reykjavík

70. þing, 1950–1951

 1. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarkosningar
 2. 273 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlög
 3. 326 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag
 4. 330 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lóðaskrásetning á Akureyri
 5. 334 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, útsvör
 6. 350 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám (lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar)
 7. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun arnar og vals
 8. 373 nál. með brtt. allsherjarnefndar, áfengislög
 9. 610 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög (ökukennsla)
 10. 709 breytingartillaga allsherjarnefndar, áfengislög

69. þing, 1949–1950

 1. 303 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 2. 324 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1950
 3. 353 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 4. 355 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarsoð
 5. 422 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 6. 535 nefndarálit allsherjarnefndar, verðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómur
 7. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 8. 626 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 9. 628 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 10. 684 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum
 11. 717 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðjöfnun á benzíni

68. þing, 1948–1949

 1. 68 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 2. 77 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 3. 102 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 4. 150 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 5. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðasala í Reykjavík
 6. 179 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, aðstoð til síldarútvegsmanna
 7. 319 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 8. 329 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 9. 340 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Höfn í Hornafirði
 10. 361 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 11. 385 nefndarálit allsherjarnefndar, kyrrsetning og lögbann
 12. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Keflavík
 13. 449 nefndarálit, húsaleiga
 14. 463 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 15. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 481 breytingartillaga, fjárlög 1949
 17. 492 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 18. 576 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútu
 19. 582 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 20. 598 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, utanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendis
 21. 648 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 22. 717 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskiðjuver í Reykjavík
 23. 725 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 24. 734 breytingartillaga, fjárlög 1949
 25. 778 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðungaruppboð

67. þing, 1947–1948

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, nafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslands
 2. 237 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, stýrimannsskírteini og vélstjóraskírteini
 3. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1948
 4. 336 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 5. 337 nefndarálit allsherjarnefndar, réttindi Sameinuðu þjóðanna
 6. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 7. 344 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar í landhelgi
 8. 362 nefndarálit allsherjarnefndar, fésektir
 9. 368 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, togarasmíði í tilraunaskyni
 10. 369 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skráning skipa
 11. 395 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 12. 401 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 13. 402 nefndarálit allsherjarnefndar, brunavarnir og brunamál
 14. 434 breytingartillaga, gjaldeyrir til námsmanna erlendis
 15. 551 rökstudd dagskrá, Reykjavíkurhöfn
 16. 607 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat o.fl.
 17. 616 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, Faxaflóasíld
 18. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, bifreiðalög
 19. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins

66. þing, 1946–1947

 1. 296 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, verbúðir
 2. 381 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 3. 417 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við siglingar
 4. 481 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.
 5. 572 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 6. 670 breytingartillaga, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 7. 838 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 8. 843 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 9. 914 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, innkaupastofnun ríkisins
 10. 919 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1943
 11. 926 nál. með brtt. ar, Fljótaárvirkjun
 12. 937 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrningarsjóður ríkisins
 13. 955 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1943
 14. 956 nál. með brtt. ar, sala á fiskibátum
 15. 988 nefndarálit minnihluta ar, Austurvegur
 16. 989 nefndarálit meirihluta ar, tollur af tilbúnum húsum
 17. 993 nefndarálit meirihluta ar, minkatollur
 18. 995 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, orlof
 19. 995 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, orlofsheimili verkalýðsfélaga og samkomuhús í sveitum

64. þing, 1945–1946

 1. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946

62. þing, 1943

 1. 129 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld 1944 með viðauka
 2. 130 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 3. 160 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Laugarneskirkju
 4. 161 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti Hallgrímskirkju
 5. 216 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningur 1940
 6. 237 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun
 7. 273 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðarráðstafanir
 8. 344 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 9. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, vinnuhæli berklasjúklinga
 10. 444 nefndarálit fjárhagsnefndar, veitingaskattur
 11. 458 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð
 13. 478 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 15. 518 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 16. 546 breytingartillaga, fjárlög 1944
 17. 576 breytingartillaga fjárhagsnefndar, ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna
 18. 596 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 19. 597 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður barnakennara
 20. 611 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna
 21. 612 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsgróðaskattur
 22. 618 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.

61. þing, 1942–1943

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 2. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvar
 3. 137 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 4. 151 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 5. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 6. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 7. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 8. 301 breytingartillaga, húsaleiga
 9. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 10. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 11. 312 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 13. 372 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 14. 404 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 15. 405 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 16. 406 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 17. 410 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 18. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 19. 420 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 20. 425 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 21. 445 breytingartillaga, kynnisferð sveitafólks
 22. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 23. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 24. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 25. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, verndun barna og ungmenna
 26. 580 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 27. 607 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 28. 612 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 29. 615 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tímarit til rökræðna um landsmál
 30. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 31. 646 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 32. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögreglustjórn
 33. 710 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 34. 716 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 35. 717 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða
 36. 727 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir
 37. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn

60. þing, 1942

 1. 46 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 67 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 86 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 4. 109 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 5. 212 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög