Jón Kjartansson: þingskjöl

1. flutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. 874 breytingartillaga, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 2. 876 rökstudd dagskrá, Kennaraháskóli Íslands

82. þing, 1961–1962

 1. 383 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk

78. þing, 1958–1959

 1. 9 breytingartillaga, vegalög nr. 34
 2. 128 breytingartillaga, dýralæknar

77. þing, 1957–1958

 1. 10 breytingartillaga, vegalög
 2. 117 breytingartillaga, útsvör
 3. 138 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 4. 149 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 5. 154 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 6. 161 rökstudd dagskrá minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 7. 195 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 8. 211 breytingartillaga, brúar- og vegagerð
 9. 471 breytingartillaga, dýralæknar
 10. 552 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

76. þing, 1956–1957

 1. 69 breytingartillaga, vegalög
 2. 463 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 3. 521 breytingartillaga, sandgræðsla og hefting sandfoks
 4. 612 breytingartillaga, vísindasjóður
 5. 692 breytingartillaga, félagsheimili
 6. 704 breytingartillaga, félagsheimili

75. þing, 1955–1956

 1. 257 breytingartillaga, fólksflutningar með bifreiðum

74. þing, 1954–1955

 1. 40 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 2. 56 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 3. 77 breytingartillaga, vegalög

73. þing, 1953–1954

 1. 66 breytingartillaga, vegalög
 2. 144 breytingartillaga, sala jarða í opinberri eigu
 3. 614 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

39. þing, 1927

 1. 245 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, vörn gegn berklaveiki
 2. 380 breytingartillaga, útrýming fjárkláða
 3. 479 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum
 4. 498 breytingartillaga, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar
 5. 504 nefndarálit, varðskip ríkisins
 6. 563 breytingartillaga, vörn gegn berklaveiki

38. þing, 1926

 1. 44 breytingartillaga, lokunartími sölubúða
 2. 62 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 3. 185 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í málum sveita og kaupstaða
 4. 196 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, almannafriður á helgidögum
 5. 256 breytingartillaga, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 6. 347 breytingartillaga, happdrætti fyrir Ísland
 7. 508 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, járnbraut frá Reykjavík til Ölfusár

37. þing, 1925

 1. 178 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 2. 349 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 3. 363 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, varalögregla
 4. 419 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 5. 453 breytingartillaga, sáttatilraunir í vinnudeilum
 6. 479 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, verslunaratvinna
 7. 542 breytingartillaga, verslunaratvinna

36. þing, 1924

 1. 80 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík
 2. 193 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 3. 278 breytingartillaga, fjárlög 1925
 4. 296 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, aukaútsvör ríkisstofnana
 5. 339 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 6. 391 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslands
 7. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 8. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, byggðarleyfi
 9. 444 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 10. 459 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, aðflutningsbann á áfengi
 11. 489 nefndarálit allsherjarnefndar, sérleyfi til að reka víðboð

Meðflutningsmaður

91. þing, 1970–1971

 1. 259 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunar
 2. 260 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar (iðgjöld atvinnurekenda)
 3. 272 breytingartillaga, fjárlög 1971
 4. 401 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 5. 402 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lyfsölulög
 6. 509 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 7. 728 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir
 8. 729 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum
 9. 730 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fávitastofnanir
 11. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, áfengisvarnasjóður
 12. 788 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf (br. 63/1969)
 13. 814 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar

82. þing, 1961–1962

 1. 404 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarskóli Íslands
 2. 405 frhnál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 3. 408 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 4. 418 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 429 nál. með rökst. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 461 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 7. 462 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 8. 469 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, innlend endurtrygging
 9. 470 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, landssmiðja
 10. 471 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 11. 472 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sementsverksmiðja
 12. 473 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, áburðarverksmiðja
 13. 474 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Síldarverksmiðjur ríkisins
 14. 475 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 15. 476 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 16. 477 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, brunatryggingar utan Reykjavíkur
 17. 521 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun o.fl.
 18. 546 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannavarnir
 19. 547 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkraþjálfun
 20. 557 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, verkamannabústaðir
 21. 590 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 22. 604 nefndarálit fjárveitinganefndar, kvikmyndun íslenskra starfshátta
 23. 615 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, innlend kornframleiðsla
 24. 616 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál
 25. 617 nál. með rökst. meirihluta fjárveitinganefndar, jarðaskráning og jarðalýsingar
 26. 623 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins
 27. 624 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðtrygging lífeyris
 28. 634 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, jarðboranir við Leirá í Borgarfirði
 29. 653 nefndarálit fjárveitinganefndar, kísilgúrverksmiðja við Mývatn
 30. 681 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 31. 740 nefndarálit fjárveitinganefndar, útflutningur á dilkakjöti
 32. 745 nefndarálit fjárveitinganefndar, landþurrkun á Fljótsdalshéraði
 33. 777 nefndarálit fjárveitinganefndar, samgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýslu
 34. 778 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, iðnaður fyrir kauptún og þorp
 35. 782 nefndarálit fjárveitinganefndar, raforkumál á Snæfellsnesi
 36. 783 nefndarálit fjárveitinganefndar, jarðboranir að Lýsuhóli
 37. 785 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipum

81. þing, 1960–1961

 1. 403 nefndarálit allsherjarnefndar, héraðsfangelsi
 2. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, löggilding bifreiðaverkstæða
 3. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglumenn
 4. 517 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 5. 527 nál. með brtt. menntamálanefndar, skólakostnaður

78. þing, 1958–1959

 1. 105 nefndarálit ar, uppbætur á laun starfsmanna ríkisins
 2. 118 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, biskupskosning
 3. 136 nál. með brtt. ar, efling landhelgisgæslunnar
 4. 137 nál. með brtt. ar, fiskileitartækjanámskeið
 5. 146 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja á Akureyri
 6. 260 nefndarálit samgöngunefndar, póstlög
 7. 275 nál. með brtt. ar, ríkisábyrgðir
 8. 295 nál. með brtt. ar, vinnuheimili fyrir aldrað fólk
 9. 297 nefndarálit ar, handritamálið
 10. 313 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 11. 363 nefndarálit allsherjarnefndar, firmu og prókúruumboð
 12. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald
 13. 365 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 14. 374 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 15. 391 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 16. 393 breytingartillaga, fjárlög 1959
 17. 397 nefndarálit, fjárlög 1959
 18. 402 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1959
 19. 403 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1959
 20. 409 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 21. 439 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 22. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 23. 447 breytingartillaga, fjárlög 1959
 24. 448 breytingartillaga ar, fjárlög 1959
 25. 452 breytingartillaga, fjárlög 1959
 26. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 27. 485 nefndarálit ar, vinnsla kísilleirsins við Mývatn
 28. 487 nefndarálit ar, milliþinganefnd um öryrkjamál
 29. 525 nál. með brtt. ar, mæðiveiki á Vestfjörðum
 30. 526 nefndarálit ar, útgáfa á blaðagreinum Jóns Sigurðssonar
 31. 527 nefndarálit ar, fjáraukalög 1956
 32. 534 nál. með rökst., framkvæmdir í raforkumálum

77. þing, 1957–1958

 1. 74 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 2. 96 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 3. 145 breytingartillaga ar, fjárlög fyrir árið 1958
 4. 150 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 5. 192 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 6. 197 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög fyrir árið 1958
 7. 198 framhaldsnefndarálit minnihluta ar, fjárlög fyrir árið 1958
 8. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 9. 203 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Veðurstofa Íslands
 10. 290 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verslunarstaðar að Skriðulandi
 11. 321 nál. með brtt. ar, hafnargerðir og endurskoðun hafnarlaga
 12. 355 nál. með rökst. ar, framlag til lækkunar á vöruverði
 13. 356 nál. með brtt. ar, rafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyja
 14. 380 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sveitastjórnarkosningar
 15. 386 nál. með brtt. allsherjarnefndar, sala áfengis, tóbaks o. fl.
 16. 387 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 17. 390 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 18. 394 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 19. 411 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1955
 20. 413 nefndarálit ar, lán til kaupa á vélskipinu Vico
 21. 421 nefndarálit minnihluta ar, eftirgjöf lána
 22. 446 breytingartillaga samgöngunefndar, veitingasala, gististaðahald o. fl.
 23. 472 nál. með rökst. ar, þang- og þaravinnsla
 24. 474 nál. með brtt. ar, brúargerð yfir Borgarfjörð
 25. 475 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð fyrir Ísafjörð
 26. 480 nál. með rökst. ar, sjálfvirk símastöð í Vestmannaeyjum
 27. 509 nál. með rökst. ar, biskup í Skálholti
 28. 510 nál. með brtt. ar, styrkur til flóabátsins Baldurs
 29. 512 nál. með brtt. ar, vegakerfi á Þingvöllum
 30. 526 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, samvinnufélög
 31. 529 nál. með rökst. ar, uppeldisskóla fyrir stúlkur
 32. 554 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 33. 573 nefndarálit minnihluta ar, afnám tekjuskatts
 34. 586 nál. með brtt. ar, stjórnarráð Íslands
 35. 607 nefndarálit ar, Síldarbræðslan hf Seyðisfirði
 36. 608 nefndarálit ar, Hótel Borg

76. þing, 1956–1957

 1. 119 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 2. 200 nál. með brtt. allsherjarnefndar, þinglýsing skjala og aflýsing
 3. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 4. 252 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 5. 253 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 6. 256 nefndarálit minnihluta ar, fjárlög 1957
 7. 260 breytingartillaga, fjárlög 1957
 8. 275 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1957
 9. 276 breytingartillaga, fjárlög 1957
 10. 284 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 11. 286 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 12. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 13. 291 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 14. 295 breytingartillaga minnihluta ar, fjárlög 1957
 15. 297 breytingartillaga ar, fjárlög 1957
 16. 306 nefndarálit ar, lán fyrir Flugfélag Íslands h/ftil flugvélakaupa
 17. 314 nefndarálit allsherjarnefndar, taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaði
 18. 316 breytingartillaga, félagsheimili
 19. 319 breytingartillaga, félagsheimili
 20. 334 nál. með rökst. allsherjarnefndar, áfengislög
 21. 360 nefndarálit ar, samgöngutæki á eyðisöndum
 22. 378 nefndarálit ar, Loftleiðir h/f til flugvélakaupa
 23. 410 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 24. 412 nál. með brtt. samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 25. 429 breytingartillaga allsherjarnefndar, umferðarlög
 26. 506 nefndarálit ar, jarðgangagerðir og yfirbyggingar á fjallvegum
 27. 514 nál. með brtt. ar, aðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýslu
 28. 530 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, hlutafélög
 29. 570 nál. með brtt. ar, dráttarbraut á Seyðisfirði
 30. 573 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 31. 576 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1954
 32. 583 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 33. 600 nefndarálit minnihluta ar, lán til íbúðabygginga
 34. 603 nál. með brtt. ar, fiskirannsóknir á Breiðafirði
 35. 610 nál. með brtt. ar, jarðboranir í Vestmannaeyjum
 36. 615 nefndarálit ar, síldarverksmiðja á Seyðisfirði
 37. 619 nál. með brtt. menntamálanefndar, vísindasjóður
 38. 671 nefndarálit minnihluta ar, fiskileitarskip
 39. 672 nefndarálit minnihluta ar, sameiningÁfengisverslunar og Tóbakseinkasölu

75. þing, 1955–1956

 1. 179 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 2. 180 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 3. 184 breytingartillaga ar, fjárlög 1956
 4. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 5. 202 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 6. 246 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 7. 247 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 8. 256 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 9. 265 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 268 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 11. 287 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 12. 288 framhaldsnefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1956
 13. 289 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 14. 322 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1956
 15. 411 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 16. 415 nál. með rökst. ar, skattkerfi og skattheimta
 17. 420 nál. með brtt. ar, nýbýli og bústofnslán
 18. 423 nál. með brtt. ar, Alþingistíðindi
 19. 424 nál. með brtt. ar, símakerfi Ísafjarðar
 20. 440 nefndarálit ar, fiskmat
 21. 441 nefndarálit ar, vegagerð í Skagafirði og brúarstæði
 22. 442 nál. með brtt. ar, varnargarður í Vestmannaeyjum
 23. 450 nefndarálit ar, vélar og verkfæri til vega- og hafnargerða
 24. 452 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 25. 472 nál. með brtt. ar, heyverkunaraðferðir
 26. 493 nefndarálit ar, vegastæði milli landsfjórðunga
 27. 500 nál. með brtt. ar, súgþurrkun
 28. 501 nefndarálit ar, Tungulækur í Landbroti
 29. 504 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 30. 505 nefndarálit ar, hafnarbætur við Dyrhólaós
 31. 512 nefndarálit ar, fjáraukalög 1953
 32. 524 nefndarálit ar, umbætur í sjávarútveginum
 33. 544 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 34. 545 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 35. 552 nál. með brtt. meirihluta ar, milliliðagróði
 36. 566 nefndarálit ar, bátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjum
 37. 585 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 38. 586 nefndarálit samgöngunefndar, loftflutningar milli landa
 39. 638 nál. með brtt. ar, lán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmda
 40. 639 nefndarálit ar, smíði varðskips

74. þing, 1954–1955

 1. 195 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 2. 197 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 3. 198 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 4. 236 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 5. 237 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1955
 6. 238 nefndarálit meirihluta ar, fjárlög 1955
 7. 250 breytingartillaga, fjárlög 1955
 8. 269 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 9. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 10. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 11. 281 breytingartillaga ar, fjárlög 1955
 12. 297 breytingartillaga, fjárlög 1955
 13. 363 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 14. 364 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 15. 403 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 16. 418 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 17. 469 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1952
 18. 526 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 19. 527 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 20. 542 nál. með brtt. ar, nýjar atvinnugreinar
 21. 543 nál. með brtt. ar, tollgæsla og löggæsla
 22. 544 nál. með brtt. ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 23. 545 nál. með brtt. ar, niðursuðuverksmiðja í Ólafsfirði
 24. 546 nál. með brtt. ar, Kötlusvæði
 25. 547 nefndarálit ar, hagnýting brotajárns
 26. 548 nál. með brtt. ar, samvinnunefnd
 27. 549 nál. með brtt. ar, Geysir
 28. 550 nál. með rökst. meirihluta ar, bátagjaldeyriságóði til hlutar sjómanna
 29. 551 nefndarálit meirihluta ar, lækkaðrar dýrtíðar
 30. 552 nefndarálit meirihluta ar, sementsverksmiðja o. fl.
 31. 553 nál. með rökst. meirihluta ar, hagnýting vinnuafls
 32. 571 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 33. 597 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, sandgræðsla og hefting sandfoks
 34. 598 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 35. 616 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar og húsagerðarsamþykktir
 36. 643 breytingartillaga ar, atvinnumál í Flateyjarhreppi
 37. 671 nefndarálit ar, raflýsing vegarins milli Hafnafjarðar og Reykjavíkur
 38. 687 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Dísastaðir í Breiðdal
 39. 697 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Dísastaðir í Breiðdal
 40. 710 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 41. 728 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 42. 780 nefndarálit ar, stækkun á Vestmannaeyjaflugvelli

73. þing, 1953–1954

 1. 154 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 2. 155 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 3. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarða í opinberri eigu
 4. 240 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 5. 242 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1954
 6. 247 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 7. 251 nefndarálit ar, fjárlög 1954
 8. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 9. 308 breytingartillaga ar, fjárlög 1954
 10. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 11. 324 breytingartillaga meirihluta ar, fjárlög 1954
 12. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 13. 334 breytingartillaga, fjárlög 1954
 14. 354 breytingartillaga, verðlagsskrár
 15. 374 nefndarálit ar, vegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðar
 16. 375 nefndarálit ar, Dyrhólaós í Mýrdal
 17. 376 nefndarálit ar, brúarstæði á Hornafjarðarfljótum
 18. 380 nál. með brtt. ar, fjáraukalög 1951
 19. 417 nál. með brtt. ar, rannsókn byggingarefna
 20. 440 nál. með brtt. ar, handrit, skjöl og forngripir
 21. 450 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 22. 535 nál. með rökst. ar, jarðvinnsla og meðferð búvéla
 23. 580 nefndarálit ar, milliþinganefnd í heilbrigðismálum
 24. 671 nál. með rökst. ar, sjónvarp
 25. 675 nál. með brtt. ar, landabréf í þágu atvinnuveganna
 26. 698 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 27. 713 breytingartillaga, bifreiðaskattur o. fl.
 28. 755 breytingartillaga, áfengislög
 29. 803 breytingartillaga, fasteignaskattur

39. þing, 1927

 1. 82 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 2. 89 nefndarálit menntamálanefndar, afnám kennarastóls í klassískum fræðum
 3. 91 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, heimavistir við Hinn almenna menntaskóla
 4. 181 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, skipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi
 5. 197 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, samskólar Reykjavíkur
 6. 203 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 7. 335 nefndarálit samgöngunefndar, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss
 8. 338 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, sala á Hesti í Ögurþingum
 9. 419 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, friðun hreindýra
 10. 442 nefndarálit menntamálanefndar, afnám kennarastóls í klassískum fræðum

38. þing, 1926

 1. 53 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 2. 55 nefndarálit allsherjarnefndar, myntsamningur Norðurlanda
 3. 56 nefndarálit allsherjarnefndar, happdrætti og hlutaveltur
 4. 59 nefndarálit samgöngunefndar, sæsímasambandið við útlönd o.fl.
 5. 65 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuvirki
 6. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarbækur
 7. 103 nefndarálit allsherjarnefndar, almennur ellistyrkur
 8. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 9. 105 nefndarálit allsherjarnefndar, löggiltir endurskoðendur
 10. 124 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 11. 147 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 12. 154 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 13. 161 nefndarálit samgöngunefndar, bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.
 14. 165 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 15. 204 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 16. 205 nefndarálit allsherjarnefndar, slökkvilið á Ísafirði
 17. 210 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 18. 240 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1927
 19. 262 nefndarálit allsherjarnefndar, verslunarbækur
 20. 275 nefndarálit allsherjarnefndar, líkhús
 21. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúshald o. fl.
 22. 287 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 23. 291 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 24. 296 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 25. 321 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 26. 325 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 27. 328 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 28. 394 nefndarálit allsherjarnefndar, skattur af lóðum og húsum í Siglufjarðarkaupstað
 29. 395 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun sóknarnefnda og hérðasnefnda
 30. 420 breytingartillaga, útrýming fjárkláða
 31. 438 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 32. 461 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 33. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 34. 484 framhaldsnefndarálit samgöngunefndar, notkun bifreiða
 35. 512 breytingartillaga allsherjarnefndar, skipströnd og vogrek
 36. 521 framhaldsnefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í málum sveita og kaupstaða
 37. 544 nefndarálit samgöngunefndar, kaup á snjódreka og bifreiðum
 38. 583 nefndarálit meirihluta samgöngunefndar, strandferðaskip
 39. 591 nefndarálit allsherjarnefndar, friðun Þingvalla o. fl.

37. þing, 1925

 1. 46 nefndarálit allsherjarnefndar, skiptimynt
 2. 52 frumvarp eftir 2. umræðu, skiptimynt
 3. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 4. 71 nefndarálit allsherjarnefndar, sektir
 5. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 6. 129 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landsspildu á Grund í Ytri-Reistarárlandi
 7. 145 nefndarálit allsherjarnefndar, póstlög
 8. 153 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkratryggingar
 9. 166 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting Ísafjarðarprestakalls
 10. 185 nefndarálit allsherjarnefndar, slysatryggingar
 11. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, slysatryggingar
 12. 257 nefndarálit allsherjarnefndar, vatnsorkusérleyfi
 13. 310 nefndarálit allsherjarnefndar, bann gegn áfengisauglýsingum
 14. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á koksi eftir máli
 15. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 16. 347 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, mannanöfn
 17. 364 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarp
 18. 420 nefndarálit allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum
 19. 448 breytingartillaga allsherjarnefndar, útvarp
 20. 491 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 21. 503 breytingartillaga allsherjarnefndar, sáttatilraunir í vinnudeilum

36. þing, 1924

 1. 57 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúalög
 2. 62 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun á laxi
 3. 72 nefndarálit allsherjarnefndar, sendiherra í Kaupmannahöfn
 4. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, hundahald í kaupstöðum og kauptúnum
 5. 81 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 6. 83 nefndarálit menntamálanefndar, kennaraskóli
 7. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, veð
 8. 101 nefndarálit menntamálanefndar, yfirstjórn og umsjón fræðslumála
 9. 102 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 10. 162 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur
 11. 196 breytingartillaga, fjárlög 1925
 12. 200 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sameining yfirskjalavarðarembættis og landsbókavarðarembættis
 13. 204 nefndarálit menntamálanefndar, yfirsetukvennaskóli
 14. 210 nefndarálit menntamálanefndar, Stýrimannaskólinn í Reykjavík
 15. 219 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 16. 220 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, skipun barnakennara og laun þeirra
 17. 221 breytingartillaga, ríkisskuldabréf
 18. 224 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun háskóla
 19. 227 breytingartillaga, ríkisskuldabréf
 20. 229 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fátækralög
 21. 256 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Hafnarfirði
 22. 261 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 23. 286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningar
 24. 295 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, bæjargjöld í Reykjavík
 25. 312 nefndarálit allsherjarnefndar, vinnutími í skrifstofum ríkisins
 26. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, nauðasamningar
 27. 387 nefndarálit allsherjarnefndar, hæstiréttur
 28. 460 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925